Protestantse Gemeente Winkel e.o.

Lucaskerk
Dorpsstraat 177
1731 RE Winkel
0224 542112

Predikant:   Ds. J.A.A. de Boer  Molenweg 5  1766 HL  Wieringenwaard   06-36546161                
Op 10 december 2006 zijn de Hervormde Gemeente te Barsingerhorn - Winkel en de Gereformeerde kerk te Kolhorn verenigd tot de Protestantse Gemeente te Winkel e.o. 
              
 

Welkom 

 

 Een kerk, dat zijn de mensen! 

De Lucaskerk is een gebouw. Een mooi oud gebouw. Meer dan dat zijn het de mensen. Kerk-zijn is mensenwerk.

Mensen, die voor hun leven oriëntatie en inspiratie zoeken in het raadselachtige woordje 'God.' De vaak verbazend concrete aanwijzingen van Jezus.

 De vurige liefdeskracht, die wordt aangeduid als de heilige Geest.

 

Dat doen wij samen. Vandaar het woord ‘gemeente.’  Wij leven mee met elkaar en met ieder die op ons pad komt.

Daarbij zijn wij mensen, zoals alle mensen mensen zijn. 

Van onze beperkingen zijn we ons bewust. Van het oordelen over anderen proberen we ons te onthouden.

Voor ieder mens van goede wil willen wij een welkome plek zijn.

  

De Protestantse Gemeente Winkel e.o. beslaat geografisch gezien het gebied Winkel, Lutjewinkel, Barsingerhorn,

Haringhuizen en Kolhorn, hoewel we ook leden hebben buiten dat gebied.


Elke zondagmorgen komt de gemeente bijeen voor de eredienst.

Van 1 september t/m Pasen om 10.00 uur.

Van de zondag na Pasen t/m 31 augustus om 9.30 uur.

Daarnaast zijn er doordeweeks de nodige activiteiten.

De kerk beschikt over ringleiding.


Verhuur Kerk

info.lucaskerk@gmail.com


Ledenadministratie:

 

Mw.  Joke Peet, p/a Dorpstraat 177, 1731RE Winkel


Oecumenische vieringen

Enkele malen per jaar  houden de kerken van Niedorp gezamenlijk een oecumenische viering, afwisselend in één van de kerken.


Vieringen in de Koppeling

Maandelijks is er een oecumenische viering in het verzorgingshuis Trambaan/De Koppeling in Nieuwe Niedorp tel. 0224 544 700

Plaats:                  De Coupé

Tijd:  Elke laatste vrijdag van de maand om 14.30 uur.


WINKEL OP ZONDAG

Winkel op Zondag (WoZ) is de wekelijkse nieuwsbrief die uitgereikt wordt bij de eredienst. U vindt hierop de gegevens over de dienst, actuele gemeente berichten, activiteiten voor de komende week en informatie over de volgende dienst. Op verzoek kan de WoZ per e-mail worden toegezonden. Dan ontvangt u de nieuwste editie op de zaterdag voorafgaand aan de zondagse eredienst

Redactie:

Mw. Jeannette Oudejans           0226 410 848  email: jeannette.oudejans@quicknet.nl

Mw. Mirjam van Splunter           0224 531 910  email: vansplunter@hetnet.nl

Berichten voor de WoZ uiterlijk woensdagavond doorgeven.

 

Kindernevendienst

Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst, behalve in de zomervakantie. Dan liggen er werkjes / kleurplaten  in de kerk.

Contactpersoon: Anyke Rienstra             0224-531611

Medewerkers   Petra Herder, Jacqueline Jacobs en Anyke Rienstra.

Jongerennevendienst

In principe de eerste zondag van de maand , behalve in de zomervakantie.

o.l.v. Edwin Rustenburg               0224-531253

Voor meer informatie verwijzen we naar de kerkbrief en de WOZ.

 

Oppas

Voor de allerkleinsten is er mogelijkheid om tijdens de dienst naar de oppasruimte te gaan.

U kunt het verzoek voor oppas bij de deurouderling kenbaar maken. Deze neemt  contact op met de oppas die in de kerk aanwezig is (volgens rooster). Boven is er voldoende speelgoed en een box aanwezig. Ook is er een stevig hekje voor de trap, zodat uw kind veilig kan spelen.

Aan het eind van de kerkdienst ( voor de zegen) worden de kinderen opgehaald en naar hun ouders gebracht.

Bijzondere vieringen

Per seizoen worden enkele bijzondere diensten georganiseerd.

