BRIEF VAN DE KERK nr. 6

PROTESTANTSE GEMEENTE te WINKEL e.o.

Afbeelding met tekst, tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

Zie ook onze website: www.lucaskerkwinkel.nl

Oktober 2020

 

Aan allen die verbonden zijn met de Lucaskerk,

 

We gaan weer fysieke diensten houden. Vanaf zondag 4 oktober. Wel zijn er de nodige regels. Mocht u nog niet naar de kerk kunnen, dan is het altijd mogelijk om via internet kerkdiensten te volgen van andere kerken. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl en vul daar de kerkelijke gemeente in waar u een dienst van wilt volgen.

Waarschijnlijk gaan wij in de maand oktober nog een digitale dienst aanbieden. Zie daarvoor steeds de WOZ of kijk op onze website.

 

REGELS WAAR WIJ ONS AAN ZULLEN MOETEN HOUDEN:

 

 • Max. aantal bezoekers is 50 personen. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 • Bij binnenkomst wordt u gevraagd om uw handen ontsmetten, geen handdruk, etc.
 • U wordt gevraagd uw naam en telefoonnummer in te vullen op een lijst (verplicht i.v.m. gemeentezang).
 • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
 • Er is geen gaderobe, eventuele jassen moeten meegenomen worden in de kerkzaal.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 
 • U volgt van de aanwijzingen van de coördinatoren.
 • U volgt de aangewezen looproutes. 
 • Liever geen bezoek aan het toilet.
 • Gemeentezang is vooralsnog beperkt toegestaan We zingen alleen het slotlied. In Winkel op zondag wordt dit afgedrukt. De overige zang wordt verzorgd door de zangroep.
 • Na de dienst is er helaas geen mogelijkheid tot koffiedrinken en wordt u gevraagd om de kerk te verlaten. Houd ook daar de verplichte afstand.
 • U moet zelf een WOZ van de tafel afnemen.

 

Wij zoeken nog een gastheer/vrouw voor zondag 11 oktober en 13 december. U kunt zich opgeven bij Jeannette Oudejans.

 

Enkele adressen:

Predikant: Ds. Jan Andries de Boer:       tel. 0224-541372              email: jaa@quicknet.nl

Scriba: Jeannette Oudejans                       tel. 0226-410848              email:jeannette.oudejans@quicknet.nl

 

Met een vriendelijke groet,

Siep Rienstra (voorzitter)

 


VERTROUWEN OF ANGST

De afgelopen maanden was alles anders. Voor mij als dominee betekende dit onder andere dat er een stuk tijd vrij kwam. Want het bezoekwerk kwam voor het grootste deel te vervallen en de kerkdiensten gingen online, en wel in een samenwerking met Broek op Langedijk en Sint Pancras, wat inhield dat ik slechts eens in de drie weken een dienst hoefde te verzorgen. Ik heb de gelegenheid te baat genomen om flink aan de studie te gaan. In het begin wist ik uiteraard nog niet dat het zo’n tijd ging duren en heb ik een paar losse boeken gelezen, die er al een tijd op wachtten door mij gelezen te worden. Toen ik begreep dat het langer ging duren heb ik een tweedelig werk van de Duitse theoloog EugenDrewermann ter hand genomen. Het telt in totaal ruim 1300 pagina’s in klein lettertype. Ik ben er nog niet mee klaar (halverwege deel 2) en schrijf dus in de tegenwoordige tijd: ik lees het in het Duitse origineel en met name in het begin zat het me niet altijd glad, omdat Duitsers sterren zijn in het maken van lange zinnen, en bij Drewermann strekt één zin zich soms uit over een hele alinea. Maar u weet misschien dat ik mijn studie in Zürich (Zwitserland) begonnen ben en dus is de taal het probleem niet. Welnu, het is fantastisch. Af en toe vind ik het adembenemend, zo boeiend als het is! U kunt er vanuit gaan dat het zijn invloed gaat hebben op de manier waarop ik preek en wat dat betreft zult ook u er naar ik hoop plezier van hebben.

 

Het werk heet ‘Tiefenpsychologieund Exegese’. Daarbij is exegese een duur woord voor bijbeluitleg. Heel belangrijk dus, want één en hetzelfde bijbelgedeelte kun je doorgaans op allerlei verschillende manieren uitleggen: volgens verschillende methodes. Wat psychologie is zult u vast weten. Dat is de kennis van de werking van de geest (zonder hoofdletter): hoe werkt de menselijke geest, wat gebeurt er in een mens als hij dingen meemaakt, hij verwerkt een mens verlies, hoe komt het dat een mens in het ene geval zus reageert en in het andere geval zo, etcetera. Van Dale schrijft: psychologie is de ‘wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoek van het bewustzijn en de be­wustzijnsverschijnselen, het psychische gebeuren.’ Daarbij gaat het om het bewustzijn (maar ook het onbewuste) van mensen afzonderlijk. Dieptepsychologie houdt zich bezig met wat Carl Gus­tav Jung heeft benoemd als het ‘collectief onbewuste’. Het idee is dan dat alle dingen die we als mensen in de loop van de evolutie hebben meegemaakt sporen hebben achtergelaten.

