BRIEF VAN DE KERK nr. 5

PROTESTANTSE GEMEENTE te WINKEL e.o

Afbeelding met tekst, tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

Zie ook onze website: www.lucaskerkwinkel.nl

September 2020

 

Aan allen die verbonden zijn met de Lucaskerk.

 

We hadden goede hoop om in september weer samen naar de kerk te kunnen. Als kerkenraad hebben we geworsteld of wij onze kerkdeuren weer konden openen. Hier en daar hebben we gemeenteleden gevraagd. Uiteindelijk hebben we besloten dat we in september de kerkdeuren toch nog niet openen. Voor u en ons een teleurstelling!

 

Dat betekent ook dat we ook geen activiteiten organiseren met een open karakter, zoals bijv. koffieochtenden en meditatie. Het Lucaskoor zal ook nog niet beginnen met haar repetitie avonden.

 

Dat betekent dat de online kerkdiensten ook in september worden aangeboden. Dit zal in de maand september om en om met de Protestantse Gemeente te Pancras zijn.

 

Vandaar dat u wederom een BRIEF VAN DE KERK ontvangt.

 

De komende zondagen kunt u via onze website (www.lucaskerkwinkel.nl) elke zondag een kerkdienst meemaken.

 

Enkele adressen:

Ds. Jan Andries de Boer:        tel. 0224-541372        email: jaa@quicknet.nl

Scriba: Jeannette Oudejans   tel. 0226-410848        email:jeannette.oudejans@quicknet.nl

 

Met een vriendelijke groet,

Siep Rienstra (voorzitter)

 

In deze brief van de kerk:

 

·         Pastorale brief van Ds. Jan Andries de Boer: GEDULD

·         In memoriam: Wim van Zeggeren

·         Jaarverslag van de kerk

·         Bloemengroet

·         Van de diaconie

·         Stichting Present

·         Dorcas

·         Kerkdiensten, deze bijwonen? Zie de laatste pagina.

 

PASTORALE BRIEF: GEDULD

Traditioneel wordt geduld tot de deugden gerekend, net als bijvoorbeeld bescheidenheid, zacht­aardigheid en vriendelijkheid. Ook iemand als Paulus houdt zijn lezers voor dat het goed is om de manier waarop je in het leven staat aan de hand van dergelijke waarden te modelleren. Ik kom erop omdat het duidelijk is dat de huidige ontwikkelingen geduld van ons vragen. Kerkelijk ge­zien bijvoorbeeld heel specifiek waar het gaat om onze wens om weer samen de eredienst te kun­nen vieren zoals we dat gewend zijn. Daarom ging ik ook eens even bladeren in de Bijbel. En wat blijkt dan: waar we tegenwoordig het woord ‘geduld’ gebruiken, staat er in oudere vertalingen van de Bijbel ‘lankmoedigheid’. Een woord waarvan je eerst zou kunnen denken dat je niet weet wat het betekent, maar wat toch heel eenvoudig in elkaar zit, want als voorvoegsel voor ‘moedigheid’ betekent ‘lank’ gewoon ‘lang’, en dan is lankmoedigheid een karaktertrek of een aangeleerde instelling, waardoor we lang de moed erin houden. Precies wat van ons gevraagd wordt. Maar wat blijkbaar niet vanzelf spreekt, want het aantal relletjes neemt de laatste tijd bepaald toe en een groepering als ‘Viruswaarzin’ valt niet op door tolerantie.

 

