KERKBRIEF

PROTESTANTSE GEMEENTE te WINKEL e.o.

APRIL – MEI 2022

Zie ook onze website: www.lucaskerkwinkel.nlSTILLE WEEK EN PASEN IN OORLOGSTIJD

 

In het vorige nummer van de Kerkbrief schreef ik dat het in de kerkelijke traditie gewoon was om al tijdens de Epifaniëntijd vooruit te grijpen op de lijdenstijd, bijvoorbeeld door de zondag vóór Aswoensdag de naam Quinquagesima te geven, ‘de vijftigste dag voor Pasen’, en de zondag daarvoor Sexagesima (de zestigste dag voor Pasen). Ik moet hieraan denken omdat ik, met name toen de Veertigdagentijd net begonnen was, eerder dacht in termen als bijvoorbeeld de derde zondag van de oorlog dan van de tweede zondag van de veertigdagentijd. De inval van Rusland in Oekraïne vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag 24 februari. Daarmee werd Zondag Quinquagesima dit jaar de eerste zondag van de oorlog. En, hoewel we altijd mogen hopen dat er een verrassende wending komt, ziet het ernaar uit dat Paaszondag de achtste zondag van de oorlog wordt, en dat het lijden op die feestelijke dag dus naar alle waarschijnlijkheid niet geleden zal zijn. Mogelijk zelfs nog lang niet.

 

Dit jaar waren oproepen om uit solidariteit met mensen die het minder hebben af te zien van een stukje luxe zien achteraf niet nodig. Er blijkt veel solidariteit te zijn, tot aan het in huis nemen van vluchtelingen aan toe. En als consumenten worden we zelfs gedwongen om het wat rustiger aan te gaan doen, door de hoge prijzen voor energie en een inflatie die wat voor onze generaties ongekend is. En ook dat zal na de Veertigdagentijd niet voorbij zijn.

 

Wat ís er een lijden, en wat komt dat lijden enorm dichtbij. En toch constateerde president Zelenski onlangs al dat de betrokkenheid bij de oorlog in landen zoals het onze af begint te nemen. Dit vraag ik me trouwens af. Er zijn natuurlijk mensen die zich sowieso niet gauw iets aantrekken van de ellende van anderen. Dat is triest en gevoelloos, maar dat is nooit anders geweest. Ik denk dat het daarbij om een relatief kleine groep gaat. Maar de meeste mensen passen zich aan. En dat is maar goed ook. Ik hoef alleen maar aan mijn eigen geliefden te denken: ik stel me niet graag voor dat zij nu voortdurend de pijn van de oorlog in hun lijf zouden voelen. Wat trouwens in een bepaalde mate wel degelijk het geval is. Ik heb het zelf ook. Een goede vriend van mij is zelfs zo invoelend waar het gaat om de verschrik­kingen die de mensen in Oekraïne mee moeten maken, dat hij als hij ’s nachts wakker wordt meteen beseft: er zijn nu vreselijke dingen gaande.

 

En toch passen we ons aan. Door de band genomen staan we er niet elke minuut en zelfs niet elk uur bij stil. Toen ik op 3 april voorging in Broek op Langedijk, heb ik daar in de preek een uitspraak aangehaald van de Joodse schrijver Franz Kafka: “In goddeloze tijden moet men vrolijk zijn. Het is een plicht.” Waarom? Omdat je anders aan zwaarte ten onder gaat. Als Jood wist hij natuurlijk heel goed wat goddeloosheid en lijden in kunnen houden. Maar in mijn artikel in de vorige Kerkbrief, geschreven toen we nog niet wisten dat het oorlog zou worden, heb ik ook de vinger gelegd bij het hedonisme van onze tijd, dat naar mijn inschatting (mede) ontstaan is door de gedachte dat leven puur de tijd is tussen geboorte en graf, en door het verlies van het geloof dat we dat ook nog andere manier kunnen zien. De gedachte dat we zouden leven om te genieten, en dat als het niet meer lukt om te genieten, de tijd is aangebroken om van voltooid leven te gaan spreken. Zeker zoals ik het nu formuleer, is dat natuurlijk nogal kort door de bocht, maar u begrijpt hopelijk wat ik bedoel.

 

Het woord ‘balans’ komt in me op. Nu is dat bij meer dingen van het leven belangrijk: het vinden van balans. Laat ik eens een voorbeeld noemen uit een onverwachte hoek. Iggy Pop, de ‘peetvader van de punk’ zegt op één van zijn cd’s dat hij in het leven heeft geprobeerd een balans te vinden tussen waardigheid en vreugde (‘dignity and joy’). Wie weet hoe hij te keer kan gaan (zijn TopPop-optreden uit de jaren ‘70 is legendarisch), zal daar hartelijk om lachen. Toch is hij er misschien op zijn manier nog in geslaagd ook: op zijn oude dag is hij rustiger geworden en hij treedt nog steeds op. Bovendien kan hij in interviews wijze dingen zeggen.

 

Ik heb eens even op Google gekeken wat je krijgt als je intoetst ‘balans tussen’. Dat levert de volgende resultaten op: Balans tussen werk en privé, tussen draagkracht en draaglast, tussen lichaam en geest, tussen inspanning en ontspanning, tussen afstand en nabijheid.

