BRIEF VAN DE KERK nr. 7

PROTESTANTSE GEMEENTE te WINKEL e.o.

Afbeelding met tekst, tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

Zie ook onze website: www.lucaskerkwinkel.nl

November  2020

 

Aan allen die verbonden zijn met de Lucaskerk,

 

Wat waren we blij dat we op 4 oktober weer een fysieke dienst konden houden. Alle plaatsen waren bezet. Koffie kon/mocht niet. Toch was het heel fijn om elkaar weer even te ontmoeten.

En wat een teleurstelling om dinsdag 6 oktober alweer te moeten besluiten om geen fysieke diensten te houden en de kerk weer dicht te doen. Waarom toch weer dicht? In Nieuwe Niedorp ging men wel door!.

 

Echter.. we vonden het risico te groot en besloten na discussie door te gaan met uitsluitend online diensten. Belangrijkste argumenten om niet door te gaan met de live diensten:

·         de publieke uitstraling naar de gemeenschap (zie Staphorst)

·         het risico dat met onze kerkdienstde kerk potentieel besmettingsbron wordt voor een aantal (zwakkere) gemeenteleden

·         bij live diensten hebben we geen online backup. De mensen die niet naar de kerk willen of kunnen komen missen dus de diensten helemaal; er is momenteel geen tussenoptie.

Met pijn in het hart hebben we toch dit besluit genomen. Ook de kerken in Broek op Langedijk en Sint Pancras gingen zich aanpassen.

 

Deze maand twee bijzondere opname voor de kerkdienst. Komende zondag 1 november, vieren we het avondmaal. U kunt dit thuis mee beleven. Zondag 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dan ook herdenken wij onze overledenen.  Te weten:

1.       Mevr. Gré Mantel-van Bergen

2.       Mevr. Matty van Liere-Meulenberg

3.       Wim  van Zeggeren

Familieleden worden uitgenodigd voor de opname van donderdag 19 november.

 

En natuurlijk kan elke zondag via onze website de kerkdiensten bekeken en beluisterd worden.

 

Hoe het in december zal gaan?  Dinsdagavond ( 27 okt) na de persconferentie van het kabinet heeft de kerkenraad besloten, dat we ook in december geen fysieke diensten kunnen aanbieden. Zie steeds de Niedorper en/of onze website. Ook via digitaal nieuws ( WOZ) wordt u op de hoogte gehouden.

 

Enkele adressen:

Predikant: Ds. Jan Andries de Boer:       tel. 0224-541372              email: jaa@quicknet.nl

Scriba: Jeannette Oudejans                       tel. 0226-410848              email:jeannette.oudejans@quicknet.nl

 

Met een vriendelijke groet,

Siep Rienstra (voorzitter)

 


GELUKKIG WIE…

 

Aanstaande zondag ( 1 november) viert de Rooms-Katholieke kerk Allerheiligen. Bij die gelegenheid wordt er stilgestaan bij degenen die sinds de vorige Allerheiligen zijn overleden en die we dus ‘aan de andere oever’ mogen weten. Terwijl protestanten tot niet eens zo heel lang geleden de overledenen op Oudejaarsavond herdachten, doen de meesten dat nu op de laatste zondag voordat de Adventstijd begint. De Advent, dat zijn de vier weken voor Kerst. Met dat de Advent aanbreekt begint er een nieuw kerkelijk jaar. Je zou dus kunnen zeggen dat de laatste zondag voor de Advent kerkelijk gezien ‘oudjaar’ is. Ook de Protestantse Gemeente van Winkel gedenkt haar overleden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Die valt dit jaar op 22 november. Maar eigenlijk is het jammer dat we het niet tegelijk doen als katholieken en protestanten. Daar zal het vast nog wel eens van komen. Maar nu 1 november, de vaste dag voor Allerheiligen, op een zondag valt, ligt het wel voor de hand om in de dienst ook het aspect van Allerheiligen mee te nemen. Dat wordt versterkt nu voor deze zondag Matteüs 5:1-12 op het rooster staat. In de catholica is dat de vaste lezing voor Allerheiligen. Het is het begin van de langste redevoering (noem het een ‘preek’ eventueel), die van Jezus zelf is overgeleverd. Die beslaat drie hoofdstukken en staat vanwege de eerste woorden (‘Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op’) bekend als de Bergrede. Ook symbolisch is dat van belang, want toen Mozes een berg opgegaan was, kwam hij terug met de Tien Geboden. In deze hoofdstukken zegt Jezus waar het in zijn visie in het leven op aan komt.

