KERKBRIEF

PROTESTANTSE

GEMEENTE  te WINKEL e.o.

 

JANUARI – FEBRUAR 2019

Zie ook onze website: www.lucaskerkwinkel.nl


WEET DAT U WELKOM BENT

 

( de eerste 4 pagina’s staan ook in de Niedorper

 

De Protestantse Gemeente te Winkel en omstreken  bieden u middels deze pagina’s kerstverhalen en kerkdiensten rond de feestdagen  aan

 

Ons kerkgebouw staat in Winkel. Dorpsstraat 177.

 

 

KERST EN OUD EN NIEUW IN DE LUCASKERK

 


Aan het einde van het jaar hebben we in de kerk altijd een hele reeks diensten. Op een bepaalde manier is dat dit jaar nog sterker het geval dan normaal, doordat Eerste Kerstdag op een dinsdag valt en dus Kerstavond op maandag, en het daarvoor eerst nog gewoon zondag is ook. Of, althans, gewoon… De vier zondagen voor Kerst vieren we Advent, en deze zondagen staan daarmee in het teken van de verwachting. We bereiden ons voor op het feest, waarop we vieren dat Jezus is geboren. En met dat het aantal brandende kaarsen toeneemt (één op de eerste Advent tot vier op de vierde) neemt de intensiteit van de verwachting toe.

Het thema van de vierde Advent, die dus valt op 23 december is “ik geloof in dit kind” en daarmee wordt de blik met name gericht naar Elisabet, die op haar oude dag een zoon krijgt, Johannes, die zal worden bijgenaamd ‘de doper’, maar aangezien hij de wegbereider zal zijn voor Jezus, gaat het uiteindelijk om Hem. Aanvang tien uur in de ochtend. In de avond van 24 december begint het kerstfeest met een Kerstnachtdienst, die begint om tien uur in de avond. Het wordt een dienst met veel traditionele kerstliederen; het Lucaskoor zingt, en we lezen uit Lucas 2 het aloude verhaal over dat mensenpaar dat uitgerekend op het hoogtepunt van de zwangerschap van de vrouwelijke helft op pad moest, die toen inderdaad baren moest. Thuis in Nazareth was uiteraard veel relaxter geweest, maar de plaats waar de nieuwe wereldburger het levenslicht zag was Betlehem; onder omstandigheden die de nodige improvisatie vroegen.

De volgende dag, 25 december, om tien uur in de ochtend hebben we de dienst van Eerste Kerstdag. 2018 is een even jaar, en dus komt dan, zoals we dat al jaren doen, harmonie De Eendracht uit Kolhorn een deel van de samenzang begeleiden en ook enkele door henzelf uitgekozen stukken spelen. Net als vorig jaar is de dienst van kerstmorgen een gezinsdienst. Dat betekent dat er ook een sterk accent is op de kinderen. Er is geen aparte kindernevendienst en waar het gaat om de verkondiging zal ik mij beperken. Dat maakt de uitdaging des te groter, want als tot je door laat dringen wat het Kerstfeest betekent en dus ook betekenen mag, dan is er echt wel iets dat in vreugde gezegd mag worden. Terwijl de boodschap al zo vaak gebracht is… Het is mijn idee om vanuit de versie van het kerstevangelie, die we lezen (Matteüs 1:18-25), het kerstfeest te benaderen alsof ik er nog nooit eerder over gesproken heb. Op Tweede Kerstdag hebben we geen dienst, dan duurt het weer tot zondag 30 december. Die zondag hebben we een gastvoorganger in Jan Willem de Hek. In 2012 heb ik hem ontmoet in Hong Kong, waar hij toen nog woonde en werkte als architect. Intussen is hij theologie gaan studeren en ‘begeert hij het ambt van predikant’, zoals dat zo mooi heet. Op maandag 31 december, 19:30 uur hebben we dan nog onze oudejaarsdienst en dan zit het hele verhaal erop.

Laat ik nog even vermelden dat de hele reeks al begint op donderdag 20 december, met een kerstviering in De Koppeling, waarin ik voor mag gaan. Muzikale medewerking is er dan van Jeannet Kager en Enno Bijlsma op accordeon resp. klarinet.


Jan Andries de Boer

Email: jaa@quicknet.nl

Tel: 0224-541372

ALS HET KERSTFEEST NOU EENS NIET BESTOND

(en met name dat  waar het voor staat)…

 


Veertien jaar geleden had de Deense televisie in de adventstijd een kinderserie: ‘Jezus en Josefine’. Graag geef ik u de verhaallijn van die serie nog eens. Die geeft namelijk stof tot nadenken!

 

Josefine, dochter van een dominee, heeft een geweldige hekel aan het kerstfeest. Ze is namelijk jarig op 24 december en omdat het dan ook Kerst is, heeft meestal niemand tijd voor haar. De eigenaar van een rommelwinkel, waar ze komt om spullen te zoeken voor het kerstspel van school, blijkt die hekel met haar te delen. Achterin zijn winkel ontdekt ze een erg bijzondere kerststal: als ze haar vinger op de kribbe legt, komt ze terecht in het Nazareth van het jaar 12. Daar ontmoet ze Jezus, die net als zijzelf 12 jaar oud is. Jezus’ouders hebben de echte kribbe, waar Jezus in had gelegen, als aandenken bewaard. Als Jezus haar deze kribbe laat zien en ze die vastpakt, is keert Josefine terug naar haar eigen tijd. In de loop van het verhaal reist Josefine een heel aantal keren heen en weer.

 

Het punt is dat ze ontdekt dat als ze in het verleden iets doet, en ze keert terug naar het heden, daar het oude verhaal veranderd blijkt te zijn. Op een dag zullen ze thuis rijstepap eten. Omdat zij geen rijstepap lust, vraagt ze Jezus, als ze in het oude Nazareth is, of hij als hij groot is de rijstepap niet kan verbieden? Hij zal erover nadenken, zegt hij. ‘s Avonds is ze weer thuis, en wat denk je? Geen rijstepap. Als ze ernaar vraagt, zegt haar moeder: ‘Maar Josefine, weet je dan niet dat Jezus rijstepap verboden heeft?’ En dan pakt ze de bijbel erbij, en waarlijk!, het staat erin. En ook zijzelf blijkt in het bijbelverhaal voor te komen. ‘Het meisje uit het noorden’ wordt ze genoemd.

 

Als ze Jezus een keer meeneemt naar eigen tijd, laat ze hem hun kerk zien. De eerste keer weet ze nog te voorkomen dat hij de crucifix ziet, die daar hangt. Maar later komt hij er alsnog achter, en Josefien kan er niet omheen Jezus te vertellen dat hij aan een kruis zal sterven. Als de twaalfjarige Jezus dat gehoord heeft, wil hij de Zoon van God niet meer zijn en loopt weg van huis.

 

Als ze terugkomt in haar eigen tijd, blijkt alles veranderd. Niemand kent het woord ‘kerstfeest’, de mensen hebben geen namen, maar nummers; het is ieder voor zich, een slavenbestaan onder de dictatuur van de man van de rommelwinkel, die Josefine blijkt te hebben gebruikt om het verleden te veranderen en het kerstfeest onklaar te maken. Eerder in het verhaal had ze de man gevraagd of hij in God geloofde. ‘We zijn toch allemáál goden?’, was zijn antwoord geweest. Nu bleek wat dit betekende: geen mensen, maar goden, allemaal aan elkaar gelijk, alleen de één wat goddelijker dan de ander. De slavernij van “1984” of “Animal Farm”.

