BRIEF VAN DE KERK nr. 8

PROTESTANTSE GEMEENTE te WINKEL e.o.

Afbeelding met tekst, tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

Zie ook onze website: www.lucaskerkwinkel.nl

December 2020

 

Aan allen die verbonden zijn met de Lucaskerk,

 

ADVENT en KERST

Het is allemaal anders!. Zo ook de weken van Advent en zelfs met de Kerstvieringen zitten we niet in de Lucaskerk.

Je zou er moedeloos van worden. Niks kan meer. Geen massale ontmoetingen. Niet uit volle borst kerstliederen zingen. Geen Harmonie. Een elders opgenomenKerstnachtdienst. Gaan we zo de kerstdagen in? We gaan het anders doen. Wij zijn op weg naar het LICHT. Ds. Jan Andries schrijft hierover in zijn artikel “LICHT IN DE DUISTERNIS”. 

Tijdens Advent zullen alle kerken het Adventsproject gebruiken en spelen de kinderen een rol in de dienst (zie het artikel van de kindernevendienst commissie). Tevens is er een liturgisch bloemstuk.

In de rubriek “Kerkdiensten” kunt u zien waar en wanneer er opnamen zijn en in welke kerk.

Bij onze opnamen zullen kinderen aanwezig zijn. Of er ook bij onze opnames meerdere volwassenen aanwezig kunnen zijn, kan ik op dit moment van schrijven niet zeggen. Hou de wekelijkse nieuwsbrief in de gaten. 

 

ADVENT


In het duister van mijn ziel

wacht ik op het Licht

Advent telt weer in weken

 

zoals ik wacht op een vriend

in het volste vertrouwen

hij komt

zo wacht ik op U, mijn God

 

de weken ademen belofte

Uw belofte:

Ik kom

komende als Mens ben Ik

dichtbij

 

om de wereld te verlichten

jou en jullie

van hier en daar en overal

 

ik breek de muren af

schep ruimte in mijn ziel

opdat het Licht

kan binnenstromen:

U, mijn God

die het duister van mijn ziel

glansrijk zal weerstaan

 

want God uit God

Licht uit Licht

bent U


Oeke Kruythof

 

Enkele adressen:

Predikant: Ds. Jan Andries de Boer:       tel. 0224-541372              email: jaa@quicknet.nl

Scriba: Jeannette Oudejans                       tel. 0226-410848              email:jeannette.oudejans@quicknet.nl

 

Met een vriendelijke groet,

Siep Rienstra (voorzitter)


LICHT IN DE DUISTERNIS

Met Kerst is de oudtestamentische schriftlezing vaak uit de profetie van Jesaja:

 

‘Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht.

Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.’

 

Welnu, hoe mooi het weer ook is als ik deze regels schrijf, en hoe verrukkelijk ook het zon­netje (bizarre Nederlandse manier van zeggen trouwens, over de ontzagwekkende vuurbal, waar onze planeet omheen draait), donker ìs het deze tijd. Hier en daar is er nog wat hoop dat de besmettingscijfers tegen de Kerst zo gedaald zullen zijn, dat we dit feest alsnog een beetje in de kring van familie of vrienden kunnen vieren, maar de kans daarop schatten in elk geval Janny en ik zo laag in, dat we al blij zijn als we het kunnen vieren met onze kinderen en hun partners. In dat geval zijn we met zes personen. Terwijl ook wij normaal gesproken behoren tot de mensen die de huiskamer moeten herinrichten en tafels aan elkaar zetten om iedereen een plekje te kunnen geven aan het kerstdiner.

