ZONDAG 8 september

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger

Ds Jan Andries de Boer

Ouderling:

Joop de Heer

Gastheer/vrouw

Gerr Evers

Kindernevendienst

Anneke Goudswaard

Collecte

Diaconie

Bijzonderheden

 

 

ZONDAG 15 september

Voorganger

Drs.Mw. Janneke Ploeger

Ouderling:

Nico Voogd

Gastheer/vrouw

Jan de Heer

Kindernevendienst

Pietie Voogd

Collecte

Zending

Bijzonderheden

Nw Niedorp is bij ons te gast

 

ZONDAG 22 september

We kerken in de Fenix ivm corso

m.m.v Lucaskoor

Voorganger

Fokko Omta

 

ZONDAG 29 september

Voorganger

Ds Jaap Jonkmans

Ouderling:

 

Gastheer/vrouw

Siem van Splunter

Kindernevendienst

Anneke Goudswaard

Collecte

Werelddiaconaat

 

ZONDAG  6 oktober

Voorgangers

Ds Jan Andries de Boer

Ouderling:

Tiny van Splunter

Gastheer/vrouw

Dirk Huizenga

Kindernevendienst

Anyke Rienstra

Jongeren nevend.

Edwin Rustenburg

Collecte

St. Present

 

ZONDAG 13 oktober

Oecumenische viering in de Lucaskerk

Voorgangers

o.a. Ds. Jan Andries de Boer

Ouderling:

Werkgroep Oecumene

Gastheer/vrouw

Werkgroep oecumene

Kindernevendienst

Pietie Voogd

Collecte

Oecumene


 


KERKDIENSTEN.

De kerkdiensten worden gehouden in de Lucaskerk te Winkel

Dorpsstraat 177

De diensten beginnen om 10.00 uur

De kerkdiensten in de Fenix kerk te Nieuwe Niedorp beginnen  om 10.00 uur

mocht er oppas nodg zijn, dan wordt eenvrijwilliger/ster opgeroepen



De diensten in de Fenixkerk en Lucaskerk  beginnen   om 10 uur

 



Denkt u nog aan een extra ( jaarlijkse) bijdrage voor de zending? ( lees Plaatselijk Missionair Werk)

 

  

ZONDAG 20 oktober

Voorganger

Mevr. Anke van Putten

Ouderling:

Joop de Heer

Gastheer/vrouw

Marion de Heer

Kindernevendienst

Anneke Goudswaard

Collecte

Werelddiaconaat

 

ZONDAG 27 oktober

Voorganger

Ds Jan Andries de Boer

Ouderling:

Siep Rienstra

Gastheer/vrouw

Bets de Heer

Kindernevendienst

Pietie Voogd

Collecte

 

Bijzonderheden

De dienst is voorbereid door wijk 1 en 2

 

 

ZONDAG  3 november 

Voorgangers

Ds Peter Verhoeff

Ouderling:

Dinie Berends

Gastheer/vrouw

Dirk Huizenga

Kindernevendienst

Anyke Rienstra

Jongeren nevend.

Edwin Rustenburg

Collecte

Missionaire werkgroep

 

 

ZONDAG 10 november Viering Heilig Avondmaal

Voorganger

Ds Jan Andries de Boer

Ouderling:

Nico Voogd

Gastheer/vrouw

Anneke Goudswaard

Kindernevendienst

Anneke Goudswaard

Collecte

Diaconie

Bijzonderheden

m.m.v Young Spirit Singers

 

 

ZONDAG 17 november 

Voorganger

Ds. Noeme Visser

Ouderling:

Tiny van Splunter

Gastheer/vrouw

Gerr Evers

Kindernevendienst

Anyke Rienstra

Collecte

St Present