 

Er zijn tijden, dan is het niet of nauwelijks mogelijk om dergelijke dingen in balans te houden. Als je zelf in Oekraïne woont bijvoorbeeld, of als je anderszins een acute crisis doormaakt. Waarbij ook dan juist het geloof en meer specifiek gebed en meditatie toch en wel degelijk voor een stukje tegenwicht kunnen zorgen. Misschien zelfs voor het beslissende stukje, waar­door je ook dan kunt blijven ademen, het hoofd weer koel kunt krijgen, en ook net dat stukje rust kunt vinden, waardoor je kunt slapen, en je lichamelijke en geestelijke weerbaar­heid dus niet in het hoogst mogelijke tempo worden afgebroken. Op die manier kun je een crisis veel beter doorstaan.

 

Ten aanzien van de oorlog bevinden wij ons hier niet in een acute crisis. Het is dichtbij en het komt dichtbij, maar ons land is niet in oorlog, er vallen hier geen bommen. Dan mag er balans zijn. Te zeggen: ‘er is altijd wel ergens oorlog’ is te gemakkelijk, ook al is het waar. Het feit dat dat zo is, is maar al te erg! Ik vind het belangrijk om elke zondag in het kyriegebed een aantal dingen te benoemen, die erg zijn en die liefde behoeven - de liefde van God en de liefde van ons. Maar we mogen ook leven. Zeker nu de oorlog zo dichtbij is, maar hetzelfde geldt als er een groot lijden is onder mensen met wie je je erg verbonden voelt, is dit een spannings­veld, waarin we verkeren en waarin we onze weg moeten proberen te zoeken.

 

In principe is dit nooit anders geweest, want, het klinkt als een cliché: we leven in een onvol­maakte wereld. Ik ben er zeker van dat het geloof ons toegang geeft tot een goddelijke kracht, waardoor we in staat komen om die onvolmaaktheid een heel stuk te verminderen. De kracht van de liefde maakt veel mogelijk en de overtuiging dat er een goede God is, die ons sterkt in de dingen die wij doen om de wereld en het leven in de wereld beter te maken, evenzeer. Maar Pasen is ook de doorbraak naar wat in de ‘Bijbel in Gewone Taal’ zo mooi heet ‘Gods nieuwe wereld’. Het besef dat de dood in principe al overwonnen is. En dat we ons mogen optrekken aan het visioen van Johannes in Openbaring 21: ‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. (...) Hij die op de troon zat zei: Alles maak Ik nieuw!’

 

Het wordt een geladen week in de kerk, de Stille Week, die uitmondt in Pasen. Door lijden en dood heen naar het leven.

 

Jan Andries de Boer

IN EN OM DE LUCASKERK

 

U2-DIENST #7 “HiFi – LoFi:

Tussen de bedrijven door ben ik de afgelopen tijd ook hard bezig met de voorbereiding van een nieuwe U2-dienst. Deze komt als het goed is op 3 juli in de Muziektuin in Schagen, maar hij gaat al op 24 april in première. Dat is in Broek op Langedijk, en wel op uitnodiging van de Oranjevereniging daar. De dienst zal plaatsvinden in een muziektent op het Havenplein. Ik zal waar het gaat om de inhoud alvast een tipje van de sluier oplichten. Ik doe dat met een stukje tekst zoals ik dat voorlopig gepland heb om te zeggen aan het begin van de dienst:

 

“De dienst heeft, denk ik, een in deze tijd heel passend thema: HiFi - LoFi. HiFi is een term die wordt gebruikt voor geluidsapparatuur. Het betekent hoge betrouwbaarheid. Wordt een installatie met recht HiFi genoemd, dan is de weergave natuurgetrouw. Hier gebruiken we het als beeldspraak voor een manier van in het leven staan. Ben je als mens eerlijk, waarachtig, betrouwbaar, leef je in waarheid? Of niet? We leven in een tijd, waarin ‘waarheid’ als woord niet meer eenduidig is en waarin feiten niet meer zijn wat ze waren; onze waarden, ook die van de westerse wereld als geheel, staan onder druk. En de uitdagingen zijn legio. Hoe gaan we daarmee om? Of sluiten we het liefst onze ogen?”

 

MEDITATIE:

In het oorspronkelijke lijstje met data waarop er in de Lucaskerk gemediteerd kan worden, stond 27 april als de laatste avond. Dan is het echter Koningsdag. De laatste keer is daarom al op 13 april.

 

BLOEMEN:

De bloemen die tijdens iedere eredienst op de liturgietafel staan, gingen de afgelopen tijd naar:

 

6 maart:              Mevr. Annelies Rustenburg in Lutjewinkel

13 maart:            Fam. Karel en Anneke Goudswaard in Winkel

20 maart:            Dhr. Alex Peet in Nieuwe Niedorp

27 maart:            Fam. Gre en Theo Visser in Nieuwe Niedorp

3 april:                 Fam. Dirk en Ans Reijne in Barsingerhorn

10 april:               Mevr. Cobi Lindhoud in Nieuw Niedorp

 

KINDERNEVENDIENST:

Het groepje kinderen is klein, maar toch hebben we weer een project kunnen doen. Met Pasen wordt dit afgesloten. Het was fijn om ook op de zondagen dat er geen kindernevendienst was, toch een moment voor de kinderen in te lassen, zodat de doorgaande lijn van het project bleef bestaan.