 

Wat een prachtig verhaal, echt de moeite waard om nog eens ‘van stal’ te halen. En om over na te denken. Het verhaal liep trouwens goed af. En precies dat is het bijzondere. Want dat mogen we dus ook hopen van ons eigen verhaal als mensen op deze aarde. Voorwaar een boodschap, die we gebruiken kunnen, want met dat klimaat en dat extreem-rechts begint de stemming behoorlijk aangetast te raken. Namens de Lucaskerk wens ik u een mooie en inspirerende Kerst. En als u daar zin in mocht hebben, u bent van harte uitgenodigd om met ons mee te vieren! Onze ‘openingstijden’ vindt u hieronder.


Jan Andries de Boer

 

Oecumenische dienst op 20 januari

Jaarlijks hebben we twee oecumenische diensten. Eén daarvan is altijd rond 20 januari ter gelegenheid van de gebedsweek voor de eenheid van christenen. Dit jaar zal ds. Fokko Omta daar samen met diaken Toon Jorink in voorgaan en het Lucaskoor zingt. De dienst vindt plaats in de Fenixkerk, en daarvoor wordt gebruik gemaakt van liturgisch materiaal dat dit jaar voorbereid door christenen uit Indonesië. Het thema is: “Recht voor ogen”.


 

KERST

 


Als ik de kerstversiering van zolder heb gehaald en de kinderen de kerstboom versieren, zet ik de verschillende kerstgroepen netjes op de kast. Mijn zoon ziet waar ik mee bezig ben en roept “Mam, het kindje Jezus mag er nog niet bij hè?!” Ik schiet in de lach en bedenk me hoe grappig tradities ontstaan en veranderen in de loop van de jaren.

 

Ik denk aan het kerstfeest van de zondagsschool in de Abdijkerk in Aduard. In mijn herinnering werd dat aan het einde van de middag gevierd, als het al schemerig werd. Ik zie ons nog in de voorhof staan. Verkleed als Maria, Jozef, engel, herder, koning..... We waren vast zenuwachtig.... Terwijl de ouders, opa's en oma's en gemeenteleden in de kerk gingen zitten, werden de kaarsjes aan ons uitgedeeld. Als iedereen stil was werden de kaarsjes aangestoken en werd het licht in de kerk gedoofd. In een rij liepen wij dan voorzichtig met de kaarsjes door de kerk, terwijl wij het liedje zongen

Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht

Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht

En hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn'

Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn

 

En hoe ik als 9 jarig meisje “Er is een kindeke geboren op aard” mocht spelen op mijn viool. Ik zal toen net 3 maandjes vioolles hebben gehad.

 

Ik denk aan Kerst bij de Camphill Gemeenschap Christophorus, een antroposofische instelling in Bosch en Duin waar ik een jaar gewerkt heb toen ik 19 was. En aan de jaren dat ik daarna nog in de antroposofische zorg werkte. Hoe bijzonder het was om daar de adventsperiode mee te maken. De adventsperiode begint heel donker en ingetogen. En naarmate je dichter bij kerst komt, wordt het lichter. Dit is ook terug te vinden op de jaarfeestentafel. Eerst is deze donker van kleur en liggen er, naast het stalletje, alleen mooie stenen. De tweede week komen er plantjes bij, de derde week de dieren en de vierde weken komen Jozef en Maria. (Jozef en Maria beginnen eerste advent al ergens in de kamer aan hun reis naar het stalletje, elke week komen ze wat dichterbij, maar met vierde advent komen ze pas bij het stalletje aan) Het kindje Jezus komt pas in de kerstnacht in de kribbe te liggen. Een kerstboom kwam pas op 24 december, versiert met rozen, appels, kaarsjes en de symbolen van de zeven planeten.

 

Terwijl de kinderen bijna klaar zijn met het versieren van de kerstboom ben ik bezig met het neerzetten van de “antroposofische” kerstgroep die mijn moeder voor me maakte. Het kindje Jezus verstop ik bij Maria onder haar mantel. De schapen staan nog bij de drie brandende adventskaarsjes, naast de stenen en het plantje. Als ik op kerstavond uit de kerk kom, zal ik het kindje in het mandje met hooi leggen. En ook het kindje van de playmobil-groep zal ik dan in het kribje leggen. Mijn jongste verheugt zich er al op om dat te controleren als hij kerstmorgen wakker wordt.

 

Geen kerstfeest van de zondagsschool, maar mijn zoon is dit jaar een van de koningen in de kerstmusical van groep 7. En nog steeds gaan we eerste kerstdag 's morgens met z'n allen naar de kerk.

Ik wens u fijne Kerstdagen!


Jacqueline Jacobs

ÉÉN STER 

Eén ster

maakt de lucht minder dreigend                   

Eén kaars

maakt de nacht minder zwart

Eén hand

maakt de weg minder eenzaam

Eén stem

maakt de dag minder stil

Eén vonk

kan een begin van nieuw vuur zijn

                                                                       Eén noot  

                                                         het begin van een lied

Eén kind

het begin van een toekomst

 

Jacqueline Roelofs- van der Linden


Een kerstverhaal                   DE KERSTVROUW

 

Zou het dorpje Pouldreuziceen tijd van vrede tegemoet gaan? Sinds decennia was het verscheurd door de tegenstelling van kerkelijken en radicalen, van de katholieke school van de paters en de openbare gemeenteschool, de pastoor en de onderwijzer.

De vijandelijkheden die de kleuren van de seizoenen aannamen leken met de feestdagen aan het eind van het jaar te passen in het kader van de legendarische miniaturen. De nachtmis vond om praktische redenen de 24e december om zes uur ’savonds  plaats. Op hetzelfde uur gaf de schoolmeester, als kerstman verkleed,cadeaus aan de leerlingen van de openbare school. Zo werd de kerstman door zijn toedoen een heidense held, radicaal en antikerkelijk en de pastoor stelde hier het kindeke Jezus tegenover in een kerststal van echte mensen en dieren – beroemd in het hele kanton – het was alsof hij zo een golf wijwater in het gezicht van de Duivel gooide. 

Ja, zou Pouldreuzic een wapenstilstand tegemoet gaan? De onderwijzer was namelijk na zijn pensioen vervangen door een onderwijzeres die niet uit de streek kwam en iedereen lette op haar om te weten uit welk hout zij gesneden was. 

Mevrouw Oiselin, moeder van twee kinderen – van wie één een baby van drie maanden – was gescheiden, wat een bewijs van trouw leek aan het niet kerkelijke principe. Maar de kerkelijke partij triomfeerde al de eerste zondag toen men de nieuwe onderwijzeres de kerk zag binnengaan, dat had iedereen gezien.

Het lot leek beslist. Er zou geen heiligschennende kerstboom meer zijn tijdens de ‘nachtmis’ en de pastoor zou alleen de dienst uitmaken. Men was dan ook erg verbaasd toen mevrouw Oiselin haar leerlingen aankondigde, dat er niets aan de traditie veranderd zou worden en dat de kerstman op het gebruikelijke uur zijn cadeaus zou uitdelen. Wat voor een spel speelde zij? En wie moest voor kerstman spelen? De postbode en de veldwachter, aan wie iedereen dacht vanwege hun socialistische overtuiging, zeiden nergens van te weten. Iedereen was stomverbaasd, toen vernomen werd dat mevrouw Oiselin haar baby aan de pastoor leende om het kerstkindje in de levende kerststal te zijn. 

In het begin ging alles goed. De kleineOiselin sliep als een blok terwijl de gelovigenlangs de stal liepen, waarbij hun ogenhaast uit hun hoofd vielen van nieuwsgierigheid.De os en de ezel – een echte os eneen echte ezel – leken vertederd bij het zienvan een heidense baby die zo wonderbaarlijkveranderd was in de Verlosser. Jammergenoeg werd hij onrustig bij het voorlezenvan het Evangelie en hij barstte in gebruluit toen de pastoor de preekstoel beklom.Niemand had ooit een baby zó horenschreeuwen. Tevergeefs wiegde het meisjedat voor de maagd Maria speelde het kindtegen haar magere borst. Het jongetje, roodvan woede, trapte met armen en benen enliet de gewelven van de kerk weergalmendoor zijn woedend geschreeuw en de pastoorkon geen woord zeggen. 

