ZONDAG3 maart

THEATERGROEP SAMAR

Zie pagina 5 en 6

Ouderling:

Tiny van Splunter

Gastheer

Dirk Huizenga

Collecte

Diaconie en kerk , bij de uitgang na de dienst

 

De deurcollecte kerk op de 1ste zondag wordt verschoven naar zondag 10 maart

 

ZONDAG 10 maart

1ste zondag veertigdagentijd

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Joop de Heer

Gastheer

Siem van Splunter

Kindernevendienst

Anneke Goudswaard

Collecte

40 dagen project

zie pagina 10

 

 

ZONDAG 17 maart

2e zondag veertigdagentijd

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Sonja Verhulst

Gastvrouw

Marion de Heer

Kindernevendienst

Anyke Rienstra

Collecte

40 dagen project

zie pagina 11

 

 

ZONDAG 24 maart

3e zondag veertigdagentijd

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Siep Rienstra

Gastvrouw

Bets de Heer

Kindernevendienst

Pietie Voogd

Collecte

40 dagen project

zie pagina 12

KERKDIENSTEN.

De kerkdiensten worden gehouden in de Lucaskerk te Winkel

Dorpsstraat 177

De diensten in Winkel beginnen tot en met Pasen om 10.00 uur

mocht er oppas nodg zijn, dan wordt eenvrijwilliger/ster opgeroepenDe diensten in de Fenixkerk en Lucaskerk  beginnen   om 10 uur

 Denkt u nog aan een extra ( jaarlijkse) bijdrage voor de zending? ( lees Plaatselijk Missionair Werk)

 

 

ZONDAG 31 maart

4e zondag veertigdagentijd

Voorganger

Ds. Burret Olde

Ouderling:

Dinie Berends

Gastheer

Gerr Evers

Kindernevendienst

Anneke Goudswaard

Collecte

40 dagen project

zie pagina 13

 

 

ZONDAG 7 april

5e zondag veertigdagentijd

Wijkdienst

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Tiny van Splunter

Gastheer

Dirk Huizenga

Kindernevendienst

Anyke Rienstra

Collecte

40 dagen project

zie pagina 14

Bijzonderheden

Deur collecte Kerk

 

 

ZONDAG 14 april

6e zondag veertigdagentijd

Voorganger

Mevr. Anke van Putten

Ouderling:

Joop de Heer

Gastheer

Jan de Heer

Kindernevendienst

Pietie Voogd

Collecte

40 dagen project

zie pagina 15

 

 

18 april                Witte Donderdag           19.00 uur

 

19 april                Goede Vrijdag                 19.30 uur

 

20 april                Stille Zaterdag                 22.00 uur

 

21 april                PASEN                                 10.00 uur