Meditatie in de Lucaskerk aanvang 19.15 uur

MEDITATIE + (plus)               door ds. Jan Andries de Boer

Mediteren kan op verschillende manieren. Hier noemen we het: ‘Mediteren +’. Uitspraak: ‘mediteren plus,’ daarbij staat het +-teken voor het kruis, en daarbij voor het christelijke karakter ervan. Je kunt ook zeggen: mediteren voor Gods aangezicht.Het is bepaald een vorm van ‘godsdienstoefening’ te noemen. Je oefent jezelf in een geesteshouding, waarvan je, naar mate je het vaker doet, ook mag aannemen dat het invloed zal hebben op je levenshouding. Het duurt drie kwartier en tijdens deze 45 minuten wordt er twee keer een stukje uit de Bijbel gelezen, maar niet om daarover na te denken, maar om de woorden te ontvangen als zaad op de akker van je ziel, dat opkomt als het daarvoor de tijd is.


                                                                        

Donderdag 16-11-2017

Donderdag 30-11-2017

Donderdag 14-12-2017

Donderdag 04-01-2018

Donderdag 18-01-2018Donderdag 01-02-2018

Donderdag 15-02-2018

Donderdag 01-03-2018

Donderdag 15-03-2018

Donderdag 19-04-2018

Donderdag 05-04-2018