KERKBRIEF

PROTESTANTSE GEMEENTE te WINKEL e.o.

Najaar 2022

Zie ook onze website: www.lucaskerkwinkel.nl

 

 

 

3 en 4 september

START VAN HET NIEUWE SEIZOEN

 

 

 

          

 

Psalm 121: Een pelgrimslied

 


Ik sla mijn ogen op naar de bergen.

Van waar komt mijn hulp?

Mijn hulp komt van de HEER,

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zal je voet niet laten wankelen,

Hij zal niet sluimeren, je wachter.

Nee, Hij sluimert niet,

Hij slaapt niet,

de wachter van Israël.


De HEER is je wachter,

de HEER is de schaduw

aan je rechterhand:

overdag kan de zon je niet steken,

bij nacht de maan je niet schaden.

De HEER behoedt je voor alle kwaad,

Hij waakt over je leven,

de HEER houdt de wacht

over je gaan en je komen

van nu tot in eeuwigheid.


 

 

 

 

 

  

 

BIJ DE START VAN EEN NIEUW SEIZOEN

 

Op 21 augustus, een week nadat we thuiskwamen van een heerlijke vakantiemaand, maakten we weer de eerste dienst mee in Winkel: Nazomeren. Eerst ‘Korte metten’, toen koffie en thee, en daarna onder leiding van Tiny nog een halfuurtje verzoekliederen zingen op basis van ‘men vraagt en wij draaien’.

Eerlijk gezegd: die zondag van Nazomeren voelt wat mij betreft zelf al een beetje als een startzondag. Het is waar: er zijn dan nog mensen met vakantie, en het weerzien met hen zal dus pas later kunnen, en echt het seizoen starten doen we pas in september, maar na een volle maat aan, in ons geval, fietsen in Zuid-Frankrijk, was de zondagochtend echt een vorm van thuiskomen en van allerlei hartelijke begroetingen met mensen die we dan toch even niet gezien hebben.

Sowieso is dat een besef dat zich de laatste jaren steeds vaker aan mij opdringt: wat is de kerk toch iets fijns, en wat zitten er in de kerk toch een fijne mensen. Wat is dat mooi om met elkaar verbonden te zijn op basis van het geloof, zoals dat ons is aangereikt door voorgaande geslachten en zoals dat ons nog steeds wordt aangereikt vanuit de Bijbel. En om dat geloof samen te beleven in de zondagse eredienst.

Dat laatste is essentieel. Dat bepaalt de manier waarop we in het leven staan en ook de manier waarop we tegenover elkaar staan: we staan samen voor Gods Aangezicht, en dat verbindt ons met elkaar zoals iets anders dat niet zou kunnen doen. In het ideale geval kan gezegd worden, met Lied 970: ‘Vlammen zijn er vele, één is het licht, licht van Jezus Christus, vlammen zijn er vele, één is het licht, wij zijn één in Christus.’

Wij zijn één in Christus, en ‘in Hem’ zijn we ook volstrekt evenwaardig. Zoals Paulus zegt in Galaten 3:28: ‘Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen - u allen bent één in Jezus Christus.’

En wat is dat, ook tweeduizend jaar later, nog onvanzelfsprekend en in feite modern! ‘In Christus’ laten we biologische gegevenheden in hoge mate voor wat ze zijn: huidskleur, gender, volk - staande voor Gods Aangezicht doet dat alles niet ter zake. En dat bepaalt de manier waarop we in het leven staan, want de manier waarop we voor God staan is de kern van de manier waarop we überhaupt in het leven staan. Als iets in de kerk niet ter zake doet, dan zal dat buiten de kerk niet anders zijn.

 

AAN TAFEL

Het jaarthema dat ons door de landelijke kerk is aangereikt voor het komende seizoen is ‘Aan Tafel’, en daar sluiten we hier in Winkel graag bij aan. Zelf moet ik hierbij onmiddellijk denken aan het liedje van Bløf, dat mij destijds op het idee heeft gebracht me in hun hele oeuvre te gaan verdiepen: ‘Welkom thuis’. Het lied is gebaseerd op de gelijkenis van de verloren zoon, en heeft als refrein: ‘Kom aan tafel en vertel ons je verhalen (...) welkom jongen, welkom thuis.’

