De Kerkenraad van de
               Protestantse Gemeente  Winkel e.o
 
Predikant:   Ds. J.A.A. de Boer    Molenweg 5  1766 HL  Wieringenwaard   06-36546161                
 
Kerkenraad - Moderamen
Predikant                                                Ds. J.A.A. de Boer  06-36546161
Voorzitter  ouderling                      dhr.S. Rienstra   06-20769802
Scibra                                                      mevr. J. Oudejans 0226 410848                  
diaken                                                     mevr. P. Voogd
 Siep vertegenwoordigd ook het college van kerkrentmeesters in het moderamen

 
         
Pastorale ouderlingen (pastorale raad)
dhr. Siep Rienstra          
mevr. Tiny van Splunter 
mevr. Dinie Berends 
mevr. Sietse Bakker
voorzitter Ds Jan Andries de Boer
                                                
 Ouderlingen - Kerkrentmeesters:                          
                                                                                                                                                 
                                    dhr. Nico Voogd                                 
                                             dhr. Dirk Huizinga 
                                             dhr. Hans van Gelder
               

  Mevr. Annelies Rustenburg, administratie

                                          
                                                                         
Diaken:                       mevr. Pietie Voogd
                                            mevr. Gerda Goossens 
                                            mevr. Marijke Groen                           
                                            dhr. Luuk Klazinga                            
                                            dhr. Gert Jan Herder                                                                                     
                                            administrateur diaconie:      mevr. Dieneke Witte