Uiteraard is de ziekte zelf met zijn vele sterfgevallen en met alle blijvende gevolgen die het heeft voor de gezondheid van degenen die het ernstig te pakken hebben gehad, maar er bovenop zijn gekomen, en met alle economische gevolgen voor degenen met een klein bedrijf dat het niet overleeft en degenen die zijn ontslagen bij het bedrijf dat hen niet meer betalen kon veel erger. Hoe moet dat straks immers met de hypotheek? En zo zijn er meer vragen. Maar ook de betekenis van zo’n simpel stuk gezelligheid moeten we niet onderschatten. We bevinden ons immers in de tijd van de vallende of inmiddels gevallen bladeren en de korte dagen en veel mensen worden daar ook als er geen narigheid aan de hand is al somber van. En wat is er beter voor de mens als sociaal dier dan samen zijn? Vooral voor de mensen die alleen wonen is dit een moeilijke tijd. Voor de mensen die samen wonen met iemand met wie het niet botert is het misschien nog moeilijker. Als je een slecht huwelijk hebt? En we horen al sinds maart verhalen over toegenomen huiselijk geweld. Ook op straat neemt de agressie toe, lees ik althans in de krant, zelf heb ik daar hier in Winkel gelukkig niks van gemerkt. En mensen worden gevoelig voor allerlei rare samenzweringstheorieën.

We leven in een moeilijke tijd en worden bepaald geteisterd, ook al is het bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en in Rusland nog een heel stuk erger. Ook in de kerk zullen we met Kerst maar met een heel beperkt gezelschap samen kunnen komen. Dat was eigenlijk wel mooi: toen we op 27 oktober als Moderamen (dat is het dagelijks bestuur van de kerk) en als Taakgroep Eredienst samen waren geweest om met elkaar te spreken over de kerkdiensten in de rest van het jaar en daarna via de email aan de andere ambtsdragers voorstelden om (op dat moment) tot en met december online te blijven, schreef de eerste die reageerde erbij: ‘Laten we eind december kijken of er met Kerst misschien toch wat meer mogelijk is’, wat daarna door bijna alle ambtsdragers werd herhaald. Inderdaad, kunnen we nu zelfs het Kerstfeest niet samen in alle uitbundigheid vieren? Nou ja, als het straks alsnog op een verantwoorde manier blijkt te kunnen, dan zullen we dat niet laten. Maar dan nog is Harmonie De Eendracht uit Kolhorn al afgezegd (en dat zou ook sowieso niet op een verantwoorde manier kunnen), en ook samen zingen, wat je juist met Kerst zo graag uit volle borst wilt, zit er dan niet in. Voor alsnog gaan we ervanuit dat we de kerstdienst opnemen op dinsdag 22 december. En dan moeten we onze verbondenheid maar proberen te voelen door in elk geval tegelijkertijd op kerstmorgen te kijken. We gaan er trouwens wel degelijk iets moois van maken als kerk van Winkel - er zal dus een dienst zijn uit eigen kerk, maar daar ga ik het nu niet verder over hebben, want deze ‘Brief van de Kerk’ loopt in principe tot en met de Advent.

 

En ook daar gaan we echt wel wat van maken. Dat doen we in samenwerking met de kerken van Broek op Langedijk en Sint Pancras. En dan zou je kunnen denken: op die manier wordt het al gauw ‘los zand’, terwijl de Advent normaal gesproken een geheel vormt, maar dat zal u nog meevallen. We geven de Advent immers altijd vorm aan de hand van een project, dat ook in de kindernevendienst wordt gevolgd? Dat gaan we nu samen doen. Het project bedoelt een tegenwicht te geven tegen de nare dingen die er in deze tijd spelen, en heeft daarom als thema Goed Nieuws. Nu is dat ook de letterlijke vertaling van het woord Evangelie, vandaar dat je vroeger ook de Goed Nieuws Bijbel had, de eerste poging om de Bijbel te vertalen in de taal van de tijd waarin die verscheen (jaren ‘70-‘80 van de vorige eeuw). Elke week is er een nummer van de Adventsbode, en de inhoud daarvan heeft te maken met de Bijbellezing van die zondag. De eerste Advent (29 november) komt de dienst uit Broek op Langedijk, de tweede Advent (6 december) uit Winkel; de week daarna (13 december) uit Sint Pancras en de laatste (20 december) komt opnieuw uit Winkel.

