KERBRIEF 

PROTESTANTSE

GEMEENTE WINKEL e.o.

 

Zie ook onze website:www.lucaskerkwinkel.nl


ZOMER 2018

                                                                                                                                                                                                                                     


Stilte,

genezend van de woorden

van het dagelijks geraas

maakt het ongehoorde moog’lijk

te horen uit ongekende verten

naar het Woord van onze Heer,

 

Ruimte makend

om fluisterstille genadewoorden

ontvangst te bereiden in ons hart:

Zijn woord als roeping te verstaan,

doet door Zijn mildheid groeien

van wat in ons was verhard.

 

Handen,

gegeven tot hulp en ondersteuning

van de mens, die lijdt,

zijn als een zachte, milde regen

op een geurend bloemtapijt.

Zij zijn zichzelf tot zegen.

 

Roeping,

is delen vanuit het goede in je hart,

handen en ook voeten geven

aan je werk van elke dag.

Delen, en weer terugontvangen

van de liefde, die je de ander gaf.

 

In de stilte vind je de ander

vind je de diepte van het hart

komt er licht en blijheid in je leven

verdwijnen eenzaamheid en smart.

Omdat je zomaar weg kon geven

van het beste wat je had.

INHOUDELIJK WOORD

Zomertijd


Nederland is een prachtig land, waar de vier seizoenen vaak ook in werkelijkheid seizoenen zijn. Persoonlijk kan ik van elk seizoen erg genieten. De herfst met zijn gekleurde bladeren en soms ruige weer, waarna de bomen kaal achterblijven. De winter, vooral als er ook af en toe sneeuw valt en het een beetje vriezen wil (wat de laatste jaren helaas steeds minder het geval is). De lente met zijn nieuw ontluikende leven en alle belofte die dat met zich meedraagt. En dan het jaargetijde waar we nu in terecht zijn gekomen, de zomer met zijn vaak dromerige sfeer.

 

Onlangs (op 24 juni) hadden we die mooie dienst met Jong Belegen over de tijd. Daar zijn heel mooie dingen in gezegd, die ik hier echter niet herhaal, omdat ze ook heel persoonlijk konden zijn. Er is ook dit gedicht voorgedragen van Co ’t Hart.

 

De vlinderstruik

 

Ik heb een vlinderstruik geplant,

die groeit en bloeit door Hogerhand

met romig witte bloemen.

 

Plots vliegen vlinders af en aan,

ik weet niet hoe, niet waar vandaan,

tientallen bijen zoemen

 

heel nijver in en om de struik,

het is of ik al honing ruik.

Al ’t andere moet wijken.

 

Ik neem vrijaf. Ik pak een stoel.

Het werk kan wachten, ik bedoel:

dit moet ik toch bekijken?

 

Ik heb een vlinderstruik geplant,

die groeit en bloeit door Hogerhand

en heel mijn tuin gaat leven

 

door vlinders, die ‘k nooit eerder zag.

Wie heeft een woord voor zulk een dag,

zo onverwachts gegeven?

 

Ik zie nu pas in het laatste couplet de vraag ‘wie heeft een woord voor zulk een dag’? En dat is eigenlijk heel aardig, want in mijn woord in die dienst heb ik een stukje tekst van een liedje van Bløf aangehaald. En tekstschrijver Peter Slager had er kennelijk ook geen woord voor, kijk maar:

 

Dagen zonder namen

 

Dit zijn dagen zonder namen

Dit is tijd maar zonder haast

Open deuren open ramen

Wij zijn vrij maar ook verbaasd

 

In een felgekleurde tuin onder de boom

Wonderen gebeuren altijd in een mooie droom

Maar ik droom nu niet

 

Dit zijn dagen zonder namen

Als twee bootjes van papier

In het water zonder richting

Kijk het licht verandert hier

 

Maar langzaam aan onder de takken van de boom

Heel voorzichtig zakt de zon weer weg als in een droom

Maar ik droom nu niet

 

En jij droomt ook niet

 

Deze dagen zonder namen

Staan in mijn herinnering

Los van plaatsen en seizoenen

Als een heel bijzonder ding

 

Maar dat zijn nu wel precies de dingen waar de meeste mensen tijd voor hebben in de zomer. Inderdaad, gewoon kijken naar vlinders, hoe zij heen en weer vliegen. Persoonlijk vind ik mieren ook erg de moeite waard. En bij die bootjes van papier, die gewoon een beetje ronddobberen heb ik ook wel beeld. Tijd om van te genieten!

 

Nu schrijf ik dit stukje voor de Kerkbrief en ik realiseer me terdege dat dit, laten we zeggen, het algemene beeld is. Maar iedereen heeft zijn eigen leven. Die jongeren in Maastricht, bijvoorbeeld, die geslaagd waren voor het VMBO, maar van wie het diploma ongeldig werd verklaard door falen van de school, staan er anders in. Die moeten buffelen om straks alsnog aan een vervolgopleiding te beginnen. En zo weet ik ook wel van een aantal van onze leden dat het beeld heel anders is dan zij hadden gehoopt of verwacht doordat er iets gebeurd is, ziekte of ander lichamelijk ongemak, bijvoorbeeld. Of zorgen, spanningen in de familie, er kan van alles zijn, waardoor het moeilijk is om echt onbezorgd te genieten.

 

Nu is het volgende misschien gemakkelijk gezegd. Het is in elk geval gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe belangrijk het dan is om de dingen een plaats te geven. Dat is dat je ze niet kleiner maakt dan ze zijn, maar ook niet groter! En dat je dus ook de andere dingen hún eigen plaats geeft. Een beetje in de trant van dat Duitse lied, dat ik uitvoerig citeerde in nog steeds diezelfde dienst met Jong Belegen. Ik geef er nog eens een impressie van zoals ik deed in de dienst. Het is trouwens een lied van Gerhard Schöne, en heet “Ganz einfach” (heel eenvoudig). Gerhard Schöne is een liedjeszanger. Ik ken het doordat men in het Oost-Duitse Guben heeft opgenomen in een bundeltje, waaruit men pleegt te zingen in de kerk. Beverwijk, mijn tweede gemeente, had een gemeentecontact met Guben. Hier komt de impressie:

 

Een man brengt een bliksembezoek aan zijn vader, die juist de katten aan het voeren is. Hij zegt: ‘ik blijf niet lang, heb eigenlijk sowieso geen tijd.’ En hij vertelt hoe druk hij het heeft en hoe slecht hij slaapt. En dan vraagt hij zijn vader hoe die er toch in slaagt rust te vinden? En dan volgt het refrein:

 

‘Als ik slaap, dan slaap ik.

