KERKBRIEF

PROTESTANTSE

GEMEENTE  te WINKEL e.o.

Maart – april 2019

Zie ook onze website: www.lucaskerkwinkel.nl

 

 

 

in de veertigdagen tijd het thema:

EEN NIEUW BEGIN ..


 

 

EEN NIEUW BEGIN


Als dominee ben je veel met woorden in de weer. Uiteindelijk staat immers het Woord centraal, en het Woord is kort voor Woord van God, en daarmee duiden we de Bijbel aan, en die bestaat op zichzelf uit een veelheid aan woorden. Woorden in het Hebreeuws, het Aramees en in het Grieks. En die zijn nooit één op één te vertalen in Nederlandse woorden, dus als je een bijbeltekst goed wilt uitleggen, ben je in mijn beroep nogal eens met woorden in de weer. Mijn woordenboek nieuwtestamentisch Grieks beslaat bijna een hele plank in mijn boekenkast. Over één woord staan soms tientallen bladzijden tekst, in het Duits nog wel. Gelukkig houd ik van taal. Dat was al zo voordat ik dit beroep koos. Toen al keek ik ook regelmatig in het etymologische woordenboek, dat mijn ouders op de boekenplank hadden staan. Een etymologisch woordenboek geeft van elk woord de herkomst aan. Zo vind ik als ik het woord ‘kerk’ opzoek, dat het afstamt van het Byzantijns-Griekse woord ‘kuriakon’, en misschien is er onder u dan al iemand die ziet dat dat woord lijkt op ‘kyrie’, de eerste helft van het woord ‘kyriegebed’. Zoals ‘kyrie’ de aanspreekvorm is van ‘Heer’, zo betekent ‘kuriakon’ ‘huis van de Heer’. En inderdaad, de medeklinkers krk zijn ook in onze taal gebleven.

 

Lente

Maar daar gaat het me niet om. Toen ik iets wilde gaan schrijven over de komende Veertigdagentijd, dacht ik: ‘wat zou het etymologisch woordenboek hebben bij het woord ‘lente’?’ Want de Veertigdagentijd valt altijd in de lente, en bovendien meende ik al dat daar wat mee was, namelijk. En zie daar: ons woord ‘lente’ is direct verwant aan het Engelse woord ‘lent’, dat ‘vastentijd’ betekent. En ‘vastentijd’ is een andere aanduiding voor de periode voor Pasen, die ook wel ‘lijdenstijd’ genoemd wordt, of, zoals we tegenwoordig gewend zijn, ‘veertigdagentijd’.

 

Spiritualiteit in lijn met de seizoenen

Het woord dat in het Nederlandse spraakgebruik het seizoen aanduidt dat komt na de winter, ‘lente’, is qua betekenis dus rechtstreeks verbonden met de kerkelijke tijd van het jaar, die nu spoedig weer aanbreekt, of misschien al aangebroken is als u dit leest. En de lente is de tijd van het nieuwe begin. De periode van korte dagen, lange nachten en van de ergste kou is voorbij. Ik ben de laatste tijd trouwens boeken aan het lezen van de IJslandse schrijver HalldórLaxness, en dat is interessant in dit verband. In IJsland zijn de natuurverschijnselen veel extremer dan bij ons. In het prachtige boek ‘Aan de voet van de gletsjer’ beschrijft Laxness hoe de natuur er in IJsland aan toe is in de lente. Die ligt op apegapen namelijk, met name het vee, dat op sterven na dood is. Want de winter is ook een tijd, waarin er niets groeit. En dan denk ik: lente vastentijd..., zou dat mede zijn achtergrond hebben in de manier waarop het nu eenmaal is in de natuur? Dat er vroeger noodgedwongen een soberheid was in die tijd van het jaar, eenvoudig omdat er haast niets meer was? In die zin leven we tegenwoordig best wel ver van de natuur in die zin dat zelfs de meest exotische vruchten elke tijd van jaar in de winkel liggen. Het zou me niks verbazen, want Jezus is ook echt niet geboren op 25 december. We vieren zijn geboorte op die datum omdat het dan duidelijk is dat het proces van steeds langere nachten weer is omgekeerd. Ik stel mij voor dat de zinvolle kerkelijke gebruiken die wij hebben zich heel natuurlijk en organisch hebben gevormd naar de manier waarop het leven zich nu eenmaal gedurende de seizoenen afspeelt.

 

Een nieuw begin

En zo is de lente de tijd van het nieuwe begin, zowel in de natuur, alsook in het spirituele leven van de christen, die wat doet met zijn geloof. Afzien maakt scherp. Cactussen gaan bloeien als ze gebrek lijden. Uit ons gewone doen raken, maakt dat we de dingen op een nieuwe manier kunnen gaan zien. ‘Een nieuw begin’ is ook het thema van het veertigdagentijdsproject dat we dit jaar in kerk en kindernevendienst gaan volgen. Op de site van Kind op Zondag is het volgende erover te lezen:

 

“Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de Evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht. Een nieuw begin is mooi, maar je moet er wel wat voor doen. In de weken voor Pasen gaan we met de kinderen oefenen: we doen dingen die nodig zijn om een nieuw begin te kunnen maken.”

 

Thema’s

Ik moet zeggen dat de thema’s die de zondagen mee hebben gekregen me erg aanspreken. Want zo is dat, er is een reeks vaste verhalen die we op de verschillende zondagen voor Pasen bijna alle jaren weer lezen. Het ene jaar lezen we ze uit het ene evangelie, het andere jaar uit het andere. Dit jaar lezen we, sinds de Advent al, vooral uit Lucas. Maar dan kom je toch steeds dezelfde verhalen weer tegen. Nu zullen die toch al altijd weer op een verschillende manier spreken: omdat de tijd waarin we leven voortdurend in ontwikkeling is, en we ook zelf van dag tot dag veranderen, zullen we altijd weer nieuwe, andere dingen kunnen horen in verhalen die op zich al ‘kennen’. Dat we die kennen, kunnen we dus sowieso al nooit zeggen: elke dag spreekt hetzelfde Woord een nieuwe taal. Maar ook het thema dat je erbij kiest doet ertoe. Dat geeft een invalshoek, een manier van beschouwen. En dan is het mooi om op 10 maart het verhaal van de verzoeking in de woestijn (Lc4:1-13) te lezen vanuit de invalshoek van het thema ‘kiezen’, op 17 maart de verheerlijking op de berg (Lc9:28-36) vanuit het thema ‘wakker worden’, op 24 maart de gelijkenis van de vijgenboom (Lc13:1-9) vanuit het thema ‘geduld’, op 31 maart de gelijkenis van de verloren zoon (Lc15:11-32) vanuit het thema ‘vergeven’, op 7 april de gelijkenis van de wijngaard (Lc20:9-19) vanuit het thema ‘teruggeven’, op 14 april de intocht in Jeruzalem (Lc19:29-40) vanuit het thema ‘ juichen’, en dan als afsluitend hoogtepunt op 21 april de opstanding (Jh20:1-18) vanuit het thema ‘hulp krijgen’. En dus alles steeds minstens onder de noemer van het alomvattende thema ‘een nieuw begin’. Ik wens u deze lente een goed nieuw begin toe!