 

Bij dit alles is het goed om te weten dat de tijden nooit gemakkelijk zijn geweest. Zeker in de begintijd van de kerk, toen het Evangelie op schrift gesteld werd, niet. Het is dus niet zo dat je zou kunnen zeggen: die Bijbel heeft een mooie boodschap, en daar zullen de mensen toen vast hun hart aan hebben opgehaald, maar nu is alles anders, vooral als je bedenkt dat we de milieucrisis er ook nog bij hebben. Misschien hebt u de dienst van Eeuwigheidszondag gezien (22 november, op het moment van schrijven is deze, ook de opname ervan, nog voor de boeg). De lezing was toen Openbaring 21:1-6, over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In dat boek gaat het niet voor niks op zo heftige wijze over de strijd tussen goed en kwaad: in de tijd waarin Johannes zijn visioen kreeg werd de kerk op de meest bloedige wijze vervolgd. Als ik me daar iets bij voor probeer te stellen, minstens op de korte termijn verbleken daarbij de problemen waarmee wij te maken hebben. De Bijbel is een hoogst realistisch boek, dat midden in de werkelijkheid staat waarin wij leven. En dat ons daarom ook helpen kan om dat leven te leven en om de moeilijkheden die wij daarin tegenkomen het hoofd te bieden en te doorstaan. We zijn namelijk niet aan onszelf overgeleverd in een bar bestaan zonder enige hoop. Hoop is er juist wel, en die mag krachtig zijn ook. Daar staat de Allerhoogste voor in. Om ook met een Bijbelcitaat te eindigen:

 

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven,

opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.

 

Ik wens u ondanks alles toch een voluit hoopvolle tijd toe.

Jan Andries de Boer

 

WIJ LEVEN MEE MET

Mevrouw Ada Schreur woont sinds september in het Max Plazierhuis in Schagerbrug, een nieuw zorgcentrum, speciaal voor mensen met dementie, wat ook precies de reden is dat ze daar is gaan wonen. Het adres is Schagerweg 96, 1751 CB aldaar. Volgens haar dochter Sonja heeft ze het er erg naar haar zin.

Ook mevrouw Maaike de Jong is verhuisd, en wel met een vergelijkbare reden. Ze is overgegaan naar woonzorgcentrum Molenweid, kamer A19, Patrijzenlaan 31, 1766 JT Wieringerwaard. Ze zou niet meer terug willen, zegt ze, en ze zorgt nog voor zichzelf.

Mevrouw Hinke Hoekstra is ook verhuisd. Zij woont nu in woonzorgcentrum De Palatijn, Dillenburgstraat 1, 1814 JV Alkmaar. Zij is hier komen te wonen na een ziekenhuisopname, waarbij ze ‘een jasje uit heeft gedaan’. Voor Hinke en Piet beide is het erg verdrietig dat ze niet meer bij elkaar kunnen wonen.

De heer Evert Verhulst (Molenstraat 12, 1718 BL Hoogwoud) moest, nadat het de afgelopen maanden zo goed met hem was gegaan, onlangs toch weer naar het ziekenhuis. Hij kreeg het benauwd op de borst. Het was een bijna-infarct; bovendien bleek hij bloedarmoede te hebben, daardoor is hij erg moe. Nu was de operatie die hij afgelopen februari had moeten ondergaan hem niet in zijn koude kleren gaan zitten. De hele impact die dat toen op hem gehad heeft, keerde nu weer terug.

Mevrouw Jenny Evers is sinds het einde van de zomer aan het kwakkelen geweest, wat haar ook twee keer in het ziekenhuis deed terechtkomen. Haar man Gerr was behoorlijk ongerust, maar gelukkig gaat het nu weer goed met haar.

Dan mevrouw Ria de Jager. Zij heeft half oktober een nieuwe heup gekregen en dat gaat nu goed, maar ze heeft ook last van jicht en dat gaat gepaard met veel pijn.

Tenslotte noem ik deze keer ons video-echtpaar Piet en Guda Boonstra. Ten opzichte van een jaar geleden zijn de krachten van Piet met de helft teruggegaan en dit is een proces dat helaas doorgaat. En Guda zit te wachten op een ziekenhuisopname. De pijnbestrijding die zij al jaren heeft, gebeurt door middel van een ingebouwde pomp, die op een gegeven moment vervangen moet worden. Zij hoopt van harte dat de corona haar niet in die zin parten gaat spelen dat het moet worden uitgesteld, want ze kan de pijnstilling niet missen.