De Bergrede begint met de zo genaamde ‘Zaligsprekingen’. Daarin noemt Jezus een heel aantal categorieën mensen over wie hij het woord ‘gelukkig’ uitspreekt. Ik geef de eerste twee als voorbeeld:

 

Gelukkig wie nederig van hart zijn,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Gelukkig de treurenden,

want zij zullen getroost worden.

 

Wellicht maakt dit meteen duidelijk waarom dit gedeelte hoort bij Allerheiligen. Het gaat namelijk over het perspectief dat we mogen hebben over de grenzen van de dood heen. Vanuit het geloof mogen we heel anders in het leven staan dan zonder geloof het geval zou zijn. Het maakt een enorm verschil of je denkt “dood is dood”, en dat het in feite alleen maar een soort toeval is, waardoor er leven is ontstaan en waardoor je ook zelf tot ontstaan bent gekomen, of dat je het leven ziet als iets dat je uit de hand van God hebt ontvangen en dat je erop mag vertrouwen dat diezelfde hand je op zal vangen als het voorbij is. Ja, dat dan alleen het aardse leven voorbij is en je dan over mag gaan van tijd naar eeuwigheid. Het betekent bijvoorbeeld dat we niet per se alles uit het leven hoeven te halen wat er zogenaamd in zit. En zeker ook als je het met bepaalde dingen niet zo getroffen hebt, is het een geweldige troost. Daarbij is er niemand voor wie niet geldt dat het leven eindig is. Als je gelooft hoef je je niet met al wat in je zit vast te klampen aan het leven, wat een tragisch gebeuren is, want lukken zal het nooit. Uiteraard blijft de eindigheid van het leven iets waar veel verdriet bij komt kijken, want altijd als iemand sterft blijft er een lege plaats achter. Maar het maakt met recht een wereld van verschil uit als je gelooft.

 

Komende zondag zullen we de zaligsprekingen dus lezen en overdenken. Daarbij vieren we ook Avondmaal. Ik zeg ‘zondag’, maar we zijn weer online, dus de dienst en de viering in zeer kleine kring vindt al plaats op donderdagavond. Vanaf zondagmorgen is de dienst via de website van de kerk (zie boven) te bekijken. Wilt u het Avondmaal mee vieren, zorg dan dat u van tevoren een stukje brood en een klein glaasje wijn of druivensap hebt klaargezet. De maaltijd van brood en wijn is gemeenschap met elkaar en met de Heer Jezus Christus. In het teken van Allerheiligen kunnen we zeggen: die gemeenschap met elkaar is niet alleen met elkaar zoals we ons hier ‘aan deze oever’ (van de rivier die ons scheidt van deze werkelijkheid en de werkelijkheid die ons wacht) bevinden, maar ook met hen die nu reeds ‘aan de andere oever’ zijn.

 

Jan Andries de Boer


MEDITATIE

Ook de geplande meditaties zijn stop gezet. In januari gaan we dit opnieuw bekijken.

 

Met hartelijke groet, Jan Andries de Boer

MONDKAPJES

Het Boetje van Present in Middenmeer heeft andere openingstijden gekregen. namelijk op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 14.00 uur. Hier zijn MONDKAPJES te koop. Zelfgemaakt, op 60 graden te wassen, dus herbruikbaar. en er kan een filter in. Voor de mensen die in het bestand van het Boetje voorkomen, de minima, kost het mondkapje €1,00 voor ieder ander € 2,50.