Ingaande mei is er weer kindernevendienst op de eerste en derde zondag van de maand, tot de zomervakantie.

 

NIEUWE PAASKAARS:

Met Pasen komt er een nieuwe Paaskaars, die tijdens de Paaswake op Stille Zaterdag de kerk wordt binnengedragen.

De taakgroep eredienst heeft gekozen voor een iets kleinere kaars.

Het was-reliëf op de kaars draagt de naam “Nieuw Begin”.

De uitleg: In Genesis 8 keert de duif met een groen olijfblad terug naar de ark van Noach en is hiermee het symbool van een nieuw begin/leven na de zondvloed. In het daarop volgende hoofdstuk sluit God een verbond met de mensheid en alle levende wezens en belooft daarmee dat de aarde nooit meer verdelgd zal worden door een zondvloed. Het teken van het verbond is de regenboog.

 

“ OUDE”  PAASKAARS:

Zoals gebruikelijk geven we deze kaars aan iemand uit onze gemeente. In de volgende kerkbrief meer hier over.

 

LUCASKOOR:

In februari van dit jaar zijn we weer enthousiast gestart met het Lucaskoor. Weliswaar met een kleine groep zanger en zangeressen, slechts 13 personen: 6 sopranen, 4 alten en 3 tenoren.

Het programma voor Goede Vrijdag en Paaszondag van 2019, toen we door corona moesten stoppen, konden we zo weer oppakken. Maar het was niet meer hetzelfde als in 2019. Het instuderen leek wel moeilijker te gaan en met het ontbreken van de bassen, was de koorklank danig veranderd. Enkele weken terug vertelde onze dirigent Margreet ons dat het haar om gezondheidsredenen niet meer lukte om de liederen goed in te kunnen studeren. Voornamelijk het begeleiden op het key-board tijdens het instuderen van de partijen speelt haar parten. Daarom gaf zij aan om het eind van dit seizoen te zullen stoppen. Daarnaast gaven 3 leden aan ook te stoppen. Er zou dan een groep van 10 mensen overblijven.

 

Na een avond kijken naar mogelijkheden, kwamen we als bestuur eigenlijk uit bij einde Lucaskoor. Dit is met het koor besproken en iedereen kon zich er wel in vinden, omdat er geen andere mogelijkheid meer was. We kunnen eigenlijk wel zeggen dat we bleven komen op de koorrepetities om de ander. Zo hielden we iets in stand, wat eigenlijk niet meer kon. Het is erg jammer, maar het is niet anders. We hopen dat de actieve zangers en zangeressen een plekje vinden bij een ander koor.

 

Met Goede Vrijdag en Paaszondag zullen we meewerken aan de diensten.

We nemen afscheid tijdens zondag cantate op 15 mei. Er komt nog een uitje om alles in een goede stemming af te kunnen sluiten.

 

GEBED OP PASEN

 

Wij bidden om het licht van Pasen,

om het licht en het vuur, dat Jezus in ons midden heeft ontstoken.

 

Wij bidden om licht voor die wijde wereld

en voor de plaats waarin wij wonen:

nieuw licht, overal waar gewanhoopt wordt aan de toekomst,

nieuw geloof, overal waar mensen zich terugtrekken

en niet meer geloven dat de vrede het winnen zal op de oorlog;

nieuwe liefde, overal waar de aandacht voor elkaar is verflauwd;

nieuwe ogen, overal waar mensen het niet meer zien en op elkaar zijn uitgekeken.

 

Wij bidden om licht,

overal waar duister en dood het leven hebben aangevreten,

van het grote moorden tot het kleine handgemeen,

van de grote honger tot het kleine randbestaan,

van het grote wantrouwen tot ieders gebrek aan mededogen.

Wij bidden om licht, wij bidden om Christus, de nieuwe mens:

dat Hij opstaat in ieder van ons en in die ene wereld van ons samen.

Amen.

DIACONIE

 

OPROEP.......OPROEP.....OPROEP.......OPROEP

 

Hier volgt een oproep voor vervoer van een Oekraïnse moeder en dochter naar afspraken binnen onze gemeente. Zij zijn opgevangen bij een gezin in huis in Barsingerhorn, kunnen niet autorijden, ( nog niet ) fietsen, maar moeten regelmatig ergens naar toe gebracht worden. Ik zoek een groepje mensen die af en toe eens willen rijden, om het gezin wat te ontlasten. Wie dit wil en kan, kan mij bellen, zodat ik het coördineer en contact houd met het opvanggezin. Pietie Voogd 0644370011.

 

Opvang vluchtelingen Oekraïne in Hollands Kroon.

 


Dinsdagavond ( 5 april) was er in de Fenixkerk een avond georganiseerd door het Diaconaal Platform. Dit is een Platform voor de kerken in Hollands Kroon dat 2 maal per jaar bijeen komt. Ook beheren zij een noodfonds, waaruit schrijnende aanvragen betaalt worden. 