Als ik opsta, sta ik op.

Als loop, dan loop ik.

Als ik eet, dan eet ik.

Als ik werk, dan werk ik,

als ik plannen maak, maak ik plannen.

Als ik spreek, dan spreek ik,

als ik luister, luister ik.’

 

Maar dat doe ik toch ook, zegt de zoon, en toch vind ik geen rust. Nee, zegt de vader, jij doet het net even anders:

 

Als je slaapt, sta je al op.

Als je opstaat, loop je al.

Als je loopt, dan eet je al.

Als je eet, dan werk je.

Als je werkt, maak je al plannen.

Als je plannen maakt, spreek je al.

Als je spreekt, luister je al

en als je luistert, slaap je.

 

Als ik slaap, dan slaap ik, als ik opsta, sta ik op...’


                                                                                                                               

Ik wens u een goede zomer!

Jan Andries de Boer

 

IN EN OM DE LUCASKERK

 

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE

 

Dank voor het medeleven

Graag wil ik u hartelijk danken voor het medeleven bij het overlijden van mijn moeder, Nellie Snieder. Op 12 mei stierf zij, 83 jaar oud. Velen van u hebben een kaart gestuurd of op een andere manier (via Facebook bijvoorbeeld) blijk gegeven van medeleven en dat hebben Janny en ik erg gewaardeerd. Je ziet het vaak als een gemeentelid in het ziekenhuis ligt, dat die veel meer kaarten ontvangt dan een ander. Eigenlijk wens je iedereen toe dat er zo wordt meegeleefd, want dat doet echt goed. Dat heb ik al heel vaak gehoord en nu merk ik het zelf. Ook dat is gemeente-zijn. En misschien heeft deze gemeente dat nog wel in een sterkere mate dan gemiddeld: dat gevoel van verbondenheid, waardoor de wat ouderwets aandoende uitdrukking dat je in de kerk ‘broeders en zusters’ van elkaar bent concreet tot een soort familie-gevoel leidt. En dat is heel mooi!

Jan Andries de Boer

Kindernevendienst

 

Een dringende oproep:

Wie kan meedraaien met de kindernevendienst?

We zijn dringend op zoek naar nieuwe mensen bij dit belangrijke onderdeel van ons kerkgebeuren.

Omdat Jeannette ons verlaat door andere bezigheden in onze kerk en Petra , door haar val in maart, nog steeds (langdurig) is uitgeschakeld, wordt het groepje wel heel erg klein.

 

Startzondag 9 september:

Zondag 9 september staat de Startzondag gepland. De kindernevendienstgroep is gevraagd om deze zondag voor te bereiden. We starten met een dienst in de Lucaskerk om 10:00 uur. Na de dienst blijven we met z’n allen in de kerk en gaan we oud Hollandse spellen doen. De spellen zijn geschikt voor jong en oud! We sluiten ons samenzijn af met een (eenvoudige) maaltijd, zodat we om ongeveer 14.30 uur klaar zijn.

U kunt zich nu al opgeven via de intekenlijst die in de Voorhof ligt of via mail: rienstra.anyke@gmail.com. We hopen op veel aanmeldingen van zowel oud als jong!

Namens de Kindernevendienst Anyke Rienstra, Pietie Voogd, Jeannette Oudejans en Petra Herder

Amnesty International

 

 

KERKENRAADSVERGADERING

Waarover spraken zij?

 • Bij de opening spraken we over de lezing van zondag 24 juni. Een dienst die is voorbereid door de groep ‘Jong Belegen’. Het gaat hier over Prediker 3:  alles heeft zijn tijd. Een geanimeerd gesprek volgde.
 • Een speciaal woord van welkom voor de nieuwe ambtsdragers  Zij zetten hun handtekening in het ambtsdragers-boek.
 • Een kaart met oprechte deelneming gaat namens de kerkenraad naar mevr. Van der Bijl. De heer Van der Bijl is in de jaren 70 en 80 diverse keren voorgegaan in de Lucaskerk en was ook vaak aanwezig als de Fenixkerk bij ons te gast was.
 • Het moderamen wordt herkozen. Voorzitter blijft Siep Rienstra ( ouderling) . Scriba is Jeannette Oudejans, Overige leden van het moderamen: Joop de Heer ( Kerkrentmeester) Piet Boonstra ( diaken)
 • Het verslag van de Gemeenteavond wordt doorgenomen. We kijken terug op een mooie avond
 • Het moderamen heeft een gesprek gehad met het moderamen van de Fenixkerk. De samenwerking wordt als prettig ervaren en wordt voortgezet.
 • Er komt een bezinningsdag/weekend voor de kerkenraad, ter voorbereiding op een nieuw beleidsplan.

·         Het beleidsplan en de plaatselijke regeling moet worden aangepast:

·         Wet op de Privacy: Ook wij ontkomen niet aan de verscherpte privacy regels. Anneleis Rustenburg gaat een en ander voor onze kerk op papier zetten. Er is een format, aangeleverd door de landelijke kerk.

 • Ds. Jan Andries de Boer zal namens de Lucaskerk aanwezig zijn bij de opening van het Thuis Huis in Winkel.
 • Evaluatie Krabbendam: De intentie is om door te gaan in Krabbendam. De aanwezigen zijn akkoord.
 • Annelies Rustenburg is afgetreden als kerkrentmeester, maar zal wel deelnemer blijven van de vergadering van de kerkrentmeesters in haar rol als administrateur.
 • Pietie Voogd meldt dat het ouderenuitje naar dierentuin Blankendael afgelopen vrijdag heeft plaatsgevonden. Er waren 23 ouderen en 10 begeleiders mee. Het was een geslaagde middag. Loes Hogeweg schrijft een stukje voor in de Kerkbrief.
 • Zaterdag 2 juni is er op de Jaarmarkt in Nieuwe Niedorp Euro 201,30 opgehaald voor St. Present door ingezamelde spullen te verkopen. De boeken die toen niet verkocht zijn, worden misschien tijdens het Nazomeren te koop aangeboden.
 • Marco Noordhuis heeft aangegeven dat hij graag belijdenis wil doen.
 • Op de welkomstbrief die gestuurd wordt aan nieuwe kerkelijke leden wordt nagenoeg niet gereageerd. Besloten is dat er na 3 maanden een herinnering gestuurd wordt, waarin wordt aangegeven dat als men niet reageert, hij/zij uitgeschreven wordt.
 • Nazomeren is gepland op 18 en 19 augustus. De kerk zal die dagen open zijn en op zondag is er een “Zing in”. De zogenaamde “Korte Metten”.
 • De Startzondag is op 9 september en zal worden voorbereid door de kindernevendienst.
 • Donderdag 18 april is de laatste classicale vergadering van de Classis Alkmaar gehouden. Op 7 juni heeft de eerste vergadering plaatsgevonden van de nieuwe Ring Alkmaar. volgende vergadering besproken worden.
 • Ds. Peter Verhoeff is de nieuwe predikant van de Ring Alkmaar en Siep Rienstra is aangesteld als scriba van de Classis Noord-Holland.
 • Het kerkrooster voor 2019 is volledig ingevuld. De aanwezigen gaan hiermee akkoord.

