KERKBRIEF

PROTESTANTSE

GEMEENTE  te WINKEL e.o.

Van Pasen tot Pinksteren


 

 

PASEN


 

Het valt laat vandaag, maar nu komt het er toch werkelijk aan, het Paasfeest. En Pasen, dat is het belangrijkste feest dat de kerk kent. En wat mij betreft mag dat zelfs nog grootser worden gezegd: het is het belangrijkste feest dat de mensheid kent! Want Pasen is het grote JA van God dat het Nee van de mens, dat ook groot is, maar dat ik opzettelijk met slechts één hoofd­letter heb geschreven, met overtuiging en ruimschoots overklast. En op een bepaalde manier kunnen we allemaal van binnenuit wel weten wat het is. Maar dan moet je net als Jezus gaan spreken in gelijkenissen. Wie kent niet de ervaring van een noodweer, wind en regen, duisternis alom, en dan ineens gaat de wind liggen, de regen houdt op, de zon breekt door en de vogels beginnen te fluiten. Of dat je een fout gemaakt hebt met ver strekkende gevolgen, nu loopt alles mis, en dan komt er toch ineens een oplossing. Het volgende voorbeeld dat ik wilde geven was de ervaring dat alles erop wees dat je een verschrikkelijke ziekte onder de leden had, en dat je je moest voorbereiden op je dood, terwijl dan blijkt dat die symptomen een onschuldige oorzaak hadden. Maar dan bedenk ik dat ziekte en dood in de levens van velen, ook onder de lezers van de Kerkbrief, een zo nare rol kan spelen, dat dit voorbeeld nog averechts zou kunnen werken. En tegelijk laat dat misschien wel eens te meer zien hoe belangrijk Pasen is, omdat we het mogen vieren in een onvolmaakte wereld, terwijl de onvolmaaktheid van dit bestaan aan werkelijk niemand voorbij gaat.

 

In mijn boekenkast heb ik de verzamelde werken van Victor Hugo (1802-1885), de schrijver van o.a. Les Misérables. De boeken kocht en las ik in de jaren ‘90 en nu ben ik opnieuw begonnen met ‘Werkers der zee’. Voor wie geïnteresseerd is, op www.dbnl.org (digitale bibliotheek der Nederlandse letteren) is het gratis te downloaden omdat er vanwege de ouderdom geen rechten meer op rusten. Het boek gaat o.a. over een Mess Lethierry, die door het vergaan van zijn schip, dat zijn leven is, geen doel meer heeft. Op blz. 295 lees ik: ‘Het leven is een reis en de ideeën zijn het reisplan, dat men volgt. Zonder reisplan komt men tot stilstand; het doel is verloren, de kracht is dood. Mess Lethierry bad nimmer meer. Ten tijde van voorspoed bestond er een God voor hem, als het ware een God van vleesch en bloed, met wien hij zich vriendschappelijk onderhield, maar zooals het zoo vaak gaat, in zijn ongeluk vond hij geen God meer.’

 

‘Zooals het zoo vaak gaat.’ Inderdaad. Dat is bijzonder en tegenstrijdig. Juist als een mens God het meest nodig heeft verliest hij vaak zijn geloof. Zit daar een gedachte achter als dat wij recht hebben op geluk en dat als dit geluk ons inderdaad overkomt alles dus klopt? God is goed en Hij is rechtvaardig, want het gaat mij goed? Als je zo tegen de dingen aankijkt, dan kan het niet anders, dan moet je op zekere dag je geloof wel kwijtraken.

Bij andere mensen gaat het precies andersom. Er overkomt hen onheil en ze beseffen dat áls ze nog ergens terecht kunnen voor hulp, dan is het bij God. En als ze er dan in slagen om zich voor Hem ook echt open te stellen en vertrouwen in Hem op te vatten, of het minstens maar voor mogelijk te houden dat ze gehoord worden in hun gebed en dát die liefdevolle God, die boven alles uitgaat er is, dat ze dan merken dat de ellende, die ze beleven, er toch anders uit gaat zien. Zelfs als de hulp er niet komt in een vorm, waardoor de problemen zich zouden oplossen op de manier zoals hierboven geschetst (de lucht trekt open, de zon breekt door, de vogels gaan weer fluiten).

 

Bij dit soort dingen denk ik altijd aan de psalmen 22 en 23, die samen een combinatie vormen van Goede Vrijdag en Pasen. Psalm 22 is de psalm waar Jezus kracht in zocht aan het kruis: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ In Psalm 23 kijkt de dichter terug op de benauwenis van Psalm 22 en dan kan hij zeggen: ‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij.’ Jezus ging door het meest donkere dal en dat deed Hij om ons allen mee te nemen naar het licht van de overzijde, het nieuwe leven.

 

Op de belijdeniscatechisatie ging het over Jezus. Ik vroeg de deelnemers om hun favoriete verhaal, waar Jezus in voorkomt of dat Hijzelf vertelde, met ons te delen.  De verhalen die genoemd werden waren ‘De barmhartige Samaritaan’, waarin het gaat om de vraag hoe wij geroepen zijn de naaste te zijn van een ander in nood, ‘De wonderbare spijziging’, waarin zichtbaar wordt wat er gebeurt als wij mensen echt met elkaar gaan delen, en dat er dan voor iedereen genoeg is, ‘De overspelige vrouw’, het verhaal van een vrouw, die gestenigd zou gaan worden omdat ze overspel had gespeeld (wat in Brunei, waar begin deze maand de sharia-wetgeving is ingevoerd, weer helemaal actueel is), en waar Jezus had gezegd, dat wij zonder zonden was de eerste steen maar moest gooien, waarna iedereen afdroop. En Pasen. Daarbij vat Pasen alles samen. Pasen is de doorgang naar een bestaan dat bevrijd is van al wat het goede leven bederft.

 

Op diezelfde catechese-avond kwam er een klein prachtig gedicht van Toon Hermans langs, dat namelijk stond in het hoofdstuk dat wij behandelden. Over Jezus dus:

 

Gelukkig staat tussen die grote God

en zijn ontzaglijke licht

zijn Zoon die met een menselijk gezicht

mij aankijkt, ook al zijn mijn ogen dicht.

 

Het is een gedicht dat relatie uitdrukt. De gesloten ogen zijn de gesloten ogen van het gebed. Soms moeten we de ogen sluiten en ons inkeren. Ons richten tot God, tot Jezus, en beseffen dat Hij ons aankijkt. Dan zullen we weer moed vatten en hoop. Het grote probleem van onze tijd is dat zoveel mensen niet meer zien wat het leven voor zin zou moeten hebben. Met Victor Hugo gezegd: ‘het doel is verloren, de kracht is dood.’ Of: als wij niet zien dat het leven een doel heeft, waar zullen wij dan de kracht vandaan halen? Al helemaal als de ontwikkelingen in de wereld ook zo somber stemmen.