‘Aan tafel’ zal ook het thema zijn van de startzondag. Wat ik nu zo mooi vind, is dat we in de kerk het aan tafel gaan steeds meer in zijn beide manieren kunnen beleven. Samen aan het Avondmaal gaan is de kern van het één zijn in Christus. Maar de spijs en de drank die we dan gebruiken zijn vooral symbolisch: zij verwijzen naar het lichaam en het bloed van Christus. Dit kan zeker ‘aan tafel gaan’ worden genoemd, ook al zitten we dan niet in een kring rond de avondmaalstafel, maar lopen we erlangs. Maar hoe belangrijk is de afgelopen decennia ook het samen koffie drinken na de dienst niet geworden? Vroeger werd dat sporadisch of helemaal nooit gedaan; nu willen we ook vooral dat niet missen. En dan zitten we inderdaad rond tafels, of we staan rond statafels, en vooral: we ontmoeten elkaar.

En dan is een ontwikkeling van de laatste jaren dat ook het echt samen complete maaltijden genieten erbij is gaan horen. Als in onze tijd een nieuwe kerk gebouwd wordt (wat helaas niet zo vaak reden toe is), of een bestaande kerk wordt ingrijpend verbouwd, dan krijgt de keuken een prominente plaats. Enkele jaren geleden hebben we dat kunnen zien in de Lukaskerk in Den Haag, waar we toen onze startzondag vierden: loop je het kerkgebouw binnen, dan loop je in de eerste plaats tegen de keuken aan, die daar als ik het wel heb bijna alle dagen intensief gebruikt wordt. Tegenwoordig kennen we bij ons gezamenlijke maaltijden in de Veertigdagentijd (wat hopelijk volgend jaar na twee jaar pauze weer kan), er is bijbels koken, het afgelopen seizoen hebben we een groepje jongeren een aantal keren met een maaltijd ontvangen in de pastorie als ontspannen begin van een catechese-bijeenkomst, en ik denk dat er nog wel meer mogelijk is.

 

In het startweekend is het ruimschoots raak: Op zaterdagavond hebben we de gemeente­barbecue. De afgelopen weken hebben daar intekenlijsten voor in de kerk gelegen, ik hoop dat u erbij zult zijn! Een aantal jaren geleden was dat nog een kerkenraadsbarbecue. Maar het is een groot succes gebleken dit voor ieder die mee wil doen te organiseren. Wat een gezelligheid in de schuur van Joop en Marion en bij goed weer in het gras (aan tafels)! Nu is een maaltijd met veel vlees weliswaar iets dat meer bij het verleden hoort dan bij de toekomst, maar gezellig, leuk en lekker is het wel! En op zondagmorgen hebben we de startdienst. En nu het thema ‘Aan tafel’ is, hebben we daarvoor de geplande viering van het Avondmaal, die twee weken later lag, maar even naar voren geschoven, zodat we ook mystieke eenheid met Christus rond de tafel op die dag met elkaar kunnen beleven.

 

Hopelijk wordt dat een goede start van een seizoen waarin we een levende gemeente zijn, die met elkaar elke keer de juiste spirit weer weet te vinden: de Spiritus Sanctus, oftewel het leven in de Geest, die mogelijkheden ziet, waar alles potdicht lijkt te zitten, en toekomst in een wereld waarin het nieuws in ontmoedigend hoge mate wordt gedomineerd door nare dingen.

 

Laat me besluiten me een lichtpuntje. Ik las ergens dat tot verrassing van ieder die er verstand van heeft, het koraalrif bij Australië zich spontaan aan het herstellen is.

Jan Andries de Boer

 

 

Uit: “Petrus”  (Protestantse Kerk in Nederland <info@protestantsekerk.nl)

 

Lied 929


Zoals de regen onverwacht

een moede aarde op nieuwe krachten brengt,

zoals een bedding leeg en dor

plotseling volstroomt en leven brengt,

zo is mijn God,

zo overkomt Hij mij,

een bron die uitbreekt

in mijn woestijn;

ik adem op,

de dood ontkomen.

Zoals het daglicht te middernacht

zo onvoorstelbaar ondenkbaar lijkt,

maar in de morgen stralend nieuw

de zon weer opgaat, de nacht aan banden legt, –

zo is mijn God,

zo overkomt Hij mij,

een licht dat uitbreekt.

Ik hef het hoofd,

en ik sta op,

de dood ontkomen.