Zie Kerkbrief, Winkel op Zondag en het Niedorper Weekblad

TAAKGROEP EREDIENST

De opdracht van de taakgroep eredienst is het voorbereiden van de kerkdiensten op de kerkelijke hoogtijdagen, het plannen en organiseren van bijzondere vieringen. Het samenstellen van het preekrooster. Nadenken over andere vormen van liturgie en wat er nog meer met de vieringen te maken heeft.

Samenstelling

Ds. Jan Andries de Boer, Anyke Rienstra, LuukKlazinga en Nico Voogd

PREEKVOORZIENER

Nico Voogd zoekt voor de zondagen dat onze eigen predikant niet voorgaat een gastpredikant. Suggesties voor voorgangers kunt aan hem doorgeven. (tel. 0224-542376)

 

BLOEMENGROET

De bloemen die op zondag in de kerk staan, gaan als groet van de gemeente naar zieken, bejaarden, of mensen die om andere redenen onze bijzondere aandacht verdienen.

BIJBEL-O-THEEK

Tijdens Advent en de 40 dagentijd is in de kerk een boekentafel aanwezig. Op de andere zondagen staan de boeken in de kast in de Voorhof.

 Op verzoek kunt u dan ook een boek kopen.


CATECHESE 

Voor inlichtingen betreffende de catechese kunt u terecht bij: Ds. Jan Andries de Boer

•        Basis catechese wordt geleid door Anyke Rienstra

                         •        Jongeren catechese wordt geleid door ds. Jan Andries de Boer

                   •        Avondmaalscatechese wordt oom de paar jaar aangeboden

In overleg met de catechisanten worden tijd en dagen vastgesteld

 

GESPREKSGROEP

laat je

inspireren

Avonden met een open karakter. De groep organiseert regelmatig avonden  met een thema.  Zie verder Kerkbrief en WOZ.

Informatie bij Mw. Tiny van Splunter (voorz.)    0224-541 376


PREEKBESPREKING en meer.

Veel meer dan in een woord- en luistercultuur leven we tegenwoordig in een zap- en beeldcultuur. De hedendaagse mens kan niet meer zo goed naar een lang verhaal luisteren als dat de mens van vroeger dat kon. Daarom is de lengte van de preek tegenwoordig al veel korter dan vroeger, toen het zo maar drie kwartier kon duren. En dan nog. De preek is namelijk ook een moeilijk medium. Het doel is dat je degenen die naar je luisteren aan het denken zet, maar op het moment dat dit lukt, gaat er iets mis. Zo werkt dat toch?  Je krijgt ergens een associatie of gedachte bij en zomaar mis je dan wat volgt en ben je daarna als je pech hebt, de draad kwijt.

 In WOZ en Kerkbrief komen de data te staan met de uitnodiging om samen nog eens naar de preek te kijken, deze te bespreken.


TAAKGROEP MISSIONAIRE ARBEID

De taakgroep verzorgt de activiteiten voor de zending (buitenland) en de missionaire arbeid (binnenland):

Haar activiteiten:

Bijbel-o-theek;  Verspreiding van de Elisabeth(bode); Zendingszondagen; bid- en  dankstond;

verkopen van zendingkalenders

Postzegels, ansichtkaarten verzamelen 

we verzamelen ook oude mobieltjes en deze gaan naar Yvanca van Splunter voor het Emma kinderziekenhuis Amsterdam 

Presentatie van onze kerk in de dorpen middels Nazomeren en het Veertigdagenproject; Theater- en Rockdiensten

Presentatie van onze kerk middels nazomeren in het 3e weekend in augustus.


WERELDWINKEL

Mevr. Marianne Meijering, Zijdewind   0226-422060    email: c.meijering@quicknet.nl


AMNESTY INTERNATIONAL

Mw. Anyke Rienstra     0224-531 611     email: rienstra.anyke@gmail.com


KERKBRIEF

De “Kerkbrief” is het kerkblad van onze gemeente.

Kopij kunt u inleveren bij de redactieleden Siep Rienstra, Ds. Jan Andries de Boer en Luuk Klazinga of u stuurt uw kopij gericht aan:

                Kerkbrief,

                redactie e-mailadres: lj.klazinga@quicknet.nl

 

ANBI

Vanaf 1 januari 2016 heeft onze gemeente een ANBI  status 

Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten uiterlijk per 1 januari 2016 aan de nieuwe ANBI-regeling voldoen. Dit betreft in de Protestantse Kerk: de gemeenten, diaconieën, classicale vergaderingen en de landelijke kerk met haar dienstenorganisatie.