 

En zo kan ik de overgang maken naar het thema van de nieuwe U2-dienst, die ik de komende tijd moet gaan voorbereiden.

Zie even verderop in deze kerkbrief.

Jan Andries de Boer

IN EN OM DE LUCASKERK

IN MEMORIAM

 

Jantje Wiersinga-Plantenga

Geboren: 1 november 1925                                                                                     Overleden 3 april 2019

 


Toen  Anyke en ik in 1980 in Barsingerhorn kwamen wonen was één van mijn eerste contacten Mevr. Huizenga. Zij was beheerder van het Hervormd Centrum, en ik kreeg daar mijn kantoor. 

Zij was voorzitter van de vrouwen vereniging, en Anyke werd daar lid van.

Weer later werd zij ouderling in de Gereformeerde Kerk te Kolhorn.  Ik vergeet nooit meer hoe verontwaardigd zij was toen we eens een predikant uit de Hervormde Bond als gastpredikant hadden. Jantje was ouderling van dienst. De dominee wenste echter een mannelijke ambtsdrager. Ik werd toen uit de kerk geplukt om dan maar dienst te doen. Toen we dat weigerden was de dominee boos. Maar Jantje bleef ouderling van dienst.

Jantje was betrokken op de kerk en wereld. Ze las heel veel, was nieuwsgierig naar nieuwe ideeën van kerk-zijn. Het was dan ook een logisch vervolg dat zij afgevaardigde werd naar de classis.  Heerlijk vond zij deze activiteiten.  Altijd bleef zij actief binnen ons kerkgemeenschap. Een hartelijk voorstander van het Samen op Weg proces. Later lid van de werkgroep missionaire arbeid. Al in vroegere jaren leidster van de zondagsschool  En niet te vergeten haar tomeloze inzet voor de Bazar van de Gereformeerde kerk.

 

Bij Jantje was het altijd een zoete inval. Toen zij nog aan de Heerenweg woonden, kwamen de kleinkinderen , en in hun kielzog vele anderen, altijd even langs voor een snoepje.  Later toen zij  in de Wernerstraat woonde  ging dat met de buurkinderen daar, gewoon door.

 

Gastvrijheid stond hoog in haar vaandel. Altijd was je welkom.

Toen zij na haar 80ste verjaardag gevraagd werd om ook eens naar een vakantieweek ouderen  in Lunteren te gaan, nam ze dat aanbod met beide handen aan. Daar genoot ze met volle teugen.

Het werd zomer 2014     Jantje gaat dat jaar weer naar Lunteren. Daar maakte ze kennis met een heer. Hij blijkt in Grootegast te wonen. Dat gebied kende Jantje wel. In die buurt was zij geboren en opgegroeid. Eppe, zo heette hij. Het klikt tussen die twee. En zo mochten wij allemaal getuige zijn van een nieuwe opbloeiende liefde. Jantje en Eppe.  Groot feest toen zij op 18 september 2015, enkele maanden voor haar 90ste verjaardag in het huwelijk trad met Eppe Plantenga.

Wat waren wij blij voor hen beiden. En natuurlijk wisten zij dat een huwelijk op deze leeftijd niet de 25 jaar zou halen. Maar zij wilden,  de jaren die hen nog zouden worden gegeven, samen verder. Zij genoten van elkaar. En wij genoten van hun samen-zijn.

Rond de kerst vorig jaar, werd de gezondheid van Jantje minder. Er kwamen zorgen. Voor de kinderen hier, werd het zwaar, ze konden niet dagelijks even bij moeder langs. De zorg voor haar moest aan anderen worden overgelaten.

De laatste weken ging het niet meer. Jantje moest naar de ziekenafdeling van het verzorgingshuis. Eppe was dagelijks bij haar bed te vinden. Zij die nog gelegenheid hadden kwamen langs. Een laatste gesprek, een laatste kus. Afscheid van een bijzondere vrouw.

Wat waren Anyke en ik blij dat wij de maandag voor haar overlijden nog even langs konden komen.

 

Jantje Wiersinga, oma Huizenga, vriendin en buurvrouw,

Dank voor alle mooie ontmoetingen.


Siep Rienstra

 

AFSCHEID

 

Mijn schaduw wordt te lang

om het daglicht nog te verdragen.

Doorzichtig en vermoeiend

worden de laatste kleuren.

Wat ik heb geleefd en geleden

fluistert nog na.

Om mij heen

verdampen jullie gestalten.

Nu de avond is gevallen

over mijn leven

en de nacht mijn leven klein maakt

zal ik vergeten raken in het donker?

Alleen ben ik

met mijn gedachten

die teruggaan naar

het verleden

mijn geliefden en vrienden

kinderen en kleinkinderen.

 

Alleen ben ik

de dood komt naderbij

en toch

ik weet mij omringt

door hen

die mij gekend hebben

die met mij hebben meegeleefd

en mij het leven hebben doen kennen

 

Adieu, ook jullie

tot zolang

houd mij vast

ga mee zolang je kunt

en draag mij aan God over

Voorgoed zal ik mijn ogen sluiten

nog eenmaal

zie ik jullie gaan

Vaarwel

een laatste groet.


BLOEMEN

 

De bloemen die iedere zondag op de liturgietafel staan, gingen de afgelopen weken naar:

 

3 maart:               Dhr. Wim van Zeggeren in Winkel

10maart:             Dhr. Henk Vogelsang (60 jaar organist)

17 maart:            Mevr. Koeten in Winkel

24 maart:            Mevr. Margriet van Splunter in Winkel

31 maart:            Mevr. Nel Klein in Nieuwe Niedorp

7 april:                  Dhr. Jan Piet Eriks in Barsingerhorn

 

 

AMBTSDRAGERS GEZOCHT

 

Het is weer de maand april en dat betekent onder andere dat we weer opzoek gaan naar nieuwe ambtsdragers. Met Pinksteren treden de volgende mensen af:

Ouderlingen:     Sonja Verhulst

Diakenen:           Piet Boonstra en Louise van Splunter

Kerkrentmeesters:        Peet van Damme

 

Sinds oktober vorig jaar is Joop de Heer naast wijk-ouderling ook ouderling-kerkrentmeester. Joop heeft aangegeven dat hij graag weer alleen wijk-ouderling wil zijn.

Dat betekent dat wij 2 nieuwe kerkrentmeesters zoeken.

 

Siep heeft aangegeven dat hij graag zijn wijken over wil dragen aan een ander. Want hij is naast voorzitter, ook scriba van de classis Noord-Holland en interim voorzitter van een andere kerkelijke gemeente.

Dat betekent dat wij 2 nieuwe ouderlingen zoeken.

 

De diaconie wil graag 2 nieuwe diakenen in de komende vacature van Piet en Louise.

 

In de bijlage bij deze kerkbrief kunt u namen indienen van hen die u geschikt acht voor één van deze ambten. Meerdere namen kunnen genoemd worden.

