BRIEF VAN DE KERK nr. 8

PROTESTANTSE GEMEENTE te WINKEL e.o.

Zie ook onze website: www.lucaskerkwinkel.nl

Februari-Maart 2021

 

Aan allen die verbonden zijn met de Lucaskerk,

 

OP WEG NAAR PASEN

 

Het was 15 maart 2020. We hielden toen onze laatste fysieke kerkdienst. De veertigdagentijd was net begonnen. Toen kwam corona in alle hevigheid op ons af. Geen kerkdiensten meer. We verwezen naar de website van Kerkdienstgemist.nl. Er kwam overleg met de kerken van St. Pancras en Broek op Langedijk. En we hadden/hebben Piet en Guda. Zij namen het op zich om de diensten vanuit de Lucaskerk digitaal te verzorgen. Nu is het bijna een jaar verder. Opnieuw gaan we op weg naar Pasen. En opnieuw zal dit hoofdzakelijk online gebeuren.

Samen met de andere kerken gaan we proberen de 6 zondagen in de veertigdagentijd zo goed mogelijk in beeld te brengen. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de kinderen. Zie de bijdrage van de kindernevendienst .

 

Bij deze brief ontvangt u ook de “veertigdagenkalender 2021” Elke dag een moment van bezinning. Ds. Jan Andries de Boer gaat hier in zijn bijdrage dieper op in. Ook vanuit de kindernevendienst is er een schrijven hoe we de kinderen de komende tijd bij deze diensten gaan betrekken.

 

De kerkdiensten in februari en maart

 

Datum

…zondag in de veertigdagen tijd

Kerkdienst vanuit

Predikant

Bijzonderheden

21 februari

1e zondag

St. Pancras

John Bijman

Viering Heilig Avondmaal

28 februari

2e zondag

Winkel

Jan Andries de Boer

Opname op donderdagavond

7 maart

3e zondag

Harenkarspel

André Wingelaar

 

14 maart

4e zondag

St. Pancras

John Bijman

 

21 maart

5e zondag

Winkel

Jan Andries de Boer

Opname op donderdagavond

28 maart

6e zondag

Broek op Langedijk

Jolien van Zelderen

Palmpasen

 

Enkele adressen:

Predikant               Ds. Jan Andries de Boer       tel. 0224-541372        email: jaa@quicknet.nl

Scriba:                     Jeannette Oudejans             tel. 0226-410848        email: jeannette.oudejans@quicknet.nl

 

Met een vriendelijke groet,

Siep Rienstra (voorzitter)

Lieve gemeenteleden van de Lucaskerk,

 

Ja, wij leven op het moment in een hectische tijd van ziekenhuis opnames. Zo hebben we rare maand december en het begin van het nieuwe jaar gehad. Bij mij is begin december borstkanker geconstateerd en de batterij van mijn morfinepomp was leeg, om mij dat duidelijk te maken ging er een piepsignaal om de paar uur af.

Vaak was er een operatie gepland en ging dit niet door vanwege CORONA.

18 januari geopereerd (borstsparend) in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

2 februari een nieuwe morfinepomp. Nu nog minimaal 10 x te bestralen en dat kan hoofdwaarschijnlijk in Hoorn gebeuren. Mijn hoop is gevestigd dat dan het verhaal borstkanker af is.

De tijd van corona is al niet leuk, omdat ik me zorgen maak over de gezondheid van Piet. Hij leeft al een jaar in quarantaine en ziek zijn in deze tijd is moeilijk; geen bezoek – dus de dagen duren lang en daarom is het filmen van de kerkdiensten een uitje voor ons. Piet als mantelzorger doet het fantastisch! We hebben een moeilijke spannende tijd achter de rug. Maar de camperboeken liggen op tafel – als de coronatijd achter de rug is dan ??????

Bedank voor de kaarten, de bloemen van de kerk en de mails.

 

Een dikke knuffel van Guda en van haar mantelzorger Piet en hun hond Rossi.