 

GEDICHT

                                                           Kinderboerderij                                    Oeke Kruythof

Gisteren eergisteren vandaag

en nooit wordt het eentonig

dit gaan naar de stal

telkens zie ik er nieuwe beelden

 

mijn ogen registreren

ziel en zinnen mediteren

en verrassend kijk ik

door het alledaagse heen:

 

vredig staan de varkens

wroetend bij elkaar

vrolijk danst het zonlicht

door de hoge ramen

buiten in de wei zetten lammetjes

hun eerste dappere stappen

en verderop vertellen kinderen

boeiende veelkleurige verhalen

 

hier vandaag

op dit uur van alledag

binnen handbereik

ontwaar ik een glimp van

een wereld die eens verloren ging


hervind ik het paradijs


BIJZONDERE BIJEENKOMSTEN


Een Vuurgloed II

Ik ben mij ervan bewust dat u Een Vuurgloed I niet hebt meegemaakt. Dat was het project, waarmee ik Broek op Langedijk als het ware kwam binnenvallen, toen ik daar November 2003 begon. Die serie telde zeven maandelijkse afleveringen met de thema’s Rust, Hel, Hartstocht, Gods heiligheid, Naastenliefde, Strijd, Schepping. De thema’s waren zo opgezet dat Gods heiligheid het centrum vormde, en dat de thema’s daaromheen in zekere zin symmetrisch waren, maar wel tamelijk verschillende aspecten vertegenwoordigden van een gezamenlijke noemer (Rust – Schepping, Hel – Strijd, Hartstocht – Naastenliefde).

 

De Watertoren bestaat uit pianist Laurens de Boer en slagwerker Martijn Krijnen. De stukken die warden uitgevoerd waren special voor de gelegenheid gecomponeerd door gerenomeerde en beginnende hedendaagse componisten. Na het zevental kerkdiensten ging het geheel als avondvullend muzikaal programma het land in.

 

Nu is Laurens mijn broer. En wij hebben altijd gevonden dat dit project een vervolg verdiende. U hebt er eerder over kunnen lezen: dit vervolg komt er. En als alles gaat zoals wijk hopen zal het dit keer resulteren in een drietal kerkdiensten, en wel:

 

Op 17 februari 2019 (epifaniëntijd) het thema Verwondering,

bij Exodus 3 (de openbaring van God in de brandende braamstruik).

Componist: Patrick van Deurzen.

 

Op 24 maart 2019 (veertigdagentijd) het thema Verwarring

bij Marcus 5:1-20 (de bezetene in het land der Gerazenen).

Componist: Kees van Unen

 

Op 28 april 2019 (de zondag na Pasen) het thema Dankbaarheid

bij Psalm 116.

Componist: Piet-Jan van Rossum.

 

Net als de vorige keer ga ik voordat zij schrijven met alle componisten in gesprek over de tekst, waarbij ik hen bijbelse en theologische overwegingen meegeef, maar waarbij wij ook gewoon van gedachten wisselen over de tekst. Intussen zijn deze gesprekken allemaal gevoerd, en ik moet zeggen: dat is een genoegen op zichzelf. De componisten zijn aangezocht door mijn broer, maar ik kan zeggen dat ik met alledrie een goede klik had, zowel persoonlijk alsook bijbels-inhoudelijk en muzikaal. Ik kan dus zeggen dat ik me erop verheug!

 

Als smaakmaker voeg ik nu nog een stuk tekst toe uit de subsidieaanvraag, die wij voor dit project hebben ingediend bij het Fonds voor de Podiumkunsten. Het leuke is dat ook hier te zien is dat ik bezig ben met de getallensymboliek in de Bijbel. Wat daar m.b.t. Exodus 3 uitkomt spreekt componist Patrick van Deurzen duidelijk aan:

 

Patrick aan het woord over zijn compositieplan: “Het thema wat het Duo De Watertoren mij

gegeven heeft is: Brandende braambos Exodus 3, waarbij ‘verwondering' het kernwoord is. Kernzin voor mij is: 'En de Engel des HEREN verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos; en hij zag, en ziet, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet verteerd.’ Mozes gelooft zijn ogen niet en wil dichterbij komen, maar de stem van de Heer zegt hem dat niet te doen. Vervolgens wordt Mozes gezegd dat hij het Israëlische volk uit Egypte moet leiden.

In mijn compositie wil ik me beperken tot het beeld van een hemelse stem die zich aandient als vuur. Een mythische voorstelling waar zachtheid en verlossing uit spreekt gevat in een beeld, het vuur, met grote intensiteit. Ik wil dit vertalen naar hele trage rituele muziek, waarbij ik van de piano en het slagwerk vnl. hoge registers ga gebruiken voor een intense hemelse muziek, eerder traag/meditatief/introspectief dan extrovert/snel/ritmisch. Slagwerk zal dan kunnen worden: vibrafoon, klokkenspel, crotales, kristallen glazen, triangel, en evt. voor het contrast een diepe handdrum. Bij de piano wil ik onderzoeken hoe ik gebruik kan maken van prepared piano technieken om tonen te vervormen.

De stem van de HEER, in het Hebreews de onuitspreekbare naam JHWH bevat de volgende

getalsstructuur 10 5 6 5, wat ook wel uitgelegd wordt als 10 = 5 en 5, en staat voor eenheid en het oplossen van tegenstellingen (zoals in Exodus 3 het vuur de braambos niet verteerd). Het voert te ver hier dieper op in te gaan, maar de getallen en het idee van ‘eenheid' en 'oplossen van tegenstellingen' zijn zeer bruikbare principes voor compositie.