Jan Andries de Boer

 

IN EN OM DE LUCASKERK

Jan Andries de Boer

IN MEMORIAM

 

Op 28 december 2018 is op 97 jarige leeftijd mevr. Johanna Hendrika Kouw-Tijhuis overleden.  Hoewel zij altijd kerkte in Nieuwe Niedorp bleef zij lid van onze gemeente.

 

Op 22 januari 2019 is op 98 jarige leeftijd dhr Leen Lodder overleden. De heer Lodder kerkte altijd ergens anders in de regio. Ook hij was lid van onze gemeente.

Bij de uitvaartplechtigheden heeft ds Fokko Omta gesproken.

 

Beide mensen deden graag mee met onze diaconale activiteiten. De heer Lodder was in december nog aanwezig op onze koffie ochtend

 

Laten wij hen gedenken in eerbied en genegenheid.

De kerkenraad

EEN DANK WOORD.

 

Ik wil bedanken voor de mooi bos bloemen die ik van de Lucaskerk in ontvangst mochtnemen en ook bedankt voor het meeleven bij Mijn vaders crematie

Ik stel het erg op prijs dat er bij de crematie zo zoveel mensen van de Lucaskerk waren gekomen om mijn vader de laatste eer te bewijzen

Het gemis is groot er was vaak wat maar toch hij was wel aanwezig altijd letterlijk en figuurlijk

Groet Ans lodder

 

BLOEMEN

De bloemen, die iedere eredienst op de liturgietafel staan, gingen de afgelopen periode naar:

 

23 december:   Mevr. Brugman-Baken in Winkel

24 december:   Mevr. Nobel-Oudendijk in Winkel

25 december:   Mevr. Petra Herder in Nieuwe Niedorp

30 december:   Fam. Theo en Greet Visser in Nieuwe Niedorp

31 december:   Fam. Jan en Bets de Heer in Kolhorn

6 januari:             Fam. Piet en Hinke Groen-Hoekstra in Winkel

13 januari:          Fam. Jan en Els van Reeuwijk in Winkel

27 januari:          Mevr. Ria de Jager in Winkel

3 februari:          Mevr. Ans Lodder in Lutjewinkel

10 februari:        Mevr. Clara de Breuk in Wieringerwaard

17 februari:        Mevr. Jopie van Damme in ‘t Veld

24 februari:        Mevr. Boukje Dijkstra in Lutjewinkel

 

 

KOFFIE OCHTEND

Na een mooie start in december, besloten we als pastorale raad om ook in het nieuwe jaar deze ochtenden aan te bieden.

Zo wel op 16 januari als op 22 februari mochten we een mooi aantal ouderen ontmoeten.  We hebben wel steeds een andere ochtend gekozen. Want ook onze ouderen ( 75+) zijn nog op vele terreinen actief. De een kan niet op woensdag, de ander op vrijdag en dan weer niet op donderdagmorgen. Dus kozen wij voor wisselende ochtenden.  Eén van de ouderlingen opent de ochtend met een bijzonder woord.  Zo opende Tiny op vrijdag 22 februari met een woord rond  “genieten” . Er ontstaan dan spontaan gesprekken rond dit woord. Waar geniet u van? Soms hebben we heel hilarische momenten. Maar ook komen er verhalen van verdriet en/of hoop.

 

Onze eerstvolgende morgen is woensdag 20 maart van 10.00 tot 11.30 uur.  En natuurlijk is een ieder van harte welkom.  De ontmoetingsochtenden worden in de Lucaskerk gehouden.

 

Met een vriendelijke groet

Namens de ouderlingen

Siep Rienstra

 

 

GEDICHT      

 Vertrouwen

 

Als ik omval

naar voren

naar achteren

naar links

of

naar rechts

U vangt mij op

aan alle kanten

altijd weer

U zorgt ervoor

dat

ik gaande blijf

altijd

en

altijd weer

OekeKruythof

 

 

GEMEENTE-WEEKEND NAAR AMELAND


 

U kunt nog mee naar Ameland! Het aantal mensen dat zich had opgegeven voordat de optie die wij hadden op een boerderij in Ballum was net aan groot genoeg om samen de huur op te kunnen brengen, maar de capaciteit is nog een stuk groter. Maximaal kan het huis namelijk verspreid over 15 slaapkamers 45 mensen hebben, en we zitten amper aan de 20. En zo is het: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. De groep die dit weekend organiseert is de Missionaire Werkgroep. Onlangs was deze bij elkaar en toen hebben we bedacht dat wie deelneemt een introducé mag meenemen. U kunt dus ook samen met een vriend, vriendin, zoon, dochter of anderszins inschrijven, ook als deze geen lid is van de gemeente. Als u zich wilt aanmelden, noteer dan ook alvast de voorbereidingsavond. Op 23 mei om 20:00 komen we als deelnemers bij elkaar in de schuur achter het huis van de familie Van Splunter (Westfriesedijk 11). Als u die avond niet kunt, maar wel mee wilt, is dat geen enkel probleem. Belangrijker is dat u het weekend zelf nog vrij hebt staan, en dat is van vrijdag 27 tot en met zondag 29 september. Zoals eerder vermeld: de geschatte kosten liggen rond de € 150 per persoon. Naar mate het aantal deelnemers toeneemt, neemt dit bedrag af. We zullen niet het hele weekend alleen maar met geloof bezig zijn, maar dat dat er een onderdeel van uit zal maken, staat vast. Opgeven graag bij Tiny van Splunter, Marion de Heer, Anneke Goudswaard of Siep Rienstra.


 

 

KINDERNEVENDIENST

 

Onlangs zijn we als leiding van de kindernevendienst, samen met Jan Andries, bij elkaar geweest om één en ander te bespreken.

Met z’n drietjes hopen we de kindernevendienst draaiende te houden tot de zomervakantie. Voor daarna moet er nog een besluit worden genomen.

 

Voor de 40dagentijd en Pasen hebben we het project van Kind op Zondag uitgekozen. Iedere zondag in de 40dagentijd staat er een poster in de kerk van het project “Een nieuw begin”. Op de posters het verhaal van Julia en Stef die van alles moeten leren en daar beginnersdiploma’s voor krijgen. Ze leren bijvoorbeeld hoe je keuzes kunt maken, hoe je geduld kunt hebben en hoe je kunt vergeven.

In de week voor Palmpasen gaan we op vrijdag 12 april Palmpasenstokken maken.

Van bovenstaande hebben de kinderen een uitnodiging gekregen.

 

Tegen de tijd dat het zomervakantie wordt, nemen we afscheid van drie kinderen. Dit doen we (zo het nu staat) op zondag 7 juli in een zogenoemde uitzwaaidienst. Samen met ouders en kinderen willen we deze dienst voorbereiden. Een eerste aanzet daartoe is (zo het nu staat) op donderdagavond 7 mei. De betreffende ouders hebben hier bericht van gehad.

 

Namens de kindernevendienstleiding en Jan Andries,

Anyke

 

 

ZONDAG 3 MAART:      THEATER DIENST      met SAMAR      uit BALK

 

Opnieuw mogen wij ons verheugen in de komst van deze bijzondere vrouwengroep. Al twee maal eerder hebben wij hen mogen begroeten.  Ook nu komen zij met een nieuw programma.

