Lucaslied

 
naar Lucas 14 vers 23: "Mijn huis moet vol worden"
Melodie " Uit vuur en ijzer"
 
1
Van steen en hout is 't huis gebouwd, dit huis van God, ons zo vertrouwd.
Maar is dit oude kerkgebouw voor iedereen van waarde?
Kom mee, haal ze van de straat, de mensen waar het God om gaat
en laat ze niet buiten staan, dit Lucashuis moet  vol zijn!
 
2
't Gebouw is niet waar 't hier om gaat, geen stenen voor brood waar het om draait.
Maar plek om samen mens  te zijn, een schuilplaats op aard' voor allen.
Kom mee, haal ze van de straat, de mensen waar het God om gaat
en laat ze niet buiten staan, dit Lucashuis moet vol zijn!
 
3
Een kerk om er echt thuis te zijn, een huis om samen kerk te zijn.
Voor elk mens medemens te zijn, Gods kinderen hier op aarde.
Kom mee, haal ze van de straat, de mensen waar het God om gaat
en laat ze niet buiten staan, dit Lucashuis moet  vol zijn!
 
4
Een huis van vreugde mag het zijn, maar ook bij verdriet en rouw en pijn,
wil het een veil'ge haven zijn: niet uit Zijn genade vallen.
Kom mee, haal ze van de straat, de mensen waar het God om gaat
en laat ze niet buiten staan, dit Lucashuis moet  vol zijn!
 
 
5
Gods liefde is ons ruim bedeeld: de mens geschapen naar Zijn beeld.
Zo heeft de Heer ons ook gewild, een naaste onder naasten.
Kom mee, haal ze van de straat, de mensen waar het God om gaat
en laat ze niet buiten staan, dit Lucashuis moet  vol zijn!
 

 
Lied ter gelegenheid van de  " teruggave"  op zondag 18 oktober ( de feestdag van Lucas)
van de oude naam Lucaskerk aan de Protestantse kerk van Winkel
12 oktober 1998 r&a