 

VEERTIGDAGENTIJD 2021, de Zeven Werken van Barmhartigheid

 

Veertigdagentijdkalender

Bij deze ‘Brief van de kerk’ vindt u een extra, een klein geschenk. Wij hopen althans, dat u het niet ongelezen en ongebruikt bij het oud papier zult deponeren. Het is een veertigdagen­tijdkalender. Wat zou het mooi zijn als u de komende tijd een vast moment op de dag zou kunnen vinden om daar even mee bezig te zijn. Dat kan alleen. Nog mooier is het, als u samen bent, om het samen te doen. Want veel dagteksten hebben een vraag en het is mooi om jezelf een vraag te stellen, nog mooier is het om die aan elkaar te stellen en daar samen even mee bezig te zijn. En dan lijkt mij het moment na de maaltijd het mooist. Vanouds was dat in veel protestantse gezinnen toch al het moment om een stukje uit de Bijbel te lezen en als zodanig een moment van bezinning. In het kerkelijk jaar is de Veertigdagentijd een periode van bezinning.

Om u in de stemming te brengen neem ik een gedicht over dat ergens op de eerste bladzijden van de kalender staat. Een strak rijm heeft het niet. Pakkend is dit gedicht van Menno van der Beek wel.

 

Hij hing op straat rond. Ik had geen idee

wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee

en bij het eten kwam hij langzaam los

en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten.

 

Vooral bij een paar glazen mooie wijn:

toen hij een aantal diepe dingen zei

vielen alle gesprekken op hun plaats

en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk.

 

Ik wilde iets terugdoen en ik had een jas

die ik niet nodig had en die hem iets te groot was,

maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk

om net te doen alsof het ding hem paste.

 

En het werd laat. Ik zei, blijf hier logeren,

en neem de tijd met ons. We kijken morgen weer

met nieuwe ogen naar alle verhalen:

er valt nog zoveel van elkaar te leren.

 

 

Hij had het zwaar. Wat stuk was greep hem aan:

hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan,

geen ziekte is hem onbekend gebleven,

maar wat wij konden doen, dat is gedaan.

 

Zijn hart was vast te groot, want de regering,

het geld, de macht en andere groeperingen

hebben hem opgepakt en ergens opgesloten

waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen.

 

En toen we later weer iets van hem hoorden

toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord;

wat konden wij nog doen? Wij zijn het lijk gaan halen

en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor.

 

En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik:

dat iemand zei: doe dit voor iedereen - doe het voor mij.

 

Hiërarchie, de kip

Je leest het en denkt: ja, zo is het, precies zo. Althans zo verging het mij bij het lezen van dit gedicht. Er zijn mensen met geweldig veel pech. Die het gewoon, soms op allerlei gebieden tegelijk, heel slecht getroffen hebben. Elk mens heeft een heel eigen unieke waarde. Niemand heeft zo’n unieke waarde niet. Maar in hoeverre komen zij tot hun recht en krijgen zij hun deel? In, wat we noemen, ‘een samenleving’? Want wat is een samenleving? Dat is vooral een, enorme, organisatie. En hoe werkt dat bij organisaties? Die hangen aan elkaar van machtsposities! Hoever zijn wij verwijderd van wat we het duidelijkst zien bij de kip? Onze zoon heeft met zijn vriendin een nieuw huis. Het huis heeft een kippenhok met daarin drie kippen. Eén van hen ziet er zielig uit en heeft een wat kalige kop. Het is duidelijk hoe dat komt: deze kip staat onderaan de ‘pikorde’. Onder kippen wordt de macht bepaald aan de hand van kracht en die kracht wordt getoond door wie zwakker is stevig met de snavel op de kop te pikken. Als mensen kennen we dat ook. Dan spreken we van ‘likken naar boven en trappen naar onderen’. Kent niet elke samenleving allerlei hiërarchieën? Wie hoger staat beslist over wie lager staat. En als je onderaan staat, in hoeverre word je dan gezien?