Het materiaal zal enerzijds melodisch zijn, uitgaan van eenstemmigheid (eenheid) zoals het

gregoriaans (niet ‘als het gregoriaans!’), de piano en verschillende slagwerk-instrumenten

kleuren elkaar steeds opnieuw op een andere manier. Verschillende instrument combinaties moeten onderzocht worden, als ook verschillende speeltechnieken (bv. geslagen of gestreken vibrafoon, prepared- unprepared piano), verschillende register combinaties, unisono-, octaaf- of meerdere octaven-verdubbelingen. Vanuit het melodische vormen liggen-blijvende tonen vanzelf een harmonisch veld. Anderzijds spelen trage akkoord-progressies, zoals in een koraal, een rol. De tegenstelling horizontaal (melodie) en verticaal (harmonie) moet in het werk vervagen, oplossen.

Een ander aspect is dat ik op dit moment in een serie met korte kamermuziek-werken aan het

onderzoeken ben hoe ik vormen van improvisatie in mijn muziek kan verwerken. Ik schrijf deze kamermuziek-werken voor een vereniging voor amateurmusici te Rotterdam (Vakir) en heb hiervoor een werkbeurs van het Fonds ontvangen. Ik wil dit verder uitwerken bij het nieuwe werk voor Duo De Watertoren, waarbij ik meer mogelijkheden verwacht vanwege de professionaliteit van de musici.

 

DIACONIE

VOEDSELACTIE VOOR VOEDSELBANK

 

Afgelopen weken hebben we in de kerk producten in kunnen leveren voor de voedselbank Kop van Noord in Anna Paulowna. Er zijn 3 bananendozen gevuld met koffie, thee, blikgroente, rijst en macaroni. Deze dozen zijn ingeleverd bij de voedselbank en worden verdeeld over de dozen die wekelijks naar de uitdeelpunten gaan, waar mensen die er voor in aanmerking komen een doos kunnen ophalen. Ook in de Fenixkerk in Nieuwe Niedorp is zo'n uitdeelpunt, die door mensen van de omliggende kerken worden bemand. Ook 2 mannen van onze Lucaskerk zijn daar eens in de paar weken actief om de dozen uit te delen. 

Het is en blijft elke week mogelijk om houdbaar voedsel of was- en schoonmaakmiddelen in te leveren. U kunt het gewoon op de tafel in de voorhof leggen en dan zorgt de diaconie  er voor dat alles in de doos komt. Als deze vol is wordt hij naar de voedselbank gebracht.

 

PRESENT was present. verslag van een TUINKLUS.

Woensdag 23 mei waren er 5 sterke, hardwerkende mannen van onze kerk actief om een achtertuin in Winkel weer fatsoenlijk te maken. U bent natuurlijk nieuwsgierig wie dit waren, maar in het kader van de wet op de privacy noemen we geen namen. Voor Present werken ze vrijwillig, voor ieder ander komen ze voor een redelijk uurtarief. Het zou gaan om een tuin met flonderterras en verschillende vijvers, maar dat was om 9 uur niet zichtbaar, maar om 12.30 uur wel. De tuin werd helemaal overwoekerd , maar zet er wat mannen met snoeischaren en zagen in, en ander gereedschap en het ruimt snel op. Er werden 2 grote karren vol met groen en een kar met ander afval afgevoerd naar de stort. Tussendoor paaien met koffie en koek en de mannen kunnen er weer tegen aan. De bewoner van het huis keek zijn ogen uit. Alles werd weer zichtbaar in zijn tuin. Er was weer een terras, de kikker kon weer gezien worden in de vijver. De bewoner was een verzamelaar, en de tuin stond vol met betonnen, plastic en ijzeren beeldjes. Na een ochtend hard werken waren de mannen en de bewoner hardstikke voldaan. Beloofd werd om na de zomer een keer terug te komen om te snoeien, kijken wat er op komt en opgeruimd moet worden en evt. nog wat te planten.

Deze klus was bij Present aangevraagd door het wijkteam van Hollands Kroon.  Deze meneer was door zijn gezondheid niet meer in staat om dit zelf te doen, had geen financiën om het te laten doen en ook geen netwerk om zich heen om te helpen.

Zo ziet u we zamelen niet alleen geld in voor onze doelactiviteit Present, maar we zijn ook echt present als dat nodig is. En het werkt ook gezellig zo met elkaar. 

Mannen bedankt voor jullie hulp namens Present Hollands Kroon. Pietie Voogd- projectleider.

 

 

LESBOS  

Van: Mariska van damme <mariska39mjt@gmail.com>
Datum: 25 mei 2018 12:07:59 CEST
Onderwerp: Schoolmolivos

 

Beste kerk gemeente, 

dan aan bijna het einde van het school jaar 2017-2018, schrijf ik jullie een bedank briefje.

Het project door jullie kerkgemeente is succesvol afgerond.

De nieuwe ramen geplaatst door het lokale timmerbedrijf.  De school, kinderen en ouders zijn er erg blij mee. Het heeft isolatie, warmte en koelte als het nodig is gecreëerd in een groot lokaal.

Het doel is gehaald. 

Wij danken jullie nog maals voor deze fantastisch bijdragen voor onze lagere school.

De tijden zijn zwaar op het eiland Lesbos. Zoals ik jullie al vaker heb verteld heeft de  economische crises en de vluchtelingen crises, vele zware gevolgen voor de lokale bevolking.

Wij proberen er hier het beste van te maken. En zoals de Griek dan zegt: " gezondheid boven alles"

Dank en het was erg leuk voor mij om weer even bij jullie en jullie kerk te zijn!, 

 

Groeten uit een warm Molivos

Mariska van Damme

 

Uitstapje 80plussers.


  

Het regent. Uitgerekend vandaag regent het. Het zal toch niet weer in het water vallen? Vorig jaar moest het uitstapje naar het Van Blanckendaellpark tot tweemaal toe worden uitgesteld. Maar volgens de buienradar wordt het droog vanmiddag en zo gaan we, met regenjas en paraplu naar Tuitjenhorn. De auto’s komen na elkaar aan en zo zijn we al snel met een flinke groep ouderen en begeleiders. Er zijn rolstoelen en rollators extra, want de dierentuin bezoeken, daar heb je goede benen voor nodig en dat schort er bij deze en gene aan. Daar hoef je geen 80plusser voor te zijn, want ook ik rijd deze middag vrolijk rond op mijn scootmobieltje. Vrolijk, want inderdaad is het droog geworden en nog even en de zon is er ook bij. Heeft iedereen die gereden wenst te worden een rolstoel? Ja, dan kunnen we naar binnen.

In ganzenpas gaan we langs de volières. Papagaaien en andere mooie vogels doen ons verwonderd stilstaan. Wat een kleurenpracht! Wat is Gods schepping mooi! Maar ook wat een geschreeuw zo nu en dan. Sommige vogels communiceren net als mensen en gillen bij onraad of schrik.