Tenslotte riep hij één van zijn misdienarenen fluisterde hij hem een bevel in het oor.Zonder zijn koorhemd uit te trekken gingde kleine jongen weg, en je hoorde hetgeluid van zijn klompjes buiten wegsterven.Enkele minuten later had de kerkelijkehelft van het dorp, die in zijn geheelaanwezig was in het schip van de kerk,een ongelooflijk visioen, dat voor eeuwigen altijd in de heiligengeschiedenis vanBretagne gegrift was. Ze zagen hoe dekerstman zelf de kerk binnenstormde. Metgrote passen ging hij naar de kribbe. Daarschoof hij zijn wattenbaard opzij, hijknoopte zijn rode tabberd los en gaf hetkindeke Jezus gul de borst, waarop hetopeens stil was.

Michel Tournier

 


IN EN OM DE LUCASKERK

 

TERUGBLIK OP EEN MOOIE GEMEENTEAVOND

Een ‘gemeenteberaad’ hebben we het genoemd. De avond, waarop we met elkaar spraken over de vorm en de beleving van het Avondmaal, en ook de manier waarop vorm en beleving met elkaar samenhangen. De aanleiding is u bekend: een jaar geleden waren we begonnen het Avondmaal in een kring te vieren en niet iedereen voelde zich daar senang bij. Het was een mooie avond, op 29 november. We deelden met elkaar hoe we voor het eerst Avondmaal vierden en hoe dat voelde, ‘plechtig’ vaak, de meesten vierden voor het eerst Avondmaal aan een tafel. En daaraan zie je meteen hoe belangrijk die vorm is. Het nadeel van tafels was dat het lang duurde, het voordeel dat op die manier de gemeenschap het sterkst kan worden ervaren. In feite zijn alle dingen die er rondom de vorm kunnen worden gedacht en gezegd die avond wel uitgesproken, bv dat Avondmaal in de kring goed is voor het gemeenschapsgevoel, maar rommeligheid met zich meebrengt, terwijl het lopend Avondmaal plechtiger is, maar dan is het ieder op zichzelf. En de vredegroet is ook ter sprake gekomen. Een aantal mensen vindt dat dat wel een érg uitbundig gebeuren is geworden. Ik moet zeggen dat er het geheel overziend wel een bepaald beeld in mij opkomt. Maar daar ga ik niet op vooruitlopen. Want nu is de kerkenraad aan zet.

We gaan met elkaar bespreken hoe we deze avond hebben ervaren en hopen dan op grond daarvan tot een keuze te komen, waarin iedereen zich kan vinden.

Maar opnieuw: het was een mooie avond! Eigenlijk denk ik dan dat we dat soort avonden, waarop we met een brede kring uit de gemeente over een stuk inhoud praten, vaker moeten houden. Maar dan natuurlijk over andere onderwerpen.

Jan Andries de Boer


PREEK OP VERZOEK

 Nu kan het gebeuren dat u door omstandigheden niet naar de kerk kunt komen. Toch had u graag de kerkdienst bijgewoond.  Wanneer onze eigen predikant voorgaat, dan hebt u altijd e mogelijkheid om deze op te vragen. Ds. Jan Andries stuurt u dan graag zijn preek.

Ook als u deze nog eens rustig terug wilt lezen , is er deze gelegenheid.

Even een belletje of email naar onze predikant en het wordt geregeld.

 

De kerkenraad

WEEKEND WEG IN SEPTEMBER 2019

 Opnieuw  kunt u zich opgeven voor een weekendje weg. Niet in juni 2019, maar in september. En wel van vrijdag 27 tot en met zondag 29 september. Het is de bedoeling dat we dan naar het mooie eiland Ameland gaan. We hebben een optie e op een mooie groepsaccommodatie. We moeten uiterlijk 27 december opgeven of dit weekend door gaat. De geschatte kosten per persoon zijn 150 euro,

Wat is de bedoeling van dit weekend? In kernwoorden : Ontmoeting, Gesprek, Verdieping, Rust. In het voorjaar gaan we met de deelnemers het programma maken.

Opgeven graag bij Tiny van Splunter, Marion de Heer, Anneke Goudswaard of Siep Rienstra

 

KOFFIE OCHTEND

We waren donderdag 13  december op onze eerste INLOOP/KOFFIE ochtend met 20 personen. Het werd een heel gezeligge morgen. Er was natuurlijk koffie/thee, maar ook heerlijke appeltaart of kruidenkoek. We deden een voorstel rondje en dat leverde vele mooie en ontroerende verhalen op. Voor we het wisten was de morgen om.  De volgende KOFFIE ochtend staat gepland op  WOENSDAG 16  JANUARI, OM 10.00 UUR.


KINDERNEVENDIENST

In de vorige kerkbrief stond een oproep om meer hulp bij de kindernevendienst. Helaas hebben we hier niets op gehoord.

We zullen ons moeten bezinnen over hoe we verder moeten. Een optie is om niet iedere week kindernevendienst aan te bieden. Een andere optie is om hetgeen je voorbereid hebt en er zijn geen kinderen, mee te nemen naar een volgende keer. Wie hierover mee wil denken, is van harte welkom.

Pietie, Anneke en Anyke


ZO ANDERS, EEN GROET UIT NIJMEGEN.

Ja, we hebben ons plekje in de kerk, in de Ontmoetingskerk in Nijmegen gevonden.

Om 9.30 begint de dienst. Dat is vroeg, heel vroeg, maar dochter Ilse komt met de kinderen ons ophalen. HIer is iedere week kindernevendienst en tienerdienst en dat mist ze in Wijchen.

In het kerkgebouw kerken ook de Rooms Katholieke broeders en zusters. Zij houden hun diensten op zaterdagavond en zondag na onze dienst.

Het eerste weekend van de maand is er om 10.30 uur een gezamenlijke dienst en dan komen Ilse en de kinderen eerst bij ons ontbijten.

De dominee is pas naar een andere plaats vertrokken en zo maken we verschillende predikanten mee. Een cantorij, een kinderkoor en een gemengd koor, ook hier zingen ze graag, maar we missen de manier van zingen van de Lucaskerk in Winkel. Enig heimwee is er dus wel.

Nu is het Advent en gaan we richting Kerst. Op 20 december zijn we uitgenodigd om de kerstviering van de vrouwendienst mee te maken (ach ja, Loes heeft een handicap) en we hebben de uitnodiging van harte aangenomen, want we moeten hier nog heel wat mensen leren kennen. Huisbezoek hebben we gehad, de kerkbode komt in de brievenbus en de zondagsbrief op de mail.

Na de kerst gaat Loes meewerken en -denken aan de vieringen op de eerste zondag van de maand en Wieger wil zich waarschijnlijk aansluiten bij de klusjesgroep. Er is door de week heel veel te doen.

Zondag wordt de derde kaars aangestoken door onze kleindochter Eva van zes jaar. Na de kerstvakantie mag zij naar het kinderkoor en zo burgeren we hier met elkaar kerkelijk in.

Verder genieten we van ons mooie appartement, zo dicht bij de winkels gelegen, dat Loes zelf de boodschappen kan halen, lopend, met de rollator (ook wel met de scootmobiel, hoor).

Het openbaar vervoer is bijna voor de deur, de auto komt bijna de onder het gebouw gelegen parkeergarage niet uit. We rijden met rolstoel de bus in en uit en laten ons rijden door Nijmeegse dreven. Die bus heeft ons al heel wat keren naar de Sint Maartenskliniek gebracht, waar Loes weer helemaal door de medische molen gaat. 