Deze avond ging in zijn geheel over de opvang van Oekraïnse vluchtelingen binnen de gemeente Hollands Kroon. Er was iemand van de burgerlijke gemeente die vertelde hoe de opvang in zijn werk gaat. Zij hebben ook zicht op waar deze mensen opgevangen worden. Onze gemeente zit nu boven het aantal wat zij op moeten vangen, ze verwacht dan ook dat er de eerste weken geen nieuwe opvang zal zijn omdat dit evenredig verdeelt zal worden over Nederland. Zij werkt veel samen met Wonen Plus Welzijn die ter plaatse de locatie die aangemeld is voor opvang beoordelen. Vanuit Wonen Plus Welzijn zijn er VOA mensen, vrijwillig onafhankelijk adviseur, die de vluchtelingen en opvanggezinnen begeleiden. Er komt veel bij kijken: denk aan inschrijven gemeente, scholen, zorg, bank. En daarnaast is de taal een groot struikelpunt en wordt er ook meteen begonnen met taallessen. Sommige mensen kunnen een beetje Engels, maar lang niet allemaal. Het gezin dat ik hierboven noemde voor vervoer spreekt Russisch en het meisje van 14 iets engels. Zij komen uit de grote stad Charkov en zitten nu in het kleine dorp Barsingerhorn. Daarnaast komt de emotionele kant kijken. Ze hebben huis en haard en geliefden en vrienden achter gelaten, een lange reis gemaakt en komen dan bij wildvreemden in huis zonder de taal te kunnen spreken.. En  alles over de toekomst is onzeker. Er zijn een aantal gezinnen ( vaak moeder en kinderen) die geplaatst zijn bij agrariërs die over een tijdje deze opvang weer nodig hebben voor werknemers voor hun bedrijf. De gemeente is bezig andere opvang te zoeken voor deze gezinnen, waarschijnlijk in leegstaande huizen die gesloopt moeten worden. Deze huizen moeten dan ook ingericht worden, daarvoor zal de gemeente dan een beroep kunnen doen op de kerken. Er is een kort lijntje tussen gemeente, Wonen Plus Welzijn en het Diaconaal Platform. Klaas Muurling van het diaconaal platform coördineert dit naar de kerken toe. Voor alsnog is er genoeg kleding en goederen voor de opvang. De opvanggezinnen hebben hun eigen netwerk. Ze hoeven maar een app de deur uit te sturen en het komt binnen via vrienden en familie.

In Winkel gaan nu 12 kinderen in de basisschoolleeftijd naar school, de Mient vangt ze eerst op in een apart klaslokaal. Daar is 5 dagen per week een moeder uit Oekraïne bij aanwezig die daar in de kinderopvang zat en er zijn extra leerkrachten voor vrijgemaakt. Oudere kinderen moeten naar Den Helder, naar Scholen aan Zee. Maar zij doen ook veel online lessen uit Oekraïne, het valt op dat ze onwijs veel huiswerk hebben.


 

Als er spullen nodig zijn of er is een andere vraag vanuit het Diaconaal Platform, kom ik in de lucht, dat zal meestal via WOZ zijn.

Pietie Voogd

 

Kijk ook op www.diaconaalplatformhollandskroon.nl

 

COLLECTES VOOR DE DIACONIE:

Misschien vraagt u zich wel eens af: wat gebeurt er met het geld wat ik in het diaconiezakje stop?  Soms is het voor een collecte van KIA ( Kerk in Actie) dan wordt het collectegeld daarop gestort. Of voor de ouderenactiviteit, of zoals nu voor het veertigdagenproject van de missionaire werkgroep. U kunt het wekelijks lezen op de WoZ. Soms staat er alleen diaconie . Dit geld gaat naar doelen die jaarlijks door de diaconie uitgezocht worden. Elk Jaar 2 binnenlandse doelen en 2 buitenlandse doelen. Dit jaar wordt er naar de volgende doelen € 250,00 per doel overgemaakt:

 

1.      Edukans.

a)      Visie: Kansen voor alle kinderen. Een wereld waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen en uit te groeien naar een volwassene vol zelfvertrouwen. Edukans richt zich op 4 thema’s:

 

b)     Basisonderwijs van goede kwaliteit, een veilige leeromgeving, goed opgeleide docenten en betrokken ouders.

 

c)      Banen voor jongeren. Edukans werkt aan opleidingen voor beroepen waar ook echt vraag naar is. En ze geven trainingen in ondernemerschap zodat jongeren leren hoe ze zelfstandig een inkomen kunnen verdienen.

 

d)     Onderwijs in noodsituaties. Wereldwijd gaan miljoenen kinderen niet naar school door conflictsituaties en natuurrampen. Juist voor die kinderen is het heel belangrijk om snel weer naar school te kunnen. School geeft structuur en houvast en helpt bij het verwerken van trauma’s.

 

e)     Gelijke kansen voor jongens en meisjes. Meisjes hebben lang niet overal dezelfde rechten als jongens. Ze gaan minder vaak naar school en maken nog veel vaker hun school niet af dan jongens. Dat komt b.v. doordat ze worden gedwongen jong te trouwen of doordat ze vroeg zwanger raken. Ook houden veel ouders hun dochters thuis omdat ze bang zijn dat hun meiden niet veilig zijn buitenshuis. Een meisje dat naar school is geweest, verdient later meer, kan beter voor haar gezin zorgen en zorgt er vaker voor dat haar eigen kinderen naar school gaan. Door te werken aan gelijke kansen voor meisjes verbeteren we dus de kansen voor meerdere generaties.