 

Tekst: Sytze de Vries                      Melodie: Willem Vogel

 

Verder in deze nieuwsbrief een toelichting op dit mooie lied door ds Oane Reitsma

OUDERENUITJE 29 juni

Woensdag 29 juni, op een zonovergoten middag, vertrekken we met diverse auto's naar Schoorl voor ons uitje met de 80 plus gemeenteleden. Omdat het ook warm weer is heb ik voor iedereen een flesje water mee genomen voor onderweg in de Zonnetrein. De trein staat ons al op te wachten, maar omdat de bestuurder en tevens onze begeleider er nog niet is wachten we deels in de zon, deels in de schaduw. Als onze begeleider komt, stappen we in,. Maar dan blijkt dat de plank om de rolstoel van mevr. de Jong er in te rijden niet in de trein ligt, maar dat er in de trein die al vertrokken is er 2 liggen. Met vereende kracht hebben we mevr. de Jong in de trein gekregen, maar dit was wel pijnlijk voor haar. Omdat ik wel aangegeven had dat wij een rolstoel mee hadden, heb ik hier achteraf een klacht over ingediend, en degene die over de Zonnetrein gaat speet dit zeer en heeft zijn excuses aangeboden. zelf was hij op vakantie.

We hebben een prachtige tocht gemaakt door de bossen en over de heide. Af en toe schommelde de trein hevig door de niet zo vlakke ondergrond. Onze begeleider stopte af en toe om uitleg te geven of foto's door te geven en hier iets over te vertellen. Af en toe stapten de mensen die dat makkelijk konden even uit voor uitleg. o.a. bij een grote mierenhoop. Onze begeleider wist veel te vertellen, hij heeft zelf een boekje geschreven over dit natuurgebied. Ook heeft hij een foto gemaakt van de hele groep voor de trein. Na ongeveer ander half uur waren we weer bij het natuurcentrum van Staatsbosbeheer. Daar was voor ieder koffie of thee met appelgebak, wat we ons best lieten smaken. Er waren deze middag 18 gasten mee, door ziekte waren er enkele afgehaakt. Ook kon Luuk door ziekte niet mee, maar gelukkig waren Tiny, Jeannette, Jan Andries en ondergetekende mee als begeleiding. Om 17 uur gingen we allen weer op huis aan na een geslaagde middag.

Pietie Voogd

 

 

OEKRAÏNSE GEZINNEN

In de vorige kerkbrief heb ik uitgebreid geschreven over de gezinnen die in Winkel verblijven. Later kreeg ik van een begeleider te horen dat het abonnement op het zwembad de Wirg een gouden greep was. De gezinnen zoeken elkaar daar op, ook wel onder schooltijd dat de moeders daar zitten en zo betere contacten met elkaar hebben. Fijn om te horen.

Voor 2 jongens die in Barsingerhorn verblijven heb ik samen met hun begeleider een 2de hands fiets gekocht bij Edwin Groen in Heerhugowaard. Het jongste jongetje ( 11 jaar) dat elke dag op een veel te kleine fiets naar school in Kolhorn moest fietsen werd daar gepest met zijn fiets. Toen hij in de winkel een fiets zag staan die hem wel wat leek, en er een rondje op had gereden liet hij hem niet meer los. En toen de verkoper zei dat ze hem een paar dagen later op konden halen, liet hij hem ook niet meer los. Dus de fietsen werden meteen klaar gemaakt, wij kregen koffie en de jongens een lolly en ze waren zielsgelukkig met de fiets die mee mocht naar de Creil in Barsingerhorn. Een ander kindje in Barsingerhorn kreeg nog een vakantiepakket met oa. knutselspulletjes.

De geregistreerde vluchtelingen uit Oekraïne krijgen een uitnodiging van de burgerlijke gemeente Hollands Kroon om met elkaar en begeleiders deel te nemen aan een paar ontspannende activiteiten: speeltuin de Goudvis in St. Maarten, Dierenpark Hoenderdaell in Anna Paulowna en het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Dit alles inclusief vervoer en lunchpakket.

Een aantal van de gezinnen die in Winkel verblijven zullen begin september verhuizen naar Molenweid in Wieringerwaard. Hoe het met de school gaat is nog niet duidelijk en dat brengt momenteel onrust bij de gezinnen, zeker bij degenen die wel in Winkel blijven. Hopelijk komt daar snel duidelijkheid over.