Meer dan eens vertelt de Bijbel van God dat Hij lankmoedig is. Daar mogen we blij mee zijn, want als er één levensvorm is die er een potje van maakt en van blijft maken dan is dat wel de mens. In het Niedorper Weekblad van 19 augustus heb ik een stukje geschreven over respect, ingegeven door wat Janny en ik zagen op één van de natuurcampings waar wij de afgelopen zomer verbleven. Die namelijk een prachtige bloemenweide had, waar echter een bandenspoor doorheen liep, waarvan de randen qua bloemen waren kaalgeplukt, en waar jongens voortdurend doorheen renden om hun shuttletje te halen, zonder dat hun ouders zeiden dat ze meer hun best moesten doen op het grasveld te blijven. Daarna ging mij denken door. Respect, wat is dat inderdaad vaak ver te zoeken. Respect voor ouderen: hoe vaak gebeurt het niet dat jonge mensen in het openbaar vervoer gewoon blijven zitten als er een oudere binnenkomt voor wie geen zitplaats meer beschikbaar is? Respect voor klein grut, dat namelijk zomaar tussen twee auto’s door achter een bal kan komen aangerend, als er ook door woonwijken veel te hard gereden wordt. U zult hier vast moeiteloos uw eigen voorbeelden aan toe kunnen voegen. Onlangs was de World Press Photo tentoonstelling een week lang in Alkmaar. Eén van de foto’s, die mij troffen, was van een stuk muur tussen Mexico en de Verenigde Staten, die namelijk niet alleen mensen van elkaar scheidt, maar die dwars door de leefgebieden van dieren heenloopt, die dan ineens bij die muur terechtkomen en niet meer verder kunnen. Er waren daar ook foto’s van de manier waarop de politie het protest smoort in Hong Kong. Een foto van een jongeman met een politieknie op zijn hoofd, bijvoorbeeld. Dan denken we natuurlijk ook meteen aan George Floyd. Wat is er veel respect niet! Ik was van plan te gaan schrijven dat het de natuur is, die de grofste vorm van geen respect wordt aangedaan. Maar hoezo? Wat mensen elkaar aandoen en de manier waarop ze dan voorbij kunnen gaan aan het feit dat andere mensen óók gevoel hebben is wat mij betreft, ook al gebeurt het keer op keer, volkomen onbegrijpelijk. En toch is wat we met elkaar als mensen sinds enkele eeuwen de natuur aandoen waarschijnlijk nóg erger. De gevolgen van olieboringen, gebruik van gif, noem het maar op. En als er dan in een beschermd gebied olie wordt gevonden, komt er meestal gauw genoeg een ontheffing, zodat er toch geboord kan worden. En wat gebeurt er nu de Noordpool langzamerhand al zijn ijs kwijtraakt? Jawel een race tussen de aangrenzende landen, wie daar het meeste voordeel uit zal weten te halen.

Is het dan eigenlijk wel iets om blij mee te zijn dat God lankmoedig is? Zou het niet veel beter zijn als Hij ingreep?

 

Ach heden, ik wilde een stukje gaan schrijven over het geduld dat van ons gevraagd wordt nu de coronacrisis een zaak van lange adem blijkt te zijn en we in elk geval in september hier in Winkel de kerkgang in de gewone zin van het woord nog niet opvatten. Ben ik terecht gekomen in een sombere bespiegeling over de nietsontziende mens. Die uit moet kijken, want God mag lankmoedig zijn, maar de natuur, die is pas echt nietsontziend. Als onze levenswijze leidt tot opwarming van de aarde, zoals duidelijk het geval is, en daar komen stormen en ander noodweer van en hoogwater, dan houden die echt niet halt waar wij ons bevinden.

 

Hmm, gaat het mij nog lukken dit stukje tot een goed einde te brengen? In principe is dit stuk tekst een vervolg op de pastorale brieven, waarmee ik begon in maart het leven stil werd gelegd. Maar dan zal de hoop toch niet mogen ontbreken? Jawel, en die is er ook. In het stukje in de Niedorper dat ik al eerder aanhaalde, heb ik ook de vele mooie bermen genoemd die wij op onze fietstochten hebben gezien. Nu wij, in feite nog maar een paar jaar, weten dat de bijen het zo moeilijk hebben, is er wel degelijk iets veranderd en nog spoedig ook. Ook is het me opgevallen hoeveel financiële bronnen er ineens bleken te kunnen aangeboord toen particulieren en bedrijven het moeilijk kregen doordat ze ineens geen geld meer konden verdienen. Als wij willen zijn wij stukken flexibeler dan we denken. Als we met elkaar echt willen, dan zijn er in korte tijd veranderingen van betekenis te behalen.

