KERKDIENSTEN

De kerkdiensten worden gehouden in de Lucaskerk, Dorpsstraat 177 in Winkel

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld

 De dienst is live te volgen op             www.lucaskerkwinkel.nl


 

 


 

ZONDAG 30 januari

Voorganger

Ds. Jaap Jonkmans

Ouderling:

Siep Rienstra

Diaken

Gertjan Herder

Gastvrouw

Bets de Heer

Koster

Joop Mantel

Kindernevendienst

geen

Collecte

JOP

Organist

Jan v/d Hulst

Opname team

Piet Boonstra

 

ZONDAG 6 februari

Voorganger

Ds Jan Andries de Boer

Ouderling:

Dinie Berends

Diaken

Gerda Goossens

Gastheer

Dirk Huizenga

Koster

Siep Rienstra

Kindernevendienst

Anyke Rienstra

Collecte

Wereld diaconaat

Organist

Alex Peet

Opname team

Frank Goossens

 

ZONDAG 13 februari

Voorganger

Bas v/d Bent

Ouderling:

Joop de Heer

Diaken

Pietie Voogd

Gastvrouw

Anneke Goudswaard

Koster

Jopie van Damme

Kindernevendienst

geen

Collecte

Noodhulp Nepal

Organist

Jan v/d Hulst

Opname team

Nico Voogd

 

Zondag 27 februari ZANGDIENST    

 

Zondag 27 februari is de zondag van Carnaval. In de Lucaskerk is het dan ook een feestelijke dienst. Vele malen hebben Luuk en Siep ons verrast met een nieuw theaterstuk. Door de corona onzekerheden is het er niet van gekomen dat zij een nieuw stuk kunnen presenteren. In plaats  daarvan houden we nu een zangdienst. Deze zou aanvankelijk op 2 januari zijn.

 

U kunt uw voorkeursliederen opgeven door de intekenlijst in te vullen die in de Voorhof ligt of het persoonlijk door te geven aan Siep Rienstra ( 06-20769802 of email: rienstra.siep@gmail.com

 

 

ZONDAG 20 februari

Voorganger

Ds Jan Andries de Boer

Ouderling:

Tiny van Splunter

Diaken

Gertjan Herder

Gastheer

Siem van Splunter

Koster

Dirk Huizenga

Kindernevendienst

Petra Herder

Collecte

Diaconie

Organist

Jan v/d Hulst

Opname team

Piet Boonstra

 

ZONDAG 27 februari

Zangdienst met verzoekliederen

Voorganger

Siep Rienstra

Ouderling:

Dinie Berends

Diaken

Gerda Goossens

Gastheer

Gerr Evers

Koster

Joop Mantel

Kindernevendienst

geen

Collecte

Diaconaat

Organist

Viool

Klaas Boonstra

Jacqueline Jacobs

Opname team

Frank Goossens


We hopen dat we vanaf 30 januari weer naar de kerk kunnen.

Mocht dit niet het geval zijn dan vervalt de gastheer of gastvrouw