 

KIEZELS  

 

De groep schrijft:

 

“Een professor stond voor de collegezaal. Er stonden allerlei dingen voor hem op z’n bureau. Toen het college begon pakte hij zonder iets te zeggen een grote, lege glazen pot en deed hem vol met grote keien. Toen de pot tot de rand gevuld was vroeg hij de studenten of de pot vol was. Ze zeiden: “Ja.”

Vervolgens pakte de professor een doos met kleine kiezelsteentjes en goot die uit in de pot. Hij schudde de pot een beetje heen en weer en de kiezelsteentjes rolden in de open plekjes tussen de grote keien. Toen vroeg hij zijn studenten opnieuw of de pot vol was. Ze zeiden weer “Ja.”

Nu pakte de professor een doos met zand en goot hem uit in de pot. En natuurlijk, het zand vulde alles verder op. En weer vroeg hij of de pot nu vol was. En weer zeiden de studenten: ”Ja, nu is de pot echt vol.”

Daarop nam de professor twee glazen water van de tafel en goot ze leeg in de pot. En het water vulde de ruimte tussen de zandkorrels.

 

Wat doet er écht toe voor jou?

De grote waarheid die in dit experiment schuilt: Als je niet eerst de grote keien in de pot doet, maar begint met het water en het zand, dan krijg je de grote keien er achteraf nooit meer in.

Deze pot is een metafoor voor jouw leven: De keien zijn de dingen die jij echt belangrijk vindt: je familie, je partner, je kinderen, je gezondheid – en andere dingen die, als al het andere in je leven verloren is en alleen zíj overblijven, je leven toch zullen vervullen. De kiezelstenen zijn de andere dingen die er toe doen. Zoals je werk, je huis, je auto.

Het zand is al het andere. Als je eerst het zand in de pot doet, is er geen ruimte voor de kiezels en de grote keien. Hetzelfde geldt voor je leven. Als je al je tijd en energie besteedt aan de kleine dingen, zul je geen tijd meer hebben voor de dingen die voor jou belangrijk zijn.

 

 

Wie is SAMAR?                               Op de website lezen we:  http://www.samar-balk.nl/

Samar' is een enthousiaste zanggroep bestaande uit 20 dames, waaronder dirigente Roelien Braam en pianiste Esther de Jong.

In 2004 is het koor ontstaan nadat diverse leden hadden meegewerkt aan de musical 'Jonas', georganiseerd door de PKN te Balk. De opzet was om 1 of 2 keer per jaar, dmv een dienstvullend project, mee te weken aan kerkdiensten. Maar gaandeweg kreeg 'Samar' meer optredens en inmiddels hebben we onze vaste repetitie avond. Inmiddels heeft Samar verschillende dienstvullende projecten, waaronder 2 kerstprojecten, op haar naam staan en werken we ook regelmatig mee aan een dienst. Nieuw is ons project: “kiezels”.

 

 

 

VOORAANKONDIGINGEN

 

In de vorige kerkbrief schreef Jan Andries  over het te verschijnen boek: “Van Elvis-viering tot U2-dienst”.

 

We kregen net bericht dat het boek op zondag 2 juni gepresenteerd zal worden in Paradiso te Amsterdam.

In de volgende kerkbrief meer hier over.

Idee: Met veel gemeenteleden die dag naar Amsterdam?

 

Over de inhoud van het boek schrijft Jan Andries:

 

Van Fred Omvlee zijn er stukken over kerkdiensten met muziek van Elvis Presley en over het opzetten van een Top 2000-dienst. Piet van Die schrijft over het werken met de liedjes van Johnny Cash en hij heeft een theologische verantwoording over werken met popmuziek in de kerk, en tevens kortere stukken over Bob Dylan, Paul Simon en Leonard Cohen. Van mijn hand grote stukken over U2 en Bløf en tevens kortere stukken over Santana, Nick Cave en Neil Young.

Ik vind het fijn om samen met twee collega’s mijn expertise te delen en mogelijk andere mensen te zetten op het vruchtbare pad, dat ik zelf al bijna 13 jaar bewandel. De PKN steunt KokBoekencentrum met een subsidie voor de uitgave van dit boek. Dat vind ik fijn, ook omdat dit een stuk erkenning inhoudt van de landelijke kerk van de betekenis van dit intussen beproefde concept.

 

 

NIEUWE U2 DIENST.                               Laatste nieuws!!!!

 

Zondag 7 juli ’s avonds om 7 uur de nieuwste U2 dienst. Deze keer niet in de Lucaskerk, maar in de Muziektuin  te Schagen. Meerdere kerken uit de regio doen nu mee. Schrijf de datum maar alvast in je agenda.

 

De missionaire werkgroep

 

 

 

COLLECTE OPBRENGSTEN

 

 

1ste COLLECTE

KERK COLLECTE

16 december

Ouderen activiteit

40,10

 

 

Totaal deze maand

voor de kerk:

550,79 euro

23 december

Diaconie

60,95

24 december

Zending

86,45

25 december

Kinderen in de knel

203,82

30 december

Diaconie

54,45

31 december

Diaconie

53,82

6 januari 2019

Diaconie

53,80

 

Totaal deze maand

voor de kerk:

233,00 euro

13 januari

St.Present

71,54

20 januari

Geen dienst

 

27 januari

Missionair werk

Deur collecte: Lepra

62,45

81,75

 

VORMING EN TOERUSTING

laat je

inspireren

Begin van dit jaar, op donderdag 10 januari waren we bij Janny van Kampen thuis voor een avondje bijbels koken.

 

Verslag BIJBELS KOKEN in de pastorie op 10 januari 2019

 


Zeven vrouw sterk (Marion, Anyke, Pietie, Anneke, Tiny, Dinie en Janny) hebben we weer een avond kokkerellend doorgebracht in de keuken. Het doel was een aantal recepten klaar te maken uit de Bijbelse traditie. In een gezellige sfeer.

Recepten uit de Bijbelse traditie: dan kom je al heel snel uit bij recepten uit de Joodse traditie. En waar haal je die vandaan?

Grofweg wordt er in de Joodse keuken een onderscheid gemaakt tussen de Aschkenazische Joden en de Sefardische. De eerste groep komt uit Rusland en het oosten van Europa. Daar werd veel kool, aardappel, wortel en ui gegeten. De andere groep komt uit landen als Irak, Iran, Syrië, Libanon en Egypte. In deze landen groeien tomaten, paprika's, aubergines, courgettes en nog vele andere soorten groenten en fruit. Een verscheidenheid aan ingrediënten betekent ook een grote variëteit in de recepten. Voor wie meer wil weten over de Joodse keuken raad ik het volgende boek aan: Claudia Roden  heeft in de "De Joodse keuken" recepten verzameld vanuit de hele wereld.

 

Ik had een aantal recepten uitgezocht: joodse kippensoep (wordt ook wel joodse penicilline genoemd - een aanrader voor als je ziek bent) met matzeballen. Tiny en Marion hebben zich daarop gestort. Anneke en Anyke hebben shakshuka bereid. Een eiergerecht met ui, paprika, tomaat en kruiden. Lekker met Turks brood.  Dinie heeft een chocoladekoek gemaakt en Pietie heeft de 'hamantaschen' bereid. Dat zijn koekjes met diverse soorten vulling die tijdens het Poeriemfeest (Joods carnaval waarbij het verhaal van Ester centraal staat) worden gegeten.

