Jaarverslag seizoen 2022-2023 van de Lucaskerk te Winkel

 

WE BLIJVEN VERBONDEN, MAAR OOK VERBINDEN

 

Als we kijken naar het afgelopen seizoen, dan zijn we weer volop actief geweest.

We hebben de zondagse erediensten waarin iedere keer een voorganger is, een organist, kindernevendienst op de 1e en 3e zondag van de maand, jongerennevendienst op de 1e zondag van de maand en als er kleine kinderen zijn bieden we ook oppas aan. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar iemand die aandacht nodig heeft. In sommige diensten staat er een prachtig liturgisch bloemstuk op tafel. De PKN-vlag hangt uit als de kerk open is. En ook als iemand niet naar de kerk kan komen, dan is het altijd mogelijk om de dienst online mee te beleven via kerkdienstgemist.nl. Een paar keer zijn de kerkdeuren dicht en gaan we naar andere kerken in de buurt i.v.m. een oecumenische dienst, de zomervakantie of vanwege de Corso.

 

Laten we eens alle activiteiten doorlopen van het afgelopen seizoen 2022-2023. Dat zijn er eigenlijk best veel…

 

Tijdens de gemeenteavond van 30 mei 2022 hebben we kunnen meegenieten van de studiereis van Ds. Jan Andries de Boer naar Rwanda. Hij had deze reis al in 2020 gemaakt, maar door Corona was het er nog niet van gekomen om dit met de gemeente te delen. Annelies heeft tijdens de gemeenteavond een toelichting gegeven op de jaarcijfers.

 

Tijdens de dienst op 1e Pinksterdag, 5 juni hebben Marco en Loes Noordhuis belijdenis van het geloof afgelegd en is het gedachteniskruisje van Dirk Reijne opgehangen door zijn vrouw Ans. Een bijzondere dienst.

 

Het ouderenuitje ging dit jaar op woensdagmiddag 29 juni naar Schoorl. Er waren 18 80-plussers en 4  begeleiders mee. De ouderen, maar ook de begeleiders genoten volop van een rit in de Zonnetrein door het Schoorls duingebied. Het was een interessante, gezellige en zonnige middag.

 

Op zondagochtend 3 juli werd Marijke Groen bevestigd als diaken en in de avond was er in de Muziektuin in Schagen een U2 rockdienst. Een goed bezochte muzikale viering.

 

Tijdens de zomerperiode waren de gemeenteleden van de Fenixkerk bij ons te gast en wij bij hen. Zo ook tijdens de Floralia en tijdens de Corso.

 

Tijdens het Nazomeren weekend in augustus was de Lucaskerk op zaterdag en zondag geopend voor bezoekers. In de kerk was een tentoonstelling te zien van schilderijen van Freek van der Veen en stonden er liturgische bloemstukken. Gertjan Herder had een aantal houtsnijwerken tentoon gesteld en liet zien hoe hij te werk gaat. Zondagochtend was er een Kort Metten dienst, waarin het thema van de schilderijen van Freek van der Veen aan de orde kwamen.

 

De Startzondag was op zondag 4 september. De dienst met het thema “Aan Tafel” werd gehouden in de Lucaskerk in aanwezigheid van een 50-tal gemeenteleden. Tijdens de dienst vierden we het Heilig Avondmaal. Voorafgaand aan de Startzondag was op zaterdagavond een goed bezochte gezellige gemeente BBQ op het erf van Joop en Marion de Heer.

 

 

 

In oktober zijn we weer gestart met meditatie+ en met koffieochtenden.

 

Op donderdagavond 27 oktober startte het “Laat je inspireren” seizoen met een filmavond. Het werd de film “La Famille Bélier” over een doof gezin met een horende dochter die goed kan zingen en moet kiezen tussen haar familie en haar passie. Jammer dat het een klein groepje was, maar het was een boeiende film met de nodige humor.

 

Op donderdagavond 17 november had de Inspiratie groep een Bijbelstudie met ds. Jan Andries de Boer over lezen met je hart, “Goddelijke lezing”. Dit vraagt om een aandachtige houding, voorbereiding, verwachting en verlangen iets op het spoor te komen dat God mij wil zeggen door de tekst. In 4 stappen gingen de deelnemers door de tekst van Johannes 7 vers 37-39; door te zoeken, vinden, kloppen en opengedaan worden. En als dit lukt hopen dat het werkt in de praktijk van je leven.

 

Op vrijdagavond 18 november kwam de Jong Belegen groep na lange tijd weer een keer bij elkaar in de pastorie. Die avond waren er nieuwe deelnemers en werd er kennisgemaakt en bij gekletst. De intentie werd uitgesproken om weer meerdere keren per seizoen met elkaar af te spreken.

 

Voor Dorcas hebben we samen met andere kerken in november altijd de voedselinzamelingsactie. Er worden helaas geen dozen meer gevuld, maar er was wel gelegenheid om een steentje bij te dragen door geld te doneren zodat daar voedselpakketten van gekocht konden worden. Aan deze actie deden ook de Fenixkerk, de Doopsgezinde Vermaning en de Superrrmarkt in ’t Veld mee.

 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 20 november werden 3 overleden gemeenteleden genoemd en herdacht. Het kruisje met hun naam erop blijft een jaar hangen op het gedachtenisbord. In deze dienst is voor iedere overledene een eigen kaars gemaakt met naam en data, die door familie of nauw betrokkene wordt aangestoken aan de Paaskaars. Deze kaars gaat na afloop van de dienst mee met de familie of wordt gebracht. Iedereen kon in deze dienst een gedachteniskaarsje aansteken. De kruisjes worden door de wijkouderling een jaar na het overlijden bij de nabestaanden gebracht.