Advent, we hebben de kerstboom staan, er branden twee kaarsen en iedere morgen steken we de Paaskaars aan, d.w.z. we hebben een waxinelichtje in de kaars, want anders was die al lang opgeweest.

Steeds wat lichter wordt het, tot het straks Kerstmis is. We hopen dat dan ook de onderzoeken achter de rug zijn.  Zo gaan we verder. Stap voor stap. Net als in de Wieringerwaard, maar dan anders.

Nu met uitzicht op verlichting van de klachten.

We wensen jullie allen mooie en gezegende dagen!

Wieger van der Weerd en Loes Hogeweg

Valkenaerhof 111           6538 TG Nijmegen

tel. 0246634931    of   0636070007

“DOOR ZAPPA MIJN VORM GEVONDEN”

In de vorige Kerkbrief is onder bovenstaande titel een artikel geplaatst. Daar had een toelichting bij gemoeten, die ik u bij deze alsnog geef. Het gaat om een artikel dat ik afgelopen zomer op verzoek van het Friesch Dagblad geschreven heb. Op 11 september heeft het erin gestaan. Mijn bijdrage maakte deel uit van een zomerserie, waarin aan predikanten gevraagd was om een artikel te schrijven over een ontmoeting of gebeurtenis met grote invloed op het predikantschap. Siep Rienstra had de krant van een familielid gekregen en vond het mooi om het stuk in de Kerkbrief te zetten en ik vond dat een leuk idee. Er had alleen die inleiding bij gemoeten, want ik denk dat het nu wat vreemd over is gekomen. Bij deze dan.

Jan Andries de Boer

 

VAN ELVIS-VIERING TOT U2-DIENST

Binnenkort kunnen de drukproeven worden gemaakt, want alle tekst is geschreven, en de foto’s, die erbij moeten, zijn bijna allemaal uitgezocht. Het boek moet komend voorjaar op 28 mei verschijnen, zal 160 pagina’s omvatten en € 16,99 gaan kosten. En dan kunnen collega’s en andere mensen, die zich bezighouden met het voorbereiden van kerkdiensten, inspiratie gaan putten uit de ervaring van de drie op het omslag genoemde auteurs.

Van Fred Omvlee zijn er stukken over kerkdiensten met muziek van Elvis Presley en over het opzetten van een Top 2000-dienst. Piet van Die schrijft over het werken met de liedjes van Johnny Cash en hij heeft een theologische verantwoording over werken met popmuziek in de kerk, en tevens kortere stukken over Bob Dylan, Paul Simon en Leonard Cohen. Van mijn hand grote stukken over U2 en Bløf en tevens kortere stukken over Santana, Nick Cave en Neil Young.

 

Ik vind het fijn om samen met twee collega’s mijn expertise te delen en mogelijk andere mensen te zetten op het vruchtbare pad, dat ik zelf al bijna 13 jaar bewandel. De PKN steunt Kok/Boekencentrum met een subsidie voor de uitgave van dit boek. Dat vind ik fijn, ook omdat dit een stuk erkenning inhoudt van de landelijke kerk van de betekenis van dit intussen beproefde concept.

Jan Andries de Boer

 

EEN VUURGLOED

 an harte hoop ik dat het in 2020 alsnog door kan gaan, maar volgend jaar in elk geval niet. Ik doel op het project ‘Een Vuurgloed’, waarmee in het voorjaar van 2019 drie kerkdiensten zouden worden ingevuld, en waarvoor drie hedendaagse componisten nieuw werk zouden schrijven voor piano en slagwerk. De composities zouden gebaseerd worden op drie door onszelf uitgezochte bijbelgedeelten, die aldus muzikaal beleefd zouden kunnen worden. Bij ‘Een Vuurgloed’ maakt de uitvoering van een nieuw muziekstuk deel uit van de preek. In Broek op Langedijk hebben we in 2003 al een serie van zeven diensten gedaan, maar sindsdien is de subsidiekraan van het Fonds voor de Podiumkunsten voor driekwart dichtgedraaid, en onze aanvraag voor volgend jaar is helaas niet gehonoreerd. Nu gaan we met hulp van onze Siep, die goed thuis is in subsidieland, kijken of er kerkelijke fondsen zijn, die we om steun kunnen vragen. Mocht dit zo zijn, dan programmeren we de serie voor 2020 alsnog. We hopen erg dat dit gaat lukken. Met alle drie de componisten heb ik al geïnspireerde gesprekken gehad ter voorbereiding van hun componeren. Ook die componisten hopen dat het kan doorgaan. Ik houd u op de hoogte.

Jan Andries de Boer

 

GEBED

Verborgen God,

door een ster in de nacht hebt u ons de bevrijder onthuld;

 een kind, een kwetsbaar mens, geboren zoals wij.

Blijf uw mensen voorgaan,

zodat we toekomst hebben en niet bang zijn

voor de machten en goden van de duisternis.

Jan de Jogh, uit: Rond de langste nacht, Meinema 1996

 

COLLECTE OPBRENGSTEN

 

 

1STE COLLECTE

KERK collecte

2 september

PKN Missionair Werk

52,60

41,50

9 september

Jeugdwerk

54,60

36,85

16 september

PKN Vredesweek

54,30

42,10

30 september

St. Present

66,10

68,10

7 oktober

Collecte Kerk en Israel

62,37

52,65

14 oktober

Werelddiaconaat

41,60

28,65

28 oktober

Santana/Hervormingsdag   

91,45

90,45

4 november

Kerkinactie

56,10

45,20

11 november

KIA Binnenl.diaconaat

66,30

45,65

18 november

St. Present

66,10

56,60

25 november

Diaconie

 

82,85

2 december

PKN Missionair Wer

65,21

50,--

9 december

Pastoraat nieuwe stijl

67,40

60,90

 

02-09-2018 Deur collecte Koffie/thee bijdrage                                 €  64,85

30-09-2018 Deurcollecte  Midden Oosten                                           € 109,30

07-10-2018 DeurcollecteSulawesi                                                           €230,61

04-11-2018 Deurcollecte Koffie/thee bijdrage                                  € 68,67

202-12-2018 Deurcollecte Koffie/Thee bijdrage                               € 78,05


DIACONIE

DORCAS VOEDSELACTIE

 

Van 4-18 november werd ook weer bij ons de Dorcas Voedselactie gehouden. In 3 kerkgenootschappen en in de Superrr werden 18 volle dozen verzameld. In de collectebussen in de kerken zat € 135,-- en een aantal machtigingen ter waarde van € 65,--. De verzegelde, geijkte bus bij de Superrr wordt bij Dorcas in Andijk geteld.

Op zorgboerderij “Buitengewoon in de Polder” van Laura Rustenburg is alles uitgezocht en per product in dozen gedaan. Zo werden toch maar mooi 16 dozen gevuld. Fam. Rustenburg heeft de dozen naar Dorcas in Andijk gebracht.

De komende weken gaan vrijwilligers uit alle ingezamelde goederen voedselpakketten samenstellen in vier sorteercentra in Nederland. Duizenden pakketten zullen nog voor de kerst bij mensen in bittere armoede en nood worden afgeleverd. De eerste vrachtwagens vertrekken deze week.

 omdat wij om hen geven

Het voedselpakket staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een breder programma van Dorcas. Samen met hun partners creëert ze een sociaal vangnet van mensen om de allerarmsten heen. Zo gaan er mensen voor ze zorgen. Met een voedselpakket wordt het leven de komende wintermaanden dragelijker. Het pakket is een bemoediging, een belangrijk steuntje in de rug. We laten hiermee zien dat duizenden mensen in Nederland om hen geven. Een voorbeeld is de 57-jarige Adrian uit Oekraïne. De winter komt er aan en dat is voor hem een zware periode. Hij komt dan nauwelijks de deur uit vanwege kou en sneeuw. Zijn vrouw heeft diabetes en zijn kinderen werken in het buitenland. Hij verloor zijn baan tijdens de crisis. Het is letterlijk kiezen: of brandhout voor de kachel of een zak aardappelen. Omdat wij om hen geven geef ik nog een keer het banknummer voor een donatie: NL04 RABO 0106 2500 00

 

Iedereen heel erg bedankt voor de hulp en de inbreng.