 

Een voorbeeld uit de dierenwereld. Afgelopen voorjaar was ik in Rwanda. Het overladen programma voorzag ook in een toeristisch dagje: we gingen op safari. Dat werd op een gegeven moment spannend, want we kwamen vast te zitten tussen twee groepen olifanten, en olifanten kunnen in Rwanda agressief zijn. De gids vertelde ons dat er soms toeristen uit India waren, die dachten dat ze de olifanten konden aaien, omdat dat in India kan. Maar in Rwanda kan dat niet. De oorzaak is naar alle waarschijnlijkheid dat de olifanten in Rwanda zelf door de eeuwen heen veel agressie van de mens te verduren hebben gehad en zijn het daarom niet op de mens voorzien hebben. Die ervaringen hebben hun invloed gekregen op hun instinct.  En dat is onafhankelijk van de vraag of afzonderlijke olifanten ooit iets van een mens te duchten hebben gehad. Zo ook bij de mens. Jung is degene die ontdekte dat er zoiets als een collectief onbewuste moet zijn. Het onbewuste is dat wat er in ons is, waar we ons echter niet bewust van zijn. Is dat ‘collectief’, dan gaat het daarbij om de schat aan ervaringen die we met elkaar delen als mensen van alle tijden, waar we ons inderdaad niet bewust van zijn, maar die ondertussen een grote invloed hebben op de manier waarop we reageren, waarop we denken, en zeker ook op de manier waarop we dromen. We dromen in hoge mate in symbolen. Daarbij is een symbool iets dat staat voor iets anders. Bekend is het voorbeeld van Freud, die in elke toren, boomstam of staaf een fallussymbool zag.

 

Het is lastig om over dit soort diepgaande dingen op een toegankelijke manier te schrijven. Het beste kan ik maar meteen een toepassing maken, naar aanleiding van zo’n staaf in zijn symbolische betekenis. Want het mag duidelijk zijn: ook de bijbelverhalen staan vol symbolen. En dan is daar bijvoorbeeld het verhaal van de roeping van Mozes (Exodus 3 en verder), waarbij God verscheen in een brandende braamstruik. Mozes moet naar de Farao om te eisen dat deze zijn volk zal laten gaan, maar Mozes denkt dat hij dat niet kan. Dan vraagt God: wat heb je in je hand? Een staf. Gooi hem op de grond, zegt God. Als hij dat doet verandert de staf in een slang, waarvoor Mozes in angst achteruit deinst. Drewermann schrijft dan, aangezien Mozes dit om zijn woorden kracht bij te zetten ook aan de farao moet laten zin: in feite lijkt dit op een goed­kope truc. Maar het staat voor veel meer. Als staf is het een teken van kracht. Drewermann noemt het niet eens, maar we kunnen hierbij ook denken aan Psalm 23, waar staat: ‘uw stok en uw staf ge­ven mij moed’. Maar als hij daar niet op zou vertrouwen, verandert de staf in een slang en komt er angst voor in de plaats. Als Mozes de moed op kan brengen de slang bij de staart te pakken, verandert hij weer in een staf. Dit is één klein voorbeeld. Maar in feite gaat het in heel de Bijbel om deze vraag: angst of vertrouwen? Wie angstig is, kruipt weg, of durft bijvoorbeeld de uitda­gingen van zijn of haar leven niet aan te gaan. Wie vertrouwen heeft heel anders. Zoals Jezus zegt: wie gelooft kan bergen verzetten.

 

En nu hebben we ook te maken met de dingen die er gebeuren om ons heen, zoals daar heel nadrukkelijk is dat nare virus. Het is heus niet onverstandig om daar ‘bang’ voor te zijn, want in principe kan iedereen het krijgen en de gevolgen zijn. Het is dus uitgesproken onverstandig om mee te gaan met die groep BN’ ers die onlangs verklaarde in het vervolg alle regels aan de laars te zullen lappen omdat het allemaal onzin is. Het is geen onzin. Maar als we er verstandig mee omgaan, dan valt het met het risico wel mee. En buiten dat, wij zijn immers mensen die geloven in God. En wij geloven in een leven na de dood. Het geloof vrijwaart ons niet van narigheid. Ook wie gelooft kan ziek worden en aan een ziekte overlijden. Dat brengt de onvolmaaktheid van het leven op aarde met zich mee. Dat is ook nooit anders geweest. Maar vanuit het geloof mogen we letterlijk altijd vertrouwen hebben. En dat is omdat we er niet alleen voor staan. Bij diezelfde brandende braamstruik heeft God zichzelf bekend gemaakt als Degene die er altijd zal zijn. En die er dus ook is voor ons, zeker als wij erom bidden. Dat maakt ons sterk, moedig en vol vertrouwen. En dat hebben we nodig. Want het virus is niet ons enige probleem in deze tijd. Wat is het dan van een doorslaggevend belang dat we er niet alleen voor staan.

