KERKDIENSTEN.

De kerkdiensten worden gehouden in de Lucaskerk te Winkel

Dorpsstraat 177

De diensten beginnen om 10.00 uur

De kerkdiensten in de Fenix kerk te Nieuwe Niedorp beginnen  om 10.00 uur

mocht er oppas nodg zijn, dan wordt eenvrijwilliger/ster opgeroepenDe diensten in de Fenixkerk en Lucaskerk  beginnen   om 10 uur

 Denkt u nog aan een extra ( jaarlijkse) bijdrage voor de zending? ( lees Plaatselijk Missionair Werk)

 

  


 

ZONDAG 17 november 

Voorganger

Ds. Noeme Visser

Ouderling:

Tiny van Splunter

Gastheer/vrouw

Gerr Evers

Kindernevendienst

Anyke Rienstra

Collecte

St Present