Groet, Pietie

 

 

Lieve Gemeenteleden van de Lucaskerk

en van de Gemeente Opmeer

          

Wij Piet en Guda Boonstra, willen iedereen bedanken voor de geweldige verrassing, dat wij nu samen Koninklijk onderscheiden zijn. Wij mogen ons gelukkig prijzen met zulke lieve mensen om ons heen. In het bijzonder dank aan de mooie woorden van de burgemeester Gerard van der Hengel, dominee Jan Andries de Boer, de diaconie en Stichting Present Pietie Voogd en het lied van de kerkenraad en natuurlijk alle aanwezigen. De grootste dank gaat naar Siep Rienstra de veroorzaker.

 

Waar zijn we het meeste blij mee?

Natuurlijk de waardering voor wat we doen en gedaan hebben, we zijn trots op ons lintje – maar vragen ons nog steeds af waarom wij.

Dat wij samen in onze Lucaskerk dit mochten vieren samen met onze familie, vrienden, buren, in het bijzonder de aanwezigheid van Guda’s moeder en gemeenteleden van de Lucaskerk en gemeente Opmeer. 

   

Een kleine anekdote. Tim en Gijs (de oppaskinderen van ons), vragen: “ Piet en Guda jullie geloven hé”, Waar wij op antwoorden: “ Ja, maar ook dat wij samen hier in de kerk een pilsje kunnen drinken”. Waarop de beide jongens antwoorden: Wij geloven niet alles!”

 

Onze hartelijke dank, Piet en Guda Boonstra

 

BLOEMEN

Gingen als groet van onze gemeente naar:

26 juni   Mevr. Ank Limpers, Schagen

3 juli      Dhr. Luuk Klazinga, Middenmeer

10 juli    Mevr. Jopie van Damme, ’t Veld

24 juli    Dhr. J. van Oostindie, Winkel

7 aug     Dhr. Van Liere, Middenmeer

21 aug  Mevr. Struik-Bakker, S CD Kolhorn

 

NAZOMEREN

Heel veel dank aan alle onze vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt dat onze kerk er zo mooi uitzag. En dat zij aanwezig wilden zijn als gastheer/gastvrouw.

Ik heb gehoord dat de middagen zeer goed bezocht werden. Via de livestream hebben wij de Korte Metten meegemaakt. Bijzonder om de schilderijen van Freek van der Veen als onderwerp te gebruiken in de kerkdienst. Een mooie uitleg. Gertjan heeft zelfs een aantal beelden kunnen verkopen.

Fijn dat de Lucaskerk op deze manier een bijdrage leverde aan het Nazomeren.

Hartelijke groet, Siep

 

GEMEENTE BARBEQUE

Zaterdag 3 september in de schuur bij Joop en Marion de Heer.

Opgeven uiterlijk maandag 29 augustus bij Siep Rienstra of Dinie Berends.

 

POSTZEGELS, ANSICHT- EN GEBOORTEKAARTEN 

Je kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Vrijwilligers sorteren de postzegels en ansichtkaarten met veel zorg, kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen. De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats. 

 

NB. Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. Dit zijn verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding. (Bijna) alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een envelop verzonden worden, zijn oud papier. Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels.

 

OUDE MOBIELTJES, CARTRIDGES EN TONERS

Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. Via het inzamelprogramma van het bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in Actie voor veel ingeleverde telefoons of cartridges een vergoeding.

 

BUITENLANDS EN OUD NEDERLANDS GELD SPAREN

Je kunt buitenlands geld en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen voor Kerk in Actie. Zij verkopen die aan banken, handelaars en verzamelaars.

 

WAT LEVERT HET OP?

In 2021 was de opbrengst €20.382,30 (€ 17.245 via postzegels en kaarten en € 3.137,30 via cardridges en telefoons). In 2020 was dit €24.625,90 (€ 18.691 via postzegels en ansichtkaarten, €5.824,90 via mobieltjes en cartridges en nog €110 via oud muntgeld). Met de opbrengt kunnen Kerk in Actie en de GZB weer veel mensen ondersteunen. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

 

ALLE BOVENGENOEMDE ZAKEN KUNT U BIJ DE KERK INLEVEREN of bij Siep Rienstra

 

 

COLLECTEMUNTEN

De collecte munten zijn binnen.                                                                                               

Dirk Huizenga is nu het administratieve gedeelte aan het uitwerken.

Zodra dat voor elkaar is, gaan we er mee aan het werk.