STILLE WEEK  ---

 


Afgelopen zondag (Palmzondag) is de Stille Week rumoerig begonnen.

Deze week heet de Stille Week omdat het een week is waarvan de gebeurtenissen ons als mensen te denken mogen geven. In de kerk proberen we ons in deze week daarom ook te onthouden van vergaderingen. Want het is natuurlijk bar dat degene die gekomen is om de mensheid op een ander, een hoger plan te brengen, en die in eerste instantie nog wel juichend is binnengehaald, het volgen van zijn roeping met de dood moet bekopen. Daarom is er vanaf donderdag tot en met vrijdag een doorgaande dienst in de kerk.

 

Op Witte Donderdag (18 april) vieren we Avondmaal, waarbij we denken aan de laatste keer dat jezus met zijn leerlingen Avondmaal vierde. Bij die gelegenheid maakte hij ze ook duidelijk hoe ze met elkaar om moesten gaan, en dus hoe wij met elkaar moeten gaan: we moeten bereid zijn om elkaar de voeten te wassen, oftewel om elkaar nederige dienst te bewijzen. De dienst begint om 19.00 uur, zodat wie op televisie The Passion wil zien, daartoe in de gelegenheid zal zijn. En we hopen dat de kinderen die kort geleden Avondmaalscatechese hebben gekregen er met hun ouders bij zullen zijn.

 

Op Goede Vrijdag zetten we de dienst voort met het lezen van het lijdensevangelie. Het Lucaskoor zal zingen. Het wordt een dienst van Woord, gebed, lied en muziek. De samenkomst begint om 19:30 uur.

 

Dan volgt de dag tussen Goede Vrijdag (de kruisiging) en Pasen (de opstanding). De stilte van de week is er met name dan. De leerlingen van weleer wisten nog niet dat er een vervolg zou komen.

Wij wel, daarom komen we ’s avonds al bij elkaar voor een Paaswakeviering. Wie dat wil kan deelnemen aan de fakkeloptocht naar de kerk, die om 21:30 uur begint bij het voormalige Parfumflessenmuseum.

De wandeling duurt iets van een kwartier, u kunt ook rechtstreeks naar de kerk komen als u dat liever doet. We beginnen de dienst dan buiten bij een branden paasvuur, waar we enkele liederen zingen en een gebed zullen uitspreken.

Dan volgt in de Voorhof het aansteken van de nieuwe Paaskaars en delen we in de kerk aangekomen het nieuwe licht van Pasen. De liederen buiten worden op viool begeleid door Jacqueline Jacobs.

 

De volgende morgen is het tijd voor grotere uitbundigheid omdat het dan Paasmorgen is. Het is dan intussen 21 april en het is de laatste keer voorlopig dat de dienst om 10:00 uur begint, want vanaf  28 april begint de dienst om half tien.

 

Ook in de Paasdienst zal het Lucaskoor zingen.

Komt allen, zou ik zeggen, en probeer zoveel mogelijk er alle dagen van donderdag tot en met zondag te zijn. Want Pasen krijgt zijn reliëf tegen de achtergrond van het voorgaande en het is altijd weer indrukwekkend om dat alles samen in de kerk te beleven.


PASEN

 


Durven we het ons voor te stellen? Dat er werkelijk eens een nieuwe wereld aan zal breken? Dat is zo mooi aan de Bijbel in Gewone Taal: Waar in de gewone vertalingen altijd gesproken is voor Koninkrijk van God of Koninkrijk van de hemel, wordt in deze (voor theologen weliswaar veel te vrije) vertaling gesproken van Gods Nieuwe Wereld.

 

DE OPSTANDING (JH20:1-18) VANUIT HET THEMA ‘HULP KRIJGEN’.

 

EEN NIEUW BEGIN VOOR...

        

        GELOVIGEN IN PAKISTAN

 

Pasen! Feest van de hoop! De dood heeft niet het laatste woord, er komt een nieuw begin!Volgens de evangelist Johannes hadden de leerlingen van Jezus nog steeds niet begrepen dat de Messias moestopstaan uit de dood. Merkwaardig! Ze waren opgevoed in de Joodse traditie en hadden Jezus horen spreken over zijnlijden, sterven en opstaan. Toch meenden zijdat de rol van Jezus met de graflegging wasuitgespeeld. Merkwaardig, maar misschien ookniet. Een traditie kan het geloofsvertrouwen inde weg staan.

 


Wij mogen hier opnieuw beginnen   

vanuit wat was nu verder gaan

tot waar de liefde ons kan brengen;

alle oud zeer heeft afgedaan.

 

Ons wil de geest van Christus raken,

die ons de macht van liefde toont,

die het verschil zal kunnen maken

als nieuwe hoop weer in ons woont.

 

Laten wij door die geest gedreven

weggaan uit alles wat ons bindt

aan pijn en schuld, en ons begeven

op nieuwe wegen, welgezind.

 

Want Christus leeft en zal ons voorgaan,

hij geeft ons mee wat liefde doet.

Wij mogen hier opnieuw beginnen

want God maakt alles nieuw en goed.

 

In dit geloof staan wij hier samen,

geven elkaar wat liefde doet.

Wij mogen hier opnieuw beginnen,

want God maakt alles nieuw en goed.


 

Sytze de Vries (naar Brinan Wren)

Uit: Het liefste lied van overzee, deel 2 (Skandalon, 2015)

 

 

BIJZONDERE BIJEENKOMSTEN                        2 juni en 7 juli

 

PARADISO(vervolg van pagina 2)


Maar eerst komt er nog een ander hoogtepunt. Ik heb u al eerder verteld dat ik met twee collega’s een boek aan het schrijven was onder de titel ‘Tussen Elvis-viering en U2-dienst’. Die andere collega’s zijn Fred Omvlee, die Elvis-diensten doet en de bedenker is van de Top 2000-diensten, en Piet van Die, die Johnny Cash-diensten doen. Intussen is het boek geschreven en komen de drukproeven eraan. Via Bol.com kan het al worden besteld. Op zondag 2 juni zal het in Paradiso op het Leidseplein in Amsterdam worden gepresenteerd. Met z’n drieën zullen we dan ook een dienst houden onder de titel ‘Thuiskomen’, en daarin zullen twee bands spelen, TeBoven, die Bløf speelt, en Cashflow3, voor de muziek van Johnny Cash. Paradiso is een voormalige kerk en in de huidige tijd de meest iconische poptempel die ons land kent. Boven het podium staan de woorden ‘Soli Deo Gloria’. Een mooiere plek om ons boek te presenteren is niet denkbaar. Een ouderling van de Keizersgrachtkerk zal dienst doen. De happening, die uit meer zal bestaan dan alleen een dienst, duurt van 11:00-13:00. Dan moeten we ook snel verdwenen zijn, zodat de zaal in orde kan worden gebracht voor het concert dat ‘s avonds plaats zal vinden.