Zo lopen en rijden we over de goed begaanbare paden van de kleine, maar mooie dierentuin. Aapjes kijken is altijd leuk, maar als ik ze op de foto wil zetten, keren ze mij de rug toe. Nee, dan de otters en de stokstaartjes, die kijken me recht in de ogen, wat zijn ze dichtbij. Wat is het hier heerlijk rustig, dat heb je in Artis niet, vertrouwd een van de dames mij toe. Wieger maakt foto’s die we later in de kerk kunnen laten zien.

Dan is het tijd voor koffie of thee met appelgebak. Twee lange tafels zijn gereserveerd en al gauw is iedereen in gesprek. Ook dit is belangrijk, de onderlinge ontmoeting. De ouderen met elkaar, maar ook de ouderen met de begeleiders, diakenen en andere gemeenteleden die ingeschakeld zijn. De kopjes zijn na een tweede verversingsronde leeg, de schotels van het gebak laten hier en daar nog wat kruimels zien, maar het is tijd om verder te gaan. Naar buiten, de dierentuin in, of het museum bezoeken. De keuze is niet gemakkelijk, maar allebei kan ook. Nu zijn de grotere dieren aan de beurt. De zebra’s lopen op de ruime savanne en kijk, de giraffen. Van hemelhoog kijkt hij op ons mensen neer. Niet God, nee, de giraf. Van hemelhoog lijkt het inderdaad, want als we naar zijn imposante kop kijken zien we die echt omringd door de inmiddels blauwe hemel. Verder gaat het. De nandoe heeft de eieren even gelaten voor wat ze zijn en we zijn verbaasd over de grootte van dit legsel. Een bordje vermeldt de eigenschappen van deze loopvogel. Het mannetje heeft een nest waarin soms wel tien of twaalf vrouwtjes hun eieren leggen. Die eieren worden door het mannetje uitgebroed en de vrouwtjes houden het verder voor gezien. Zo heeft deze papa wel heel veel kinderen te verzorgen, want ook het (op)voeden komt op hem neer! Hoe wonderlijk zit de natuur soms in elkaar. Bij veel dieren staan bordjes met verrassende teksten over het leven, de leefgewoontes van het beest in kwestie. Waar ze vandaan komen, wat ze eten, hoe ze zich voortplanten, hun eigenaardigheden. Heel verrassend om te lezen is het. Vaak moeten we er hardop om lachen.

O, is het al zo laat? We moeten weer naar het restaurant, want daar sluiten we de middag af met een drankje en een hapje. Na de bitterballen neemt de voorzitter van de diaconie het woord. Pietie Voogd bedankt iedereen die er deze middag bij is. Iedereen, want met elkaar hebben we voor een geslaagde middag gezorgd. Het is goed om ieder jaar een uitje te organiseren in plaats van om het andere jaar. De diaconale vakantieweek is vervallen, hier maken we meer mensen blij mee, bereiken we alle 80plussers. Iedereen wordt uitgenodigd en is persoonlijk gevraagd om mee te gaan. Thuis opgehaald en ook weer teruggebracht. En bij de begeleiding is ook de zorg, de verpleging vertegenwoordigd, al lijken ze incognito vandaag. Iedereen kan mee. Ook als je de zuurstoffles mee moet nemen, lastige medicatie of … vanmiddag kan het.

Vroeger was de diaconie er vooral voor de armen. De 80plussers kennen het nog wel. Met de sociale wetgeving is deze zorg naar de (plaatselijke) overheid verlegd. Maar de diaconale taak blijft. Bezoekwerk, een attente met kerst, de wekelijkse bloemengroet uit de kerk, meedenken over het beleid van de kerk, boodschappen inzamelen voor Dorcas of de Voedselbank. Allemaal diaconale activiteiten. De welvaart heeft zijn intrede gedaan bij velen, het welzijn is een zorg die even belangrijk is. Bezoekwerk gaat door, het omzien naar elkaar. Daar hoort zo’n uitje ook bij. En wil er iemand toch met vakantie, een week verzorgd naar Doorn of een andere bestemming, de diakenen kunnen u informatie geven. Zij zijn de ogen, de oren, de handen en voeten van de kerk. Horen zien en zwijgend doen is vaak het motto, vandaag wil ik ook hier onze diakenen in het zonnetje zetten!

Dit alles kost natuurlijk wel wat. Daarom collecteren we en een paar keer per jaar is de opbrengst speciaal bestemd voor deze ouderenactiviteit. Het omzien naar elkaar is een zorg van de hele kerk, maar het wordt uitgevoerd onder verantwoording van de diaconie. Bedankt iedereen die een steentje heeft bijgedragen om deze middag mogelijk te maken. 

Loes van der Weerd-Hogeweg

 

Mocht u dit stukje werk van de diaconie extra willen steunen, dit kan door een gift over te maken op NL50 RABO 030.56.02.020

t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Winkel ……

 

MISSIONAIRE WERKGROEP

NAZOMEREN

 

Zaterdag en zondag 18 en 19 augustus  is ook onze kerk weer open. Er is dan weer van alles te zien en te horen. Het orgel speelt. Bloemen staan weer te geuren en vertellen hun verhaal.

De koffie staat klaar.

Ook de culturele commissie is aanwezig met het nieuwe programma.

Zondagmorgen de 19e hebben we weer korte metten. Een korte dienst, koffiedrinken en een zang half uurtje.

 

U bent weer van harte welkom.


Paus Franciscus tot de jongeren op de Wereld Jongeren Dagen in Rio, 2013
We hebben heiligen nodig.


We hebben heiligen nodig
zonder togen of sluiers.


We hebben heiligen nodig
met jeans en sneakers.


We hebben heiligen nodig
die naar de film gaan en naar muziek luisteren;
die uitgaan met hun vrienden.


We hebben heiligen nodig
die God op de eerste plaats zetten
ver boven het nastreven van enige carrière.


We hebben heiligen nodig
die tijd uittrekken voor dagelijks gebed
en die weten hoe ze verliefd kunnen zijn
op al wat zuiver, schoon en goed is.


We hebben heiligen nodig:
heiligen voor de 21e eeuw
met een eigen spiritualiteit voor deze nieuwe tijd.


We hebben heiligen nodig
die zich tot taak stellen de armen te helpen
en de nodige sociale veranderingen aan te brengen.


We hebben heiligen nodig
die in deze wereld leven om die wereld te heiligen
en die dus niet bang zijn om midden in die wereld leven.