 

De menselijke maat

Terwijl ik onder het schrijven van dit stuk even pauzeerde pakte ik Trouw, de editie van vandaag, 9 februari. In de dagelijkse bijlage, De Verdieping, lees ik een verhaal over sociale advocatuur. Deze is de afgelopen twintig jaar uitgehold, lees ik, terwijl de behoefte aan bijstand juist is toegenomen. Sociaal advocaat Thomas Vetter, die werkt in Amsterdam, zegt: “Ik verbaas me vaak over het onvermogen van de overheid om de menselijke maat toe te passen. Het gaat altijd over welke regels zijn toegepast en zelden over de vraag: wat is nou een redelijke uitkomst? Wat is de beste uitkomst voor iedereen? Ik denk heel vaak: dit is toch zielig? Is dit nou rechtvaardig? Het recht zou een weerspiegeling moeten zijn van rechtvaar­digheid, vind ik, maar dat is vaak niet het geval.” En dan is barmhartigheid zelfs nog wat anders dan rechtvaardigheid...

 

Het begraven van de doden

In de jaren ‘80 had de Duitse televisie een dramaserie over een dominee, ‘Oh Gott, Herr Pfarrer!’ Er is precies één scene die ik me herinner. Er was een zwerver overleden, een man die niemand had en dus ook niemand die om hem treurde. De dominee stond erop dat hij netjes begraven zou worden, met een paar mensen erbij, en hijzelf sprak goede woorden vanuit het geloof. Het moet de combinatie van troosteloosheid en hoop geweest zijn die maakte dat het beeld zich heeft vastgezet in mijn geheugen.

 

Het begraven van de doden is één van de zeven werken van barmhartigheid, die de kerk onderscheidt. In de zeven weken voor Pasen staat telkens één van deze werken centraal in de kalender. Wie thuis met de kinderen met het gezinsboekje van Kind op Zondag aan de gang gaat, ziet dat elke week één van de dagen aan een werk van barmhartigheid en wel in de vorm van een dierenverhaal, waarin de duif Rainbow een rol speelt. In hoeverre de werken van barmhartigheid ook terugkomen in de zondagse diensten durf ik op dit moment niet te zeggen. Dat hangt af van de manier waarop dat te combineren is met de evangelielezing en ook van de voorganger van het moment, want de online-diensten komen ook de komende tijd uit de kerken, die in deze coronatijd samenwerken.

 

De dienst meemaken

Ik hoop dat u de tijd neemt om op zondagochtend (wat voor de meeste mensen volgens mij toch het beste moment is) of anders op een later moment op de dag of in de week de dienst mee te maken. Ja, de meeste mensen spreken hier over ‘bekijken’, maar daar kijk ik graag een beetje anders tegenaan. Soms, als er in gewone tijden een koor medewerking verleent aan een dienst, is er een koorlid dat de gezamenlijke kerkgangers benoemt als ‘het publiek’. Dan reageer ik altijd even, want een koor dat zingt in een dienst treedt niet op zoals het dat in een concertzaal zou doen, en de luisteraars zijn niet het publiek. Het koor werkt mee aan de dienst, waar we allemaal deelgenoot van zijn. En het ‘publiek’ is in dan werkelijkheid de gemeente en vaak zijn er ook koorleden die daartoe behoren. Bij een online-dienst is het wat mij betreft niet anders. Samen zijn we gemeente, of je nu tot het kleine team behoort dat de opname verzorgt of dat je aan het scherm de dienst meebeleeft.

 

Vasten

De Veertigdagentijd staat vooral in Rooms-Katholieke kring ook bekend als de Vastentijd. En ik ben erg blij dat we ook als protestanten in de jaren dat ik nu predikant ben steeds meer aan vasten zijn gaan doen. Zo gebruiken mijn vrouw en ik intussen al een paar jaar geen alcohol meer in deze periode, terwijl we toch graag een glaasje lusten. Er zijn ook allerlei andere manieren waarop er gevast kan worden. De veertigdagentijdkalender heeft voor elke week een suggestie. Gelukkig niet alleen suggesties om onszelf ergens van te onthouden. Daar ben ik blij om want er zijn al zoveel dingen waarvan we ons in deze tijd noodgedwongen onthouden. Handen geven, knuffelen, (school-)feestjes, concerten, avondwandelingetjes, Elfstedentocht (?), kerkdiensten, zelfs de sobere maaltijden (zoals de ‘open maaltijden’ oorspronkelijk genoemd werden) ontvallen ons nu al voor het tweede jaar! In die zin is dit sowieso een bijzonder sobere tijd, vooral voor die mensen met een eigen bedrijf, die wel kosten, maar nauwelijks of geen inkomsten hebben. Ook dat is leven op aarde.