 

2.     Dorcas.

Dorcas zet zich in voor mensen in nood. Brengt hoop aan mensen in nood. Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Dorcas werkt aan verandering op 3 niveaus. Ze creëren mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren ze in veerkrachtige gemeenschappen en bouwen ze aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen. Ze geloven in de kracht van God en daarom geloven ze in de kracht van mensen.

 

3.     Regenboog Groep

De Regenboog Groep zet zich in voor de meest kwetsbare mensen die door dakloosheid, psychiatrische klachten, drank- en druggebruik, financiële nood of andere problemen steun nodig hebben.

 

4.      Bartiméus Fonds.

Deze geeft steun aan blinden en slechtzienden. Bartiméus Fonds is afhankelijk van giften. Samen er voor zorgen dat blinde en slechtziende mensen sterker in het leven staan. In Nederland zijn 300.000 mensen met een visuele beperking. Zij willen zo zelfstandig mogelijk meedoen in onze samenleving. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft: 100 %. Het Bartimëus Fonds zet zich in voor meer mobiliteit, betere kansen in onderwijs en werk en goed toegankelijke vrijetijdsbesteding.

 

Allemaal doelen die het geld hard nodig hebben en goed besteden. Van alle 4 doelen krijgen wij regelmatig folders of documentatie die wij via een leesmap onder de diakenen laten rouleren, zodat wij op de hoogte zijn van het wel en wee van deze doelen.

 

Namens de diaconie beveel ik deze en alle collectes van harte bij u aan.

Pietie Voogd

MISSIONAIR WERK

 

Binnenkort zal het rekeningnummer: NL02RABO0305606182 t.n.v.  Zending Prot. Gem. Winkel komen te vervallen.

 

Gelieve het abonnement Elisabetbode en andere giften voor het missionaire werk ( zending) met ingang van heden overmaken op rekeningnummer: NL50RABO0305602020 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Winkel

Vermeld daarbij dat het om zending/Elisabetbode gaat

 

 

KOFFIE OCHTENDEN

 

Donderdag 7 april was er alweer de laatste koffieochtend van het seizoen. Door de corona kwamen we dit jaar weinig bij elkaar. De ochtenden die doorgingen werden steeds goed bezocht. Wat hebben we veel afgekletst, serieuze en diepgaande gesprekken gevoerd. Afgelopen donderdag deelden we onze ervaringen met Palmpaasstokken. In onze jeugd was dat niet. We hebben de palmpaasstokken van de kinderen bekeken, die waren er de dag ervoor mee aan de slag. We hoorden over de symbolen van de dingen die in de palmpaasstok komen. Bijvoorbeeld het broodhaantje:  De Haan kraait ’s morgens als de nieuwe dag begint, tijd om OP TE STAAN. Dit verwijst naar  PASEN:  het feest van de opstanding: Het leven is sterker dan de dood.    BROOD:  verwijst ook naar het laatste avondmaal en naar Jezus zelf, die Brood wil zijn voor de wereld. Brood betekent: nieuwe energie, nieuwe kracht om te leven voor iedereen.

Tenslotte keken we naar een serie bijzondere schilderijen over de kruisstaties.

 

We hopen in september weer te starten met deze bijzondere ochtenden.

Hartelijke groet

Siep

laat je

inspireren

10 maart inspiratieavond met als gast Eddie Kremer

 

Omdat ik deze avond moest organiseren, werd mij ook gevraagd om een verslagje voor de kerkbrief te maken. Dat was niet makkelijk, want Eddie heeft zoveel vertelt, en dan aan deze landbouwleek te vragen om iets te schrijven over deze avond, dat valt niet mee voor mij.

Maar goed, we begonnen met koffie/thee met zelfgebakken cake. De opkomst was erg goed, en deze keer ook vele mannen. Zal wel door het onderwerp komen.

Na het openen van de avond met een gedicht was het woord aan Eddie. Enthousiast met woord en beeld vertelde Eddie over zijn werk bij Syngenta in Enkhuizen.

Syngenta is één van s 'werelds toonaangevende bedrijven met meer dan 28.000 medewerkers in meer dan 90 landen. Eddie is dan ook regelmatig op reis voor zijn werk. Door eerste klas onderzoek, mondiaal bereik en toewijding aan hun klanten, helpen ze de opbrengsten te verhogen, het milieu te beschermen en de gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren. Het gaat over akkerbouwzaden, groentezaden, gewasbescherming en zaaizaadbehandeling. 

Natuurlijk waren er onder de agrariërs of oud agrariërs vragen die kundig door Eddie beantwoord werden.

Na afloop had Eddie voor ieder van ons een zakje met zonnebloemzaad.

Hij werd bedankt met chocola van Tony Chocolony. En na het zingen van een lied konden we allen vol informatie weer op huis aan.

Pietie Voogd

 

Hoe we het seizoen zullen afsluiten, kunt u lezen in de volgende kerkbrief of in Winkel op Zondag.

Een verslag van de bloemschikavond van 8 april leest u in het volgende nummer van de kerkbrief.

 

CLASSIS

Het is de classis Noord-Holland een vreugde om alle gemeenten in onze classis uit te nodigen voor het Inspiratiefestival op zaterdag 4 juni in Heiloo.