We hebben heiligen nodig
die cola drinken en hot dogs eten,
die op internet surfen en naar hun iPods luisteren.


We hebben heiligen nodig
die van de eucharistie houden,
die niet bang zijn een pizza te eten
of een biertje te drinken met hun vrienden.


We hebben heiligen nodig
die van film houden,
van dans, sport en theater.


We hebben heiligen nodig
die open en sociale, normale en blije medemensen zijn.

 

VORMING EN TOERUSTING

 

laat je

inspireren

 

 

Dinsdag 19 juni hebben we het gespreksseizoen van “laat je inspireren” geëvalueerd en nieuwe plannen gemaakt voor het komende seizoen.

Veel van de onderwerpen komen het komende seizoen terug, omdat we daar positief op terug kijken.

De avonden zijn open voor iedereen, iedereen is dus welkom, maar het is jammer dat we moeten constateren dat het vaak een klein groepje is.

In deze kerkbrief leest u een verslagje van slotuitje en het programma voor het komende seizoen komt in de kerkbrief die voor de startzondag uitkomt.

Namens de groep een fijne zomertijd toegewenst.

Anyke Rienstra

 

18 mei was de datum van het jaarlijkse uitje.

Zoals ik vroeger hoorde, dat een goede preek uit drie delen bestond, gold dat ook voor ons uitje. Misschien kan ik de parallel doortrekken: ellende, verlossing en dankbaarheid. Tenslotte - missschien weet niet iedereen dat - maar ben ik opgegroeid op de Veluwse bible-belt. Het is voor mij een bekende indeling.

Het 1e deel: vertrek naar de hortus botanicus in Alkmaar, waar we een rondleiding kregen van een gids. De hortus bestaat uit de voormalige tuinen van het Duitse bedrijf Weleda. Een aantal ex-medewerkers wilde de tuinen behouden, hebben zich daarvoor ingezet. Zo is de hortus ontstaan.  Een bezoek is aan te bevelen. 

Hoe koppel ik nu zo'n prettig bezoek aan ellende? Ik wil het niet te zwaar maken. Ten eerste was de ijsvogel dit jaar niet te vinden in de hortus; door de vorst was er te weinig voedsel. Ten tweede waren we nog niet compleet: Loes en Wieger zouden starten met het volgende onderdeel en Siem en Jan Andries zouden bij het eten aanschuiven. Ten derde werd er door verschillende mensen toch taart gegeten wat weer de nodige calorieën kostte. En ook werden de nodige mensen weer verleid om hun portemonnee te trekken. Was dat nodig? Dat is de vraag.

Een lichtpuntje wil ik wel noemen: de vijg van Marion doet het.

Dan zijn we aan beland bij het tweede deel: een bezoek aan de Grote Kerk van Alkmaar, waar ieder tijd had om die van binnen te bekijken. De groep werd weer iets groter: Loes en Wieger stonden al op de uitkijk, toen wij aankwamen.

Het is niet zo moeilijk om verlossing te koppelen aan de kerk. Dat is toch de plek waar al eeuwen de Goede Boodschap wordt verkondigd. In het geval van de Laurentiuskerk al 500 jaar. Hoewel er nu geen reguliere kerkdiensten meer worden gehouden, verwijst veel in de kerk naar het evangelie. Zo ook het drieluik van Maarten van Heemskerk, dat voor dit 500jarig bestaan uit Zweden is overgekomen.

Wat jammer was dat je er alleen bij kon komen met een museumjaarkaart. Een paar van ons hadden die. Behalve hen is het Bets gelukt zonder de benodigde papieren binnen te komen. Bets stelde zo veel vragen aan de dame bij de ingang, dat ze haar doorliet. Dankbaar was Bets zeker.

Na de kerk hebben we nog een wandeling door Alkmaar gemaakt, waar in het centrum panden met bijzondere gevels zijn te bewonderen.

Het laatste onderdeel: de maaltijd; een onderdeel waar iedereen zich - denk ik - op verheugde. Dankbaar als je een glaasje krijgt en een bordje met lekkers mag opscheppen. Dat deden we bij de wok in Alkmaar. In het bijzonder dankbaar was Siem; die kreeg toestemming van de reisleider (dat was ik) om een borreltje te bestellen. Dat ging niet vanzelf.

Het is mooi om de maaltijd met dankbaarheid te verbinden. In Van Dale staat als tweede betekenis: als iets dankbaar is, geeft het voldoening.

Het was een mooie, gezellige, leerzame, smakelijke en niet al te warme middag.

Met dank aan: Marion, Thea, Joop, Joke, Anita, Loes, Wieger, Siep, Anyke, Tiny, Anneke, Karel, Diny, Siem, Bets, Jan, Jan Andries......


 

Janny van Kampen

CLASSIS/RING

DE EERSTE BIJEENKOMST VAN DE RING ALKMAAR

Jan Prij

Op 7 juni was er de eerste bijeenkomst van de Ring Alkmaar. Zoals bekend is met ingang van 1 mei de oude classis Alkmaar opgegaan in de nieuwe classis Noord-Holland.

De bestuurlijke taken die tot die datum door de classis Alkmaar werden gedaan worden nu door de classis Noord-Holland uitgevoerd. Naast de bestuurlijk was er nog een andere belangrijke taak n.l. die van de ontmoeting tussen de verschillende gemeenten. Dit wordt nu gedaan door de zogenoemde Ring. De Ring waar onze gemeente vooralsnog bij hoort is de Ring Alkmaar en die heeft hetzelfde geografische gebied als de ‘oude’ classis Alkmaar.

Op onze eerste bijeenkomst, die werd gehouden in De Brink achter de Ontmoetingskerk in Heerhugowaard. We waren met meer dan 30 aanwezigen. Als spreker was er Dr Sake Stoppels, beleidsmedewerker van de PKN en universitair docent aan de VU. Hij sprak met ons over de toekomst van de kerk. Z’n prikkelende stelling daarbij is: Jezus roept leerlingen, geen kerkmensen. In een boeiende lezing gaf hij negen eigenschappen, of piketpaaltjes waaraan volgens hem de kerk van de toekomst moet voldoen. Ik wil ze hier kort, zonder al teveel commentaar, weergeven omdat ze tot nadenken stemmen en soms nogal anders zijn dan je zou denken

 

De kerk van de toekomst:

1) Houdt van de kerk van nu. Hij wijst op het gevaar dat we een ideaal beeld van de kerk voor ogen hebben date in niets meer lijkt op de kerk van nu. Om dit te illustreren haalt hij een uitspraak aan van Kierkengaard “Als je een droom van de kerk nastreeft die veel groter is dan de kerk van nu dan breek je die kerk af”. En van Ds Buskes: “De kerk is een zootje en daar hoor ik bij”.