 

Misschien wilt u of wil jij er wel bij zijn. Mocht er een groep gemeenteleden zijn die ernaartoe wil, dan is het mooi om dat samen te doen. U kunt zich opgeven bij onze scriba, Jeannette Oudejans.

Jan Andries de Boer

 

2 juni om 19.00 UUR:  nog een BIJZONDERE KERKDIENST

Nu Jan Andries op 2 juni een bijzondere viering heeft in Paradiso, hebben wij smorgens geen kerkdienst. Om 19.00 uur organiseren wij een zang-en meditatiedienst. Klaas Boonstra neemt ons mee naar een bijzondere gebeurtenis in zijn leven. Aan de hand van een Power Point neemt hij ons mee naar Psalm 139. Een psalm die veel voor hem en zijn overleden vriendin Liesbeth heeft  ( en nog) betekent. Ik zal deze zangdienst verder begeleiden.

Dat deze bijeenkomst niet op de morgen is, heeft ook te maken dat Luuk, Klaas en ik een theaterdienst over Jona doen in Schagerbrug ( aanvang 10.00 uur)

Hartelijke groet

Siep Rienstra

 

EN TOCH (SCHAGEN, 7 JULI)

De titel van de nieuwe U2-dienst wordt waarschijnlijk wat langer, maar zoals ik er nu naar kijk, zal ‘En toch’ er de kern van zijn. Als kind had ik een boek met als titel ‘En toch bestaan er kabouters’. Nu is dat juist niet het geval, maar de woorden ‘en toch’ zijn belangrijk in het geloof. Of misschien moet je zeggen: met die woorden kan een zin beginnen, waarin we het geloof onder woorden brengen.

 


De band U2 was zo ongeveer klaar met haar meest recente cd, ‘Songs of Experience’, toen de Verenigde Staten Donald Trump tot president verkozen en het Verenigd Koninkrijk besloot de EU te verlaten. Twee belangrijke naties kozen voor zichzelf op een manier, waarop dat tientallen jaren niet gebeurd was. In woorden van zanger Bono ging het hierbij om niet minder dan de ‘collapse of democracy’, de instorting van de democratie. De band besloot de songs te herzien en opnieuw op te nemen. Centraal is het nummer ‘Blackout’. Wat doe je als het licht uitgaat? Kun je dan nog zien? Of kun je dan misschien zelfs leren om opnieuw te gaan zien?

Op de voorafgaande cd ‘Songs of Innocence’ was er al een nummer waarin het erover gaat dat je je geloof zou kunnen verliezen vanwege de vreselijke dingen die er gebeuren in de wereld. Nu wordt dat verder uitgewerkt.

Inderdaad heeft dit alles voor mij puur met Pasen te maken. Wat wint er, het duister of het licht? Waarin geloven we, als het erop aan komt? In het duister of in het licht? Is er toekomst? Heeft het leven zin als de ene soort na de andere uitsterft en we als wereld afstevenen op een klimaatramp zonder weerga?

Het wordt intussen de zesde compleet nieuwe U2-dienst. De vierde en de vijfde heb ik hier in Winkel gehouden, dat waren ‘Pride’ en ‘God is Love’. De derde, nog in Broek op Langedijk, heette ‘Vision over Visibility’, visioen boven zichtbaarheid, oftewel: wat laten we voorop gaan - dat wat we om ons heen zien, of wat we zien met ons geestesoog, het bijbelsevisioen? Ik ben er nog over aan het peinzen, maar het kan zijn dat ik de nieuwe dienst deze naam ga geven: ‘Vision over Visibility II: En toch’.

De dienst moet in juni in première gaan. Op de zaterdag voor Pinksteren krijgt het Friese dorp Veenklooster de primeur. Acht dagen later (16 juni)  staat Oerol op het programma (voor de vijfde keer!).

 

Op 7 juli om 19:00 uur hopen we te staan in de Muziektuin in Schagen. Dit keer dus niet in de Lucaskerk, maar buiten, op een locatie, waar veel mensen terecht kunnen, bovendien georganiseerd in samenwerking met de kerken van Schagen, Krabbendam, Zijpe, Callantsoog en Harenkarspel.


 

Jan Andries de Boer

DIACONIE

Collectes - Elke zondag is de eerste collecte voor de Diaconie. Soms staat er een speciaal doel vermeld, zoals voor onze doelcollecte Stichting Present, soms voor onze ouderenactiviteiten, soms een KIA collecte, een landelijke collecte die door Kerk in Actie wordt georganiseerd en daaraan wordt afgedragen, soms voor JOP , het jeugd en jongerenwerk van de PKN en soms voor de zending. Maar er zijn ook collectes waarvan wij als diaconie zelf mogen bepalen waar de opbrengst naar toe gaat.

 

Dit jaar hebben wij 4 doelen uitgekozen.

1.       De Regenboog Groep ( De Regenboog stimuleert de ontwikkeling van mensen in (sociale) armoede, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de maatschappij).

2.       Bartiméus (expertise-organisatie die mensen met een visuele beperking ondersteunt).

3.       Stichting voor vluchteling-studenten UAF( ondersteunt vluchtelingen bij studie en werk).

4.       Zending over grenzen ( helpt kansarme gezinnen, kinderen en ouderen in Oost-Europa).

 

Diaconaal Platform - Op 6 maart zijn Gerda en Pietie naar een vergadering van het Diaconaal Platform geweest. Deze vergadering is 1 keer in het half jaar en rouleert binnen de kerkelijke gemeenten van de gemeente Hollands Kroon. Dit maal waren we te gast bij de voedselbank Kop van Noord op uitnodiging van de kerk in Anna Paulowna. We hebben uitleg gekregen over het inloophuis in Anna Paulowna, waar een ieder op woensdagochtend terecht kan voor een kop koffie/thee en een luisterend oor. Daarna vertelde dhr, Vlaming over het werk van de voedselbank, en ons werd wel duidelijk dat hij een grote stimulerende kracht is bij de voedselbank. We kregen ook een rondleiding. Enkele dingen die me bijgebleven zijn:

·         er staan schappen met hoog opgestapelde voedingsmiddelen en ook waspoeder, schoonmaakmiddelen en verzorgingsmiddelen. Dit mag echter niet tegen elkaar aan staan, er moet een pad tussen zitten i.v.m. het afscheiden van geuren.

·         er is een heel systeem ontwikkeld van producten die eerst op moeten en producten die nog wel lang opgeslagen kunnen blijven.

·         in elk krat ( wekelijks ongeveer 116  stuks) zitten 2 hele broden, afkomstig van een plaatselijke bakker.

·         het wokrestaurant bij Schagerbrug wokt dagelijks de overgebleven ingrediënten en vriest het dan in voor de voedselbank.

·         wekelijks mag alleen de voedselbank Kop van Noord partijen groente ophalen bij Hessing, de helft houden ze zelf voor distributie, de andere helft wordt verdeelt over andere voedselbanken.

