Belijdenisgroep / Gespreksgroep / ‘Het christelijk geloof’

 


Hierboven, in het stukje ‘Uit de pastorie’ schreef ik al over deze groep. De aanleiding om ermee te beginnen heb ik in de Kerkbrief van mei uit de doeken gedaan. Maar, inderdaad, twee van de tot nu toe vier deelnemers hebben al belijdenis gedaan. En bovendien moet je je geheel vrij voelen om aan zo’n groep deel te nemen ook als je helemaal niet bezig bent met de vraag of je al dan niet belijdenis wilt doen. Aan het einde van de rit, die we dit seizoen willen gaan afleggen, belijdenis doen kán wel. Maar het is sowieso mooi om met anderen, die ook voor een hun levensoriëntatie met het geloof bezig zijn, van gedachten te wisselen. En met de onderwerpen, die we behandelen, is er voor mij de gelegenheid om te vertellen hoe je daar vanuit het geloof tegenaan kunt kijken. En om dingen uit te leggen. Ik heb de avonden in mijn eigen agenda gezet onder de titel ‘Het christelijk geloof’. In principe houden we het op een uur per keer, waarbij we om 20:00 uur beginnen. We komen samen bij één van de deelnemers thuis. Wil je meedoen? Bij mij kun je je aanmelden. We komen samen op de volgende donderdagen:

 

18 oktober, 15 november, 13 december, 10 januari, 7 februari, 7 maart en 4 april.


 

Zondag 28 oktober: Santana-dienst “Put yourlights on”  ( 19.00 UUR)

 

De komende rockdienst is er een met muziek van Santana. Santana is de band rondom gitarist Carlos Santana. De band brak definitief door met hun optreden op het Woodstock-festival in 1969. Muzikaal gezien maken ze ‘latin-rock,’ dat wil zeggen rockmuziek, waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van Latijns-Amerikaanse ritmes en melodieën. De muziek is opzwepend. Door de tijden heen is Santana zichzelf steeds blijven vernieuwen. Zijn band is regelmatig van samenstelling gewisseld. Sinds enkele jaren heeft de Santana-band weer in hoge mate dezelfde bezetting als in de begintijd, toen hits werden gescoord als ‘Black Magic Woman’.

 


Carlos Santana maakte een interessante ontwikkeling door. Zijn band maakte deel uit van de hippie-beweging in Californië. Zelf werd hij een enthousiast gebruiker van bewustzijns­verruimende middelen. Onder invloed daarvan maakte hij de meest fantastische platen. Maar hij had wel door dat hij daarmee op termijn vast zou gaan lopen. Zijn vriend John McLaughlin bracht hem in contact met de hindoeïstische goeroe Sri Chinmoy, bij wie ook Carlos in de leer ging. Hij kickte af en werd verkondiger van de leer van Chinmoy. Later ontdekte dat hij wat hij zocht nog veel meer vond in het christendom. Overal in zijn oeuvre zie je zijn belangstel­ling voor religie en tevens zie je hoe hij wat hij zelf gevonden heeft graag doorgeeft. Met gebruik van zijn nummers bleek het mogelijk om een zeer consistente rockdienst samen te stellen, met als inhoud de zoektocht en de overtuiging van Carlos Santana. Nu bent u gewend dat de rockdiensten live zijn. Maar voor de U2- en de Bløfdiensten had ik aanvankelijk ook geen band. De muziek komt dus van cd. Maar het geluid wordt wel verzorgd door een professional, die vaak op festivals actief is. Hij heet Ernst Meijer, heeft een eigen bedrijf voor licht en geluid, en ik heb in het verleden al diverse keren met hem samengewerkt. De teksten komen zoals gebruikelijk op de beamer. Aanvang 19:00 uur.


 

Jan Andries de Boer

LUCASKOOR

Op 4 september zijn we weer gestart met onze repetities.

De eerste dienst waar we aan meewerken is de dienst op Corsozondag 23 september in de Fenixkerk.

Op 14 oktober werken we mee aan een viering in het MCA in Alkmaar.

De diensten daarna zullen zijn: de laatste zondag van het kerkelijk jaar op 25 november en de Kerstnachtdienst op 24 december.

Heeft u zin om lekker te zingen, kom dan een keer meedoen op de dinsdagavond om 20.00 uur in de bovenzaal van de Lucaskerk. (er is een lift) in de pauze is er bij Thea altijd koffie en thee en gezelligheid.

Namens het Lucaskoor, Anyke Rienstra

 

laat je

inspireren

 

Voor het nieuwe seizoen 2018/2019:

 

13 september:   Filmavond. (zie elders in deze kerkbrief)

11 oktober:        Laura Rustenburg komt vertellen over haar zorgboerderij.

8 november:     Bijbelstudie met Jan Andries  de Boer

19 december:    Bloemschikken in het teken van Kerst bij Tiny  van Splunter

10 januari:         Bijbels koken bij Janny van Kampen ( 18.00 uur)

14 februari:        Bibliodrama met Siep Rienstra

14 maart:            filmavond “de 11 staties”

11 april:               bloemschikken in het teken van Pasen bij Tiny

17 mei:                      uitje. Misschien het Corrie ten Boom huis in Haarlem

 

Op de avonden is ieder welkom. Wel zal voor sommige activiteiten om opgave worden gevraagd. Dit zal vermeld worden in komende kerkbrieven en in de zondagsbrieven.

De avonden beginnen steeds om 20.00 uur. Zie ook voor de actuele informatie op Winkel Op Zondag.

 Namens de groep, Anyke Rienstra