De Kerkenraad van de
               Protestantse Gemeente  Winkel e.o
 
Predikant:   Ds. J.A.A. de Boer  Bosstraat 95  1731 SC Winkel   0224 - 541372                   
 
Kerkenraad - Moderamen
Predikant                                                Ds. J.A.A. de Boer  0224 541372
Voorzitter                                      dhr.S. Rienstra   0224 531 611
Scibra                                                      mevr. J. Oudejans 0226 410848                  
Kerkrentmeester - ouderling              dhr. J. de Heer
diaken                                                      mevr. P. Voogd
 
         
Pastorale ouderlingen (pastorale raad)
dhr. Siep Rienstra
dhr. Joop de Heer           
mevr. Tiny van Splunter 
mevr. Dinie Berends 
mevr. Sonja Verhulst
voorzitter Ds Jan Andries de Boer
           
 Ouderlingen - Kerkrentmeesters:                          
                                     dhr. Joop de Heer                                                                                                              
                                    dhr. Nico Foogd                                 
                                             dhr. Dirk Huizinga 
                                             dhr. Eddy Kremer                      

  Mevr. Annelies Rustenburg, administratie

In totaal 5 leden. Ook Siep Rienstra, voorzitter van de kerkenraad is meestal aanwezig.

       


                                          
                                                                         
Diaken:                                                         mevr. Pietie Voogd
                                                                                       mevr. Gerda Goossens                             
                                                                                       dhr. Luuk Klazinga                            
                                                                                       dhr. Gert Jan Herder
                                                                                       mevr. Thea van Dongen 
                                                                                       administrateur diaconie:      mevr. Dieneke Witte