 

 

LIVESTREAM

Wie wil ons team komen versterken? We zoeken dringend nog een extra  persoon. Aanmelden en/of informatie is te verkrijgen bij Nico Voogd.

 

KINDERNEVENDIENST

Elke eerste en derde zondag van de maand is er Kindernevendienst.

 

 


 

TOEGELICHT: ZOALS DE REGEN ONVERWACHT …

(door dr. Oane Reitsma,

predikant van de Protestantse Gemeente Enschede

daarvoor predikant te Medemblik)

 

Zo is mijn God

‘Zo is mijn God, zo overkomt hij mij’, is de herhalende zin waarmee het refrein tweemaal begint (dat wil zeggen dat de rest van het refrein beide keren een andere tekst heeft, dus een echt ‘refrein’ is het niet, maar een vrij unieke liedvorm!). Hoe is die God dan? Met het antwoord op die vraag beginnen de beide coupletten van het lied, dat maar uit twee korte coupletten bestaat. Het antwoord overvalt ons nog voordat we de vraag kunnen stellen – precies zo overvalt ons plotseling in beelden wie die God voor ons is.

 

Profetisch

Die God is ‘als regen die een moede (niet: moeder!) aarde op nieuwe krachten brengt’. Een beeld dat bijvoorbeeld ook in Psalm 68:10 voorkomt, al is het lied meer direct gebaseerd op Psalm 126 (zie liedboekcompendium). Regen die een dorre en uitgedroogde bedding weer laat volstromen, waardoor er acuut nieuw leven ontstaat. Een beeld dat al eeuwen meegaat (bijvoorbeeld in Jesaja 35:6-7), maar in zichzelf altijd weer fris en nieuw aandoet. In het eerste refrein wordt het beeld herhaald: een bron die uitbreekt in de woestijn. Daar wordt het beeld ook toegeëigend: het lied gaat niet over die droge woestijn maar over ‘mijn woestijn’, over mijzelf: ik adem op!

 

Paaslied

Ook de laatste zin van de beide refreinen, de conclusie van het lied eigenlijk, is steeds dezelfde: meest kernachtig verwoord als ‘de dood ontkomen’. Daarmee zitten we in de kerngedachte van het christelijk geloof, namelijk de opstanding, ‘de dood ontkomen’. Dat het een paaslied is blijkt ook uit het tweede refrein, waarin het water in de woestijn vervangen is door het ‘een licht dat uitbreekt’, paassymbool bij uitstek. En ook hier geldt die opstanding mij: ‘ik hef het hoofd’.

 

Geloofsbelijdenis

Subtiel is dat dit ‘ik’ steeds gezongen wordt door de gemeente, door ‘allen’. De boodschap geldt dus individueel, maar alleen binnen de verbondenheid met de groep. Precies zoals de geloofsbelijdenis (‘ik geloof …’) altijd door de hele gemeente gesproken (of gezongen) wordt.

 

Onvoorstelbaar ondenkbaar

De opstanding, anders gezegd: dat ons leven onder het licht van God komt en niet beheerst wordt door het donker lijkt om middernacht, als alles om ons heen donker is, niet voor te stellen. En toch komt iedere morgen opnieuw de stralende zon weer op. Zo wordt iedere morgen een paasmorgen, en is dit lied zowel een geloofsbelijdenis als een morgenlied als een paaslied. ‘Zo is mijn God: de dood ontkomen.’

 

 

GEDOOPT

Enkele weken terug kregen we een bijzondere foto. Ons oud-lid Wieger van der Weerd met in zijn armen een schattige baby. De baby had een doopjurk aan. Toen lazen we het bericht erbij. Verrast en blij lazen we dat niet alleen de baby, maar ook Wieger gedoopt was. Op zondag 21 augustus - wij kamperen in de buurt – zijn we op de fiets gestapt en naar Nijmegen getrapt. Daar hebben wij de persoonlijke gelukwensen overgebracht en de mooie verhalen gehoord. Bovendien vierde Wieger ook nog zijn 74ste verjaardag.

Wieger en natuurlijk ook Loes,  namens de kerkgemeente van de Lucaskerk te Winkel (de kerk waar jullie 20 jaar actief lid van waren) van harte gefeliciteerd met deze blijde gebeurtenis.

Namens allen,

Siep

HET STIKSTOFDEBAT

ZORGT VOOR GROTE ZORGEN EN ONZEKERHEID BIJ DE BOEREN IN NEDERLAND

Ds. Marco Batenburg schreef een gebed voor hen.