 

WEER NAAR DE KERK

Dat is de aanwezigheid van God. Maar aan de aanwezigheid van elkaar hebben we ons niet erg op kunnen trekken in de afgelopen tijd. Hoe gaat dat de komende tijd? In haar vergadering van 14 september heeft de kerkenraad besloten om vanaf oktober de kerkdiensten weer gewoon op zondagmorgen te gaan vieren. En het zou mogelijk moeten zijn om de stoelen zodanig te plaatsen dat er voor iedereen die komen wil op een veilige manier plaats is. Er zijn ook richtlijnen voor wat er verantwoord is op het gebied van zingen. Dat heeft te maken met de manier waarop de ruimte geventileerd kan worden en met de grootte van de ruimte: het aantal kubieke meters dat een ruimte telt. Op grond daarvan hebben we geconcludeerd dat het mogelijk is om als gemeente samen twee liederen te zingen: het aanvangs- en het slotlied, terwijl de overige liederen zouden worden gezongen door de zanggroep. In de maand oktober houden we dan nog de kortere duur van een dienst aan, zoals dat was in de online-diensten (40 à 45 minuten).

 

Ondertussen neemt het aantal besmettingen weer sterk toe. Op het moment dat ik dit schrijf is het idee om de dienst van 4 oktober in elk geval door te laten gaan, zodat we dan ook kunnen zien hoeveel mensen er komen en kunnen we ervaren hoe het gaat. We willen ook graag weer gewoon kerken. Tegelijk gaat het met de cijfers nu weer zo slecht, dat het onmogelijk is met zekerheid te zeggen dat we vanaf die datum weer elke zondagochtend kerk zullen hebben. Er zijn ook tussenoplossingen mogelijk, met afwisselend gewone en online-diensten. Misschien zullen we er helemaal vanaf moeten zien om met z’n allen te zingen. Hou vooral ook de digitale berichtgeving in de gaten, zou ik zeggen!

 

MEDITATIE

Waar we in elk geval wel weer mee gaan beginnen, is de meditatie. In de bovenzaal hebben we een opstelling gemaakt: een wijde kring, waarbij het mogelijk is om met 9 personen tegelijk op anderhalve meter afstand te mediteren. Daarvoor moet u zich wel van tevoren opgeven, want dan gaan we ook niet over dat getal heen. Opgeven: bij ondergetekende via telefoon (tel. 0224-541372, u kunt ook de voicemail inspreken) of via de email (jaa@quicknet.nl). Dit kan tot 16:00 uur op de dag dat de meditatie gehouden wordt. Mocht het dan zo zijn dat u nummer 10 of 11 bent, dan bel of mail ik op mijn beurt u weer op, oftewel: als u zich tijdig opgeeft, en u hebt aan het einde van de middag van de dag waarop de meditatie gehouden wordt geen afbericht gekregen, bent u hartelijk welkom.

De meditaties staan voorlopig gepland op de volgende woensdagen, steeds om 19:15 uur:

7 en 21 oktober, 4 en 18 november, 2 december.

Met hartelijke groet, Jan Andries de Boer

BLOEMENGROET

Normaal staan er iedere zondag bloemen op de liturgietafel, die na afloop van de dienst naar hun bestemming worden gebracht.

Nu we niet iedere zondag een digitale dienst hebben vanuit onze eigen kerk, maar ook vanuit een samenwerkende kerk elders, staan er niet iedere zondag bloemen op de liturgietafel.

De afgelopen tijd gingen de bloemen naar:

 

6 september:    Jenny Evers

20 september: Piet Groen en Hinke Hoekstra

 

AFSCHEID VAN ONZE KOSTER

Thea Huizenga heeft het koster/beheerder schap per 1 oktober beëindigd. Vanwege de gezondheid van haar partner heeft zij besloten om te stoppen. Wij willen vanaf deze plaats Thea heel veel dank brengen voor haar toewijding en betrokkenheid. In haar verliezen we een deskundig beheerder. Op een nader te bepalen moment zullen we een afscheidsbijeenkomst te houden. Thea, nogmaals bedankt.

De kerkenraad heeft besloten om de vacature opnieuw in te vullen. Er wordt op dit moment door het college van kerkrentmeesters een advertentietekst opgesteld.

 

KERKDIENSTEN          starten om 10:00 uur

·         Zondag 4 oktober

Voorganger: Ds. Jan Andries de Boer

·         Zondag 11 oktober

Voorganger: Ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar

·         Zondag 18 oktober

Voorganger: Ds. Jan Andries de Boer

·         Zondag 25 oktober

Voorganger is Ds. Jaap Jonkmans, Zwolle

 

 

DORCAS VOEDSELACTIE

Op zondag 1 en zondag 8 november worden lijstjes uitgedeeld waarmee u een gift kunt doen.

Dus geen voedsel producten kopen en inleveren.  Zie WOZ te zijner tijd en/of de volgende brief van de kerk.

 

 

REKENINGNUMMERS COLLECTE DIACONIE EN KERK

·         Elke zondag is er een collecte doel. Nu we niet in de kerk collecteren kunt u uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie: IBAN nummer:

NL50 RABO 0305 6020 20 onder vermelding van “Collecte”.

·         En natuurlijk heeft de kerk ook geld nodig. Het rekeningnummer van de kerk is:

NL98 RABO 030.56.01.156