 

Deze uitnodiging kregen we als kerkenraad. De voorbereidingscommissie  hoopt dat er van alle kerken uit onze provincie  3 personen mee gaan doen. Dat mogen predikanten of overige ambtsdragers zijn. Maar ook andere taakdragers of gemeenteleden zijn welkom. 

Mocht er buiten de kerkenraad belangstelling zijn, dan sturen we je graag het programma overzicht.

 

Dit inspiratiefestival staat in het teken van ‘Toekomstgericht kerk-zijn’. De grondtoon hiervan sluit aan bij het jaarthema en de visienota van de Protestantse Kerk ‘Van U is de toekomst’.

Het thema is uitgewerkt in vijf thema’s die door verschillende leden van gemeenten uit de classis, medewerkers van de Dienstenorganisatie en andere deskundigen en betrokkenen bij de classis worden aangeboden.

 

PROGRAMMA – KORT OVERZICHT

09:00-uur Ontvangst bij ingang Koepelzaal . Koffie en thee in Koepelzaal - met elkaar kennismaken.

10:00-uur Plenaire opening in Koepelzaal met welkom en liturgische opening.

                    Dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland: ‘Toekomstgericht kerk-zijn.

11.00 -15.50 uur Thema’s in een van de zalen van de Cultuurkoepel, inclusief lunchpauze.

16:00-uur Plenaire afsluiting in de Koepelzaal met o.a. humorvolle en kritische samenvatting van de dag.

16:30-uur Napraten met een drankje in de Koepelzaal.

KIJK OP DE WERELD

 

AMNESTY INTERNATIONAL

 

Goed nieuws: Bernardo Caal Xol uit Guatemala is vrij!

Na 4 jaar onterechte gevangenschap is op 24 maart Bernardo Caal Xol vrijgelaten uit de gevangenis van de Guatemalteekse stad Cobán. Amnesty International is blij met zijn vrijlating, maar vindt dat hij nooit veroordeeld had mogen worden. Bernardo Caal Xol zat vast omdat hij geweldloos de heilige rivier van de Q’eqchi’ Maya’s beschermde. Door de bouw van waterkrachtcentrales waren al bossen weggevaagd. Nu verloren de Q’eqchi ook nog het kostbare water, dat ze nodig hadden om te overleven.

In december tijdens de Write for Rights actie is voor Bernardo geschreven en dus met resultaat.

 

Nu in april is er een informatietafel ingericht in de bibliotheek in Schagen. Op donderdag 21 april hebben we daar een schrijfmiddag. Ieder is van 13.30 – 17.00 uur welkom om te komen schrijven.

 

4 mei staan we in het Makado in Schagen om twee kransen te vullen met bloemen. Iedere voorbijganger mag een bloem steken in een nog kale krans. Aan het eind van de middag zijn er twee mooie kransen die tijdens de dodenherdenking bij het monument worden gelegd. We maken de kransen om hen te gedenken die in WO ll slachtoffer werden en hen die slachtoffer zijn van hedendaags geweld.

Deze maand kunnen we een kaart sturen naar Marfa Rabkova uit Belarus

 

Marfa Rabkova wordt aangeklaagd wegens ‘het voorbereiden van rellen’. Dat is een valse aanklacht. Ze werd gearresteerd op 17 september 2020 vanwege haar werk voor Viasna, een bekende mensenrechtenorganisatie in Belarus. Ze kan 3 jaar gevangenisstraf krijgen.

In Belarus worden de mensrechten op grote schaal geschonden. Tientallen bekende oppositieleiders en activisten zoals Marfa Rabkova zitten vast, op basis van valse beschuldigingen.

 

Stuur een kaart, zodat Marfa weet dat jij haar steunt.

TIPS

• Schrijf in het Engels, Belarussisch of Russisch

• Neem geen politiek standpunt in

 

VOORBEELDGROET

You are not alone!

 

(Belarussisch: Мы з вамi!) 

 

ADRES

Rabkova Maryia Aliaksandrauna

SIZO №1, vulica Valadarskaha 2,

Minsk, 220030

Belarus

 


 

OPBRENGST DIACONALE COLLECTEN

02-01-2022 - Diaconie € 38,-

09-01-2022 - Doelcollecte € 48,-

16-01-2022 - PKN/Ondersteuning Gemeenten € 48,-

23-01-2022 - PKN/Missionaire Werkgroep € 43,-

30-01-2022 - JOP € 97,95

06-02-2022 - Werelddiaconaat € 108,30

13-02-2022 - Noodhulp Nepal € 60,60

20-02-2022 - Diaconie € 49,80

27-02-2022 - Diaconie € 71,50

06-03-2022 - Zusters Rwanda € 61,45

06-03-2022 - Deurcollecte Oekraïne € 550,20 (in de dienst) + € 150,-- via de bank binnengekomen

13-03-2022 - Diaconaat binnenland € 74,90

13-03-2022 - Deurcollecte Libanon € 63,90

20-03-2022 - Straatkinderen in Yogyakarta € 60,85

20-03-2022 - Deurcollecte Libanon € 77,65

27-03-2022 - Missionair Werk Kliederkerk

27-03-2022 - Deurcollecte Libanon € 49,45

 

KERK IN ACTIE

 

Oekraïne - bedankt ons voor de steun! en wat kun je doen?