 

Er zijn dingen waar wij invloed op kunnen hebben. Dat is in de eerste plaats ons eigen gedrag, in handelen en in de manier waarop wij onze boodschappen doen, en in de tweede plaats de manier waarop wij (als het de tijd daarvoor is) stemmen. Maar op de manier waarop mensen in andere landen stemmen hebben we bijvoorbeeld geen invloed. Laten we hopen en bidden dat Trump straks niet wordt herkozen, want die is op het gebied van geen respect voor wie of wat dan ook momenteel de grote kampioen. Maar Poetin en Xi zijn ook zowel voor hun medemensen als voor de natuur ware verschrikkingen.

 

Toch vind ik lankmoedigheid wel een erg mooi woord. Mooier dan geduld, eigenlijk. Want de vormen van geen respect die ik hierboven genoemd heb zijn geen dingen die we moeten dulden. Die moeten we niet eindeloos laten voortbestaan. Maar laten we alsjeblieft wel de moed erin houden! En vertrouwen op de enorme creativiteit die er onder ons mensen kan loskomen als we werkelijk gemotiveerd zijn én overtuigd zijn dat het zin heeft ons in te zetten.

 

Als mensen zijn we volgens de Bijbel gemaakt naar Gods beeld. God is de Schepper; ook wij zijn creatief. God is lankmoedig; ook wij zijn in staat lang de moed erin te houden of nieuwe moed te vatten. God is Geest en wij zijn in staat dromen te dromen en gezichten te zien.

 

Nu eindelijk nog even naar ons gemeenteleven. De Startzondag hebben we voorlopig uitgesteld. En we starten ook nog niet met ons programma: de avonden van Inspiratie en het mediteren en al die dingen - we hopen dat het binnenkort kan, maar nu nog niet. Het is fijn dat het met de online-diensten zo goed gaat. Broek op Langedijk gaat in september vanwege bepaalde door hen geplande diensten, die echt voor de gemeente zelf zijn, even zelfstandig verder, maar voegt zich vanaf oktober weer bij ons, mocht daar reden voor zijn. Maar we hopen dat dat niet hoeft. U weet: officieel mogen er sinds juni alweer diensten worden gehouden met maximaal honderd aanwezigen als daarbij de regel van 1,5 meter maar wordt ge*respecteerd. Het lijkt erop dat we op die manier in onze kerk met zo’n veertig mensen kunnen samenkomen, maar samen koffie drinken in de Voorhof zit er dan niet in. Half september komt de kerkenraad bij elkaar, dan hopen we een lijn uit te kunnen zetten voor 1 oktober en daarna. Voor de dienst van 23 augustus hebben we een paar mensen uitgenodigd erbij te zijn. Dat zullen we komende tijd steeds doen. Als u er graag een keer bij bent, laat het gerust weten, maar besef wel dat we het nog even heel klein houden.

 

Jan Andries de Boer

 

IN MEMORIAM

Wilhelm van Zeggeren (27 oktober 1927 - 4 augustus 2020)

Op 4 augustus overleed Wim, voluit Wilhelm van Zeggeren. Hij was 92 jaar. Tot enkele jaren geleden was hij een trouwe kerkganger; in het recentere verleden kwam hij met de scootmobiel. Door een longziekte was Wim zeer benauwd. Dat was ook de reden dat hij de laatste jaren niet meer kwam: aangezien hij van het aantrekken van een sok al geheel buiten adem raakte, kon hij  de moeite om er op tijd te zijn niet meer opbrengen. Ook al had hij in principe een opgeruimde natuur, Wim heeft in zijn leven veel moeite gekend. Om te beginnen was daar de oorlog, die in zijn familie op een heel eigen manier zijn sporen heeft getrokken. Zeventien jaar oud maakte hij in Oostenrijk van zeer dichtbij mee dat de nazi's een stel zigeuners doodschoot. In de kerk van Haarlem, waar hij opgroeide, leerde hij Bep Stui kennen, met wie hij trouwde en een gezin stichtte. Samen kregen ze vier kinderen. Maar ze moesten meemaken dat dochter Erna omkwam bij een auto-ongeluk en zoon Gerard overleed nadat hij door een invaliditeit in moeitevolle omstandigheden was geraakt. Zijn vrouw Bep is 6,5 jaar geleden overleden. Ondanks al dit verdriet is Wim nooit bij de pakken neer gaan zitten. Alleen als hij erg benauwd was, dan verlangde hij naar de dood. Deze is laat gekomen echter, zo sterk was blijkbaar zijn lichaam. Op maandag 10 augustus is hij in Heerhugowaard gecremeerd na een samenkomst aldaar, waarin we Psalm 122 hebben gelezen, een pelgrimslied over de opgang naar Jeruzalem, de stad van de vrede, die in zijn aardse gestalte zoveel strijd kent, maar die ook een hemelse gestalte heeft. Moge hij daar rust en vrede vinden en moge de nagedachtenis aan Wim van Zeggeren zijn kinderen en kindskinderen tot zegen zijn.

