ZONDAG 23 december

4e ADVENT

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Tiny van Splunter

Gastvrouw

Bets de Heer

Kindernevendienst

Pietie Voogd

Collecte

Diaconie

 

MAANDAG 24 december

22.00 uur

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Sonja Verhulst

Gastheer

Menno Kant

Collecte

Zending

Bijzonderheden

Lucaskoor zingt mee

 

DINSDAG 25 december

Gezinsdienst

M.m.v. Harmonie de Eendracht uit Kolhorn

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Dinie Berends

Gastheer

Siem van Splunter

Collecte

Kinderen in de Knel

 

 

ZONDAG 30 december

Voorganger

Proponent Dhr. Van der Ham, uit Amsterdam

Ouderling:

Tiny van Splunter

Gastheer

Jan de Heer

Kindernevendienst

Anneke Goudswaard

Collecte

Diaconie

 

MAANDAG 31 december

19.30 uur

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Tiny van Splunter

Gastheer

Gerr Evers

Collecte

Diaconie

 

 

ZONDAG 6 januari

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Siep Rienstra

Gastheer

Dirk Huizenga

Kindernevendienst

Anyke Rienstra

Jongeren nevend.

Edwin Rustenburg

Collecte

Diaconie

Bijzonderheden

Deurcollecte voor de kerk

 


 

KERKDIENSTEN.

De kerkdiensten worden gehouden in de Lucaskerk te Winkel

Dorpsstraat 177

De diensten in Winkel beginnen om 10.00 uur

mocht er oppas nodg zijn, dan wordt eenvrijwilliger/ster opgeroepenDe diensten in de Fenixkerk en Lucaskerk  beginnen   om 10 uur

 Denkt u nog aan een extra ( jaarlijkse) bijdrage voor de zending? ( lees Plaatselijk Missionair Werk)

 


ZONDAG 13 januari

Voorganger

Ds. Jaap Jonkmans, Zwolle

Ouderling:

Tiny van Splunter

Gastheer

Siem van Splunter

Kindernevendienst

Pietie Voogd

Collecte

St. Present

  

ZONDAG20  januari

OecumenischeViering

’t Veld Martinuskerk

Voorganger

Ds Fokko Omta en Diaken Toon Jorink

 

ZONDAG 27 januari

Viering HA

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Dinie Berends

Gastvrouw

Marion de Heer

Kindernevendienst

Anyke Rienstra

Collecte

Missionair werk

Bijzonderheden

Deurcollecte voor Lepra

 

ZONDAG 3 februari

Voorganger

Dhr. Bas van der Bent

Ouderling:

Joop de Heer

Gastvrouw

Bets de Heer

Kindernevendienst

Anneke Goudswaard

Jongeren nevend.

Edwin Rustenburg

Collecte

Werelddiakonaat

 

ZONDAG 10 februari

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Sonja Verhulst

Gastheer

Gerr Evers

Kindernevendienst

Anyke Rienstra

Collecte

Ouderen activiteit

 

ZONDAG 17 februari

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Dinie Berends

Gastheer

Jan de Heer

Kindernevendienst

Pietie Voogd

Collecte

KiA Noodhulp

 

ZONDAG24 februari

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Siep Rienstra

Gastheer

Menno Kant

Kindernevendienst

Anneke Goudswaard

Collecte

Diaconie