BRIEF VAN DE KERK nr. 8

PROTESTANTSE GEMEENTE te WINKEL e.o.

Zie ook onze website: www.lucaskerkwinkel.nl

Januari 2021

 

Aan allen die verbonden zijn met de Lucaskerk,

 

NIEUW JAAR.

 

Helaas kunnen we nog steeds niet als gemeente bij elkaar komen. De kerkdiensten blijven nog online. En zoals het er nu naar uit ziet zal dit ook voor deze maand en de maand februari  zijn .

Het is wachten op persconferenties en ook hoe snel de vaccinatie  gaat.

In deze brief van de kerk de diensten die in januari worden gehouden. Over de maanden februari en maart wordt nog gesproken met de andere kerken. Vanaf nu gaat ook de PG Harenkarspel met ons meedoen. Dat betekent dat we ergens in februari ook een dienst opnemen in Dirkshorn of Warmenhuizen.

Ondertussen zijn een aantal mensen al maanden in de weer om de kerkdiensten vanuit Winkel mogelijk te maken. Organist Alex en violiste Jacqueline oefenen vaak, om de diensten muzikaal te kunnen begeleiden. Ons zanggroepje krijgt de moeilijker muziek thuis gestuurd en kan zo oefenen. En daarnaast zijn ze een uur voor de aanvang van de opname al in de kerk. En dan onze operators, Piet en Guda. Niet alleen het opnemen, maar daarna de montage. Guda is er altijd een hele dag mee bezig. En zo kon het gebeuren dat de opname van de kerstviering , opnieuw gemonteerd moest worden. Het lied van Bod Dylan mocht niet uitgezonden worden. Auteursrechten. Sommige mensen dachten dat Jan Andries dit graag wilde, maar deze keer was het verzoek van mij gekomen omdat ik het zo mooi vond na ons kerstspel over de herbergier.

 

Vanaf deze plaats wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie maandenlange inzet. Als gemeente zijn we gezegend met zulke mensen.

 

Bij deze brief van de kerk ontvangt u ook de nieuwste kerkgids. Nu hopelijk zonder adresfouten.

 

Ik wens u allen veel sterkte en …. Hou vol!!! We gaan weer een keer kerken met zoveel mensen, dat de kerk helemaal vol is.

 

 

Enkele adressen:

Predikant: Ds. Jan Andries de Boer:         tel. 0224-541372               email: jaa@quicknet.nl

Scriba: Jeannette Oudejans                        tel. 0226-410848               email:jeannette.oudejans@quicknet.nl

 

Met een vriendelijke groet,

Siep Rienstra (voorzitter)


 

NIEUW EN OUD

 

Het was opvallend hoeveel digitale nieuwjaarswensen dit jaar afrekenden met het jaar dat achter ons ligt. Met een variant op de anti-zwartepietenbeweging was het zo ongeveer ‘Kick Out 2020’. En het is ook mooi om aan een nieuwe kalender te beginnen, die nog maagdelijk is. De nieuwe agenda is voor veel mensen, waaronder ikzelf, zelf alweer iets van het verleden, aangezien een digitale agenda niet loopt van 1 januari tot en met 31 december, maar gewoon doorgaat. Helaas is ook de sneeuw als symbool van nieuwe maagdelijkheid intussen vooral iets van het verleden. En het is inderdaad duidelijk: de grens tussen twee kalenderjaren is weliswaar iets dat in samenhang staat met de omloop van onze planeet om de zon, maar tegelijk is het ook een beetje een willekeurige grens, wat we ook kunnen zien aan het feit dat bv het Joods en het Chinees Nieuwjaar op andere momenten gevierd worden.

En we nemen heel de situatie zoals die was ook gewoon mee. We kunnen goede voornemens hebben, maar de neiging om ons daar niet aan te houden is echt niet meteen weg. Het mag zo zijn dat er in de Verenigde Staten een nieuwe president is gekozen, maar de vorige laat geen poging ongemoeid om zelf te blijven. En er mag intussen dan zelfs meer dan één vaccin ontwikkeld zijn en klaar om te verspreiden, maar niet alleen blijkt dat logistiek een hele toer, vooral is sinds het zich een jaar geleden openbaarde het virus een taai en onvoorspelbaar ding gebleken.

Zoals ook de mensen die zo diep in de problemen zaten dat ze het niet meer zagen zitten en op zoek naar een nieuw begin besloten te emigreren beseften: ook al waren ze naar de andere kant van de wereld gegaan, ook naar Nieuw Zeeland neem je jezelf mee.

En toch zijn we niet gedoemd om altijd in dezelfde kringetjes rond te blijven draaien. Goede voornemens plus volharding kan tot prachtige resultaten leiden. Trump zal, hoezeer hij ook tegenspartelt, en hoeveel schade hij de partij die hij in zijn wurggreep heeft en de democratie in zijn land ook toebrengt, het veld moeten ruimen. En zelfs zonder vaccins heeft de mensheid (als collectief) door de eeuwen vele epidemieën overleefd. En de positie van Covid19 op het krachtenveld van de wereld zal de komende tijd vast en zeker sterk verzwakken.

Het mooiste nieuwe begin dat we als mensen kunnen maken is als we onszelf ‘als nieuw’ te binnen brengen hoezeer we geliefd zijn door Hem die ons schiep. En dat Hij ons inderdaad altijd een nieuw begin gunt en elke poging daartoe ondersteunt.

