ZONDAG 19 JANUARI

Fenix kerk

Oecumenische viering

Voorganger

Fokko Omta; Toon Jorink

 

 

ZONDAG  26 JANUARI

Voorgangers

Ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar

Ouderling:

Siep Rienstra

Gastvrouw

Anneke Goudswaard

Kindernevendienst

Anneke Goudswaard

Collecte

JOP

 


KERKDIENSTEN.

De kerkdiensten worden gehouden in de Lucaskerk te Winkel

Dorpsstraat 177

De diensten beginnen om 10.00 uur


mocht er oppas nodg zijn, dan wordt eenvrijwilliger/ster opgeroepenDe diensten in de  Lucaskerk  beginnen   om 10 .00 uur

 

iedere zondag koffie na de dienst
ZONDAG  2 FEBRUARI 

Voorgangers

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Joop de Heer

Gastheer

Dirk Huizenga

Kindernevendienst

Anyke Rienstra

Jongeren nevend.

Edwin Rustenburg

Collecte

Wereld diaconaat

 

 

ZONDAG 9 FEBRUARI

Voorganger

Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Tiny van Splunter

Gastvrouw

Marion de Heer

Kindernevendienst

Pietie Voogd

Collecte

Catechese/Educatie

 

 

 

16 FEBRUARI

Voorganger

Pastor Theo Vertelman

Ouderling:

Dinie Berends

Gastheer

Siem van Splunter

Kindernevendienst

Anneke Goudswaard

Collecte

Wereld diaconaat