Beste kerkenraadsleden van alle kerkenraden in de Ring Alkmaar, beste kerkmusici, cantores/cantrices, zangers en zangeressen in koren en cantorijen, leden van Raad Erediensten en iedere geïnteresseerde,

 

De Ring Alkmaar nodigt u van harte uit voor de laatste bijeenkomst in haar huidige samenstelling met als thema: ‘Kerken in de buurt: Zingen in de Ring

 

Tijdens bijeenkomsten van de Ring Alkmaar ontmoeten gemeenteleden uit buurgemeenten elkaar. Drie keer per jaar is er zo’n ontmoeting, steeds in een andere kerk.

En daarbij is iedereen van harte welkom. De eerst volgende ontmoeting, en de laatste in deze samenstelling, biedt mooie kansen voor wie geïnteresseerd is in kerkliederen en kerkmuziek. En voor wievan zingen houdt.

 

Anders dan eerder vermeld vindt deze Ringbijeenkomst plaats op dinsdag 8 oktober in de Grote Kerk te Schagen. Het programma staat in het teken van het kerklied. De ontwikkelingen in het kerklied vertellen ook iets over veranderingen in kerk en geloof. Hanna Rijken is onze gastspreker maar zij zal ook met ons zingen. Hanna Rijken is theoloog en musicus en leider van het Vocaal Theologen Ensemble. Daarnaast is zij onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit. De rode draad van de middag zal zijn: Veranderingen en continuïteit. We leren de traditie van de kerk(muziek) kennen als een reeks van vernieuwingen van melodieën met oude papieren, die steeds in een ander jasje terugkomen, passend bij de tijd waarin het jasje ontstond. Dat melodieën uit de kerk (letterlijk en ook figuurlijk) vandaag de dag ook weer in nieuwe jassenen opvattingen over kerkzijn passen is daarom niet alleen iets van nu, maar van alle tijden. Misschien is de vraag vooral: welke melodie wil jij (al zingend?) doorgeven? Wat voor soort jas bij die melodie raakt je in je hart? We hopen op een muzikale en leerzame middag.

 

De middag begint om 16.00 uur en het programma duurt tot 18.00 uur. Daarna kunt u aanschuiven bij een eenvoudige broodmaaltijd. Tegen 19.00 uur is er een kort officieel momentom er bij stil te staan dat de Ring Alkmaar in haar huidige samenstelling (dan) voor het laatst samengekomen is en om te delen in welke Ringen de huidige gemeenten uit de Ring Alkmaar voortaan zullen samenkomen. Iedereen, en in het bijzonder wie al langer bij de Ring Alkmaar en daarvoor de classis Alkmaar betrokken waren, is welkom bij dit officiële moment.

 

De uitnodiging voor deze middag geldt uitdrukkelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema van 8 oktober en die het leuk vindt om mensen uit buurgemeenten te ontmoeten. Het is eigenlijk een mini-kerkenmiddag! Dat wil je niet missen.

 

Graag vooraf opgeven bij dhr. Jan Prij: j.prij@quicknet.nl Wilt u dan ook meteen aangeven of u mee wilt eten? We zien u graag in Schagen op 8 oktober.

 

ds. Arie Jan van der Bom, Jan Prij, ds. Hanneke Ruitenbeek en ds Wilko Nijkamp