2) Is een ontvankelijke kerk. Hij bedoelt dat het een luistervaardige kerk moet zijn. We maken ons in de kerk nogal eens druk dat we niet genoeg Martha’s hebben die al het werk moeten doen. Maar zelden maken we ons zorgen of er wel genoeg Maria’s zijn. Hij haalt ook een woord aan van Borgman die ergens zegt dat we druk zijn met plannen voor de kerk maar misschien vergeten welke plannen God met

ons heeft.

3) Is een geloofsgemeenschap. De kerk van de toekomst is een gemeenschap waarin Christus het verbindende element is tussen mij en de ander.

4) Presenteert zich op spirituele beurzen. We zien dat de belangstelling voor de kerken in ons land minder wordt. Tegelijkertijd is er volop belangstelling voor persoonlijke groei en spiritualiteit die b.v. blijkt uit bladen als Happinez en spirituele beurzen. De kerk moet op deze beurzen aanwezig zijn want spiritualiteit is immers onze ‘core business’.

5) Biedt volop ruimte maar is niet grenzeloos. In dit verband haalt hij een uitspraak aan van Jan Hendriks: Ruimte die onbegrensd is wordt al gauw oppervlakkig.

6) Heeft aantrekkingskracht, mede omdat ze onaantrekkelijke kanten heeft. Hij noemt een uitspraak van een dominee die zegt: “Overal waar Jezus kwam ontstaan relletjes, maar waar ik kom drinken we thee.

7) Bemoeit zich met het hele leven. Hij zegt het Evangelie is niet een partje van de sinaasappel maat het sap. Hij laat twee plaatjes zien. Op het ene zie je dat zondags de kerkmensen, een zeer klein deel, zeg 7% van de mensen, bij elkaar in de kerk zitten. Op het andere plaatje zie je dat door de weeks al die mensen verspreid tussen de andere mensen zitten. Hij noemt deze dan ftcw (Full Time Christian Workers).

8) Is een zelfbewuste kerk.

9) Is gelovig ontspannen en ontspannen gelovig. Over deze piketpaaltjes waarbinnen zich de toekomstige kerk zal moeten ontwikkelen volgens Stoppels hebben we met elkaar in kleine groepjes gesproken. Dan blijkt dat ze inderdaad tot nadenken stemmen en discussie oproepen.

 

We kijken terug op een zeer geslaagde ontmoeting in de Ring Alkmaar.

De volgende bijeenkomst van de Ring zal waarschijnlijk in oktober plaatsvinden. Zodra bekend is wat het onderwerp is zal ik dit bekend maken. Want iedereen die belangstelling heeft voor dat onderwerp is van harte welkom. De bijeenkomsten van de ring zijn namelijk niet voor speciale afgevaardigden van de kerkenraad maar voor elk gemeentelid dat interesse heeft in dat onderwerp.

Namens de voorbereidingscommissie van de Ring Alkmaar


KIJK OP DE WERELD

 

            AMNESTY INTERNATIONAL      

 

 

“Werken aan een betere wereld doe je niet enkel om het resultaat, je doet het omdat het gewoon goed is”.

Dit is een regeltje dat ik heb onthouden uit onze kerkdienst met Ds. Saskia ossewaarde uit Egmond, enkele weken geleden.

Daarom wil ik iedereen vragen mee te schrijven, te e-mailen, een kaart te sturen met Amnesty International.

Hieronder een voorbeeld van iemand waar u een kaart ter bemoediging naar toe kunt sturen:

 

De groet gaat naar mensenrechtenverdediger Taner Kilic:

TURKIJE

Taner Kılıç

Amnesty Turkije voorzitter Taner Kiliç werd op 6 juni 2017 gearresteerd en zit sindsdien in de gevangenis. Hij wordt vervolgd voor valse beschuldigingen van terrorisme.

Kılıç zou de ByLock-applicatie hebben gedownload en gebruikt om berichten te versleutelen. De aanklager beweert dat deze app door de Gülen-beweging werd gebruikt om met elkaar te communiceren. De aanklacht is ongegrond.

Stuur Taner Kılıç een groet als morele steun.

TIPS

• Schrijf in het Engels of Turks

• Gebruik geen religieuze kaarten

• Neem geen politiek standpunt in

• Noem Amnesty International niet

VOORBEELDGROET

I admire your courage.

You should not be prosecuted for doing human rights work.

(Ik bewonder je moed.  Je mag niet worden vervolgd vanwege je werk voor de mensenrechten.)

ADRES

Taner Kılıç

T/3 tipi A/10 koğuşu

 Şakran Cezaevi

Aliağa – Şakran

İzmir, Turkije

 

Gelukkig is er deze keer ook GOED NIEUWS te melden:

 

Op 19 juni 2018 oordeelde een rechtbank in Istanbul dat rapper Ezhel onmiddellijk moet worden vrijgelaten. De beschuldiging van ‘het publiekelijk aanmoedigen van drugsgebruik’ werd ingetrokken.

Na Ezhels arrestatie kwamen fans voor hem in actie. De hashtag #Free Ezhel werd trending op Twitter in Turkije. De rapper bedankte Amnesty-supporters voor hun steun: ‘Samen zijn we sterk. Dank jullie voor jullie solidariteit en inspanningen.’

 

Op 6 juni kwam de Palestijnse mensenrechtenverdiger Munther Amira op vrije voeten. Hij zat zes maanden gevangen in de Hadarim-gevangenis in Israël. Amira was onterecht veroordeeld voor deelname aan vier vreedzame protesten tegen de Israëlische bezetting van Palestijns gebied.

Amira gaf Amnesty International een boodschap mee voor iedereen die voor hem in actie is gekomen:

‘Ik ben erg dankbaar voor alle steun die ik heb ontvangen toen ik in de gevangenis zat. Het leven in de gevangenis was erg moeilijk en ik werd slecht behandeld, maar de steun van de mensen die in me geloofden maakte me sterk’.

 

Ruim twee maanden nadat hij werd vrijgelaten uit de gevangenis, mag Ramón Esono Ebalé weer reizen. De bekende cartoonist en activist zat een half jaar gevangen in Equatoriaal-Guinea vanwege zijn cartoons. Omdat hij op 23 mei een nieuw paspoort kreeg, kon hij terugkeren naar zijn vrouw en dochter.

