Helaas zijn er op dit moment

door de corona

geen activiteiten in de kerk