Recepten zijn te vinden op internet, maar je mag ook de recepten bij mij opvragen: j.v.k@quicknet.nl.

Al met al was het een actieve, gezellige en 'lekkere avond. Na bereiding hebben we van het al het lekkers geproefd en gegeten. En kon een ieder met een gevuld buikje naar huis.


 

Janny van Kampen

Nog maar heel kort geleden, op donderdag 14 februari, hebben we ons bezig gehouden met Bibliodrama, een heel andere manier van bijbelstudie, onder leiding van Siep.

 

Deze keer het verhaal van de wijzen uit het oosten. We lazen het verhaal uit Mattheus 2 enkele keren en onderstreepten de personen, dingen/elementen die er in voorkwamen. Ook gingen we krantenkoppen maken, voor een roddelblad, voor een christelijke krant en voor een tv programma, zoals shownieuws.

Vanuit de personen en elementen noteerden we er 3 die belangrijk voor jou zijn. Hier kwamen 4 ‘rollen’ uit, namelijk de wijzen, de ster, koning Herodes en de Schriftgeleerden. We leefden ons in, in die rollen en konden elkaar vragen stellen over hoe , wat en waarom.

 

Toen wij het verhaal uit Matteus 2 lazen uit de Nieuwe Bijbelvertaling, had Siep in een tweede kolom het zelfde verhaal afgedrukt, maar nu in de Statenvertaling.  Toen viel ons ineens iets bijzonders op: In vers 12 staat:

 

NBV

STATEN VERTALING

12Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

 

12En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land.

 

 

In de Staten vertaling staat “aanwijzing van God”, dit ontbreekt in de Nieuwe Bijbelvertaling.  Hier hebben we Jan Andries naar gevraagd. Die mailde ons de volgende verklaring:

 

De achtergrond voor het verschil tussen SV en NBV zit niet in de gebruikte tekst, maar in de interpretatie van het Griekse werkwoord, dat namelijk betekent: iets (door God) geopenbaard krijgen. Dat de openbaring van God komt zit min of meer opgesloten in het gebruikte woord, maar staat er niet letterlijk. Wat mij betreft geeft de moderne vertaling dat heel goed weer

.

 

De eerstvolgende avond is een filmavond en wel op donderdag 14 maart. Hieronder een beschrijving van de film:

 

KREUZWEG

 

DIETRICH BRÜGGEMANN, 2014 (ZILVEREN BEER BERLIJN BESTE SCENARIO)

 


De 14-Jarige Maria komt uit een streng katholiek gezin. Ze neemt haar geloof zeer serieus en het is een belangrijk onderdeel van haar persoonlijkheid. Ze wordt beheerst door de beginselen die haar familie, met name haar rigide moeder, en de priester haar hebben bijgebracht. Het grote verschil tussen de strenge regels van haar familie en het meer wereldse leven als scholier, zet haar onder enorme druk.

 

In 14 vaste scenes, verwijzend naar de 14 kruiswegstaties, wordt het verhaal verteld van een meisje dat haar leven volledig aan Jezus wil toewijden.

 

De film begint met de eerste statie, 'Jezus wordt ter dood veroordeeld'. In de opening zien we een bijbelklasje waarin Maria besluit om haar hele leven op te offeren om een ziek kind beter te maken, zodat ze een heilige kan worden. In het hoofdstuk 'Jezus draagt zijn kruis' wordt ze vernederd door haar strenge moeder, die haar overal de schuld van geeft, ook van het mislukken van de geforceerde familiefoto. In 'Simon draagt het kruis' gaat ze te biecht, waarna ze besluit om haar leven geheel aan Jezus te wijden. In 'Jezus valt voor de tweede maal' weigert ze om in de gymzaal te bewegen op 'satanische ritmes' en ondergaat ze het pesten van haar klasgenoten. In 'Jezus wordt van zijn kleren beroofd' zit ze met ontbloot bovenlijf bij een bezorgde dokter, die een machtsstrijd aangaat met de moeder die de bemoeienis van de huisarts niet kan dulden. De onvermijdelijke ontknoping van de lijdensweg hangt als een donder­wolk boven de film, die desondanks soms opmerkelijk licht overkomt, zodat de film ook een genot is om naar te kijken.

 

Wat raakt je eigen geloof? Hoe is dit verstrengeld met je dagelijks leven en de keuzes die je maakt? Wat komt overeen met jouw opvattingen en wat niet? Een film die je eerst in verwarring brengt om je daarna te “dwingen” na te denken.


 

Na de filmavond zijn er nog twee activiteiten:

Op 11 april is er bloemschikken olv Tiny van Splunter.

Op 17 mei een afsluitend uitje, waar Anita en Joke mee bezig zijn.

Over beide activiteiten leest u tegen die tijd meer in Winkel op Zondag en zo mogelijk in een volgende kerkbrief.

 

Namens de groep Anyke Rienstra

 

Elke poging die mislukt, brengt je een stap

dichter bij het geluk.

Thomas Alva Edison

 

KERKRENTMEESTERS

Kerkbalans 2019, het eindresultaat

 

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan actie Kerkbalans. We kregen tot nu toe toezeggingen voor in totaal het bedrag van 26.000 euro. Dit is een prachtig resultaat en staat aan gelijk aan het bedrag in 2018. Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor Kerkbalans, dan hopen wij natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Het kan nog!

 

VEERTIGDAGEN TIJD

Rechtvaardige God, volken zijn op drift.

Mensen zoeken een veilig heenkomen

en een toekomst voor hun kinderen.

Wij zijn getuige van onrecht

en voelen ons overspoeld en machteloos,

Komend uit een veilig land,

kennen de meesten van ons geen oorlog en lijden.

Maar we voelen de pijn en angst.

We bidden voor allen die zoeken

naar een nieuw begin.

Geef ons de moed om niet weg te kijken,

maar onze handen uit te strekken.

Om te delen wat we hebben met onze naasten in nood.

 

uit Medemens 5

EEN NIEUW BEGIN

De veertigdagentijd begint op de aswoensdag, ruim zes weken voor Pasen. Het is een periode van inkeer en bezinning.

De liturgische kleur is paars.

Aswoensdag ( 6 maart) valt precies veertig dagen voor Pasen - de feestelijke zondagen tellen niet mee.

 

Deze dag markeert eennieuw begin: achter Jezus aan, door de diepte heen het leven tegemoet.De dag staat in het teken van boete en vasten. In de kerk tekent de voorganger een kruisje van as op het voorhoofdvan de gelovigen en spreekt hierbij de woorden uit van Jezus: ‘bekeer u, en gelooft in het Evangelie’ (Marcus 1:15).

Dit nieuwe begin start met inkeer en toewijding

 

 

GEDICHT

Christus is niet in de wereld gekomen

opdat wij Hem zouden begrijpen,

maar opdat wij ons aan Hem vastklampen,

opdat wij ons eenvoudig door Hem laten meeslepen

in het ongehoorde gebeuren van de opstanding.

Dietrich Bonhoeffer

 

DE KOMENDE ZES WEKEN

 

Ds Jan Andries schreef al over de zes zondagen in de veertigdagen tijd. Elke zondag heeft een eigen thema.

Anyke schreef a er al over bij de kindernevendienst.