 

God van de schepping

 

Wij danken U, Schepper van hemel en aarde. 

Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde. De aarde die ons voedt. 

Wij danken U voor het leven dat U geeft, elke dag opnieuw.

 

Leven dat mag bloeien, tot Uw eer. 

 

Wij danken U dat wij Uw aarde mogen bewerken en bewaren. 

Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde en vanuit ontzag voor het wonder van het leven

 

U weet van de zorgen die er zijn. Zorgen over hoe het verder moet, zorgen over de toekomst van het boerenbedrijf. 

Wij bidden: Heer, ontferm U.

 

U weet van boosheid, verdriet, teleurstelling. Scherpe woorden die we spreken.

Wij bidden: Christus, ontferm U. 

 

U weet hoe belangen, meningen, mensen lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan.

Wij bidden: Heer, ontferm U. 

 

Help ons te luisteren naar U en naar elkaar. 

Help ons te onderscheiden waar het op aan komt. 

Geef ons wijsheid, inspiratie, creativiteit en de ruimte om die aan te wenden, in verbondenheid met elkaar.

Laat uw Geest ons zal leiden.

Door Christus onze Heer.

Amen

 

Ds. Marco Batenburg, voorzitter van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

 

Op de website van Micha Nederland staan tips en materialen voor gemeenten om rond dit thema in gesprek te gaan.

 

 

INSPIRATIE DAG

Begin juni was er de inspiratie dag voor de kerken in de classis Noord-Holland. Van de kerkenraad waren Jan Andries en ik aanwezig. Inspiratie kregen we aangereikt. Voor ons de uitdaging hier op in te gaan.

Ik noem u de 5 onderwerpen waar wij ons toen in hebben laten voorlichten:

 

·        Elkaar ontmoeten en met elkaar in dialoog gaan over actuele thema’s die gemeente en geloof raken, juist nú

·        Bestuurskracht, ‘Als de kerk kleiner wordt’

·        Levend Geloof, Geloofsbeleving, geloofsgroei en delen van geloof

·        Generaties in de kerk Vooral als het gaat om de 30-50 jarigen

·        Duurzame kerk Vanuit je geloof actief omgaan met duurzaamheid en sociale gerechtigheid

·       Kerkelijk erfgoed  Wat zijn de mogelijkheden tot herbestemming?

 

Ds Peter Verhoeff schreef in het voorwoord:

 

Vandaag is de dag! Een inspirerende dag voor alle gemeenten in Noord-Holland. Dat staat ons voor ogen. Een dag licht van toon, verbindend en hoopvol. En daar is ook alle reden toe. Want veel gaat goed in de kerk.

Er wordt gevierd, geloofd, en omgezien naar elkaar en de wereld waarvan we deel uitmaken. En er wordt gebeden. Er gaat veel goed.

Toch sluiten wij ook de ogen niet voor de realiteit. Als classis willen we daarom vooropgaan in het denken over de kerk van morgen.

 

De sprekers en/of gespreksleiders hadden bij elk thema een inleidng geschreven. Bij Duurzame kerk schreef Lydia van Maurik:

(zij is medewerker kennisplatform duurzaamheid bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland)

 

’Vanuit je geloof actief omgaan met duurzaamheid, sociale gerechtigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap’

Groen zijn wordt nogal eens ervaren als dwingend. Er moet veel, en er mag weinig. Toch beginnen we steeds beter te beseffen dat een duurzame wereld geen linkse hobby is. Er ligt wel degelijk ook een taak voor de kerk. Het gaat immers over Gods schepping. En wij zijn rentmeester.

Ook een kans voor de kerk dus om bij te dragen aan een wereld die we kunnen doorgeven aan onze (klein)kinderen. Elke gemeente zou daartoe elk jaar een stap kunnen zetten. En dan gaat het om meer dan zonnepanelen op het dak.

Hoe koop je in? Hoe ga je om met geld? Met de natuur, met energie en met voedsel? En vooral ook: welke rol speelt ons geloof daarin? Bij dit thema gaan we met elkaar in gesprek en proberen een stap verder te komen. Zonder dwang. Maar niet vrijblijvend.