 

Jan Andries de Boer

 

BLOEMENGROET

Normaal staan er iedere zondag bloemen op de liturgietafel, die na afloop van de dienst naar hun bestemming worden gebracht.

Nu we niet iedere zondag een digitale dienst hebben vanuit onze eigen kerk, maar ook vanuit een samenwerkende kerk elders, staan er niet iedere zondag bloemen op de liturgietafel.

De afgelopen tijd gingen de bloemen naar:

 

5 juli:               Mevr. Ria de Jager     Nieuwe Niedorp

2 augustus      Dhr. Eme Kadijk         Middenmeer

23 augustus    Mevr. Bea Huizenga Schagen

 

KERKDIENSTEN

·         Zondag 6 september wordt de kerkdienst verzorgd door de PG te Winkel.

Voorganger: Ds. Jan Andries de Boer

·         Zondag 13 september wordt de dienst verzorgd door de PG te Pancras.

Voorganger is Ds. John Bijman.

·         Zondag 20 september wordt de kerkdienst verzorgd door de PG te Winkel.

Voorganger: Ds. Jan Andries de Boer

·         Zondag 27 september wordt de dienst verzorgd door de PG te Pancras.

Voorganger is Ds. John Bijman.

 

 


JAARVERSLAG seizoen 2019-2020 van de Lucaskerk te Winkel

 

WE BLIJVEN VERBONDEN, MAAR OOK VERBINDEN

 

Als we kijken naar het afgelopen seizoen (vanaf mei 2019), dan zijn we volop actief geweest.

We hebben de zondagse erediensten waarin iedere keer een voorganger is, een organist, kindernevendienst als er kinderen zijn, jongerennevendienst op de eerste zondag van de maand en als er kleine kinderen zijn bieden we ook oppas aan. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar iemand die aandacht nodig heeft. In sommige diensten staat er een prachtig liturgisch bloemstuk op tafel. De PKN-vlag hangt uit als de kerk open is. Een paar keer zijn de kerkdeuren dicht en gaan we naar andere kerken in de buurt i.v.m. een oecumenische dienst, de zomervakantie of vanwege de Corso.

 

Tijdens de gemeenteavond van 15 mei 2019 hebben we met elkaar in groepjes gesproken over het thema “Uitdagen”.

Vrijdag 17 mei heef de groep “Laat je inspireren” een bezoek gebracht aan Haarlem. Zij hebben daar een stadswandeling gedaan en het Corrie ten Boom huis bezocht.

Zondag 2 juni zijn een aantal gemeenteleden naar Amsterdam naar poptempel Paradiso geweest voor de presentatie van het boek “Van Elvis-viering tot U2-dienst” en een popdienst met Cashflow3 en TeBoven live. In deze dienst ging Ds. Jan Andries de Boer samen met ds Fred Omvlee en ds Piet van Die voor.

 

Op zondag 9 juni werd afscheid genomen van diakenen Louise van Splunter en Piet Boonstra, ouderling Sonja Verhulst en kerkrentmeester Peet van Damme. Nico Voogd werd bevestigd als kerkrentmeester en Thea van Dongen als diaken.