 

MONDKAPJES ook te koop bij Pietie Voogd ( zij maakt deze mondkapjes) . Telefonisch te bestellen 06-44370011 De gehele opbrengst is voor St. Present.

 

BLOEMENGROET

Normaal staan er iedere zondag bloemen op de liturgietafel, die na afloop van de dienst naar hun bestemming worden gebracht.

Nu we niet iedere zondag een digitale dienst hebben vanuit onze eigen kerk, maar ook vanuit een samenwerkende kerk elders, staan er niet iedere zondag bloemen op de liturgietafel.

De afgelopen tijd gingen de bloemen naar:

4 Oktober:         Alex Glas

18 Oktober:       Ans Denker

 

KERKDIENSTEN          starten om 10:00 uur

·         Zondag 1 november Viering van het Heilig Avondmaal. U kunt thuis mee vieren

Voorganger: Ds. Jan Andries de Boer. Liturg: Ds John Bijman .

·         Zondag 8 november Kerkdienst vanuit Sint Pancras. ( start precies om 10 uur.)

Voorganger: Ds John Bijman. Liturg: Ds. Jan Andries de Boer

·         Zondag 15 november Kerkdienst vanuit Broek op Langedijk

Voorganger: Ds. Jan Andries de Boer

·         Zondag 22 november. Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Herdenking overledenen.

Voorganger: Ds. Jan Andries de Boer

·         Zondag 29 november. Eerste zondag van Advent

Voorganger: Ds. Koos Staat van de GK te Andijk

 

REQUIEM

 

Jouw ogen en hun warmte

 

houden mij omarmd

 

over grenzen heen

Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

het is het beeld

dat met mij wandelt                                    

van dag tot dag

van jaar tot jaar

 

beeld van jou

waar de mist van de tijd

geen vat op krijgt

 

beeld

dat geenszins zal vervagen

Oeke Kruythof

 

PAPAVERBOLLEN

 

Oorspronkelijk het symbool van de god Hypnos, de god van de slaap.

Later het ‘Christelijke’ symbool van de gelukzalige tijdelijke slaap.

Wie dood was ‘sliep’ immers tijdelijk in de gelukzalige wetenschap dat op de dag der wederopstanding eenieder gewekt zal worden door trompet- en hoorngeschal

 

Christelijke symbolen

Uit: Bijbels woordenboek, Dr. L.A. Snijders. Libro, Hoogeveen.

 

DORCAS VOEDSELACTIE

 

De 25ste Dorcas Voedselactie gaat door!!

 

Al jaren organiseert de diaconie van onze Lucaskerk, de jaarlijkse Dorcas Voedselactie.

Maar………, helaas……..:

 

Het coronavirus maakt alles anders, ook voor Dorcas. Het is moeilijk om de allerarmsten te bereiken. Maar… opgeven doet Dorcas niet. Ook niet als het bijna onmogelijk wordt.

 

De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Ze leven in de kou en weten niet of ze morgen nog te eten hebben.

Dorcas wilde dit jaar voor de 25ste keer voedselpakketten voor hen inzamelen bij supermarkten, in kerken en op scholen. Maar helaas loopt het plan anders. Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe. Daarom pakt de organisatie de actie nu anders aan. Veiligheid en gezondheid gaan altijd voor.

 

De producten die Dorcas normaalgesproken in Nederland inzamelt, koopt ze nu zelf in de landen. Voor 15 euro lukt het om een voedzaam pakket samen te stellen; inclusief handzeep. Omdat de organisatie de pakketten niet hoeft te vervoeren, zijn ze sneller bij de allerarmsten.

 

Dit jaar dus geen lijstjes met voedselproducten, geen voedselproducten kopen en inleveren en geen dozen in de kerken en supermarkt.