Namens Ebalé, zijn familie en zijn vrienden: veel dank aan iedereen die voor hem actievoerde. Zonder jullie steun was hij nu niet herenigd met zijn familie.

 

Momenteel is het even rustig, maar met nazomeren op 18 en 19 augustus, staan we met een aantal posters vanwege het 50 jarig bestaan van Amnesty Nederland in de Lucaskerk. Dan ligt er ook een petitie om te ondertekenen.

Daarna op 25 augustus staan we met een kraam in Barsingerhorn tijdens Rommeldorp van 17.00-22.00 uur.

In het najaar zijn er diverse activiteiten in Schagen i.v.m. het 35 jarig bestaan van de werkgroep Schagen (later Schagen/Hollands Kroon.)

Namens deze werkgroep, Anyke Rienstra

 

 

PERSBERICHTEN

 

Logo-Orgeltochten jpg

p/a Pakhuisstraat 14, 1621 GL Hoorn

email: info@orgeltochtennoord-holland.nl

 

 

Persbericht d.d. 20 mei 2018

Orgeltochten Noord-Holland bezoekt Nieuwe Niedorp, Winkel en Kolhorn

Nergens zijn zoveel orgels te vinden als in de regio Noord-Holland! Daarom klinken ook dit zomerseizoen een groot aantal van deze instrumenten tijdens de Orgeltochten Noord-Holland. De tweede serie concerten is op zaterdag 21 juli a.s. in Nieuwe Niedorp, Winkel en Kolhorn onder leiding van organist Willem Poot. Orgelliefhebbers en geïnteresseerden zijn welkom op deze tocht door het mooie landschap langs prachtige instrumenten in bijzondere kerken.

Op vier zaterdagen voeren de Orgeltochten langs (dorps)kerken met historische orgels. Iedere tocht biedt klassieke ingrediënten: kwalitatief goede muziekprogramma’s, eeuwenoude instrumenten en bijzondere kerken.

Het programma van de Orgeltochten in Noord-Holland brengt de orgelliefhebber komende zomer ook naar Zuid-en Noord Scharwoude, Oudkarspel, Blaricum, Laren, Naarden en Zaandam. Het volledige programma met de te bezoeken kerken is te vinden op www.orgeltochtennoord-holland.nl

Het programma van de orgeltocht in Nieuwe Niedorp, Winkel en Kolhorn op zaterdag 21 juli a.s.:   | Orgeltocht met organist Willem Poot

 

10.30 uur · Nieuwe Niedorp · O.L.V Onbevlekt Ontvangen · Paadje 24 · Lindsen, 1836

12.00 uur · Winkel · Lucaskerk · Dorpsstraat 177 · Knipscheer, 1862

14.30 uur · Kolhorn · Laurenskerk · Kerkepad 1-3 · Anoniem, ca. 1725 / J.C. Smit 1754

Iedereen kan deelnemen aan deze muzikale verrassingstocht zonder opgave vooraf. De aanvangtijd is 10.30 uur. Deelname is € 15,- p.p. inclusief programma, exclusief lunchkosten.
Het volledige programma en alle praktische informatie is te vinden op www.orgeltochtennoord-holland.nl

 

CONTACT MET DE KERK

 

 

Naam

Adres

 

Plaats

Telefoon

Predikant.

Ds. J.A.A. de Boer

Bosstraat 95

1731 SC

Winkel

0224-541372

 

E-mail:

                               jaa@quicknet.nl

Voorz. kerkenraad

Siep Rienstra
0224-531611

 

E-mai-l

                               rienstra.siep@gmail.com

Scriba

Jeannette Oudejans
0226-410848

 

E-mail

jeannette.oudejans@quicknet.nl

Koster: Lucaskerk

Thea Huizenga

e-mail:info.lucaskerk@gmail.com

06--57243786

Kerkgebouw

Lucaskerk

Dorpsstraat 177

1731 RE

Winkel

0224-542112

 

ADRESSEN KERKELIJKE ACTIVITEITEN:

Diaconie

Contactadres:

Post adres:

Dorpsstraat 177

1731 RE

Winkel

 

Pietie Voogd
0224-542376

Kerkrentmeesters

Peet van Damme
0226-427432

Lucaskoor

Anyke Rienstra
0224-531611

Winkel op Zondag

Mirjam van Splunter

Jeannette Oudejans
0224-531910

0226-410848

Preekvoorziening

Nico Voogd
0224-542376

Gespreksgroep

Tiny van Splunter
0224-541376

Kindernevendienst

Anyke Rienstra
0224-531611

Oppas regeling

Marijke Groen
0226-753661

Missionaire werkgroep

Anneke Goudswaard
0224-542705

Boekentafel

Tiny van Splunter
0224-541376

Kerkbrief

Wieger van der Weerd
0224-221707

Ledenadministratie

Joke Peet
0226-413120

Penningmeester

Dirk Huizenga
0224-531804

Administratie financiën

Annelies Rustenburg
0224-531253

 

                Gaat u verhuizen?  

                               Wilt u zich laten in- of uitschrijven?

                                               Is er een kind bij u geboren?

                                                                                                                                             Laat het de kerk weten!

REKENING NUMMERS.

 

Vrijwillige kerkelijke bijdrage

Banknummer.     NL98 RABO 030.56.01.156

t.n.v. Protestantse Gemeente Winkel e.o

Zending

Banknummer:     NL02 RABO 030.56.06.182

t.n.v. zending. winkel

Diaconie

Banknummer.     NL50 RABO 030.56.02.020

t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Winkel

Kerkbrief

Banknummer.     NL98 RABO 030.56.01.156

t.n.v. Protestantse Gemeente Winkel  e.o   ovv Gift kerkbrief

 

Website:         www.lucaskerkwinkel.nl     kopij aanleveren via E-mail: gupiboonstra@quicknet.nl

 

Redactie Winkel op Zondag:          Mirjam van Splunter       vansplunter@hetnet.nl

                                                               Jeannette Oudejans          jeannette.oudejans@quicknet.nl

 

Kopij voor het volgende nummer: inleveren voor 29 Augustus

 

Redactie: Siep Rienstra, Wieger van der Weerd, Jan Andries de Boer en Piet Groen, Luuk Klazinga

Redactie adres:                   Lucaskerk, Dorpsstraat 177, 1731 RE Winkel

Redactie telefoon:              Wieger van der Weerd 0224-221707.     E-mail Wieger van der Weerd:   wvdweerd@wxs.nl

Lay-out Siep Rienstra,       Stencilwerk: Karel Goudswaard