 

Het ouderenuitje naar Broekerveiling in Broek op Langedijk was op vrijdag 21 juni. Er waren 20 ouderen en 5 begeleiders mee. Het was een geslaagde zonnige middag.

 

Op zondagavond 7 juli werd in de open lucht in de Muziektuin in Schagen een U2 dienst gehouden in samenwerking met de protestantse gemeentes van Callantsoog, Harenkarspel, Krabbendam, Schagen, Winkel en De Zijpe. Een goed bezochte viering.

 

Nazomeren heeft plaatsgevonden op 17 en 18 augustus. De kerk was open en op zondag was er een zogenaamde “Korte Metten” dienst en daarna de “Zing in”.

 

De Startzondag was op zondag 1 september en werd voorbereid door de Jong Belegen groep. De dienst met het thema “Vertrouwen” werd gehouden op het strand van Petten in aanwezigheid van een 40-tal gemeenteleden.

 

Op 10 oktober zijn we weer gestart met een aantal koffieochtenden voor 75plussers. Ook meditatie+ is weer gestart.

 

Op 13 oktober was er een Oecumenische viering in de Lucaskerk. Tijdens de dienst werd afscheid genomen van de werkgroep, waarin Jopie van Damme jarenlang zitting heeft gehad.

 

Op zondag 10 november hebben The Young Spirit Singers hun medewerking aan de dienst verleend. We kerkten die dag in Kolhorn i.v.m. de renovatie van de kerkvloer van de Lucaskerk.

 

Voor Dorcas hebben we samen met andere kerken in november altijd de voedselinzamelingsactie, waar bij we dozen vullen met houdbare voedings- en schoonmaakmiddelen. Ook voor de Voedselbank Kop van Noord-Holland worden er voedingsmiddelen ingezameld en staat er elke zondag een doos in de Voorhof.

 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 24 november werden 2 overleden gemeenteleden genoemd en herdacht. Het kruisje met hun naam erop blijft een jaar op het gedachtenisbord. In deze dienst is voor iedere overledene een eigen kaars gemaakt met naam en data, die door familie of nauw betrokkene wordt aangestoken aan de Paaskaars. Deze kaars gaat na afloop van de dienst mee met de familie of wordt gebracht. Iedereen kan in deze dienst een gedachteniskaarsje aansteken.

De kruisjes worden door de wijkouderling een jaar na het overlijden bij de nabestaanden gebracht.

 

Met de adventsdiensten gingen we op weg naar Kerst en na een goed bezochte kerstnachtdienst met het Lucaskoor volgde op kerstmorgen de gezinsdienst met Winkel’s Harmonie.

 

En zo gingen we het jaar 2020 in. Een memorabele tweede helft van het seizoen.

 

Zondag 23 februari was er een theaterdienst “Mozes en Aaron” met als thema “Bevrijding”. Siep  Rienstra en Luuk Klazinga speelden Mozes en Aaron en de muzikale begeleiding werd verzorgd door Klaas Boonstra en Jacqueline Pol en haar kinderen.

 

En toen werd het zondag 15 maart. Die zondag kwamen we voorlopig voor het laatst bij elkaar door het besluit van de regering om de kerken te sluiten vanwege Corona. Al snel werd er door Ds. Jan Andries de Boer het idee opgevat om een digitale kerkdienst te maken met medewerking van enkele gemeenteleden en werd er een samenwerking opgestart met de gemeenten in Broek op Langedijk, St. Pancras en Krabbendam. Op die manier was er elke week een digitale kerkdienst beschikbaar, die ook op andere momenten dan alleen de zondag bekeken kon worden. We willen Alex Peet, Jacqueline Pol, de zanggroep en ouderlingen en in het bijzonder Piet en Guda bedanken voor hun medewerking aan de diensten die zijn opgenomen in de Lucaskerk.

 

Rond Pasen heeft de Diaconie aan 18 gemeenteleden een fruitbakje overhandigd.