 

Na afloop van de dienst op zondag 11 december werd afscheid genomen van organist Jan van der Hulst. Hij en zijn vrouw zijn verhuisd naar Hoofddorp.

In de avond kwamen de jongeren in de pastorie bij elkaar voor een maaltijd en chathese. Tijdens dit seizoen hebben ds. Jan Andries de Boer en zijn vrouw Janny van Kampen drie van dit soort avonden georganiseerd.

 

Op donderdagavond 15 december werd onder leiding van Tiny van Splunter in het kader van “Laat je inspireren” gebloemschikt. Een groep van ruim 10 dames ging aan het einde van de avond naar huis met een zelf gemaakt kerststuk.

In zorgcentrum De Koppeling werd diezelfde avond een kerstdienst gehouden door onze eigen predikant ds. Jan Andries de Boer. De bezoekers aan deze dienst kregen van de Diaconie een kerstattentie overhandigd. Deze kerstattentie is ook gebracht naar alle 75+ leden van de Lucaskerk.

 

 

 

 

 

 

Op Kerstavond werd de dienst muzikaal ondersteund door Alex (orgel), Tristan (drum), Ciska (trompet) en Carla (saxofoon) en afgesloten met Glühwein.

Op Kerstmorgen was er een gezinsdienst met muzikale medewerking van Harmonie de Eendracht uit Kolhorn en spel van Siep, Luuk en Sjaak.

 

Op donderdagavond 26 januari ging de Inspiratie groep met elkaar in gesprek over het geloof aan de hand van een lied, voorwerp of een tekst dat hun aansprak bij de geloofsbelevenis. Er kwam naar voren dat het soms moeilijk is om te uiten wat je voelt maar dat dat in een lied goed verwoord wordt. Zo had iedereen ook zijn eigen lievelingslied of liederen. Er kwamen enkele voorwerpen op tafel die belangrijk waren in iemands geloof. Het was een mooie avond met veel openheid.

 

Op zondag 29 januari was er een dienst die was voorbereid door leden van de wijk van Tiny van Splunter. Tijdens de dienst werden de Bijbelteksten gelezen door gemeenteleden en was er muzikale ondersteuning door de zangroep en gitaarspel van Sjaak Bakker.

 

Op zaterdagavond 11 februari is er door de Diaconie in het Cultuurhuis in Lutjewinkel een diner verzorgd voor 22 mensen. De organisatie lag in handen van Janny van Kampen, Carla van Bremen en Pietie Voogd. De opbrengst ging naar het doelproject van de Diaconie; varkenshouders in Rwanda een project van Red een Kind.

 

Op zondag 19 februari was er een Westfriese dienst met als titel “Koik zien”. Woorden van Ina Broekhuizen-Slot, zang door Tiny Irgolitsch en muziek door Klaas Boonstra en Jacqueline Jacobs. Een bijzonder dienst die voor herhaling vatbaar was.

 

Op donderdagavond 2 maart heeft Sjaak Bakker in het kader van Laat je inspireren een aantal gemeenteleden verteld over zelfgemaakte muziekinstrumenten.

 

Op woensdagmiddag 29 maart kwamen een aantal kinderen van de kindernevendienst in de kerk om uitleg van ds. Jan Andries de Boer te krijgen over de liturgietafel en werd er een rondje door de kerk gedaan en gekeken bij het orgel en in de toren bij het uurwerk. Daarna werden de Palmpasen stokken gemaakt, die vervolgens in de dienst op Palmzondag 2 april door de kinderen aan de gemeenteleden getoond werden.

 

Donderdagavond 30 maart hebben een aantal dames bij Tiny van Splunter in het kader van Laat je inspireren weer een mooi paasstuk gemaakt.

 

De week voor Pasen kregen alle leden van de Lucaskerk de vernieuwde uitgave van de Kerkbrief in de brievenbus: het Lucas Magazine. Een informatief blad volledig in kleur gedrukt.

 

Tijdens de dienst op 1e Paasdag werd de dienst opgeluisterd door het 30 man/vrouw tellend koor Singing Surrender uit Schagen. Na de dienst deelde de Diaconie fruitbakjes uit aan 75+ leden.

 

Op zaterdag 13 mei is er een afsluitend uitje van “Laat je inspireren” naar het Nationaal Reddingmuseum in Den Helder. Dat staat dus nog te gebeuren.

 

 

 

 

 

Ik hoop dat ik geen activiteiten vergeten ben te vermelden in mijn overzicht, maar dat zou best mogelijk zijn. We doen nl. heel veel. En dat voor een relatief kleine gemeente.

 

De Kerkenraad heeft het afgelopen seizoen 2022/2023 6x vergaderd.

Het jaargesprek met ds. Jan Andries de Boer heeft op woensdag 16 november 2022 plaatsgevonden tijdens het moderamen. We hebben naar elkaar uitgesproken dat we elkaar als “team” zien. Ieder teamlid heeft zijn eigen kwaliteiten en zo vullen we elkaar aan, ook in de Kerkenraad.

 

We blijven net als de afgelopen jaren positief naar de toekomst kijken, ondanks het afnemende kerkbezoek om ons heen. Gemeenteleden hebben zich uitgeschreven, maar er zijn ook nieuwe bijgekomen. We zijn blij dat de corona pandemie ook iets goeds heeft gebracht; het streamen van de diensten, zodat ook mensen die niet naar de kerk kunnen komen de dienst toch mee kunnen beleven. Ook buiten de zondag om ontmoeten we elkaar tijdens diverse activiteiten. We zijn en blijven hierdoor verbonden met elkaar. Laten we daarvoor blijven bidden en vertrouwen op God.

 

Tot slot een woord van dank aan de dominee en alle vrijwilligers die de kerk draaiende houden. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Samen staan we sterk!

 

8 mei 2023

Jeannette Oudejans, scriba