Meditatie in de Lucaskerk aanvang 19.00 uur

    

MEDITATIE, DIT SEIZOEN OP WOENSDAGAVOND

 


Het is mooi om te merken dat meditatie, en dan een christelijke variant daarvan, steeds meer oprukt in de kerk. Zelf leidde ik voor het eerst een meditatiegroep in mijn tweede gemeente, Beverwijk. Ik doe het zogezegd al zo’n twintig jaar. En de groep deelnemers is beperkt, maar er zijn ook altijd weer mensen van buiten de kerk, die zich aansluiten, en wie meedoet beaamt: het is een bijzondere manier om rust te vinden. En dat dan ‘voor Gods aangezicht’, rondom een brandende kaars, die dan geldt als Paaskaars. We doen het in het vertrouwen dat Jezus’ woord ‘waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik zelf aanwezig.

Dit seizoen doen we het op de woensdagavond en wel om twee redenen. Als we het op woensdag doen, dan kan het in een strak ritme, om de week, doorgaan, zonder afwijkingen in het rooster. En er is nóg meer rust, omdat er niet meteen daarna een volgende activiteit is, wat op donderdag wél vaak het geval is. En in de veertigdagentijd hoeven we de soepmaaltijd niet voortijdig te verlaten, die ook altijd op donderdag is.


 

Opgeven is niet nodig. Per avond kunt u kijken of het past. Dat de groep elke week weer een iets andere samenstelling heeft geeft niets. U bent hartelijk welkom op de volgende woensdagavonden, van 19:15-20:20 uur:

 

18 september, 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 12 december;

15 en 29 januari, 12 en 26 februari, 11 en 25 maart, 8 en 22 april, 6 mei.


MEDITATIE + (plus)               door ds. Jan Andries de Boer

Mediteren kan op verschillende manieren. Hier noemen we het: ‘Mediteren +’. Uitspraak: ‘mediteren plus,’ daarbij staat het +-teken voor het kruis, en daarbij voor het christelijke karakter ervan. Je kunt ook zeggen: mediteren voor Gods aangezicht.Het is bepaald een vorm van ‘godsdienstoefening’ te noemen. Je oefent jezelf in een geesteshouding, waarvan je, naar mate je het vaker doet, ook mag aannemen dat het invloed zal hebben op je levenshouding. Het duurt drie kwartier en tijdens deze 45 minuten wordt er twee keer een stukje uit de Bijbel gelezen, maar niet om daarover na te denken, maar om de woorden te ontvangen als zaad op de akker van je ziel, dat opkomt als het daarvoor de tijd is.


                                                                      


Meditatie +

Ik heb het al vaker geschreven: de meditatie heeft misschien nog wel het meeste te bieden voor mensen, die er geen tijd voor hebben, maar laat ik daar nog eens wat dieper op ingaan. Het leven hangt immers aan elkaar van paradoxen. Zeker als we het leven bezien door een christelijke bril. De bekendste en meest indringende is deze uitspraak van Jezus: ‘Ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden’ (Marcus 8:35). Het staat in dezelfde lijn als de joodse kijk op de dag. Ik sprak daar recent over in een preek over zorg tegenover vertrouwen.

Voor ons begint de nieuwe dag als de zon opkomt of bij het opstaan. Voor een jood begint de dag in de avond, en dat betekent dat aan de werkdag eerst een nacht van slapen vooraf gaat. Volgens die benadering ga je dus niet slapen na het werken omdat je daar moe van bent, maar voordat je aan het werk gaat, om er kracht voor op te doen. Maar dat niet alleen. In Psalm 127 staat dit prachtige woord: ‘God geeft het zijn beminden in de slaap'. En als je dan zorgen hebt, of je zit met een vraagstuk, dan kan het avondgebed op een nieuwe manier belangrijk worden. Zou God je dat wat je nodig hebt niet gewoonweg kunnen geven in je slaap?

 Zo bezien kan de meditatie gelden als een ‘power-nap’. Een kort maar krachtig slaapje. Alleen slaap je niet, je probeert je gedachtenstroom te stoppen (zeer verfrissend!) en wel voor het aangezicht van God. En daarmee klinkt tweemaal een stukje uit de Bijbel, niet om daarover te gaan nadenken, niet, dus, om daar zelf iets mee te gaan doen, maar in de hoop dat het iets gaat doen in jou. Die woorden worden gezaaid als zaad op de akker van je ziel. En wat het mooie is, na zo’n klein uurtje (driekwartier om precies te zijn) voel je je een ander mens. Ik in elk geval wel.

 

MEDITATIE, DIT SEIZOEN OP WOENSDAGAVOND 


Het is mooi om te merken dat meditatie, en dan een christelijke variant daarvan, steeds meer oprukt in de kerk. Zelf leidde ik voor het eerst een meditatiegroep in mijn tweede gemeente, Beverwijk. Ik doe het zogezegd al zo’n twintig jaar. En de groep deelnemers is beperkt, maar er zijn ook altijd weer mensen van buiten de kerk, die zich aansluiten, en wie meedoet beaamt: het is een bijzondere manier om rust te vinden. En dat dan ‘voor Gods aangezicht’, rondom een brandende kaars, die dan geldt als Paaskaars. We doen het in het vertrouwen dat Jezus’ woord ‘waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik zelf aanwezig.

Dit seizoen doen we het op de woensdagavond en wel om twee redenen. Als we het op woensdag doen, dan kan het in een strak ritme, om de week, doorgaan, zonder afwijkingen in het rooster. En er is nóg meer rust, omdat er niet meteen daarna een volgende activiteit is, wat op donderdag wél vaak het geval is. En in de veertigdagentijd hoeven we de soepmaaltijd niet voortijdig te verlaten, die ook altijd op donderdag is.


 

Opgeven is niet nodig. Per avond kunt u kijken of het past. Dat de groep elke week weer een iets andere samenstelling heeft geeft niets. U bent hartelijk welkom op de volgende woensdagavonden, van 19:15-20:20 uur:

 

18 september, 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 12 december;

15 en 29 januari, 12 en 26 februari, 11 en 25 maart, 8 en 22 april, 6 mei.