 

Alle 80plussers hebben in mei een door Guda Boonstra ontworpen kaart gekregen met daarin de mededeling dat het ouderenuitje dit jaar helaas geen doorgang kon vinden vanwege Corona, maar dat zij volgend jaar (bij leven en welzijn) opnieuw uitgenodigd zullen worden.

 

Door Corona hebben de vergaderingen van de diverse werkgroepen in de periode maart - juni geen doorgang kunnen vinden. Langzaam wordt dit weer opgestart, aangezien we weer in kleine groepjes bij elkaar mogen komen. We hopen dat bij we bij de start van het seizoen op zondag 6 september weer gemeente kunnen zijn, al zal het waarschijnlijk wel op 1,5 meter afstand van elkaar zijn.

 

De Kerkenraad heeft het afgelopen seizoen 2019/2020 4x vergaderd.

Het jaargesprek met Ds. Jan Andries de Boer heeft op 22 juni 2020 plaatsgevonden tijdens het moderamen. We hebben naar elkaar uitgesproken dat we elkaar als “team” zien. Ieder teamlid heeft zijn eigen kwaliteiten en zo vullen we elkaar aan, ook in de Kerkenraad.

 

We blijven met elkaar positief naar de toekomst kijken, ondanks Corona, de financiële situatie en het afnemende kerkbezoek om ons heen. De gesprekken bij de koffie vinden we naast de kerkdienst heel belangrijk. Daar ontmoeten we elkaar. Daar zijn we verbonden met elkaar. We hopen dit snel weer voort te kunnen zetten! Laten we daarvoor bidden en vertrouwen op God.

 

Juni 2020

Jeannette Oudejans, scriba

 

DIACONIE

In het vorige stukje schreef ik over een gezinnetje dat met een vakantieweek mee mocht. Door omstandigheden is dit niet door gegaan. Wel ben ik met deze moeder en dochter van 10 jaar een dagje naar Artis geweest, waarbij de diaconie de entreekosten van dit gezinnetje heeft betaald.

 

Die dag had ik 2 oppaskinderen, waarvan het meisje een vriendinnetje van de dochter was en haar broertje van 7 jaar. Zijn we gezellig een dagje naar Artis geweest. We hadden ruim tijd genomen om er te komen, omdat de A10 noord er die dag uit ging. Nou sneller konden we er niet komen. We mochten pas om 10 uur naar binnen en waren er al om half 10. Dus eerst maar koffie in een cafeetje aan de overkant van de weg. Het dochtertje die nog nooit in Amsterdam was geweest keek haar ogen uit en vroeg zich af of daar allemaal mensen woonden in die hoge gebouwen.

 

Klokslag 10 uur mochten we naar binnen. Het was perfect dierentuinweer en de moeder maakte heel wat foto’s op haar mobiel. We genoten allemaal. Op sommige plaatsen was eenrichtingsverkeer, of stonden er toezichthouders, maar we hadden helemaal geen last van de coronaregels. Het was zelfs erg rustig en dat was natuurlijk voor ons een voordeel. Het enige nadeel was dat er geen plattegrond was, dus we liepen wel eens wat te zoeken. Bij de zeeleeuwen kwamen we net op voedertijd, dat was leuk om te zien. Ook de apen stalen natuurlijk de show.

 

In de speeltuin moest natuurlijk geklauterd en geklommen worden, konden wij volwassenen even uitrusten. Daarna weer verder, en op een gegeven moment op een muurtje ons meegebrachte broodje opgegeten.

Tegen half drie begon het te regenen, maar we moesten alleen nog naar het planetarium en kwamen daar vlak voor een show aan en konden ook nog naar binnen. Mazzel dus. Daar kregen we een show door het heelal, de stoelen gingen draaien en dat vonden we allemaal maar een gekke ervaring.

 

Na nog even snoepen in het winkeltje en alle 3 kinderen van een sleutelhanger met diertje eraan voorzien, moesten we door de regen naar de auto.

Toen gingen we nog naar de Mc Donalds bij Hoorn, nou dat was voor mij een ervaring op zich. En het was best lekker, Big Mac met frietjes.