Namens onze diaconie, Anyke Rienstra

 

BIJZONFDERE COLLECTEN DE KOMENDE TIJD

 

25 december 2018

Collecte: KIA – Kinderen in de knel

Zij brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten! Welk project centraal staat in de collectematerialen? Houd in de loop van 2018 kerkinactie.nl/kerst in de gaten.

 

27 januari 2019

Collecte: Wereld Lepra dag 2019

Wat als je als vader of moeder te horen krijgt dat je kind lepra heeft? Je wereld stort volledig in. Dit gebeurt bijna 50 keer per dag. Want iedere 30 minuten krijgt ergens op aarde een kind deze afschuwelijke diagnose. Als ouder weet je wat dat betekent: de kans bestaat dat je kind gehandicapt raakt, en verstoten wordt uit de gemeenschap en de rest van zijn of haar leven in eenzaamheid zal doorbrengen.

Lepra is in ieder opzicht onmenselijk. En ook zo verschrikkelijk onnodig, want voor slechts €35,- kunnen we leprapatiënten zo vroeg mogelijk opsporen en behandelen. Dat is zo ontzettend belangrijk, zeker bij kinderen . Als we dit consequent volhouden, krijgen we lepra uiteindelijk de wereld uit. Voor €35 voorkom je dat een kinderleven onnodig door lepra verwoest wordt. Sluit je ogen niet en geef een kind een toekomst zonder lepra.

 

KERKRENTMEESTERS

Voor hetzelfde geld geeft u meer

Steun uw kerk met een periodieke gift

 

Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

 

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeente biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost.

 

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen, zonder dat het u meer kost.

 

Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen. Over het algemeen is een periodieke gift interessant bij een schenking vanaf [€ …..1].

 

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met: [naam, functie en contactgegevens van de contactpersoon van de gemeente].

 

Bepaal hier de minimale hoogte van het bedrag dat u wilt hanteren.

KERKBALANS 2019

Eind januari ontvangt iedereen weer een brief van ons college van Kerkrentmeesters.

Want ook in 2019 is onze bijdrage hard nodig.

 

Wij willen met elkaar onze kerk in stand houden. En dat vraagt naast inzet ook een financiële bijdrage.

 

In de brief die u de komende tijd zult ontvangen staan de richtlijnen.

 

BEGROTING 2019

 

 

 


VORMING EN TOERUSTING

 

laat je

inspireren

 

Op donderdag 8 november hebben we onder leiding van ds. Jan Andries de Boer 

een bijbel studie avond gehad.

Eerst lazen we op verschillende manieren Psalm 103: 15-22.

En aan de hand van deze lezing moesten we één woord noemen wat ons raakte en waarom.

De meesten werden geraakt door “liefdevol” maar ook “gehoorzaam”, “stof” en

“verzengt” spraken aan en dit hebben we om de beurt toegelicht.

Hierna bespraken we Openbaring 7: 1-4, 9-17.

Een moeilijk, bijzonder gedeelte maar uiteindelijk toch hoopvol en bemoedigend

dat alles goed gaat komen.

Ds. Jan Andries de Boer heeft hier 25 november een inspirerende preek over gehouden.

Marion de Heer.

 

Onze volgende avond is een bloemschik avond bij Tiny van Splunter. Via Winkel op Zondag is hierover gecommuniceerd. Bij het uitkomen van deze kerkbrief, is deze avond net geweest .

 

Dan hebben we op 10 januari een kook avond. Dit zal bijbels koken zijn en dit zal plaats vinden in de pastorie. De komende weken zal hierover berichtgeving zijn in Winkel op Zondag.

Hieronder de daaropvolgende avonden:

 

·         14 februari: Bibliodrama met Siep

·         14 maart: filmavond “de 11 staties”

·         11 april: bloemschikken bij Tiny

·         17 mei: uitje. Anita heeft voorstel Corrie ten Boom huis in Haarlem. Dus wie weet!!

 

Namens “Laat je inspireren” allen een fijne kerst en een goed nieuwjaar gewenst.

Anyke Rienstra

 

 Nederland  (PKN)

 

Op zaterdag 26 januari 2019 zal in Ede de werkconferentie 'Geloven in mensen' worden gehouden, voor iedereen die zich inzet voor mensen in armoede en/of schulden vanuit een kerk, parochie, diaconie of organisatie.

 

De Raad van Kerken is hier volop bij betrokken via het Knooppunt Kerken en Armoede. We willen u bij deze van harte uitnodigen  om deze conferentie bij te wonen,.

Dit wordt een dag vol inspiratie, ontmoeting, verrassende sprekers, praktijkvoorbeelden en tips over hoe je betrokkenheid dichtbij mensen in nood invult. Omdat we geloven in mensen. Ieder mens telt en is even waardevol! Mensen zijn immers beelddrager van God. We geloven dat ieder mens bedoeld is om ‘te leven in overvloed’. Armoede en schulden botsen echter vaak met het leven zoals God dat bedoeld heeft. Bijna 400.000 kinderen groeien op in armoede. En 1 op de 5 huishoudens heeft risicovolle schulden. Dit raakt de kwaliteit van onze samenleving, want niemand hoeft te kort te komen. Op deze conferentie willen we de krachten bundelen om daar wat aan te doen.

 

We hopen u op 26 januari te zien!

Meer informatie en aanmelding via www.geloveninmensen.nu

 

Sprekers en deelsessies

De conferentie begint met een aantal inspirerende sprekers.

Cok Vrooman van het Sociaal en Cultureel Planbureau is gespecialiseerd in armoedeonderzoek en zal ons informeren over actuele ontwikkelingen en trends op het gebied van armoede en schulden.

In een tweede inspiratieblok laten Dick Couvée, diaconaal predikant van de Pauluskerk in Rotterdam, en Don Ceder, raadslid voor de ChristenUnie in Amsterdam, hun licht schijnen over de vraag hoe kerken inspelen op de urgente problemen van armoede in Nederland.

De ochtendsessie sluit af met een aantal mooie voorbeelden van diaconale inzet.

Het programma biedt vervolgens een groot aantal specialistische en interactieve deelsessies, waar de deelnemers volop de gelegenheid krijgen kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren.

 

Organisatoren

Deze grote werkconferentie over armoede en schulden wordt georganiseerd door Kerk in Actie, het Diaconaal Steunpunt van de GVK/NGK, SchuldHulpMaatje Nederland en het Knooppunt Kerken en Armoede.

 

telefoon 033 4633844 - e-mail rvk@raadvankerken.nl - www.raadvankerken.nl

 

KIJK OP DE WERELD

 

            AMNESTYINTERNATIONAL 

 

Op het moment dat ik dit zit te typen is het 10 december, de dag van de rechten van de mens. Vandaag wordt er overal ter wereld geschreven voor mensen die zich inzetten voor de mensenrechten. mensen die ten onrechte, of na een oneerlijk proces, of zelfs helemaal geen proces, in de gevangenis zitten. Ook kunnen we deze mensen zelf een groet sturen.

In Den Helder heeft ‘Write forRinghts’ afgelopen zaterdag in de bibliotheek aldaar plaatsgevonden. Er zijn 199 brieven en kaarten geschreven. Ik hoor net dat er in Schagen 338 en in Tuitjenhorn 81 brieven en kaarten geschreven zijn. Een geweldig resultaat!!

