De Kerkenraad van de
               Protestantse Gemeente  Winkel e.o
 
Predikant:   Ds. J.A.A. de Boer  Bosstraat 95  1731 SC Winkel   0224 - 541372                   
 
Kerkenraad - Moderamen
Predikant                                                Ds. J.A.A. de Boer  0224 541372
Voorzitter                                      dhr.S. Rienstra   0224 531 611
Scibra                                                      mw. L. van der Weerd  0224 221 707                  
Kerkrentmeester - ouderling              dhr. J. de Heer
diakenen                                                 dhr. P. Boonstra 
 
         
Pastorale ouderlingen (pastorale raad)
dhr. Siep Rienstra
dhr. Joop de Heer           
mevr. Tiny van Splunter 
mevr. Dinie Berends 
mevr. Sonja Verhulst
           
Kerkrentmeesters:                          
                                     dhr. Joop de Heer                                                                                                              
                                    dhr. Peet van Damme                                 
                                             mevr. Annelies Rustenburg                                          
                                                                         
Diaken:                                                         mevr. Pietie Voogd
                                                                                       mevr. Gerda Goossens                             
                                                                                       mevr. Jenny Evers                              
                                                                                       mevr. Marijke Groen
                                                                                       mevr. Louise van Splunter 
                                                                                       dhr. Piet Boonstra
                                                                                       mevr. Loes van der Weerd
administrateur diaconie: Dieneke Witte