 

Een mens te zijn op aarde

in deze wereldtijd,

dat is de dood aanvaarden,

de vrede en de strijd,

de dagen en de nachten,

de honger en de dorst,

de vragen en de angsten,

de kommer en de koorts.

 

Pasen

Maar wat is het dan belangrijk dat het na de veertig dagen Pasen wordt. En vooral wat de symboliek daarachter is. Want, u weet, in de Bijbel is veertig een symbolisch getal, dat als het gebruikt wordt om een tijdsduur aan te geven, betekent: zeer lang! En inderdaad horen de ontberingen, zoals benoemd in Lied 538:3, bij het leven op aarde. En die ontberingen zijn niet eerlijk verdeeld, daarom dat die werken van barmhartigheid zo belangrijk zijn. Maar na de veertigdagentijd wordt het Pasen. En ook als de onvolmaaktheid van het leven op aarde voor ons voorbij is, is daarmee het einde van alles niet gegeven. In tegendeel. We mogen geloven dat dan de volmaaktheid aanbreekt. Opstanding, licht en leven. En wie hier onderaan stond gaat daar voorop!

Dát is het grote perspectief waaruit we mogen leven. Mij dunkt dat dat de ontberingen van het heden toch wel stevig relativeert. Maar ook deze coronatijd is tijdelijk. Dat staat vast. Want, we mogen nu met nieuwe varianten te maken hebben, maar (corona-)virussen zijn minstens zo oud als de mens!

 

Jan Andries de Boer

 

 

KINDERNEVENDIENST

 

Helaas hebben we de komende tijd nog geen fysieke diensten en de 40dagen tijd staat voor de deur.

Evenals in de Adventstijd, is er ook nu weer een project tijdens de 40dagen tijd. Dit project doen we weer samen met het groepje kerken waarmee we de online diensten organiseren. Er zal dus elke zondag weer een kindermoment zijn. De 40dagen tijd begint, wat de zondagen betreft, met zondag 21 februari.

Het project heet “Levensweg” en bestaat uit een groot spelbord, waarop we iedere week stapjes zetten. Elke week is er een nieuwe poster, passend bij het Bijbelverhaal. Jezus ging de weg van het leven, met alle hoogten en diepten die daar bij horen. Maar ook een weg naar het leven: zijn verhaal loopt uit naar een nieuw begin met Pasen.

In onze Lucaskerk worden de diensten van 28 februari en 21 maart opgenomen. Ook in die diensten dus een kindermoment met het project. Of we bij die diensten ook een kind kunnen uitnodigen, is nog een groot vraagteken.

Bij het project hoort ook een gezinsboekje. Dit krijgen de kinderen op tijd in huis. Daarbij komt ook voor elke week het Bijbelverhaal en een verwerking daarvan.

Palmzondag, 28 maart, is een familiedienst in de Trefpuntkerk. Net als vorig jaar kunnen de kinderen wellicht thuis een Palmpasen stok maken. Materiaal hiervoor krijgen de kinderen dan thuis bezorgd. Misschien is het mogelijk om de kinderen samen te laten komen om met elkaar de Palmpasen stokken te maken. Van het maken van de Palmpasen stok en het resultaat kan een kort filmpje gemaakt worden. Of een paar foto’s, dat kan natuurlijk ook. De foto’s of het filmpje wordt gebruikt in de dienst op Palmzondag. Paasmorgen is er in elk van de samenwerkende kerken een dienst. Hoe dat er bij ons uit zal zien is nog een vraagteken. De ouders van de kinderen in de kindernevendienstleeftijd krijgen nog bericht van één en ander.

 

Namens de leiding van de kindernevendienst, Anyke

 

JONGERENNEVENDIENST

 

Wanneer de corona maatregelen het toelaten komen we weer bij elkaar. Ik zal de jongeren dan een app sturen.

Hartelijke groet, Edwin Rustenburg.

BLOEMENGROET

 

Normaal staan er iedere zondag bloemen op de liturgietafel, die na afloop van de dienst naar hun bestemming worden gebracht.

Nu we niet iedere zondag een digitale dienst hebben vanuit onze eigen kerk, maar ook vanuit een samenwerkende kerk elders, staan er niet iedere zondag bloemen op de liturgietafel.