 

Gelukkig is er ook deze keer weer GOED NIEUWS te melden:

 

Olympische Spelen: mensenrechten meegewogen bij toewijzing gastland.

Mensenrechten spelen vanaf 2026 een rol bij de toewijzing van de Olympische Spelen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besloot afgelopen weekeinde nadrukkelijk te gaan kijken naar het naleven van de mensenrechten in de landen die de organisatie op zich willen nemen.

 

Bangladesh: activist vrijgelaten

In Bangladesh is ShahidulAlam – fotograaf en activist – vrijgelaten. Hij zat meer dan 100 dagen gevangen na een interview met Al-Jazeera in augustus 2018. Tijdens zijn gevangenschap werd Alam slecht behandeld.

Na zijn vrijlating bedankte ShahidulAlam leden en supporters van Amnesty International die actievoerden voor zijn vrijlating. ‘Het is geweldig om in contact met jullie te komen. Over de hele wereld speelden met name Amnesty-leden zo’n cruciale rol door druk uit te oefenen die leidde tot mijn vrijlating.’

 

Tanzania: tien mannen vrijgelaten

In Tanzania zijn tien mannen op borgtocht vrijgelaten die ervan werden beschuldigd dat ze een homohuwelijk hadden bezocht.

De tien werden gearresteerd nadat een prominente Tanzaniaanse politicus publiekelijk had opgeroepen om namen door te geven van mannen van wie wordt vermoed dat ze homoseksueel zijn. Daarop had de politie een tip ontvangen dat de tien mannen bij een homohuwelijk op Zanzibar aanwezig waren. Leden van de Tanzaniaanse LHBTI-gemeenschap hebben geregeld te maken met discriminatie, bedreiging en aanvallen

 

Rwanda: criticus regering vrijgelaten

Het Hooggerechtshof in de Rwandese hoofdstad Kigali heeft de aanklachten tegen Diane Rwigara ongegrond verklaard. Ze werd ervan beschuldigd de ‘bevolking aan te zetten tot rebellie’ en van het ‘vervalsen van documenten’.

 

Ook deze keer kunnen we iemand een hart onder de riem steken:

 

Hieronder het verhaal van Leila uit de Filipijnen. U kunt haar een kaart sturen:

 

Senator Leila de Lima uit de Filipijnen is fel tegen president Duterte’s bloedige ‘oorlog tegen drugs’. Nu zit ze sinds februari 2017 vast voor valse aanklachten, die alleen zijn bedoeld om haar het zwijgen op te leggen. Dat is niet gelukt: ze vraagt elke dag vanuit de gevangenis aandacht voor de mensenrechtenschendingen in haar land.

Leila de Lima zou drugsgeld hebben aangenomen voor haar verkiezingscampagne en als minister drugs hebben toegelaten in de gevangenis. Dat zijn valse beschuldigingen. Ze kan levenslang krijgen.

Stuur senator Leila de Lima een groet als morele steun.

TIPS

• Schrijf in het Engels

• Neem geen politiek standpunt in

 

VOORBEELDGROET

Dear Senator,

I admire your courage. You should not be prosecuted for doing your important work.

(Ik bewonder je moed. Je mag niet worden vervolgd vanwege je belangrijke werk.)

ADRES

Office of Senator Leila de Lima                                                postzegel internationaal

Rm. 502 & 16 (New Wing 5/F)

GSIS Bldg., Financial Center DioknoBlvd, Pasay City

Filipijnen.

In onze kerk was de afgelopen twee weken een stand met spulletjes van Amnesty. Er is voor € 88,90 verkocht en 33 mensen hebben hun handtekening onder de petitie gezet. Hartelijk dank daarvoor.

Namens de werkgroep, Anyke Rienstra

 

 

            VLUCHTELINGENWERK

 

Bericht uit de ‘TussenVoorziening’ in Eelde

(waar INLIA statushouders op weg helpt in hun nieuwe leven in Nederland)

 

Keer op keer dompelt hij haar onder water


 

Hij toont een foto van zijn kinderen. Trots. Hij kijkt er zelf ook even naar. Naar zijn drie zonen en zijn dochter. Zijn prinsesje. Zes jaar oud is ze op deze foto; ze blikt met grote ogen de camera in. De foto is van vóór de bominslag. Van vóórdat ze in brand kwam te staan. Zijn vrouw raakt het scherm even aan. Hij verbijt zijn tranen.

 

Hier in de TussenVoorziening in Eelde, waar INLIA vluchtelingen die in Nederland mogen blijven op weg helpt in hun nieuwe bestaan, zijn Ibrahim en Aïsha ver weg van het oorlogsgeweld in Syrië. Ver weg van de oorlog die hun kleine meisje zo heeft verminkt. Maar ook weer niet.

 

Ze leeft nog, goddank, ze leeft nog. Hun mooie, lieve, speelse dochter. Hun verminkte dochter. Ibrahim heeft haar keer op keer in water moeten onderdompelen om de vlammen te doven. Er sloeg een raket in en toen stond ze in brand. Haar broertje deels, zij helemaal. Benen, lijf, armen, hoofd, gezicht.

 

“Mijn vrouw en ik waren bezig ontbijt te maken, in Idlib. We hoorden geen vliegtuigen, anders waren we wel gaan schuilen. Twee van de kinderen speelden buiten. Layla en Karim. Als uit het niets hoorden we een klap, een inslag. Ik rende naar buiten en zag hen branden.”

Chemische wapens? Wie zal het zeggen. “De buren waren dood. Ik heb mijn kinderen in een watervat gedompeld. Het vuur ging maar niet uit.” Hij moet zijn dochter aan haar enkels vasthouden en steeds weer onderdompelen. Uiteindelijk doven de vlammen.

 

Op de Eerste Hulp peuteren artsen de kledingresten uit de verbrande huid van zijn dochter. Ze heeft een injectie gekregen om de pijn te stillen, maar ze schreeuwt het uit. Nog hoort hij haar gillen. In Idlib kunnen ze verder niets voor beide kinderen doen.

Het gezin mag van de vechtende partijen door naar een ziekenhuis in Turkije. “Eigenlijk mocht er maar één ouder mee, maar wij hebben toestemming weten te krijgen om als gezin te gaan.” Aïsha glimlacht naar haar man. Dit is een team, dat zie je.

 

In Turkije worden Karim en Layla geopereerd. Maar de medici maken een blunder. Daardoor zal de huid rond Layla’s ogen, neus, mond en oren huid niet meegroeien terwijl zij groeit. Ze kan niet ademen door haar neus, die is bedekt. Als vader Ibrahim haar iets wil laten zien, blijkt ze niets meer te kunnen zien. Hij schrikt zich rot. Operaties aan haar ogen verhelpen de blindheid, maar de andere problemen verergeren. Het meisje is in zichzelf gekeerd, boos, onhandelbaar.

 

Via facebook ontdekken Ibrahim en Aïsha dan de Amerikaanse BurntChildrenRelief Foundation; een organisatie die behandeling in de VS regelt en ook overtocht en verblijf daar financiert. Ze mailen en zowaar: Aïsha mag met Layla en Karim naar Galveston, Texas. Ibrahim en de andere twee zonen moeten in Turkije blijven - de Amerikaanse autoriteiten laten geen hele gezinnen overkomen. Stel je voor: dan willen ze misschien blijven.

 

In Galveston ziet Layla ook een psycholoog. Die zegt: ze moet tussen de operaties door naar school, doen als alle andere kinderen. De juf en de klas heten Layla welkom. Juf geeft haar dagelijks een knuffel, klasgenootjes nemen haar op. Foto’s tonen het verminkte meisje poserend als ieder meisje van die leeftijd. Hoedje op, hoofd schuin, hand in de zij, smile. “Haar mentale staat ging van onder nul naar 100”, zegt Aïsha.