 

Om 6 uur bracht ik iedereen moe en voldaan weer thuis. Op mijn mobiel kon ik zien dat we ruim 8 kilometer gelopen hadden. De moeder zei voldaan: hier kunnen we weer heel lang op teren. Ze was erg blij en dankbaar dat ze deze dag aangeboden had gekregen. Zelf was ze geestelijk en financieel niet in staat om met haar dochter zo'n dagje uit te doen.

 

En daar doen we dit uiteindelijk voor. Zo zijn er heel veel mensen die niets zelf kunnen ondernemen, dus misschien dat we volgend jaar andere gezinnen blij kunnen maken.

 

Pietie Voogd


 

STICHTING PRESENT

Zaterdag 15 augustus is het Boetje van Present in Middenmeer officieel geopend door wethouder Mary van Gent. Dit was een feestelijke bijeenkomst voor bestuur, medewerksters en vrijwilligers. Vanwege corona was er geen ruchtbaarheid aan gegeven, om niet te veel mensen te trekken. Wel konden alle klanten die een pas hebben om te kopen in het Boetje, bij aankoop afgelopen week een kortingsbon krijgen voor hun volgende aankoop. Ook is de zomeruitverkoop weer begonnen. Niet alleen geregistreerde klanten, maar iedereen kan hier een outfit kopen. Er worden erg leuke spullen ingebracht die nog een tweede leven waard zijn.

 

Ook zijn er bij het Boetje van Present mondkapjes verkrijgbaar. Op 60 graden wasbaar en er kan zo nodig een filter in geschoven worden. Voor klanten ( minima) €1,-, voor ieder ander €2,50. Ook bij mij thuis zijn de mondkapjes verkrijgbaar. Er zijn weer allemaal nieuwe stofjes ingekocht op de lappenmarkt in Utrecht en de naaimachine maakt als ik thuis ben overuren. De opbrengst is voor Stichting Present.                          

Pietie Voogd tel. 0644370011

 

DORCAS VERHUIST

Dit najaar verhuist Dorcas van Andijk naar Almere. De centrale ligging van onze nieuwe locatie maakt samenwerking, ontmoeting en kennisuitwisseling makkelijker. Ook biedt de verhuizing naar Almere betere kansen om personeel aan te trekken.

 

Goede samenwerking tussen hulporganisaties is erg belangrijk. Elke organisatie heeft haar eigen kennis en ervaring. Door die te bundelen, bereiken we allemaal betere resultaten. De nieuwe, meer centraal gelegen locatie in Almere is goed bereikbaar met zowel de auto als met het OV. Ontmoetingen met andere organisaties zijn hierdoor eenvoudiger te realiseren. Door de centrale ligging en de goede bereikbaarheid hopen we bovendien vaker onze vrijwilligers en donateurs te kunnen ontmoeten.

 

Tot slot: Andijk, de plaats waar het allemaal is begonnen, verlaten we niet helemaal. Tegenover ons huidige kantoor komt een Dorcas-regiocentrum, inclusief een grotere, nieuwe winkel.

 

We kijken er naar uit u straks te ontmoeten op onze nieuwe locatie in Almere. Het nieuwe adres wordt: Radioweg 1, 1324 KW in Almere.

 

REKENINGNUMMERS COLLECTE DIACONIE EN KERK

·         Elke zondag is er een collecte doel. Nu we niet in de kerk collecteren kunt u uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie: IBAN nummer:

NL50 RABO 0305 6020 20 onder vermelding van “Collecte”.

·         En natuurlijk heeft de kerk ook geld nodig. Het rekeningnummer van de kerk is:

NL98 RABO 030.56.01.156

 

AANWEZIG WILLEN ZIJN BIJ DE OPNAME van onze kerkdiensten?

 

De opname voor zondag 6 september is op donderdagavond 3 september om 19.30 uur

De opname voor zondag 20 september is op donderdagavond 17 september om 19.30 uur

 

Wilt u hierbij aanwezig zijn? ( maximaal 4 personen) dan op de dinsdag ( 1 of 15 september) even bellen met Tiny van Splunter. 0224-541376