Verder wordt er door de supermarkten ook veel geleverd, b.v. als iets tegen de uiterste houdbaarheidsdatum aan zit. Bij de voedselbank hebben ze een lijst met hoe lang iets echt houdbaar is en dat blijkt vaak veel langer te zijn. Er wordt veel samengewerkt met Amsterdam die grote partijen verdeeld. Wij namen 2 goed gevulde dozen mee, met producten ingezameld in de kerk.

 

OUDERENUITJE

U krijgt van mij al vast de datum van het ouderen uitje (80 plus). Dit zal zijn op vrijdag 21 juni. Verder verklap ik nog niets, we hopen op mooi weer en het is binnen en buiten. U krijgt t.z.t. een mooie uitnodiging van ons maar zet de datum maar vast in uw agenda.

Hartelijke Groet

Pietie Voogd

VORMING EN TOERUSTING

laat je

inspireren

Op donderdag 14 maart hebben we met 12 personen gekeken naar de film “Kreuzweg. Het was een indrukwekkende film over een meisje van 14 jaar die haar leven wilde offeren aan Jezus. In 14 vaste scenes verwijzend naar de 14 kruiswegstaties werd haar lijdensverhaalverteld.

Bij de nabespreking waren we het erover eens dat het strenge regime van haar geloofsgemeenschap en de relatie met haar moeder veel invloed hadden  op het denken van het meisje.

Joke Peet

 

Op donderdag 4 april zouden we bloemschikken bij Tiny van Splunter. Dit kon helaas niet doorgaan vanwege het overlijden van Tiny haar moeder.

Dit zou onze laatste seizoenavond zijn

 

We gaan het seizoen afsluiten met een uitje naar Haarlem op vrijdag 17 mei. Om 10.30 uur is er een rondleiding in het Corry ten Boom huis. Dit duurt een uur. Na een lunch staat een stadswandeling op het programma.

Wie mee wil, graag opgeven bij Anita van Wijk of Joke Peet.

Nadere gegevens over vervoer volgen nog.

 

Dan zullen we nog ergens ons seizoen evalueren en plannen maken voor een volgend seizoen.

Hebt u ideeën daarover, geef het door, kom erbij en doe mee.

Namens de groep Anyke Rienstra

 

BARBECUE  vrijdagavond 21 juni

Meer nieuws volgt. De kerkenraad organiseert dit voor de gehele gemeente. In de volgende kerkbrief meer nieuws en opgave formulier. Ook mee-eten? Noteer de datum maar vast.

 

GEMEENTE-WEEKEND NAAR AMELAND


U kunt nog mee naar Ameland! Het aantal mensen dat zich had opgegeven voordat de optie die wij hadden op een boerderij in Ballum was net aan groot genoeg om samen de huur op te kunnen brengen, maar de capaciteit is nog een stuk groter. Maximaal kan het huis namelijk verspreid over 15 slaapkamers 45 mensen hebben, en we zitten amper aan de 20. En zo is het: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. De groep die dit weekend organiseert is de Missionaire Werkgroep. Onlangs was deze bij elkaar en toen hebben we bedacht dat wie deelneemt een introducé mag meenemen. U kunt dus ook samen met een vriend, vriendin, zoon, dochter of anderszins inschrijven, ook als deze geen lid is van de gemeente. Als u zich wilt aanmelden, noteer dan ook alvast de voorbereidingsavond. Op 23 mei om 20:00 komen we als deelnemers bij elkaar in de schuur achter het huis van de familie Van Splunter (Westfriesedijk 11). Als u die avond niet kunt, maar wel mee wilt, is dat geen enkel probleem. Belangrijker is dat u het weekend zelf nog vrij hebt staan, en dat is van vrijdag 27 tot en met zondag 29 september. Zoals eerder vermeld: de geschatte kosten liggen rond de € 150 per persoon. Naar mate het aantal deelnemers toeneemt, neemt dit bedrag af. We zullen niet het hele weekend alleen maar met geloof bezig zijn, maar dat dat er een onderdeel van uit zal maken, staat vast. Opgeven graag bij Tiny van Splunter, Marion de Heer, Anneke Goudswaard of Siep Rienstra.


 

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND

(PKN)

DORPSKERKEN


Dorpskerkambassadeur Betsy Nobel hoopt dat de dorpskerk er kan zijn voor álle mensen in het dorp. "Pastoraat is dan niet aankomen met een koffer vol antwoorden, maar samen in gesprek gaan over het leven, de zin ervan, geloof, vragen en twijfels."

Een dorp kan door stadse ogen een hechte gemeenschap lijken waar iedereen voor iedereen zorgt. Woorden als Noaberschap en Mienskip versterken dat idee. Uit cijfers van het ‘Landelijk expertisecentrum sociale interventie’ (Lesi) blijkt dat dorpsbewoners gemiddeld inderdaad een groter en hechter sociaal netwerk hebben dan stedelingen. Tien procent van de stadsbewoners is sociaal geïsoleerd te noemen, tegen drie procent van de bewoners op het platteland. Maar die drie procent heeft het vaak zwaarder dan lotgenoten in de stad. Oorzaken: schaamte voor het gevoel van eenzaamheid, een grote terughoudendheid van andere dorpsbewoners tegenover ‘vreemde vogels’ die bij hen in de buurt wonen, en gebrek aan een meer anoniem netwerk zoals een inloophuis.

Neem broeder Thomas Quartier, monnik in de Sint Willibrordsabdij te Doetinchem. In het dorp waar hij opgroeide waren er drie manieren om je aan te sluiten bij het dorp: bij de schutterij, bij de voetbal of bij de kerk. De pacifistische, niet sportieve Thomas vond zijn plek bij de kerk, maar bleef een buitenbeentje in het dorp. In zijn boek Heilige woede pleit hij ervoor dat de kerk in het dorp een plek is waar je jezelf mag zijn.

 

Grensgangers

Hoe kan een dorpskerk een ruimte worden voor alle mensen in het dorp? Dit lijkt op het eerste gezicht nogal een opgave. Want wie moet zich daarvoor in gaan zetten? Kan de dominee zijn of haar tijd niet beter besteden aan mensen die al lid zijn van de kerk? En willen mensen ‘van buiten’ eigenlijk wel iets met de kerk te maken hebben?

In de dorpskerkenbeweging spreken we graag over grensgangers. Begrippen als binnenkerkelijk, randkerkelijk en buitenkerkelijk doen de realiteit in onze huidige samenleving geen recht meer. De meeste mensen zijn grensgangers. Zij bewegen zich op vele terreinen van het leven. Ook de trouwe kerkganger is in zijn dagelijks leven verbonden met vele anderen door werk, buurt, familie. En degene die zichzelf niet gelovig noemt, komt toch soms in de kerk voor een uitvaart, een huwelijk of een expositie.

