KERKDIENSTEN

De kerkdiensten worden gehouden in de Lucaskerk, Dorpsstraat 177 in Winkel

De diensten beginnen om 9.30.00 uur, tenzij anders vermeld.

 

ZONDAG 3 juli

Viering Heilig Avondmaal

Marijke Groen wordt bevestigd als Diaken

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Dinie Berends

Gastheer

Dirk Huizenga

Collecte

Werelddiaconaat

Kindernevendienst

Petra Herder

 

ZONDAG 3 juli

19.00 uur U2 dienst

Muziektuin te Schagen

 

ZONDAG 10 juli

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Tiny van Splunter

Gastheer

Siem van Splunter

Collecte

Diaconie

 

 

ZONDAG 17 juli

Kerken wij in Nieuwe Niedorp

Aanvang: 10.00 uur

 

 

ZONDAG 24 juli

Voorganger

Theo Vertelman

Ouderling:

Siep Rienstra

Gastvrouw

Anneke Goudswaard

Collecte

Ouderen activiteit

 

ZONDAG 31 juli

Kerken wij in Nieuwe Niedorp

Aanvang: 10.00 uur

 

 

ZONDAG 7 augustus

Voorganger

Hittjo van Hummelen

Ouderling:

Dinie Berends

Gastheer

Dirk Huizenga

Collecte

Zending

 

 

ZONDAG 14 augustus

Kerken wij in Nieuwe Niedorp

Aanvang: 10.00 uur

 

 

ZONDAG 21 augustus

Nazomeren

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Tiny van Splunter

Gastvrouw

Marion de Heer

Collecte

Diaconie

 

 

ZONDAG 28 augustus

Voorganger

Ds Hanna Smit

Ouderling:

Tiny van Splunter

Gastvrouw

Bets de Heer

Collecte

Diaconie

 

 

 

STARTZONDAG 4 SEPTEMBER

Meer nieuws hierover in de volgende kerkbrief, WoZ en Website.