Naast de vaste thema’s en verhalen zijn er ook zes bijzondere collecte momenten, ons aangereikt door KerkinActie. De missionaire werkgroep heeft zich daar over gebogen. In deze kerkbrief benoemen we4 elke zondag en het collecte doel. Dit alles omgeven door gedichten en gedachten……

 

ZONDAG 10 MAART       1ste zondag in de veertigdagentijd.

verzoeking in de woestijn (Lc4:1-13) te lezen vanuit de invalshoek van het thema ‘kiezen’,

 

EEN NIEUW BEGIN VOOR...

DE KERK OP CUBA

Kerk zijn in woord en daad

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nuhet communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerkengroeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk betervoorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over deBijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben,zieken en kinderen met een problematische thuissituatie.

 

Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologischonderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.

Met de opbrengst van deze Voorjaarszendingcollecte steunt Kerk in Actie zendingsprojectenzoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen. Doet u mee? Geef inde collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte

40dagentijd.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd

 

Om over na te denken:

 

• Levenskunst is… je vereerd voelen door verantwoordelijkheid

• Levenskunst is… genieten van genoeg

• Levenskunst is… niet moeten, maar mogen en willen

• Levenskunst is… het leven vieren wereldwijd

• Mijn gelijk maakt jouw gelijk niet ongelijk

• Steek elkaar een hart onder de riem, maar nooit de ogen uit

 

 

 

GEDICHT


Steeds weer anders

Zo vertrouwd

als Hij mij is,

zo vreemd

blijft Hij mij,

ik volg Hem

maar volgen

kan ik Hem niet.

Steeds weer anders,

méér

dan ik verwachtte

minder

dan ik verwachtte.

Wat ik ook probeer

woorden, beelden, gedichten

Hij doorbreekt het,

Hij overstijgt het.

Het doet er niet toe.

Als Hij maar kan zijn

wie Hij

onveranderlijk is.


Bron onbekend

=======================================================================================

 

ZONDAG 17 MAART       2ste zondag in de veertigdagentijd.

de verheerlijking op de berg (Lc9:28-36) vanuit het thema ‘wakker worden’,

 

EEN NIEUW BEGIN VOOR...

(EX)GEDETINEERDEN IN NEDERLAND

 

Verlaat de gevangenis....en dan?

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigenkracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte,geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met Gevangenzorg Nederland en Exodusbegeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zoworden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogrammageholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uitkerkelijke gemeenten - werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden ingevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijksondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.

 

Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk van Kerk in Actie voor(ex)gevangenen.

Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd

 

GEDICHT

 


Een stem roept mij vanuit de verte,

ik herken de stem niet,

en toch is zij me zo vertrouwd.

Deze stem lokt mij,

spreekt mij aan

en vervoert mij.

Ze breekt in mij,

en leid mij buiten de grenzen

van mijzelf.

Ze brengt een diepe stroom

van leven in mij op gang.

Deze stroom voert mij

weg van mezelf,

en leidt mij

naar de ander.

Deze stem is mij zo vreemd,

en toch ken ik hem.

Ze roept een heimwee in mij op,

naar verloren tijden

en opent mijn ogen voor de toekomst.

Deze stem welt op vanuit de diepte,

en roept mij bij de naam:

‘Jij bent mijn geliefde kind!’


Anne van Voorst

 

ZONDAG 24  MAART      3ezondag in de veertigdagentijd.

de gelijkenis van de vijgenboom (Lc13:1-9) vanuit het thema ‘geduld’

 

EEN NIEUW BEGIN...

VOOR KINDSLAVEN IN INDIA

 

Stop kinderarbeid in India

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar eenhandjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als daglonervoor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongenwerken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werkenwe samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders enkinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies tegeven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee,zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

 

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk inActie o.v.v. collecte 40dagentijd.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd

Gebed

In onze gedachten en gebeden

zijn allen die worstelen met vragen van ‘waarom’:

wie een dierbare door een ernstig ongeval verloren heeft

wie een geliefde verloor door een misdaad,

wie is overvallen door een vreselijke ziekte

wie door een vreselijk noodlot is getro_ en.

Wij bidden dat wij niet oordelen, maar meeleven

zodat er -hoe klein ook- een nieuw begin mogelijk is.

In onze gedachten en gebeden

zijn allen die geen vrucht kunnen dragen

omdat zij zich eenzaam en verloren voelen

omdat zij niet begrepen worden

omdat zij zich niet sterk en krachtig voelen

omdat zij niet gevoed worden, geen steun krijgen.

Wij bidden om geduld,

zodat er -hoe klein ook- een nieuw begin kan groeien.

 

GEDICHT             ONGESTOORDE ONTWIKKELING

 


Men moet de dingen

de eigen stille

ongestoorde ontwikkeling laten

die diep van binnen komt.

Die door niets gedwongen of versneld

kan worden.

Alles in het leven is groeien

en vormt zich,

rijpt zoals de boom,

die zijn sapstroom niet stuwt

en rustig in de lentestormen staat,

zonder de angst

dat er straks geen zomer zal komen.

Die zomer komt toch!

Maar slechts voor de geduldigen

die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt,

zorgeloos,

stil en weids.

Men moet geduld hebben

met onopgeloste zaken in het hart

en proberen de vragen zelf te koesteren

als gesloten kamers

en als boeken

die in een zeer vreemde taal geschreven zijn.

Het komt erop aan alles te leven.

Als je de vragen leeft,

leef je misschien langzaam maar zeker,

zonder het te merken,

op een goede dag

het antwoord in.

naar Rainer Maria Rilke

ZONDAG 31 MAART       4e zondag in de veertigdagentijd.

de gelijkenis van de verloren zoon (Lc15:11-32) vanuit het thema ‘vergeven’,

 

EEN NIEUW BEGIN VOOR...

KERKEN IN NEDERLAND

Pionieren rond zingevingsvraagstukken

Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals pioniersplekkenen kliederkerken. Men zoekt naar nieuwe manieren om het Evangelie te delen en aan tesluiten bij zingevingsvragen. Zoals in Rotterdam waar in een vergrijzende wijk eenchristelijke multiculturele gemeenschap is gestart. Doordeweeks zijn er allerlei activiteitenvoor wijkbewoners, zoals kinderclub, taalles, maaltijden en kledingverkoop. Op zondag komtmen bij elkaar voor bijbelstudie of celebration.In de Kliederkerk ontdekken kinderen samenmet hun ouders of grootouders op creatieve manieren de betekenis van bijbelverhalen enwat geloven in God en het navolgen van Jezus betekent voor het alledaagse leven. Doorelkaar regelmatig te ontmoeten ontstaat een nieuwe geloofsgemeenschap.Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken enkliederkerken, waar mensen de waarde van het christelijk geloof en de kerk (opnieuw)kunnen ontdekken.

Doet u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd

 

GEDICHT                     "DE MOEDER"

 


Hij sprak en zeide

In ''t zaêl zich wendend:

Vaarwel, o moeder,

Nooit keer ik weêr...

En door de lanen

Zag zij hem gaan en

Sprak geen vervloeking maar weende zeer.

Sprak geen vervloeking...

Doch, bijna blijde,

Beval den maegden:

Laat immermeer

De zetels staan en

De lampen aan en

De poort geopend, de slotbrug neer.