 

De professoren in Galveston maken een behandelplan tot Layla’s achttiende. Het kan nog goed komen. Aïsha wil daarom asiel aanvragen in de VS. Maar ondertussen is Donald Trump aan de macht gekomen. Ze worden van het ene moment op het andere het land uitgezet. Terug naar Turkije, terug naar af. De behandeling van Layla en haar broertje stopt abrupt. 


 

Binnenkort volgt het tweede deel van het verhaal van Ibrahim, Aïsha en hun kinderen. Dan leest u hoe het verder gaat; hoe het gezin naar Nederland reist en of daarmee de behandeling van Layla goedkomt. Let wel: de strijd van de ouders om hun meisje te helpen, is nog niet voorbij!

 


 

ANDER NIEUWS

BOEKBESPREKING

 

Beste lezer(es)

Vijf jaar geleden verscheen het boek: “Woorden en Verhalen, die er toe doen”.

I

n september j.l. is op veler verzoek een tweede boek gepresenteerd met als titel WOORDEN EN VERHALEN DIE ONS RAKEN. Evenals bij het eerste boek zijn de teksten en verhalen verzameld door Annemiek Wijnker-Hoedjes en Kees Maas svd.

 


Twee enthousiaste mensen hebben teksten en verhalen, die ze in de loop van hun pastorale arbeid hebben gebruikt, in een boek samen gebracht. Ook deze teksten liggen weer dicht tegen de Bijbel aan en zijn gegroepeerd rond een 20-tal grondwoorden als: afscheid nemen, gastvrijheid, groeikracht, hoop, andere liefde, levenseinde, moed,

ouder worden, stilte, solidariteit, verwondering en vriendschap, enz… 

 

Ze kunnen de lezer helpen om te komen tot nadenken en wellicht tot steun en inspiratie zijn. De auteurs hebben, naast hun eigen ervaring, hun licht ook opgestoken bij oude en moderne schrijvers.

 

Voor wie in onze tijd op zoek is naar inspiratie en verdieping kunnen deze boeken veel betekenen. Het is gebleken dat beide boeken in een behoefte voorzien. Van het eerste boek is inmiddels de derde druk verschenen. Ze verdienen  een plaats op de leestafel of op uw nachtkastje. Misschien een cadeautip voor de komende feestdagen, voor jezelf of voor een ander.

 

De opbrengst van de boeken zal besteed worden aan projecten van Dorcas (opleiding van Afrikaanse jongeren) en voor het steunfonds Nieuwe Missionarissen van de SVD.

 

De prijs van beide boeken is : € 17,50 plus € 4.20 verzendkosten

(= € 21.70). U bestelt het boek door dit bedrag over te maken op rekeningnummer: NL17INGB0001242478 prov. proc. SVD Teteringen o.v.v. Emmaüs + adresgegevens.

 

Telefonisch bestellen kan ook bij:

Annemiek Wijnker-Hoedjes, 0226 422070,

Oude Niedorp, Noord Holland

of p. Kees Maas svd, 076 5784236, Teteringen, Breda


 

25 december

 


Vrede op aarde...

de wens van een kind

dat ge uw naasten bemind

In bijna 2000 jaar

werd het niet waar

Waarom mensen van goede wil

houden we ons stil.

Wordt alleen maar verteld

over oorlog en geweld

Vrede op aarde...

beginnen we privé

dan kan ik er ook wat mee.

In mijn huis en mijn straat

op mijn werk met mijn maat

Of ik blank ben of zwart

Vrede op aarde... begint in mijn hart.


 

KINDERVERHAAL

 

WELK DIER MAG ER DIT JAAR IN DE KERSTSTAL STAAN?

                                              


Er was gemopper en ruzie in het dierenrijk. Een van de dieren zei tegen een ander dier: “Waarom mogen ieder jaar de os en de ezel in de stal staan? Waarom wij niet een keer?”

Andere dieren die het hoorden waren het er mee eens en begonnen ook te mopperen.

Koning leeuw hoorde het en liet alle dieren bij elkaar komen op de grote open plek in het bos. Ze waren er allemaal, behalve de os en de ezel, die waren niet uitgenodigd.

Koning leeuw opende de bijeenkomst: “Ik heb gehoord dat jullie ruzie maken over wie er dit jaar in de stal mag staan. Wie wil daar als eerste iets over zeggen?”

De giraffe richtte zijn lange nek op en vroeg het woord. “Ik zou graag in de stal staan. dat is veiliger voor het kind, want ik heb een lange nek en ik kan al van verre het gevaar zien aankomen.”
Daar moest de olifant om lachen: “Dat kan toch niet, jij past met je lange nek niet eens in de stal. Nee, laat mij maar, ik kan met m’n slurf trompetteren als er gevaar dreigt en met mijn grote, stevige lijf kan ik voor de ingang van de stal gaan liggen en ik houd iedereen tegen.

“O”, zei het nijlpaard toen, “ik ben ook stevig en groot, en als ik mijn gevaarlijke bek open, dan durft er niemand dichterbij te komen. Laat mij het maar doen.”

Maar de andere dieren zeiden: “Nee, dat zou niet goed zijn. Jij, olifant, en jij, nijlpaard, jullie zijn veel te groot en te dik, jullie passen niet eens in de stal en bovendien, als jullie je even omdraaien in het stro, dan kun je het kindje wel dood drukken. Nee, jullie zijn zelf veel te gevaarlijk.”

De hond begon te blaffen: “Woef, woef!” Iedereen schrok van dat geblaf en de hond zei: “Ik wil het wel doen, want ik kan goed waken, dag en nacht, en van mijn geblaf schrikt iedereen.”

“Ja, precies”, zei het hert, “dus ook het kind schrikt ervan. En een hond is zo gewoon. Nee, kijk eens naar mij, ik met mijn mooie gewei, laat mij het maar doen, want ik kan met dit stevige gewei iedereen op afstand houden, zonder dat het kind schrikt.”

“Nee”, zei de slang, die sissend om aandacht vroeg, “laat mij het maar doen. Ik lig rustig te loeren op de grond en ik heb een gevaarlijk gif in me”.

“Dat is veel te gevaarlijk”, zei de aap, die van de ene boom naar de ander sprong. Je kunt met je gif ook het kind doden. Nee, laat mij het maar doen, ik slinger van de ene kant van de stal naar de andere en kinderen zijn dol op apen.”

“Een aap in de stal, heb je het ooit gehoord”, zei de duif, “dat is toch geen gezicht. Het is een koningskind,

een kind van de vrede en daar hoort een keurige duif bij. Ik ben het symbool van de vrede, dus als er iemand in de stal mag zijn, ben ik het wel.”

Maar ook daar waren de andere beesten het niet mee eens, want zeiden zij: “Jij hebt vroeger bij Noach al eens een belangrijke taak gekregen om te kijken of de aarde droog was. Laat nu maar eens een ander dier het doen.”

En zo praatten en riepen de dieren maar door elkaar. Toen nam de leeuw weer het woord en zei plechtig: “Ik ben de koning van de dieren en bij een koninklijk kind hoort een koninklijk dier, laat mij die taak dit jaar maar op me nemen” en hij schudde trots met zijn manen en liet zijn grote tanden zien.

“Nee, nee, dat kan ook niet, ook jij bent een gevaar voor het kind want als je honger krijgt kun je het kind wel opeten.”
Ze kwamen er niet uit, de dieren. Daarom besloten ze raad te gaan vragen aan de oude wijze uil, die tot nu toe niets gezegd had. De uil zei: “Jullie lopen allemaal op te scheppen over wat je goed kunt. De een vindt zichzelf nog beter dan de ander. En als iemand iets vertelt, heeft een ander er weer kritiek op. Jullie zijn nog erger dan de mensen, die ook altijd ruzie maken omdat de een zich belangrijker vindt dan de ander.