Op de website van de classis Noord-Holland kunt u nog meer lezen over dit festival:

www.classisnoordholland.nl/inspitatiefestival

 

Met vriendelijke groet,

Siep Rienstra

 

 

CULTURELE STICHTING NIEDORP

Het nieuwe concertprogramma van CSN is er weer.

Het is weer gelukt een afwisselend concertprogramma voor het seizoen 2022-2023 samen te stellen. Artiesten van hoog niveau, die hun sporen zowel nationaal als internationaal hebben verdiend, komen optreden in de Lucaskerk in Winkel.

 

16 oktober 2022 - Nederlands Saxofoon Octet

Acht musici op sopraan-, alt-, tenor- en bariton saxofoon.

 

20 november 2022 - Blue Grass Boogiemen 

Amerikaanse folk en swing uit de ‘Bluegrass State’ Kentucky.

 

18 december 2022 - Dominic Seldis

Virtuoos op contrabas, met muzikale partner op de piano.

 

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.culturelestichtingniedorp.nl. Ook vind u daar - onder PROGRAMMA/KAARTVERKOOP - ons programmaboekje, dat u kunt downloaden.

 

Vanwege de coronapandemie hebben wij het afgelopen seizoen de concerten moeten verplaatsen van de avond naar middag. De vele positieve reacties hebben ons doen besluiten de concerten voortaan op zondagmiddag ( van 15.00 – 17.00 uur ) te laten plaats vinden.

 

Wij hopen u komend seizoen te mogen begroeten, want ….

Bij CSN belééf je het!

 

ACTIVITEITEN VAN UIT DE PG te SCHAGEN

Rik Laernoes

 

Taizé

Welk lied komt bij u in gedachten als we Taizé zeggen? Of moet ik zeggen ‘welke liederen’?

Ik help u even op weg. ‘Als alles duister wordt, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft’.

Of nog een ander geliefd lied ‘Ubi caritas et amor’.

En zo is er een grote schat aan liederen, afkomstig uit Taizé.

Op zondag 25 september gaan we ze zingen. Onder leiding van dirigent Paul Sanders, wel bekend. Annelies Koomen zorgt voor de muzikale begeleiding. Liederen die bij veel mensen geliefd zijn maar weinig aan bod komen in de kerkdiensten.

Waar: Grote Kerk op de Markt Schagen. We beginnen om 15.00 uur. Kerk open vanaf 14.30 uur.

Na afloop een collecte.

 

Tischreden

Woensdag 26 oktober hebben we weer onze jaarlijkse Tischreden. In 2017 - 500 jaar Luther - zijn we er mee begonnen. Een gezellig samenzijn waarbij we samen eten en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Bij Luther thuis was het een vrolijke boel. Met zijn vrouw Katharina van Bora en hun 6 kinderen organiseerde hij regelmatig zo’n Tischreden. Ook werd er vaak muziek gemaakt.

In die sfeer willen we doorgaan. Tussen de gangen door vertonen we korte filmpjes die met klimaat/duurzaamheid te maken hebben.

Ook de maaltijd die we gaan gebruiken zal een ‘duurzaam’ karakter hebben.

De Tischreden houden we in de HL-zaal in de Grote Kerk op de Markt.

Rond 18.00 uur gaan we eten. Vanaf 17.30 uur bent u welkom.

 

Muziekpodium

Nog een datum om te noteren. Zondag 27 november. We houden dan een open podium. Iedereen die een instrument kan bespelen, muziek kan maken, iets met muziek heeft, kan zijn/ haar kunsten laten horen. We houden dit open podium in de Grote Kerk op de Markt.  Het gaat vooral om het plezier, het enthousiasme waarmee muziek gemaakt wordt. Na de zomer meer informatie, maar nu al nadenken of u/jij mee gaat doen.  U kunt zich aanmelden op: activiteiten@pgschagen.nl

of een telefoontje naar Rik Laernoes 06-29220184

 

ONTMOETINGSDAG KERK & ISRAËL

Met als thema ‘Bevrijde Tijd: over Sjabbat, zondag en beleving van tijd’

Op maandag 19 september wordt de Landelijke ontmoetingsdag Kerk & Israël gehouden in de Adventkerk in Amersfoort. De dag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Israël en de ontmoeting met het jodendom.

Sprekers zijn rabbijn David Gaillard (over ‘Sjabbat als gang door de tijd’) en mw. Gilah Evers (over ‘Sjabbat vieren thuis en in de synagoge’). In de middag zijn er twee workshoprondes met keuze uit drie workshops, over ‘Rust als bevrijde tijd’, ‘Jezus en de Sabbat’ en ‘Van Sabbat naar zondag’. 