 

2021 IS EEN MARCUS-JAAR

Liturgisch gezien staan we aan het begin van een B-jaar. Dat wil zeggen dat de evangelielezing meestal uit Marcus zal worden genomen. Marcus is het kortste evangelie en een kerstverhaal heeft hij niet. Maar als hij de eerste woorden van zijn boek formuleert, schrijft hij: ‘Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.’ In principe is het woord ‘begin’ daarin overbodig, want hij had er net zo goed boven kunnen zetten: ‘Evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.’ Door hier het woord ‘begin’ bij te schrijven, laat hij zien hoezeer de komst van Jezus inderdaad een nieuw begin betekent. En het verhaal van Jezus’ doop, dat we op zondag 10 januari lezen, laat zien hoezeer met zijn komst de liefde en de vreugde een nieuwe goddelijke entree hebben gemaakt in ons bestaan. In het teken daarvan mogen we het nieuwe jaar hoopvol ingaan.

Jan Andries de Boer

WELKOM:

Hans van Gelder en Carla Breeman - van Rij. Zij melden zich eind vorig jaar aan voor een plekje in de Herberg. Zij wonen per 1 december 2020 aan de Goudreinet 7 te Winkel.

 

HARTELIJK DANK

Hierbij wil ik danken voor de bloemen die mij werden aangereikt door ons kerklid Luuk Klazinga.

Naast de bloemen hadden we een fijn openhartig gesprek, zo welkom in deze Corona-tijd.

De bloemen waren een teken van medeleven voor de onfortuinlijke val die ik had gemaakt en juist mijn linkerhand

lelijk had gekwetst. Inmiddels gaat het gelukkig al beter en heb ik hier het volledige gebruik over terug.

Tevens wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken ook namens mijn vrouw Anneke U allen een heel

Voorspoedig en Gelukkig 2021 toe te wensen.

Karel Goudswaard.

KERKDIENSTEN          starten online om 10:00 uur

Zondag 10 januari

Kerkdienst vanuit de Lucaskerk te Winkel.

Voorganger: Ds. Jan Andries de Boer

 

Zondag 17 januari

Kerkdienst vanuit de Regenboogkerk te Sint Pancras.

Voorganger:  Ds. Johan Bijman

 

Zondag  24 januari

Kerkdienst vanuit de Regenboogkerk te Sint Pancras. Dit is een dienst rond de oecumene: Gebed van de eenheid. Thema:  Blijf in mijn liefde. Diverse voorgangers  leveren  een bijdrage. Mocht u al iets meer weten, ga dan naar de website van de Raad van Kerken. Daar vindt u meer over dit thema.

 

Zondag 31 januari

Kerkdienst vanuit de Lucaskerk te Winkel.

Voorganger: Ds. Jan Andries de Boer

 

JONGERENNEVENDIENST

De kerkdiensten zijn online. Maar de jongeren nevendienst komt fysiek  bij elkaar. Dit onder leiding van Edwin Rustenburg.

 

BLOEMENGROET

Normaal staan er iedere zondag bloemen op de liturgietafel, die na afloop van de dienst naar hun bestemming worden gebracht.

Nu we niet iedere zondag een digitale dienst hebben vanuit onze eigen kerk, maar ook vanuit een samenwerkende kerk elders, staan er niet iedere zondag bloemen op de liturgietafel.

De afgelopen tijd gingen de bloemen naar:

 

6 december:     Dhr. Karel Goudswaard in Winkel

20 december:   Fam. Guda en Piet Boonstra in Hoogwoud

25 december:   Mevr. Thea Huizenga in ’t Zand

10 januari:          Mevr. Coby Lindhoud in Nieuwe Niedorp

 

DORCAS VOEDSEL ACTIE 2020:

Deze keer verliep het allemaal heel anders dan normaal. Dankzij de enthousiaste inzet van heel veel vrijwilligers kon het toch doorgaan, zij het op een andere manier. Het was geld inzamelen om ter plekke voedselproducten te kopen en uit te delen aan de allerarmsten.

In november en december ging het doneren gewoon door en dat leverde de eind december het prachtige resultaat op van € 853.381

De voedselpakketten zijn aangevuld met versproducten. Deze versproducten komen uit de groentekassen, die met hulp van Dorcas door families gebouwd zijn. Deze families hebben een training en een lening van Dorcas ontvangen om zelf een bedrijf te starten. Zo kunnen ze in hun eigen levensonderhoud voorzien. Een mooie win-win situatie!

Nogmaals dank voor uw inzet!

 

AMNESTY INTERNATIONAL:

In december deden van onze kerkgemeenschap 17 mensen mee met Write for Rights. Dit is de jaarlijkse schrijfactie van Amnesty. Meestal wordt dit gedaan op schrijfmomenten, waar dan mensen bij elkaar komen om brieven te schrijven. Dat kon deze keer niet en daarom was er een oproep gedaan om thuis brieven over te schrijven en kaarten te sturen.

In totaal zijn er vanuit onze kerk 42 brieven geschreven en 36 kaarten verstuurd. Een heel mooi resultaat. Hartelijk dank daarvoor. We houden u op de hoogte van reacties op de brieven.

Anyke Rienstra

 

Geef vandaag voor

de kerk van morgen

 

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder.

Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid.

En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen.

Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.

 

 

Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.

 

 

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.

Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

 

 

16 TOT EN MET 30 JANUARI 2021

 

Vanaf 16 januari worden de brieven bij u thuis bezorgd.

 

 

 

 

 

 

REKENINGNUMMERS COLLECTE DIACONIE EN KERK

 

·         Elke zondag is er een collecte doel. Nu we niet in de kerk collecteren kunt u uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie: IBAN nummer:

NL50 RABO 0305 6020 20 onder vermelding van “Collecte”.

·         En natuurlijk heeft de kerk ook geld nodig. Het rekeningnummer van de kerk is:

NL98 RABO 030.56.01.156