€ 150 miljoen dat was op 18 maart de tussenstand van de landelijke Giro555 actie ‘Samen in actie voor Oekraïne’. Kerk in Actie doet mee in Giro555.

Iedereen van harte bedankt want het is hard nodig:

Miljoenen Oekraïners, onder wie 7,5 miljoen kinderen, hebben behoefte aan hulp, zoals medische zorg en schoon drinkwater.

De Protestantse Kerk roept gemeenten op om in actie te komen en ook om je plaatselijk voor te bereiden op de komst van vluchtelingen:

 

 


GEBED OP WITTE DONDERDAG

 

God, wij danken u om uw Zoon

Jezus Christus,

Hij is tot het uiterste gegaan,

door de dood heen,

verbonden met U In Hem zijt gij

God-met-ons geworden,

bond- en tafelgenoot van

mensen die op zijn woord

ook elkaars tafelgenoten

mochten worden.

Blijf ons nabij.

Houd Zijn droom onder ons

levend, opdat wij

verbonden nabij,

een volk naar Uw hart worden.

Amen.


GEBED OP GOEDE VRIJDAG

 

God,

vertrouwvol is Jezus de dood ingegaan

in het geloof dat dit het einde niet is.

Wij vragen U:

geef ons de kracht ons eigen kruis te dragen

en om andermans kruis te helpen dragen.

Wees Gij onze kracht en onze troost.

Beadem ons met Uw Geest,

vandaag en tot in lengte van dagen.

Amen.


 

DAT JULLIE WETEN WAT OORLOG IS

 

Gelukkig het land waar de herinnering aan de laatste oorlog vervaagt. Nederland is zo’n land. Het is alweer 77 jaar na de bevrijding in 1945. Ieder jaar herdenken we de slachtoffers en de ellende die de oorlog teweegbracht. ”Heilige Stilte”.  heet de bundel onder redactie van Koos-Jan de Jager en Bart Wallet, over de rol van religie bij die herdenkingen. Wat blijkt: religie, in de brede zin van het woord, speelt nog altijd een rol, maar ebt met de ontkerkelijking weg.

 

Mooi om te lezen dat zeker in die eerste herdenkingen kerken het voortouw namen, gesteund door bijvoorbeeld de premiers Schermerhorn en Drees. De kerk was de plek waar de herdenking in woord en gebaar vorm kreeg. Wat daar nu nog aan herinnert zijn bijvoorbeeld de kruisen op erebegraafplaatsen.

 

De 4 mei-herdenking blijken we te danken hebben aan de gereformeerde oud-verzetsstrijder Jan Drop uit Den Haag. De regering had 5 mei aangewezen als Bevrijdingsdag, maar er bestond geen plan om te herdenken. In maart 1946 riep voorzitter Drop van de Commissie Nationale Herdenkingen alle burgemeesters op aan de vooravond van de Bevrijdingsdag een herdenkingsavond te organiseren. De Commissie leverde een strak protocol, de burgemeesters gaven massaal gehoor aan de oproep en de herdenking op 4 mei was een feit. De invloed van de drie commissieleden – Drop zelf, zijn vrouw en een vriend – bleek enorm.

 

Wie het dagboek van verzetsweduwe Pietertje te Rietstap kan bemachtigen (tweedehands), realiseert zich dat het nodig is dat we blijven herdenken. Pietertje is de weduwe van verzetsstrijder Derk-Jan die op 12 januari 1945 op zijn boerderij in Kloosterhaar werd opgepakt en twee maanden later werd doodgeschoten. Het dagboek, dat begint op 1 januari 1945, staat vol met hartenkreten en Pietertje beschrijft op indrukwekkende wijze haar emoties in die spannende weken en maanden.

We moeten stilstaan bij de slachtoffers, met de rituelen die wij kennen, en daarbij ook de tijd benoemen die we niet terug willen.

 


Titel: Heilige Stilte

Auteurs: Koos-Jan de Jager en Bart Wallet

ISBN: 978 9043 537476

Prijs: € 17,00

 

Titel: Dat jullie weten wat oorlog is

Auteur: Pietertje te Rietstap

ISBN: 978 9462 583870

Prijs: tweedehands


 

4 mei HERDENKING IN NIEDORP

 

Op 4 mei om 19.00 uur in de Koppeling, begin van de herdenking. Hier spreken Burgemeester Van Dam en iemand van de Pastores. Muziek en zang door Alex Peet ( piano), Jacqueline Jacobs (viool)  De zang wordt verzorgd door Joke Peet, Anyke Rienstra, Arie van Dijk en Dick de Jager 

Om 19.40  uur start de stille tocht naar het Monument bij de Brede School. Daar worden bloemen gelegd, het Wilhelmus gezongen. Winkels Harmonie verzorgd muziek en de Last Post.

 

Allen van harte uitgenodigd.

