Meditatie in de Lucaskerk aanvang 19.00 uur

MEDITATIE + (plus)               door ds. Jan Andries de Boer

Mediteren kan op verschillende manieren. Hier noemen we het: ‘Mediteren +’. Uitspraak: ‘mediteren plus,’ daarbij staat het +-teken voor het kruis, en daarbij voor het christelijke karakter ervan. Je kunt ook zeggen: mediteren voor Gods aangezicht.Het is bepaald een vorm van ‘godsdienstoefening’ te noemen. Je oefent jezelf in een geesteshouding, waarvan je, naar mate je het vaker doet, ook mag aannemen dat het invloed zal hebben op je levenshouding. Het duurt drie kwartier en tijdens deze 45 minuten wordt er twee keer een stukje uit de Bijbel gelezen, maar niet om daarover na te denken, maar om de woorden te ontvangen als zaad op de akker van je ziel, dat opkomt als het daarvoor de tijd is.


                                                                        


Meditatie +

Ik heb het al vaker geschreven: de meditatie heeft misschien nog wel het meeste te bieden voor mensen, die er geen tijd voor hebben, maar laat ik daar nog eens wat dieper op ingaan. Het leven hangt immers aan elkaar van paradoxen. Zeker als we het leven bezien door een christelijke bril. De bekendste en meest indringende is deze uitspraak van Jezus: ‘Ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden’ (Marcus 8:35). Het staat in dezelfde lijn als de joodse kijk op de dag. Ik sprak daar recent over in een preek over zorg tegenover vertrouwen.

Voor ons begint de nieuwe dag als de zon opkomt of bij het opstaan. Voor een jood begint de dag in de avond, en dat betekent dat aan de werkdag eerst een nacht van slapen vooraf gaat. Volgens die benadering ga je dus niet slapen na het werken omdat je daar moe van bent, maar voordat je aan het werk gaat, om er kracht voor op te doen. Maar dat niet alleen. In Psalm 127 staat dit prachtige woord: ‘God geeft het zijn beminden in de slaap'. En als je dan zorgen hebt, of je zit met een vraagstuk, dan kan het avondgebed op een nieuwe manier belangrijk worden. Zou God je dat wat je nodig hebt niet gewoonweg kunnen geven in je slaap?

 Zo bezien kan de meditatie gelden als een ‘power-nap’. Een kort maar krachtig slaapje. Alleen slaap je niet, je probeert je gedachtenstroom te stoppen (zeer verfrissend!) en wel voor het aangezicht van God. En daarmee klinkt tweemaal een stukje uit de Bijbel, niet om daarover te gaan nadenken, niet, dus, om daar zelf iets mee te gaan doen, maar in de hoop dat het iets gaat doen in jou. Die woorden worden gezaaid als zaad op de akker van je ziel. En wat het mooie is, na zo’n klein uurtje (driekwartier om precies te zijn) voel je je een ander mens. Ik in elk geval wel.

 

De aanvangstijd is anders dan de vorige jaren. We komen bij elkaar van 19:00-19:45 uur (met desgewenst een kopje koffie of thee na). Dat is een kwartier eerder dan we deden. Op die manier kan er om 20:00 weer een andere activiteit starten. U bent welkom o28 februarim te komen mediteren op de volgende donderdagavonden:

                                                                                                        2018    -    19.00 uur       2019

27 september                                                      3 januari

11 oktober                                                          17 januari

1 november                                                        24 januari

15 november                                                     14 februari

29 november                                                     28 februari

13 december                                                        14 maart

                                                                                   4 april 

                                                                                                                                                                                                                            24 april