Laat de os en de ezel nu maar ieder jaar in de stal staan, want de os is een vriendelijk dier, die nooit ruzie maakt met andere dieren. En de ezel, oké, we noemen hem dom en hij maakt lawaai met zijn IA, IA, IA, maar hij is trouw en geeft niet gauw op. Hij bracht Maria al helemaal van Nazareth naar Bethlehem en hij zal Maria en het kind straks naar Egypte brengen om te vluchten voor Herodes. De os en de ezel, eenvoudige dieren, daar houdt God van, dus laat die nu maar ieder jaar in de stal staan. En weet je wat wij gaan doen: we gaan samen kijken als het kind geboren is.”

En dat deden ze. In de kerstnacht liep er een grote stoet dieren naar de stal: voorop de giraffe met de aap om zijn nek geslingerd, daarachter het nijlpaard met de uil op zijn rug. De leeuw liep in de stoet mee en de olifant met op zijn rug de hond. De duif vloog boven de stoet heen en weer en rustte af en toe uit op het gewei van het hert. En de slang kroop rustig tussen alles door. Bij de stal aangekomen zeiden de dieren niet veel. Maar de os en de ezel, die niets gemerkt hadden van alle ruzie die er geweest was, stonden naast het kind en vonden het heerlijk dat er zoveel dieren naar hen en het kind kwamen kijken. Het was een onvergetelijk kerstfeest, daar in de stal.


 

(Schrijver onbekend, naverteld door Theo Vertelman)


 

CONTACT MET DE KERK

 

 

Naam

Adres

 

Plaats

Telefoon

Predikant.

Ds. J.A.A. de Boer0224-541372

 

E-mail:

                               jaa@quicknet.nl

Voorz.kerkenraad

Siep Rienstra06-20769802

 

E-mail

                               rienstra.siep@gmail.com

Scriba

Jeannette Oudejans0226-410848

 

E-mail

jeannette.oudejans@quicknet.nl

Koster: Lucaskerk

Thea Huizenga

e-mail:info.lucaskerk@gmail.com

06--57243786

Kerkgebouw

Lucaskerk

Dorpsstraat 177

1731 RE

Winkel

0224-542112

 

REKENING NUMMERS:.

 

Vrijwillige kerkelijke bijdrage

Banknummer.     NL98 RABO 030.56.01.156

t.n.v. Protestantse Gemeente Winkel e.o

 

 

Diaconie

Banknummer.     NL50 RABO 030.56.02.020

t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Winkel

 

 

 

Website:         www.lucaskerkwinkel.nl       kopij aanleveren via E-mail: gupiboonstra@quicknet.nl

 

Redactie Winkel op Zondag:          Mirjam van Splunter       vansplunter@hetnet.nl

                                                               Jeannette Oudejans          jeannette.oudejans@quicknet.nl

 

Kopij voor het volgende nummer: inleveren voor 13 FEBRUARI 2019

Redactie:Siep Rienstra, Jan Andries de Boer en Luuk Klazinga

Redactie adres: Lucaskerk, Dorpsstraat 177, 1731 RE Winkel

Email redactie:Luuk Klazinga (lj.klazinga@quicknet.nl)

Lay-out Siep Rienstra,          Stencilwerk: Karel Goudswaard

 

 

KERKDIENSTEN.

De kerkdiensten worden gehouden in de Lucaskerk te Winkel

Dorpsstraat 177

De ochtend diensten beginnen om 10.00   uur

 


 

ZONDAG 23 december

Voorgangers

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Tiny van Splunter

Gastvrouw

Bets de Heer

Kindernevendienst

Pietie Voogd

Jongeren nevend.

 

Collecte

Diaconie

Bijzonderheden:

 

 

MAANDAG 24 december

22.00 uur

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Sonja Verhulst

Gastheer

Menno Kant

Collecte

Zending

Bijzonderheden

Lucaskoor zingt mee

 

DINSDAG 25 december

Gezinsdienst

M.m.v. Harmonie de Eendracht uit Kolhorn

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Dinie Berends

Gastheer

Siem van Splunter

Collecte

Kinderen in de Knel

 

 

ZONDAG 30 december

Voorganger

Proponent Dhr. Van der Ham, uit Amsterdam

Ouderling:

Tiny van Splunter

Gastheer

Jan de Heer

Kindernevendienst

Anneke Goudswaard

Collecte

Diaconie

 

MAANDAG 31 december

19.30 uur

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Tiny van Splunter

Gastheer

Gerr Evers

Collecte

Diaconie

 

 

ZONDAG 6 januari

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Siep Rienstra

Gastheer

Dirk Huizenga

Kindernevendienst

Anyke Rienstra

Jongeren nevend.

Edwin Rustenburg

Collecte

Diaconie

Bijzonderheden

Deurcollecte voor de kerk

 

 

ZONDAG 13 januari

Voorganger

Ds. Jaap Jonkmans, Zwolle

Ouderling:

Tiny van Splunter

Gastheer

Siem van Splunter

Kindernevendienst

Pietie Voogd

Collecte

St. Present

 

 

ZONDAG20  januari

OecumenischeViering

’t Veld Martinuskerk

Voorganger

Ds Fokko Omta en Diaken Toon Jorink

 

ZONDAG27 januari

Viering HA

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Dinie Berends

Gastvrouw

Marion de Heer

Kindernevendienst

Anyke Rienstra

Collecte

Missionair werk

Bijzonderheden

Deurcollecte voor Lepra

 

ZONDAG3 februari

Voorganger

Dhr. Bas van der Bent

Ouderling:

Joop de Heer

Gastvrouw

Bets de Heer

Kindernevendienst

Anneke Goudswaard

Jongeren nevend.

Edwin Rustenburg

Collecte

Werelddiakonaat

 

ZONDAG 10februari

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Sonja Verhulst

Gastheer

Gerr Evers

Kindernevendienst

Anyke Rienstra

Collecte

Ouderen activiteit

 

ZONDAG 17 februari

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Dinie Berends

Gastheer

Jan de Heer

Kindernevendienst

Pietie Voogd

Collecte

KiA Noodhulp

 

ZONDAG24 februari

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Siep Rienstra

Gastheer

Menno Kant

Kindernevendienst

Anneke Goudswaard

Collecte

Diaconie

 


 

VOEDSELBANK KOP VAN NOORD 

Wist u:

dat de doelstelling van de Voedselbank Kop Van Noord is het bestrijden van (verborgen) armoede en verspilling van voedsel in het bijzonder in de Noordkop? 

·         dat de voedselbank vanuit Anna Paulowna wekelijks 160 pakketten uitdeelt in Hollands Kroon en Schagen?

·         dat er 2 vrijwilligers van onze kerk regelmatig pakketten uitdelen vanuit de Fenixkerk?

·         dat de voedselbank er is voor mensen die kortere of langere tijd echt niet rond kunnen komen?

·         dat voedselhulp meestal voor 3 tot 6 maanden is, waarna de hulp steeds weer verlengd kan worden tot  maximaal 3 jaar?

·         dat u houdbare producten mee kunt nemen naar de kerk en in de voorhof neer kunt leggen?

·         dat de diaconie er voor zorgt dat de producten bij de voedselbank komen?

·         dat u ook een gift kunt geven?

dat de voedselbank een ANBI status heeft, waardoor uw gift aftrekbaar is van de belasting?

 

Wilt u het rekeningnummer weten? St. Voedselbank "Kop van Noord" te Anna Paulowna, nr. NL64INGB0004877289