 


Tegen het decor van eeuwigheid

schrijf ik de verhalen van mijn  leven

verhalen over liefde, vriendschap

en veel sublieme trouw

maar wonderlijk:

het decor verplaatst zich

schuift tussen de verhalen door

ja, ik weet het zeker nu:

de zevende hemel speelt

reeds in elk verhaal –

nu


 

Oeke Kruythof


 

DE PALM PASEN STOKKEN

 

Tijdens de koffieochtend donderdag 7 april deelde Siep informatie met de groep  over de Palmpaasstokken.  Een oud gebruik uit de Katholieke Kerk, die wij overgenomen hebben. De kinderen van nu geven elk een eigen draai aan de inhoud van de Palmpaasstok.  Origineel is gaat het om het volgende:

 

·        Het doel is om de versierde stok aan iemand te geven. En zo die persoon te bemoedigen, zoals Jezus  wellicht bemoedigd werd door de aanmoediging van de mensen bij de Intocht in Jeruzalem.

 

1. Stokken die samen een kruis vormen.: Het kruis is verwijzing naar de dood van Jezus Chr. aan het kruis. 

 2. Palmtakje(s):  dat zijn de palmtakken waarmee de mensen langs de weg stonden te zwaaien toen Jezus langs hen reed. 

3. Pinda’s (12 stuks):  verwijzen naar de 12 leerlingen van Jezus.

Zij geven  “handen en voeten”  aan de opstanding en het nieuwe leven:

na Pasen gaan zij verder met wat ze van Jezus hebben geleerd.

 

4. Rozijnen (30 stuks):  Na de intocht op Palmpasen zijn de bazen van de tempel erg boos. Ze willen Jezus gevangen nemen. Ze betalen Judas 30 zilverstukken om Jezus  aan hen uit te leveren. 

5. Ontbijtkoek:  Dit stelt een spons voor. Als Jezus aan het kruis hangt, roept hij: Ik heb dorst. Daarop steekt een soldaat een spons op een speer, doopt die in water en brengt die naar de mond van Jezus.

6. Rode papiertjes:  De papiertjes staan voor het bloed van de wonden  als gevolg van de kruisiging (wonden aan handen, voeten, hoofd en zij).

7. Mandarijn (of sinaasappel):  Mandarijntjes zijn zonne-vruchten.  Ze verwijzen  naar Jezus, die volgens gelovigen de zon is van hun bestaan:  het licht voor de wereld .

8. Witte crêpe papier:  met PASEN herdenken christenen dat Jezus is verrezen; dat leven en liefde sterker zijn dan de dood.  Wit  is de kleur van licht  dat bij het nieuwe leven hoort.

9. Zeven Paaseitjes:  Vogels leggen eieren in de lente.  In de eieren verborgen zit  ook nieuw leven.  Het getal zeven is een verwijzing naar volledigheid: er is genoeg voor iedereen

10. Haantje  van brood:  De Haan kraait ’s morgens als de nieuwe dag begint, tijd om OP TE STAAN.
Dit verwijst naar  PASEN:  het feest van de opstanding: Het leven is sterker dan de dood.    
BROOD:  verwijst ook naar het laatste avondmaal en naar Jezus zelf, die Brood wil zijn voor de wereld. Brood betekent: nieuwe energie, nieuwe kracht om te leven voor iedereen.


KINDERPAGINA

 

PASEN

Heel rustig, zat ik, kikker, in de kerk. Mevrouw Bontje was bezig te kerk schoon te maken. Schoon en leeg. “De Goede Week begint”, hoorde ik haar mompelen. “De week van Jezus’ lijden. Wat heb ik nodig? Voor het Laatste Avondmaal op donderdag….het mooie witte kleed.  Voor Goede Vrijdag … het grote kruis. Op Stille Zaterdag … moet alles leeg zijn. En dan, die zondag, is het Pasen, Jezus staat op uit de dood! Bloemen … bloemen moet ik hebben!”

 

Mevrouw Bontje ging de pastorie in om de bloemist te bellen. Ik sprong achter haar aan. “Vier bloemstukken graag”, zei ze, “voor Pasen. Ik wil witte en gele bloemen. En doet u er ook maar wat doorntakken doorheen, om het lijden uit te beelden. Vanmiddag is goed ja.”

Die middag kwam de bloemist. Hij had vier bloemstukken gemaakt. En wat denk je? Ze waren lelijk! Helemaal groen! Geen bloem te zien. Maar wel kale staken met gemene doorns! Toch zei mevrouw Bontje: “Uitstekend!”  En ze zette de stukken in het rommelhok. Toen ging ze koper poetsen. Ik begreep er niets van.

 

Op paaszondag, heel vroeg in de morgen, hipte ik naar het rommelhok en keek om het hoekje van de deur. Ik kon mijn ogen niet geloven. De vier stukken zaten vol gele en witte bloemen. De doorntakken waren haast niet meer te zien! Hoe het kan weet ik nog steeds niet. Maar ik begon van geluk sprongetjes te maken. Paassprongetjes!

 

KNUTSEL PAASBLOEMEN

 

Nodig: papieren zakdoekjes, schaar, plakband, tak.

Doen: vouw een zakdoekje open en vouw het in vieren.

Knip twee buitenhoeken af in een vloeiend lijn (laat het middelpunt heel!)

Vouw weer open en haal de vier laagjes los. Leg ze verschoven weer op elkaar.

Pak het midden op, knijp het tot een punt en wikkel er een stukje plakband om.

Nu heb je een mooie paasbloem!

Tip: haal een tak uit de natuur en plak er meerdere bloemen aan vast.

Ze de tak in een vaasje voor je raam. Hier is het Pasen!