Lucaskerk
dorpstraat 177
1731 RE Winkel    0224 542 112  


Predikant    Ds.J.A.A. de Boer 
0224-541372   mailadres: jaa @ quicknet.nl

     
       Voorzitter  Siep Rienstra van de Kerkenraad  0224 531 611         rienstra.siep@gmail.com
         Scriba      Jeannette Oudejans                      0226 410 848         jeannette.oudejans@quicknet.nl
                                                                     
      
                                          
                                                                                  
   
 
                                Heeft u suggesties of wilt u reageren op onze homepage kan dit op ons E-mail adres 
                  

Redactie Winkel op Zondag:     Mirjam van Splunter    0224-531910      vansplunter@hetnet.nl

                                                  Jeannette Oudejans     0226-410848      jeannette.oudejans@quicknet.nl

                                                   Berichten WOZ uiterlijk woensdagavond doorgeven Kerkbrief                              Luuk Klazinga         lj.klazinga@quicknet.nl


Ledenadministratie:                      Joke Peet, p/a Lucaskerk dorpsstraat 177  1731 RE Winkel 


     REKENING NUMMERS    Vrijwillige kerkelijke bijdrage
     Rekeningnummer: NL98 RABO 030.56.01.156
     t.n.v.  Protestantse Gemeente Winkel e.o
 
    Zending  
     Rekeningnummer:   NL02 RABO 030.56.06.182
     t.n.v. zending 
 
   Diaconie van de Protestantse Gemeente Winkel e.o.
     Rekeningnummer  NL50 RABO 030.56.02.020
     t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Winkel

    Kerkbrief   
     rekeningnummer  NL98 RABO 030.56.01.156
     t.n.v. Verenigde Protestantse Gemeente Winkel  e.o
     duidelijk onder vermelding "Kerkbrief"
                                                                                              

 

     Deze Homepage is gemaakt door Piet en Guda Boonstra. 
     We maken de web-site voor de Lucaskerk, we maken de foto's,
     maar de tekst wordt geschreven door de leden van de Gemeente