En toen, na jaren,

Melaatsch, een zwerver

Ter poorte klaagde:

Uw zóon keert weer...

Zag zij hem aan en

Vond geene tranen,

Voor zooveel vréugde geen tranen meer.

Geerten Gossaert


 

Uit: Experimenten (Prometheus/ Bert Bakker

 

Gebed

Goede God, wij danken u voor uw goedheid, mildheid envergeving. Dank u, dat we altijd bij u terecht kunnen, water ook gebeurd is in ons leven, hoe we ons ook voelen.

Dank u voor mensen, die de weg tot u vinden of hervinden.

We bidden u voor mensen om ons heen, voor onze kinderen, onze vrienden, onze ouders- dieniets of niets meer willen weten van geloof in u of die levenmet grote vragen. We vragen u: kom hen tegemoet, zoals uook ons tegemoet wilt komen als wij het spoor bijster zijn.

Herinner ons aan u zelf, aan wie we zijn, aan wat u met onsvoorheeft. Dat wij vreugdevol de weg gaan van Uw Rijk, inhet besef dat wij altijd mogen leven in uw aanwezigheid.

Amen.

 


 

ZONDAG 7 APRIL             5e zondag in de veertigdagentijd.

 

de gelijkenis van de wijngaard (Lc20:9-19) vanuit het thema ‘teruggeven’,

 

EEN NIEUW BEGIN VOOR...

WEESKINDEREN IN RWANDA

 

Rwanda 25 jaar na de genocide

In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hunburen. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haarouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op tevangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond MwanaUkundwa, ‘geliefd kind’.In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatiekinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgenmedicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaandemoeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin. Maaktu dit werk mede mogelijk? Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd

 

Bestel gratis het boek Mensen van hoop. Christenen in Rwanda via www.kerkinactie.nl/mensenvanhoop .

 

Een verhaal over Ruth uitRwanda en een uitspraak

In augustus 2016 bezochten we een verzoeningsgroepvan ds. JerômeBizimana (EPR-Rwanda) in Remera-Rukoma. Deze ‘LIGHT-group’ heeft hij opgericht omdaders en slachtoffers tezamen te laten sprekenover de genocide, samen te bidden en het geloof tevieren. Ruth vertelde dat ze haar man en kinderenwas verloren. Zelf was ze bewust besmet met HIV/Aids. Maar ze wilde haar daders vergeven. Soms luktdat, soms is het een worsteling en een strijd binneninhaar. Maar ze wil de haat stoppen. ‘De Heer heeftmij vergeving geschonken. Die liefde maakt mij sterkom de spiraal van haat te doorbreken, te beginnen inmijn eigen hart.’ Zo vertolkt Ruth nu nog met haarzoektocht en streven naar verzoening een hoopvolteken van een nieuw begin. (Lees ook het verhaal vanRose Mukankaka op de website)

 

“Wie aan de ander niet geeft, wat aan de andertoebehoort,

eet niet slechts zijn eigen voedsel op,

maar tevens dat van de ander op.” (MeisterEckhart          (ca. 1260 - 1327))

 

Gebed

Goede God,

die de aarde gezegend heeft

met alles waarvan wij leven,

die haar als een wijngaard

met zorg en liefde heeft aangeplant,

zodat wij zullen genieten van haar goede gaven.

Wij willen eerlijke rentmeesters daarvan zijn

en niet meer nemen dan ons toekomt.

Want gulzigheid leidt tot verderf,

en gretigheid is nooit verzadigd.

Geef ons de wijsheid

om in eenvoud te leven.

Laat ons een licht opgaan

en leer ons het ware vasten, dat is:

ons brood delen met de hongerige,

de vluchteling onderdak geven,

en de verdrukte zijn vrijheid te laten.

Dan bidden we met recht:

Uw koninkrijk kome.                     Amen.

ZONDAG 14  APRIL         6e zondag in de veertigdagentijd.                          PALMPASEN

 

de intocht in Jeruzalem (Lc19:29-40) vanuit het thema ‘ juichen’,

 

EEN NIEUW BEGIN VOOR...

JONGEREN IN NEDERLANDSE KERKEN

 

Jongeren doorleven het paasverhaal

Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap vanPasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spelvoor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtigeelementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit hetpaasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheiden troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats oppaasmorgen. De eerst editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee (zie filmpje op jop.nl/paaschallenge). Helpt umee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven)betrekken.

 

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v.Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

 

 

21 APRIL              PASEN

DE OPSTANDING (JH20:1-18) VANUIT HET THEMA ‘HULP KRIJGEN’.

 

EEN NIEUW BEGIN VOOR...

GELOVIGEN IN PAKISTAN

 

Pasen! Feest van de hoop! De dood heeft niet het laatste woord, er komt een nieuw begin!Volgens de evangelist Johannes hadden de leerlingen van Jezus nog steeds niet begrepen dat de Messias moestopstaan uit de dood. Merkwaardig! Ze waren opgevoed in de Joodse traditie en hadden Jezus horen spreken over zijnlijden, sterven en opstaan. Toch meenden zijdat de rol van Jezus met de graflegging wasuitgespeeld. Merkwaardig, maar misschien ookniet. Een traditie kan het geloofsvertrouwen inde weg staan.

 

GEDICHT

DE DUIF


 

Het is als een grapje begonnen.

Ik treurde en onverwacht zat

een sneeuwwitte duif bij het raam.

Hij keek naar mij en koerde wat.

Mijn zoon kwam net uit school.

Ik wees. ‘Het was noodweer in mijn dromen.

Toen bad ik tot God en kijk nou,

de Heilige geest is gekomen’.

Dagen later stond mijn zoon

glimlachend voor het vensterglas.

 

Ik vroeg: ‘Wat zie je?’ ‘O, de Geest

scharrelt hier weer door het gras’.

Sindsdien komt de duif steeds terug

en koert zijn troost op warme toon.

Het kan ons niet ontgaan. Hij neemt

de schoorsteen als zijn megafoon.

Wij kunnen hem in huis niet zien,

maar hebben dagelijks plezier.

Klinkt ‘roekoe’ door het rookkanaal,

dan weten we: de Heer is hier.


 

 

 

 

KERKINACTIE


woensdag 30 januari 2019

 

Kerk in Actie is dankbaar dat de coalitiepartijen een akkoord hebben bereikt over het kinderpardon. Naar verwachting krijgen 630 van de 700 kinderen, die meer dan vijf jaar hier zijn, een verblijfsrecht. Daarmee komt een einde aan hun onzekerheid en stress. Daartegenover staat dat de oude ‘kinderpardonregeling’ is afgeschaft. Kerk in Actie hoopt dat het nieuwe beleid voorkomt dat kinderen weer in onzekerheid komen.

 

De afgelopen jaren pleitte Kerk in Actie samen met de Protestantse Kerk voor een ruimhartige kinderpardonregeling voor langdurig in Nederland verblijvende asielzoekerskinderen. Kerk in Actie riep de poltiek op tot een eerlijk kinderpardon via onder meer een petitie die door bijna 100.000 mensen werd ondertekend en een een speciaal actiepakket

 

Kerkasiel

Het politieke akkoord biedt ook de Armeense familie Tamrazyan veilig toekomstperspectief in Nederland. De Protestantse Kerk Den Haag hield sinds 26 oktober een doorlopende kerkdienst om de uitgeprocedeerde familie veiligheid te bieden en tot een oplossing te komen voor gezinnen in vergelijkbare situaties. Nu naar verwachting ruim 600 gewortelde kinderen en hun ouders in Nederland kunnen blijven, is het beoogde resultaat bereikt.

