Nieuwe U2-dienst met U2two live: ‘Vision over Visibility II - En toch”

 

Het is al ruim 13 jaar geleden dat ‘rockdominee’ Jan Andries de Boer kwam met zijn eerste U2-dienst. Wat oorspronkelijk bedoeld was als een eenmalig experiment heeft intussen een hele geschiedenis gekregen. Het aantal keren dat De Boer een rockdienst heeft gehouden gaat nog voor deze zomer over de 90 heen.

Met zijn nieuwste dienst sluit hij nauw aan bij de ontwikkelingen van deze tijd, zowel op politiek gebied als op dat van klimaat en milieu. Daarvoor hoeft hij zich niet in bochten te wringen, want voor het nieuwste werk van U2 geldt dat ook. U2 trok zijn laatste album ‘Songs of Experience’ vlak voor verschijnen terug toen in de VS Trump aan de macht kwam en de Britten kozen voor Brexit. De teksten werden herschreven vanuit het gevoel dat het verschijnsel democratie in elkaar aan het storten was.

De nieuwe dienst in de zesde in de reeks. De derde dienst heette destijds ‘Vision over Visibility’ naar een zinsnede uit een U2-song uit 2010. Letterlijk vertaald betekent het ‘visioen boven zichtbaarheid’. Het is bedoeld als oproep dat we als mensen bij het maken van onze keuzes, of dit nu op persoonlijk of op politiek gebied is het visioen de voorkeur geven boven het direct waarneembare. In de tussentijd is het er in de wereld niet beter op geworden. Het geweld neemt toe, groepen raken steeds meer van elkaar verwijderd en bijna iedereen is ervan overtuigd dat we steeds heftiger weer zullen gaan krijgen als het roer niet flink omgaat. Maar of dit ook zal gebeuren is de vraag en het aantal mensen dat daar niet in gelooft neemt toe. Al op hun vorige album ‘Songs of Innocence’ staat een lied, waarin Bono verklaart niet meer te geloven. Als momentopname, als er een bom afgaat namelijk. Het nieuwe werk is een poging om de moed erin te houden of deze te hervinden. Het is nu nog nodiger dan ooit om te blijven dromen - van dingen die kunnen. En dat wel degelijk in de kracht van het geloof.

De dienst wordt gezamenlijk georganiseerd door de protestantse gemeenten van Winkel, Krabbendam, Schagen en (Schagerbrug, Callantsoog, Harenkarspel)  en zal in de open lucht plaatsvinden in de Muziektuin in Schagen (bij slecht weer in de Grote Kerk aldaar). De muziek wordt ten gehore gebracht door de internationaal hoogaangeschreven U2-coverband U2two. Toegang vrij, er is een collecte.

 

Zondag 7 juli 2019, 19:00 uur

Muziektuin, Loet 10, Schagen.

 LUCASKOOR

Op 4 september zijn we weer gestart met onze repetities.

De eerste dienst waar we aan meewerken is de dienst op Corsozondag 23 september in de Fenixkerk.

Op 14 oktober werken we mee aan een viering in het MCA in Alkmaar.

De diensten daarna zullen zijn: de laatste zondag van het kerkelijk jaar op 25 november en de Kerstnachtdienst op 24 december.

Heeft u zin om lekker te zingen, kom dan een keer meedoen op de dinsdagavond om 20.00 uur in de bovenzaal van de Lucaskerk. (er is een lift) in de pauze is er bij Thea altijd koffie en thee en gezelligheid.

Namens het Lucaskoor, Anyke Rienstra