De bloemen gingen op 31 januari naar mevrouw Marja Kaan en de heer Edwin Sweep.

 

ACTIE KERKBALANS 2021: Eindresultaat “Geef vandaag voor de kerk van morgen”

 

De afgelopen weken zijn onze jaarlijkse vrijwilligers weer doende geweest met het bezorgen van de brieven en ophalen van de toezeggingsenveloppen bij de gemeenteleden. Ook in deze coronatijd!! Wij danken hen hartelijk voor hun inzet.

Dit jaar is er voor € 25.864,-- toegezegd; dat is ongeveer € 2.000,-- minder dan in 2020. Maar het is ongeveer het bedrag dat in de begroting 2021 is geraamd. Wij zijn hier blij mee. Vaak wordt de kerk in de loop van het jaar nog verrast met bijdragen die nu niet zijn toegezegd of die hoger zijn.

Dank aan allen die een bijdrage in de kosten van onze gemeente hebben toegezegd!!

Nadere informatie over de financiële situatie van de Lucaskerk kunt u vinden op onze website.

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan een kerkrentmeester (raadpleeg uw Kerkgids 2021).

De kerkrentmeesters Lucaskerk

Dirk Huizenga, Eddie Kremer en Nico Voogd.

OPBRENGST POSTZEGELS & KAARTEN & MOBIELTJES

 

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest vanwege de corona pandemie. Er is vorig jaar weer hard gewerkt!

De totale opbrengst van de inzamelingen over 2020 is € 18.125,90. 

Waarvan 12.191,- voor postzegels en ansichtkaarten en € 5.824,90 voor mobieltjes en cartridges en €  110 voor muntgeld en divers.

 

Hartelijk dank allen voor de enorme inzet! Zonder uw hulp en alle ongenoemde personen is zo'n enorme hoeveelheid materiaal niet te overzien en te verwerken!

Allemaal zeer bedankt!

Hartelijke groeten,

Jaantje Vink

 

40 DAGENTIJD CAMPAGNE VAN KERK IN ACTIE

 

Ieder jaar komt de missionaire werkgroep met een speciale actie tijdens de veertigdagentijd. Dat kan dit jaar helaas niet. Daarom roepen wij u op om wekelijks een bijdrage over te maken naar de diaconie. Iedere week is er een ander doel.  

 

Op de website van Kerkinactie (www.kerkinactie.nl) kunt u nog meer info vinden. Zoals filmbeelden en verhalen van betrokkenen.

 

Hieronder ziet u een overzicht van de doelen. In de wekelijkse informatie mail van de Lucaskerk zullen wij u voorzien van uitgebreidere informatie.

 

ZONDAG 21 februari                     MOLDAVIË

Vanwege armoede werken veel Moldaviërs in het buitenland. In sommige dorpen wonen daardoor alleen nog ouderen en jongeren. De kerk stimuleert jongeren om zieke en eenzame ouderen te helpen, die op hun beurt een luisterend oor bieden.

 

ZONDAG 28 februari                     MISSIONAIR WERK in NEDERLAND

Hoewel minder mensen naar de kerk gaan, blijft de behoefte aan zingeving bestaan. Kerken delen het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn.

 

ZONDAG 7 maart                            LIBANON

In Beiroet worden predikanten opgeleid voor landen als Syrië, Armenië, Israël/ Palestina en Libanon. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar hun huis om daar hun eigen gemeente te leiden.

 

ZONDAG 14 maart                         ARMOEDE BESTRIJDING in NEDERLAND

Ondersteuning diaconaat in arme regio’s Armoede in Nederland is een groeiend probleem.

 

ZONDAG 21 maart                         WERELDDIACONAAT - INDONESIË

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten waardoor ze minder afhankelijk worden

 

ZONDAG 28 maart                         PAASCHALLENGE JONGEREN

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor míj? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen - de PaasChallenge doen.

 

REKENINGNUMMERS COLLECTE DIACONIE EN KERK

Diaconie PG Winkel NL50 RABO 0305 6020 20 onder vermelding van “veertigdagentijd”.

 

Rekeningnummer van de kerk is: NL98 RABO 030.56.01.156