 

Afschaffing Kinderpardon

Bij het akkoord kwamen de coalitiepartijen ook overeen dat het kinderpardon zoals dat tot nu toe gold met onmiddellijke ingang wordt beëindigd. De discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris om in schrijnende gevallen van de regels af te wijken verdwijnt. Daarvoor in de plaats krijgt het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een soortgelijke bevoegdheid


 

Kerk in Actie hoopt dat het nieuwe beleid voorkomt dat kinderen weer in onzekerheid komen. We vinden dat de rechten van kinderen moeten worden geborgd en de IND, de beoordelende instantie, de middelen moet krijgen om de aanvragen zorgvuldig te behandelen. Op dit moment moeten asielzoekers een jaar en vier maanden wachten op de start van hun asielprocedure en in die tijd gaan hun kinderen al naar school en maken vriendjes.

 

Hervestiging

Ook is besloten dat de vrijwillige overname van vluchtelingen uit oorlogsgebieden teruggaat van 750 naar 500 per jaar. Kerk in Actie betreurt dat. “De opvang van vluchtelingen mag niet uitsluitend worden afgewenteld op de landen in de regio die al het merendeel van alle vluchtelingen wereldwijd opnemen. Als rijk land heeft Nederland binnen de internationale gemeenschap ook een opdracht kwetsbare groepen mensen, bijvoorbeeld op medische gronden, nieuw perspectief te bieden”, aldus specialist vluchtelingen Karel Jungheim.

Namens de Protestantse Kerk in Nederland reageerde scriba ds. René de Reuver eerder op de dag: “De bijbelse oproep om God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf blijft voor Kerk in Actie en de Protestantse Kerk de richtlijn in haar standpunt voor een humane oplossing voor het vluchtelingenvraagstuk.”

 

Geef, bid en vast voor een nieuw beginWe leven toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. In deze 40dagentijd zetten we ons in om nieuwe hoop te bieden aan ex-gedetineerden, kindslaven in India, weeskinderen in Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en pioniersplekken in Nederland. Doet u ook mee?

 


 

 

 


 

KIJK OP DE WERELD

                AMNESTYINTERNATIONAL

we beginnen met GOED NIEUWS:

 

Leraar Johan Teterissa uit Indonesië is vrij. zit vijftien jaar celstraf uit voor het laten zien van een vlag. Hij deed in 2007 mee aan een vreedzaam protesten toonde een verboden Molukse vlag. Hij werd veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf, werd gemarteld en mishandeld. Na 12 jaar is hij nu vrij. Er is veel voor hem geschreven.

 

Goed nieuws voor mensen met een handicap in Kirgizië. Het parlement van Kirgizië heeft de eerste stap gezet richting de ratificatie van de VN-conventie inzake rechten van personen met een handicap. Tijdens de schrijfactie ‘writeforrights’ schreven we voor GulzarDuishenovauit Kirgizië. In 2002 werd ze aangereden door een dronken automobilist. Sindsdien kan ze niet meer lopen. Al snel kwam ze erachter dat je op ernstige problemen stuit als je in Kirgizië vrouw bent én gehandicapt. Dus besloot Gulzar om te strijden tegen de ongelijke behandeling van mensen met een handicap, en dan vooral vrouwen. In onze brieven riepen we de parlements-voorzitter van Kirgizië op een einde te maken aan discriminatie van mensen met een handicap.

 

Hongarije: ten onrechte van terrorisme beschuldigde Syriër vrijgelaten

In Hongarije wordt Ahmed H. vrijgelaten. De Syriër zat 3,5 jaar gevangen vanwege ‘medeplichtigheid aan een terreurdaad’.

In september 2015 stond H. voor de gesloten grensovergang tussen Servië en Hongarije. De in Cyrpus woonachtige H. vergezelde daar zijn ouders en andere familieleden die Syrië waren ontvlucht en in Europa een veilig heenkomen zochten. Aan de grens riep hij een menigte via een megafoon op kalm te blijven tijdens een confrontatie met de politie, en eiste hij de doorgang. Ahmed H. werd daarop gearresteerd.

 

Soms komt er een bedankbrief van iemand waarvoor velen hebben geschreven.

Zo iemand is Ibrahim Halawa uit Egypte Hij protesteerde toen twee van zijn vrienden in Egypte door agenten werden doodgeschoten. Hij werd opgepakt en zat onder helse omstandigheden vier jaar gevangen.

Ibrahim schreef een bedankbrief:

 

Dublin, December 2018

 


Beste Amnesty-supporter,

Vier jaar brieven schrijven. Ik schreef aan iedereen die ik kende en gebruikte ieder woord waarover ik beschikte. Brief na brief, schreeuwend om hulp. In de hoop dat iemand zou antwoorden. Ik schreef over alles dat me is overkomen, van marteling tot hoeveel ik mijn thuis en mijn familie miste, hoeveel ik de vrijheid miste.

 

Naarmate de tijd verstreek begon ik de hoop te verliezen. Het leek alsof mensen niet meer achter me stonden, en ik vreesde dat ik nooit op tijd vrij zou komen voordat dierbaren me zouden ontvallen. Tijd werd mijn ergste vijand. Het voelde alsof de cel op mijn borst drukte en ik kon geen uiting meer geven aan mijn gevoelens, ik kon niet meer schrijven. Maar opeens was daar weer hoop.

 

Ik was jarig en probeerde een brief aan mijn familie in Ierland te schrijven, over hoezeer ik ze miste en hoe graag ik bij ze wilde zijn, toen ik werd opgeroepen voor een bezoek. Het bleek dat Amnesty International 25.000 mensen had gemotiveerd om mij een verjaardagskaart te sturen. Het enige wat ik erover kan zeggen is dat het mijn leven gered heeft. Want die brief aan mijn familie was een afscheidsbrief.

 

In de vier jaar dat ik gevangenzat heeft Amnesty niet alleen mij gesteund. maar ook mijn familie. Amnesty gaf hun niet alleen hoop, maar vooral ook juridisch advies. Doordat Amnesty mij erkende als gewetensgevangene, schonken de Verenigde Naties en het Europees Parlement aandacht aan mijn zaak.

 

Mijn zussen, die net als ik gearresteerd waren omdat ze gedemonstreerd hadden, werden eerder vrijgelaten dan ik en teruggestuurd naar Ierland, waar ze de strijd voor mijn vrijheid voortzetten. Ik zal hen voor altijd dankbaar zijn voor al het werk dat ze voor me verzet hebben. Mijn familie is geweldig. Maar mijn zussen waren geen ervaren actievoerders. Ze wendden zich tot Amnesty International voor hulp en lieten mijn brieven zien. Ik had er geen idee van dat Amnesty iedere brief ontvangen had waarin ik om hulp schreeuwde, en dat ze mij daarna nooit meer in de steek zouden laten.