Maar wel uw financiële bijdrage. Op deze manier kan de 25ste Dorcas Voedselactie toch doorgaan.

Dorcas heeft de actieweek gepland van 1-8 november.

 

U kunt bijdragen aan de Dorcas Voedselactie door één of meerdere QR-codes ( zie laatste pagina) te scannen. Doneren kan ook via www.dorcasvoedselactie.nl

of via NL04 RABO 0106 2500 00, t.n.v. Dorcas in Almere.

 

We zijn heel erg blij met de medewerking van verschillende scholen, kerken en de supermarkten.

 

Helpt u mee om de pakketten te vullen?

Wij danken u alvast voor uw bijdrage.

 

Namens Dorcas en diconie,Anyke Rienstra

REKENINGNUMMERS COLLECTE DIACONIE EN KERK

·         Elke zondag is er een collecte doel. Nu we niet in de kerk collecteren kunt u uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie: IBAN nummer:

NL50 RABO 0305 6020 20 onder vermelding van “Collecte”.

·         En natuurlijk heeft de kerk ook geld nodig. Het rekeningnummer van de kerk is:

NL98 RABO 030.56.01.156


TROOST                                                         ( kinderverhaal/ spiegelverhaal)

 

Op een herfstmiddag komt een buitenmuis langs bij haar vriendjes in de kerk. ‘Dat is nu toch erg,’ zegt ze, ‘Kikker zit in de put!’. De muizen schrikken zich rot. ‘Zit Kikker in de put? Dan moeten we hem gaan helpen! Hem eruit halen!’ roepen ze. En roef-roef, ze rennen achter elkaar naar buiten. ‘Waar is die put?’ piepen ze in paniek. ‘Bij boer Groeneveld!’ De buitenmuis roept nog wat, maar dat horen ze niet. Ze rennen de straat uit, de brug over, het weiland in, helemaal naar de boerderij van Groeneveld. Bij de put aangekomen klimt de dapperste muis op de rand en tuurt in de donkere diepte. ‘Kikker!’ roept hij, ‘Ben je daar? Zit je in de put?’ ‘Ja, hoezo?’ horen ze. Maar wie naar boven komt klimmen is niet hun eigen Kikker. ‘Ik ben Gup van Groeneveld’, stelt zij zich beleefd voor, ‘Ik woon hier!’ Samen zoeken ze verder naar Kikker van de kerk, die ergens in een put zit. Als ze ’s middags moe thuiskomen vinden ze Kikker gewoon op zijn wijwaterbakje [bloembakje], gezellig met de buitenmuis. En zij vertelt wat zij hun had nageroepen: ‘Kikker is niet kwijt! Hij is een beetje verdrietig!’ Nu begrijpen de muizen dat Kikker alleen troost nodig had. Kikker zit niet meer in de put. Hij is helemaal opgekikkerd, dankzij de buitenmuis die zo goed kan luisteren en door de muizen die een beetje dom zijn, maar wel zijn beste vrienden. 

 

VERSJE TROOST

 

Ben je verschrikkelijk vreselijk moe

dan ga je vroeg naar je bedje toe.

Heb je een knorrende hongerige maag,

dan neem je brood met hagelslag.

 

Maar als je verdriet en tranen hebt,

wat moet je dan doen, wat is het recept?

Als je hart zwaar is, je ogen rood;

wat kun je doen, bij wie vind je troost?

 

Kruip lekker weg, laat de traantjes maar gaan

en praat met iemand die jou kan verstaan.

Geef woorden aan alles wat droevig is,

vertel over degene die je mist.

 

Troost komt van God, heel stil en zacht.

Maak maar een kruisje, [zeg een gebedje] dan krijg je kracht.

 

UIT DE BIJBEL

‘In de nieuwe wereld zal God bij ons zijn. Elke traan in onze ogen zal Hij drogen. De dood zal er niet meer zijn; rouw en pijn ook niet. De dingen van vroeger zijn voorbij!’

Openbaring 21,4.