 

Gesprek en geborgenheid

Tomás Halík, priester en hoogleraar te Praag, meent dat geen van deze mensen tegenwoordig nog genoegen neemt met ‘nepvragen’ waarop van tevoren al een antwoord is geformuleerd. Als christenen kunnen we ons alleen maar bezighouden met de werkelijke vragen van het leven, betoogt hij in zijn boek Raak de wonden aan. Dit betekent dat christenen zowel hun eigen vragen en twijfels als die van anderen serieus moeten nemen. Pas dan ontstaat er ruimte voor een echt gesprek. Christenen weten het niet beter dan anderen, ook zij zelf zijn vaak gewond door het leven. Zij kunnen niet anders zijn dan woundedhealers (Carl Jung), mensen die alleen via hun eigen wonden dichter bij anderen kunnen komen op hen te helpen.

Wanneer we vanuit dat perspectief naar de dorpssamenleving gaan kijken, kunnen grenzen van lidmaatschap en kerkelijke betrokkenheid niet langer een barrière vormen voor wat wij als christenen te bieden hebben, namelijk krachtige verhalen, een relatie met Jezus - die zelf een woundendhealer was - en de hoop die in ons is, de kracht om in iedere situatie overeind te blijven. Waar mensen terug willen vallen op een stuk geborgenheid in de eigen omgeving, is het een belangrijke taak van de kerk ervoor te zorgen dat mensen hun heil niet gaan zoeken in nationalisme en populisme, maar in een oprechte verbondenheid met elkaar over alle grenzen heen.

 

Geen simpele antwoorden

Zoals een gevangenispastor er niet alleen is voor gelovige gevangenen en een ziekenhuispastor niet alleen voor gelovige zieken, zo zou de dorpskerk er kunnen zijn voor alle mensen in het dorp die er behoefte aan hebben dat hun vragen in het leven gezien en gehoord worden. De dorpskerk als plek waar ze hun hart zonder terughoudendheid kunnen luchten. Pastoraat is dan niet aankomen met een koffer vol antwoorden, maar samen in gesprek gaan over het leven, de zin ervan, geloof, vragen en twijfels. Pastoraat is dan het begeleiden van de zoekende mens op zijn of haar weg door het leven, waarbij ook degene die pastoraat aanbiedt in het geding is. De opdracht van de kerk is dan: nabijheid laten zien, luisteren, delen en ervaringen serieus nemen zonder ze met simpele antwoorden af te kappen. Een opluchting vaak voor de ouderling of bezoekwerker: je hoeft geen antwoorden te hebben, een menselijk luisterend oor is genoeg.

 

De kerk is voor iedereen

De meeste mensen in het dorp weten dat er een kerk is en vaak ook nog wie de dominee of de ouderling is. De kerk zou daarom niet moeilijk te vinden moeten zijn, maar is dat ook zo? De uitdaging aan (de mensen van) de kerk is om duidelijk te maken dat de kerk er voor iedereen is. Met woorden maar vooral met daden, bijvoorbeeld in zichtbaarheid door samen te werken met andere organisaties in het dorp. Of door het bieden van gemeenschap, bezinning, rust en echte ontmoeting. Extra werk? Vaak is het een kwestie van anders naar de activiteiten en naar het dorp te kijken.

Daarmee wordt ook de vraag opgelost die nogal eens gesteld wordt door bezoekwerkers in een dorp: hoe weten de mensen of ik namens de kerk kom of als buurvrouw? Als grensganger is deze vraag niet meer van belang. Daar waar mensen elkaar in liefde en vriendschap ontmoeten, daar is God.

 


 

 

KIJK OP DE WERELD

 

                AMNESTYINTERNATIONAL

 

GOED NIEUWS

We hebben goed nieuws! Dichter AbdirahmanbrahimAdan uit Somaliland is vrijgelaten. Hij werd op 12 januari 2019 gearresteerd nadat hij een gedicht over misstanden en hervormingen had voorgedragen. In de vorige schrijfactiemailing (d.d. 22 februari 2019) hebben we voor hem geschreven. Gelukkig kunnen we de actie, na dit goede nieuws, weer sluiten.

 

Op 28 februari 2019 is de Palestijnse parlementariër Khalida Jarrar vrijgelaten. Ze zat 20 maanden in een Israëlische cel zonder aanklacht of proces.

 

De bekende bloggerMehmanHuseynov uit Azerbeidzjan is op 2 maart 2019 uit de gevangenis ontslagen. Hij heeft zijn volledige straf van 2 jaar uitgezeten.

 

Een kaart sturen om iemand te bemoedigen:

 

RasulKudaev werd op 23 december 2014 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij zou een terroristische aanval op overheidsinstallaties hebben georganiseerd. Maar Rasul beweert onschuldig te zijn en er zijn getuigenverklaringen die zijn alibi bevestigen. Tijdens het politieverhoor werd hij gemarteld om een bekentenis af te dwingen.

De verklaringen die RasulKudaev na marteling aflegde, werden gebruikt als bewijs in zijn rechtszaak. Dit is een ernstige schending van het internationaal recht. Kudaev diende een klacht in wegens marteling. Er zijn foto’s, getuigenverklaringen en documenten die zijn verhaal ondersteunen. Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar de beschuldigingen. Hij heeft ook een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Daar is zijn zaak nog in behandeling.

Rasul liet weten dat de leefomstandigheden in het strafkamp zeer slecht zijn. Ook zegt hij dat de bewakers hem regelmatig slaan en bedreigen. Hij kampt met gezondheidsproblemen, maar durft zich niet in de gevangenis te laten onderzoeken. Hij is bang dat er dan ‘iets met hem gebeurt’.

 

Stuur RasulKudaev een groet als morele steun.

TIP

Schrijf in het Russisch of Engels (in blokletters)

 

VOORBEELDGROET

UvazhaemyiRasul,

My podderzhivaem Vas v Vasheiborbe za spravedlivoerassmotrenieVashegodela.

 

Dear Rasul,

We support you in your fight for a fair trial.

 

ADRES

Kudaev Rasul Vladimirovich, b. 1978   postzegel internationaal

FKU IK-6 “Black Dolphin”

461505 Orenburg Oblast, g.Sol-Iletsk,

Ul.Sovetskaia, 6.

Rusland

 

 

                VLUCHTELINGENWERK  -  KERK IN ACTIE

 

Gezin Tamrazyan mag in Nederland blijven

 


donderdag 28 maart 2019

Op 26 maart kreeg het gezin Tamrazyan een verblijfsvergunning. Toch gaan niet alle aanvragen zo snel. Kerk in Actie krijgt signalen dat het aanvragen van het kinderpardon veel gezinnen op hoge kosten jaagt. Het hele gezin kreeg schriftelijk de bevestiging dat hen een verblijfsvergunning was toegekend. Datmaakt de Protestantse Kerk in Den Haag bekend. Enkele dagen eerder presenteerde HayarpiTamrazyan de dichtbundel 'Aards Verdriet & Hemelse Vreugde', in samenwerking met onze partner INLIA.Hayarpi zat – samen met haar broertje, zusje en ouders – maandenlang in kerkasiel in Bethelkapel. Daar schreef zij ’s nachts gedichten, op haar mobiele telefoon. De opbrengst van de bundel komt ten goede aan een fonds voor het Kinderpardon.

