De Kerkenraad van de
               Protestantse Gemeente  Winkel e.o
 
Predikant:   Ds. J.A.A. de Boer  Bosstraat 95  1731 SC Winkel   0224 - 541372                   
 
Kerkenraad - Moderamen
Predikant   Ds. J.A.A. de Boer  0224 541372
Voorzitter  dhr.S. Rienstra       0224 531 611
Scibra  mw. L. van der Weerd  0224 221 707                  
Kerkrentmeester - ouderling  dhr. J. de Heer
diakenen  dhr. P. Boonstra 
      
Pastorale ouderlingen (pastorale raad)
dhr. Siep Rienstra
dhr. Joop de Heer           
mevr. Tiny van Splunter 
mevr. Dinie Berends 
mevr. Sonja Verhulst
           
Kerkrentmeesters:                          
dhr. Joop de Heer                                                                                                              
dhr. Peet van Damme                                 
mevr. Annelies Rustenburg                                          
                                                                         
Diaken: 
mevr. Pietie Voogd
mevr. Gerda Goossens                             
mevr. Jenny Evers                              
mevr. Marijke Groen
mevr. Louise van Splunter 
dhr. Piet Boonstra
mevr. Loes van der Weerd
administrateur diaconie: Dieneke Witte