 

Ik geniet iedere dag van de frisse lucht alsof het een nieuwe dag is; ik ben vrij, na een hele moeilijke periode van mishandeling en onderdrukking. Ik beklim bergen om te genieten van het uitzicht, van de eindeloze lucht of het landschap. En ik geniet van deze mooie wereld waarin we leven. omdat er organisaties als Amnesty International zijn, die mensen als ik redden, zodat ze dit soort momenten kunnen beleven.

 

Ik heb met mijn eigen ogen gezien welke veranderingen Amnesty International teweeg kan brengen. Sinds ik ben vrijgekomen heb ik hen geholpen en vertel ik mijn verhaal: hoe Amnesty ervoor zorgde dat ik de wereld kan zien zonder muren of tralies.

 

Maar buiten alles geloof ik dat zonder jou Amnesty nooit verandering voor elkaar kan krijgen. Soms

beseffen leden van Amnesty niet hoeveel verschil ze kunnen maken in de wereld of zelfs voor iemands leven, zoals bij mij.

 

Nu is het mijn beurt om in alle vrijheid en zonder zorgen een brief te schrijven, om jullie met heel mijn hart te bedanken. Jullie geloofden dat Amnesty mij kon helpen. Jullie hebben ervoor gezorgd dat ik de doodstraf ontlopen ben. Dank daarvoor. Maar anderen worden helaas nog steeds onderdrukt en de wereld heeft Amnesty nog altijd nodig. En zonder jullie kan Amnesty niet doorgaan met haar werk voor verandering.

 

Blijf erin geloven dat je het verschil kunt maken.

Voor mij is het nu tijd om door te gaan met de alledaagse problemen van het leven. Maar nu kan ik dat met een glimlach. Want er is niks wat mijn gevoel van vrijheid kan overtreffen.

Dank je wel,

 


Ibrahim Halawa

 

Komende activiteiten:

Eind februari tot begin maart: informatietafel in de bieb in Tuitjenhorn

8 maart: wereldvrouwendag met de film “Bar Bahar” in Filmtheater de Luxe in Schagen. De film gaat over drie sterke Palestijnse vrouwen, een lesbische, een Christen en een Moslim vrouw. (verder te lezen op www.schagen.amnesty.nl)

In april een informatietafel en een schrijfmiddag in de bieb in Schagen.

Namens de Amnesty werkgroep Schagen/Hollands Kroon, Anyke Rienstra

 

ANDER NIEUWS

‘Like father, like son’

Woensdag 6 maart 2019 draaien we deze film in de Grote op de Markt in Schagen.

Vier ouders, twee rijke en twee minder rijke, krijgen van een ziekenhuis te horen dat hun twee zonen bij de geboorte verwisseld zijn. Ze staan voor een dilemma. Wie beschouwen ze als hun echte zoon en moeten ze de jongetjes ruilen?

De film wordt 2x gedraaid. ’s Middags om 14.30 uur en ’s avonds om 20.00 uur.

De toegang is vrij, inclusief koffie of thee. Na afloop is er een collecte.

 

Domineedichter Hans Bouma

Woensdag 3 april 2019 komt Bouma naar Schagen. Let u op de berichten in kerkbladen en media.

 

 

PERSBERICHTEN

In de Schagercourantwerd ook aandacht geschonken aan de Nashville-verklaring. Onder andere werd Jan Andries geïnterviewd. De kerkenraad heeft Jan Andries gecomplimenteerd met de wijze waarop hij zijn reactie gaf.  Omdat niet ieder deze krant leest, hebben wij het artikel overgenomen.

                De kerkenraad

Kerken in Kop over 'Nashville'

Door Suzanne Rijnia

 

Kerken in de Noordkop reageren overwegend afwijzend op de Nashville-verklaring. De afgelopen dagen is er veel ophef ontstaan rondom dit manifest, omdat hierin staat dat het huwelijk volgens de bijbel alleen voor man en vrouw bedoeld is. En dat homoseksuelen van hun geaardheid kunnen genezen.

Volgens ds. Wilma van Rijn van de Protestantse Gemeente Den Helder is het slechts een kleine groep christenen die zich bij de verklaring aansluit.

De kerk moet juist een plek zijn waar mensen zich thuis moeten voelen

De Helderse kerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. "De PKN heeft landelijk uitgesproken het er niet mee eens te zijn. Dat geldt ook hier in Den Helder. De kerk moet juist een plek zijn waar mensen zich thuis moe- ten voelen," zegt Van Rijn.

Ook de Protestantse Kerk in Winkel, eveneens deel van de PKN,

spreekt zich uit tegen het manifest. Predikant ds. Jan Andries de Boer: "Ik heb niet het idee dat je kan zeggen van God wil zus en God wil zo. Sterker nog, ik heb de bijbelteksten onderzocht. Die stukken gaan helemaal niet over homoseksualiteit, maar over extreem seksueel gedrag." Daarnaast raakt de verklaring De Boer ook persoonlijk: "Het gaat ook over transgenders. Mijn vader is in 1980 verder gegaan als vrouw en dat was in die tijd een heel ding, want mijn vader was ook dominee. In de Gereformeerde Kerk werd vergaderd of ze wel mocht blijven werken", legt hij uit. De Boer was toen net begonnen met zijn studie theologie. "Als het antwoord nee was geworden, was ik niet bij die kerk gebleven. Maar het werd gelukkig ja."

 

Trouwen

In beide kerken wordt ook een homohuwelijk gezegend door de voorganger. Van Rijn: "Persoonlijk denk ik dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Ik zegen alle menselijke relaties." Volgens De Boer en Van Rijn is het belangrijk om dit soort gespreksonderwerpen binnen de kerk niet uit de weg te gaan. Van Rijn: "Er zullen ook mensen in de kerk zijn die er wél in geloven. Maar het is vooral belangrijk dat je in gesprek blijft. Dat wordt door deze verklaring zo dichtgeslagen."

Met het publieke debat heeft De Boer wel enige moeite. "Het lijkt wel alsof dit soort dingen niet meer gezegd mogen worden, er staat voorgeschreven wat je wel of niet mag vinden." Willem Korving is evangelist bij de Hersteld Hervormde Gemeente in Den Helder en heeft de verklaring wel ondertekend. Hij heeft het gevoel dat hij niet goed begrepen wordt. "Ik zie homoseksualiteit als een zonde, net als pedofilie, incest of een koekje stelen. Maar ik sta niet boven die zondaars, want ik ben er ook een." Korving geeft aan dat homoseksuelen zich verworpen voelen, maar dat de verklaring niet zo is bedoeld. Het ondertekenen van de verklaring wil niet zeggen dat je tegen homo's als persoon bent, volgens Korving: "Ik wil naar die mensen toegaan met liefde en respect en ze wijzen op hun zonde en Gods genade. Van die genade moeten wij leven."

 

Effect

Alle media-aandacht voor de verklaring zorgt ook voor reacties in de samenleving. De Boer: "Ik las vanmorgen in een column dat de makers van de verklaring weleens het omgekeerde effect kunnen creëren." Hij doelt op kerken die zich afzetten tegen de verklaring door bijvoorbeeld een regenboogvlag, symbool van de homobeweging, op te hangen. Van Rijn hoopt dat de ophef geen invloed heeft op wat anderen over christenen denken: "Ik hoop dat mensen begrijpen dat het maar zo'n kleine club is. En ik hoop dat ze ook een andere stem mogen horen."