 

Kinderpardon, hoe staat het ermee?

Het aanvragen van het Kinderpardon blijkt namelijk een dure zaak. De IND vraagt voor het aanvragen van het Kinderpardon € 164 per persoon. Voor een gezin met drie kinderen kost dat dus € 820,-. Terwijl kinderen en gezinnen die alsnog in aanmerking willen komen voor het Kinderpardon meestal juist erg weinig geld hebben (ze leven meestal van hooguit enkele tientjes per week).

Hoge kosten

Kerk in Actie ontving uit de Protestantse gemeente Den Helder een signaal, dat asielzoekers herhaaldelijk een beroep hebben gedaan op de diaconie voor een bijdrage in de kosten van de leges. “Wij zijn op bezoek geweest bij een zestal families in gezinslocatie Katwijk. Deze families hebben wij goed leren kennen omdat zij lange tijd op de gezinslocatie in Den Helder hebben gewoond”, aldus Riet Schelhaas van de Protestantse Gemeente Den Helder. “De vreugdetranen en de blijdschap over de verruiming van het kinderpardon hebben een flinke deuk opgelopen. Bijna alle gezinnen in de gezinslocatie Katwijk worden geconfronteerd met hoge kosten die zij moeten voldoen aan de IND om in aanmerking te komen voor een aanvraag.”

Aankloppen bij diaconieën

Bij de IND bestaat voor vreemdelingen met weinig geld nog altijd geen mogelijkheid om vrijstelling van de leges te verkrijgen. Dikwijls kloppen asielzoekers dan ook aan bij diaconieën. Veel diaconaal geld wordt zodoende uitgegeven aan leges, opdat het ontbreken van geld in ieder geval geen belemmering vormt voor de asielzoeker om zijn recht te krijgen. Maar eigenlijk zou er natuurlijk een mogelijkheid of procedure moeten zijn om van de IND vrijstelling van deze leges te verkrijgen.De Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers Drachten vroeg aandacht voor een andere vorm van schrijnendheid, namelijk gezinnen waarvan de kinderen wel langer dan vijf jaar in Nederland verblijven maar die langer dan drie maanden buiten de rijksopvang hebben verbleven. “We zijn bang dat deze termijn de deur voor hen dicht zal gaan houden tenzij ????”

Kerk in Actie hoopt daarom dat de kinderpardonregeling op een ruimhartige wijze uitgevoerd zal worden.


 

PERSBERICHTEN

GROOT LETTER BIJBEL

Eindelijk is het ons gelukt om een herdruk van de Groot Letter Bijbel te realiseren.

Veel ouderen en slechtzienden hebben moeite met het lezen van de Bijbel. Het is fijn dat deze bijbelkosteloos te bestellen is bij de Bijbelvereniging. www.bijbelvereniging.nl  

Een bijdrage in de verzendkosten wordt wel erg gewaardeerd.

 


 

Passie-concert “Appassionata” in de kerk in Valkkoog

 


Op zaterdag 20april 2019, de dag voor Pasen,geeft “Appassionata”, koor en orkest van Muziekpraktijk Karel Kok, in Valkkoogeen bijzonder Passieconcert.

Van Georg Friedrich Händel wordt het indrukwekkende “The Ways of Zion” uitgevoerd en van Josef Rheinberger het meeslepende “Stabat Mater”. Beide stukken geven op bijzondere en ontroerende muzikale wijze de gebeurtenissen van de dagen voor Pasen weer waarbij in deze composities de beide Maria’s centraal staan.

De componisten hebben harmonieuze, aansprekende muziek geschreven die de luisteraar zal meevoeren en boeien.

 

“Appassionata” koor en orkest.

“Appassionata” staat onder leiding vandirigent Karel Kok uit Schagerbrug. Het koor bestaat uit 20 geoefende leden en de orkestleden zijn allen ervaren musici. De dirigent werkt met koor en orkest aan de details van de muziek om uitvoerenden en toehoorders de innerlijke en muzikale schoonheid van deze muziek te laten beleven en hen te  laten genieten van deze prachtige composities.

 

Aanvang en kaarten.

Het concert in Valkkoog begint om 15.30 uur, kerk open 15.00 uur.De toegang bedraagt

€ 15,00, tot 16 jaar € 10,00. Kaarten zijn aan de ingang verkrijgbaar maar kunnen ook gereserveerd worden bij Muziekpraktijk Karel Kok in Schagerbrug, e-mail karelkok@xs4all.nl en  telefonisch via nummer 06-51661564.

 

Het concert wordt ook gegeven in het Witte Kerkje op De Terp in Oudorp op Goede Vrijdag 190 april. Aanvang is dan 20.00 uur, kerk open 19.30 uur.

 


 

NIEUW BOEK

Vijf jaar geleden verscheen het boek: “Woorden en Verhalen, die er toe doen”.

In september j.l. is op veler verzoek een tweede boek gepresenteerd met als titel WOORDEN EN VERHALEN DIE ONS RAKEN. Evenals bij het eerste boek zijn de teksten en verhalen verzameld door Annemiek Wijnker-Hoedjes en Kees Maas svd.

 

Twee enthousiaste mensen hebben teksten en verhalen, die ze in de loop van hun pastorale arbeid hebben gebruikt, in een boek samen gebracht. Ook deze teksten liggen weer dicht tegen de Bijbel aan en zijn gegroepeerd rond een 20-tal grondwoorden als: afscheid nemen, gastvrijheid, groeikracht, hoop, andere liefde, levenseinde, moed, ouder worden, stilte, solidariteit, verwondering en vriendschap, enz… 

Ze kunnen de lezer helpen om te komen tot nadenken en wellicht tot steun en inspiratie zijn. De auteurs hebben, naast hun eigen ervaring, hun licht ook opgestoken bij oude en moderne schrijvers.

 

Voor wie in onze tijd op zoek is naar inspiratie en verdieping kunnen deze boeken veel betekenen. Het is gebleken dat beide boeken in een behoefte voorzien. Van het eerste boek is inmiddels de derde druk verschenen. Ze verdienen  een plaats op de leestafel of op uw nachtkastje. Misschien een cadeautip voor de komende feestdagen, voor jezelf of voor een ander.

De opbrengst van de boeken zal besteed worden aan projecten van Dorcas (opleiding van Afrikaanse jongeren) en voor het steunfonds Nieuwe Missionarissen van de SVD.