CONTACT MET DE KERK

 

 

Naam

Adres

 

Plaats

Telefoon

Predikant

Ds. J.A.A. de Boer

Bosstraat 95

1731 SC

Winkel

0224-541372

 

E-mail:

                              jaa@quicknet.nl

Voorz. kerkenraad

Siep Rienstra

Heerenweg 204

1768 BK

Barsingerhorn

0224-531611

 

E-mail

                              rienstra.siep@gmail.com

Scriba

Jeannette Oudejans

Omloop 42

1733 LJ

Nw. Niedorp

0226-410848

 

E-mail

jeannette.oudejans@quicknet.nl

Koster: Lucaskerk

vrijwilligers

info.lucaskerk@gmail.com

 

Kerkgebouw

Lucaskerk

Dorpsstraat 177

1731 RE

Winkel

0224-542112

 

ADRESSEN KERKELIJKE ACTIVITEITEN:

Diaconie

 

Post adres:

Dorpsstraat 177

1731 RE

Winkel

 

Pietie Voogd

Populierenstr. 34

1731 SP

Winkel

0224-542376

Kerkrentmeesters

Eddie Kremer

Westfriessedijk 18b

1732 NW

Lutjewinkel

 

Winkel op Zondag

Mirjam van Splunter

Jeannette Oudejans

Westfriesedijk 5

Omloop 42

1732 NW

1733 LJ

Lutjewinkel

Nw. Niedorp

0224-531910

0226-410848

Preekvoorziening

Nico Voogd

Populierenstr. 34

1731 SP

Winkel

0224-542376

Gespreksgroep

Tiny van Splunter

Westfriesedijk 11

1731 NX

Winkel

0224-541376

Kindernevendienst

Anyke Rienstra

Heerenweg 204

1768 BK

Barsingerhorn

0224-531611

Missionaire werkgroep

Anneke Goudswaard

Tulpenlaan 16

1731 WC

Winkel

0224-542705

Kerkbrief

Luuk Klazinga

Ir.C.Lelystraat 24

1775 AV

Middenmeer

06-51454396

Taakgroep eredienst

Eddie Kremer

Westfriessedijk 18b

1732 NW

Lutjewinkel

 

Ledenadministratie

Joke Peet

Dr.de Boerstr. 13

1733 VK

Nw. Niedorp

0226-413120

Penningmeester

Dirk Huizenga

Heerenweg 42

1768 BD

Barsingerhorn

0224-531804

Administratie financiën

Annelies Rustenburg

Boerensluisweg 1

1732 NP

Lutjewinkel

0224-531253

 

                              Gaat u verhuizen?  

                              Wilt u zich laten in- of uitschrijven?

                                            Is er een kind bij u geboren?

                                                                                                                                     Laat het de kerk weten!

 

REKENING NUMMERS.

 

Vrijwillige kerkelijke bijdrage

Banknummer.     NL98 RABO 030.56.01.156

t.n.v. Protestantse Gemeente Winkel e.o

Zending - Missionair werk

Banknummer.     NL50 RABO 030.56.02.020

t.n.v. zending. winkel

Diaconie en

Banknummer.     NL50 RABO 030.56.02.020

t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Winkel

Kerkbrief

Banknummer.     NL98 RABO 030.56.01.156

t.n.v. Protestantse Gemeente Winkel  e.o o.v.v. Gift kerkbrief

 

Website: www.lucaskerkwinkel.nl                kopij aanleveren via e-mail: gupiboonstra@quicknet.nl

 

Redactie Winkel op Zondag:                          Mirjam van Splunter         vansplunter@hetnet.nl

                                                                          Jeannette Oudejans               jeannette.oudejans@quicknet.nl

 

Kopij voor de eerstvolgende Kerkbrief:       inleveren voor 10 november 2022

 

Redactie:                                                           Siep Rienstra, Jan Andries de Boer en Luuk Klazinga

Redactie adres:                                                Lucaskerk, Dorpsstraat 177, 1731 RE Winkel

Redactie telefoon:                                           Luuk Klazinga, 06-51454396; email: lj.klazinga@quicknet.nl

Lay-out:                                                            Siep Rienstra

Stencilwerk:                                                     Karel Goudswaard