 

De prijs van beide boeken is : € 17,50 plus € 4.20 verzendkosten (= € 21.70). U bestelt het boek door dit bedrag over te maken op rekeningnummer: NL17INGB0001242478 prov. proc. SVD Teteringen o.v.v. Emmaüs + adresgegevens.Telefonisch bestellen kan ook bij: Annemiek Wijnker-Hoedjes, 0226 422070, Oude Niedorp,

 

ELKE DAG

 


Elke dag, een dag

gelijk aan andere dagen

de zon komt op, de zon gaat neer

de dag loopt weer ten einde

de nacht komt aangedragen

 

Elke dag, een dag

gelijk aan andere dagen

Wat is het doel van ons bestaan

Of is elke dag om te gedenken

Wie goed of fout is aangedaan?

 

Elke dag, een dag

gelijk aan andere dagen

Geeft ons steeds weer ruim de tijd

Om bewust er naar te streven

te leven in saamhorigheid

 

Elke dag, een dag

gelijk aan andere dagen

De dagen rijgen zich aaneen

een week, een maand, een jaar en verder

de tijd gaat heel snel van ons heen

 

Elke dag, een dag

gelijk aan andere dagen

met nieuwe perspectief en zin

de zon komt op, de zon gaat neer

waarna de nacht komt aangedragen.


 

WIE WOONT DAAR?

U kent ze wel, die meisjes van 5. Twee pittige staartjes die eigenwijs de wereld in priemen, stoere laarsjes onder een knalroze jas met een mondje dat niet stil staat en vooral vragen stelt. Op weg naar de dierenwinkel trekt ze aan mijn mouw en wijst naar de hoge toren en ramen van de gotische kathedraal, de trots van onze stad. 'Wat is dat voor een winkel', vraagt ze. 'Dat is geen winkel, dat is een kerk.' 'Wat is een kerk?' Ik aarzel. Wat zal ik haar antwoorden? Als ik zeg, de kerk is het huis van God, of daar woont God, zal ze zeker vragen, 'Wie is dat, God?' Maar als ik zeg, de kerk is een gebouw waar mensen komen om te bidden, dan zal ze vragen, 'Wat is bidden?' Als ik dan zeg, bidden is praten met God, dan zal ze mij ook vragen, 'Wie is God?' Daarom overweeg ik iets anders te zeggen. Iets in de trant van, daar komen mensen om te zingen en om naar de preek te luisteren. Maar dan zal ze vragen wat een preek is en moet ik het hebben over het woord van God en dan zal ze toch ook vragen, 'Wie is God?' Hoe leg je dat uit aan een meisje van 5, van wie de ouders geloof en kerk al lang de rug hebben toegekeerd. Ik pak haar hand en duw tegen de zware deur die op een kier staat. We lopen zwijgend naar binnen, schuiven een van de banken in. Ze kijkt met grote ogen om zich heen. Stil zitten we daar. Na een tijdje neem ik haar weer bij de hand en samen lopen we naar buiten. Bij de deur vraagt ze zachtjes, 'Wie woont daar?' 'Daar woont God', is mijn antwoord. 'Dat dacht ik al', zegt ze ...

 

GEMEENTEAVOND  WOENSDAG 15 MEI

 

U bent van harte uitgenodigd voor onze jaarlijkse gemeenteavond. We beginnen om 19.30 uur. Naast jaarverslagen en jaarrekeningen willen we ook met elkaar in gesprek over onze gemeente. Het definitieve programma wordt via website en Winkel op Zondag verder bekend gemaakt.

 

AMBTSDRAGERS verkiezing

In de kerk ( Voorhof) ligt de ledenlijst van onze gemeente op zondag 21 en 28 april

 

 


 

 

Dit verhaal gaf aanleiding tot een mooi gesprek op onze koffieochtend van maart.

UITNODIGING VOOR DE VIERDE BIJEENKOMST VAN DE RING ALKMAAR

 

Thema: nieuwe vormen van christelijke spiritualiteit en geestelijk leven in Protestantse Kerk in Nederland

 


De voormalige classis Alkmaar vormt sinds 1 mei 2018 de Ring Alkmaar. Drie maalper jaar worden bijeenkomsten georganiseerd rondom een thema met als doel datleden uit naburige gemeenten elkaar ontmoeten, van elkaar leren en elkaarinspireren.

 

Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst opdonderdag 16 mei in Kerkelijk Centrum deRegenboog, Bovenweg 91 te Sint Pancras. Tel:072-5641902.

Centraal staat de Christelijke spiritualiteit in deProtestantse Kerk en nieuwe vormen dieontstaan.

Waar komt de groeiende interesse inondermeer Taizé-diensten, Iona-reizen, de monastieke pioniersplek Nijkleaster enmeditatiegroepen vandaan? Merkt u iets van deze ontwikkeling bij uzelf en/of in uwgemeente?

Deze middag zijn er twee inleiders: ds. Niels Gillebaard van Graft - de Rijp en dr.Kick Bras. Beiden zijn betrokken bij de werkgroep Vacare, het platform voormeditatief leven, van de Protestantse Kerk in Nederland.

Programma:

16.00 uur Welkom/opening gast gemeente (Protestantse Gemeente te Sint Pancras)

16.15 uur Inleiding thema door Niels Gillebaard en enkele voorbeelden uit de praktijk

16.35 uur lezing Kick Bras over ‘Opkomst nieuwe vormen van Spiritualiteit

17.15 uur gesprekken in groepen

17.40 uur plenaire nabespreking

17.45 uur broodmaaltijd

18.30 uur korte terugblik op het middag gedeelte, rondje langs de gemeenten

19.00 uur afsluiting

 

Vanwege de maaltijd verzoeken wij u zich uiterlijk donderdag 9 mei 2019 aan temelden bij Ella Klercq, scriba email: scriba@pgsp.nl

 

We hopen elkaar te ontmoeten en het gesprek gaande te houden!

 

U bent van harte welkom!

Ds. Hanneke Ruitenbeek, ds. Wilko Nijkamp, Jan Prij en ds. John Bijman,


 

DOE HET ANDERSOM

 


Ze zullen altijd tegen je zeggen:

Voor wat hoort wat, want dat hoort.'

Ze zullen je altijd uit willen leggen:

Denk aan jezelf, dan kom je nooit tekort.'

 

Doe daar niet aan mee, doe het andersom

geef de mensen meer dan ze durven te verwachten.

Al vinden ze je gel~ en vinden ze je stom

eens gebeurt wat zij toch onmogelijk achtten.

We hebben mensen nodig met een nieuwe fantasie

mensen met een nieuwe fantasie.

 

Ze zullen je altijd aan willen praten:

Oog om oog en tand om tand.'

Hou je eigen belang in de gaten!

Gelijke munt is gezond verstand.'

Doe daar niet aan mee, zet de boel op zijn kop.

Doe een tikkie meer dan het doodnormale.

Doe wat je moet doen, met net een schep daar bovenop.

Breng ze van hun stuk met je royale idealen.

We hebben mensen nodig met een beetje lef

mensen met een beetje lef.


 

KarelEykman