Jan Andries de Boer

 

 

ELKAAR ONLINE ONTMOETEN

Misschien is het u niet eens opgevallen, maar in de wekelijkse berichtgeving van de kerk voorafgaande aan de dienst van 15 november stond het volgende bericht:

 

Hebt u een computer met camera en microfoon (een laptop bijvoorbeeld) én een internet­verbinding? Dan nodigt ds Jan Andries de Boer u uit voor een online ontmoeting via Zoom. De eerste 'Zoom-ontmoeting' staat gepland voor woensdag 18 november, 20:00-20:30 uur. Wilt u meedoen, stuur dan een berichtje naar jaa@quicknet.nl. Jan Andries stuurt u dan een link, waarmee u op het geplande moment op de ontmoeting in kunt loggen. Het mooie van Zoom is dat iedere deelnemer in beeld komt, niet alleen degene die op dat moment aan het woord is. Zo kunnen we elkaar toch ontmoeten en kunnen we bijpraten in deze tijd, waarin we elkaar veel minder tegenkomen dan gewoonlijk. Graag tot ziens en hoors!

 

Vervolgens was er precies één opgave, namelijk van degene die de wekelijkse berichtgeving verzorgt, Jeannette Oudejans. Het is dan ook niet doorgegaan, die eerste keer. Terwijl ik toch bijna zeker weet dat er onder u echt wel een aantal mensen moeten zijn, die dit leuk kunnen vinden. Zeker, het is via een scherm, maar toch mag echt wel van een ontmoeting worden gesproken. Ik heb een tweetal Zoom-ontmoetingsmomenten gepland: op woensdag 9 en 16 december van 20:00-20:30 uur.

 

Jan Andries de Boer

 

KINDERNEVENDIENST PROJECT: Het beste nieuws

Zondag 29 november begint in de kerk een nieuw jaar. Dan wordt het Advent, zo heet de tijd tot Kerst. Dit jaar is het wel allemaal anders, maar toch wordt het Advent en Kerst.

 

In onze kerk zijn al heel lang geen gewone kerkdiensten. Maar wel diensten die worden opgenomen en uitgezonden. De ene week vanuit de kerk in Sint Pancras, de week daarna vanuit de kerk in Broek op Langedijk en de derde kerk is onze kerk, de Lucaskerk.

 

Met deze drie kerken is afgesproken om met Advent en Kerst hetzelfde project te doen, dan sluit het mooi op elkaar aan.

Ø  29 november       (1ste Adventszondag) begint de kerk van Broek op Langedijk.

Ø  6 december          (2de Adventszondag) is de dienst vanuit onze eigen Lucaskerk.

Ø  13 december        (3de Adventzondag) is de kerk van Sint Pancras aan de beurt.

Ø  20 december        (4de Adventszondag) zijn wij in Winkel weer aan de beurt.

Ø  25 december        (Kerstmorgen) is er een dienst vanuit alle drie de kerken.

 

Het project wat we samen gaan volgen, heet: “Het beste nieuws”. Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Op welk nieuws zou je hopen, voor jezelf of voor anderen in de wereld? Daar gaan we het over hebben en zo leven we toe naar Kerst, het feest van de geboorte van Jezus. Zijn komst is goed nieuws voor de hele wereld.

 

Er komt elke zondag een nieuwe poster van “De Adventsbode” te staan, met daarin goed nieuws, want daar zijn ze bij “De Adventsbode” naar op zoek.

 

Iedere zondag steken we een kaars aan en daarbij wordt een gedichtje opgezegd. Hier hebben we al kinderen voor gevraagd.

 

Op eerste kerstdag vieren we het kerstfeest in een (vooraf opgenomen) gezinsdienst. Dit jaar zonder de Harmonie en met weinig mensen in de kerk. Wel gaan Luuk en Siepiets doen. Ook tijdens deze dienst wordt er een kaars aangestoken en is er een gedichtje.

 

 

 

 

KERKDIENSTEN          starten onlineom 10:00 uur

Zondag 6 december                      Tweede zondag van Advent

Kerkdienst vanuit de Lucaskerk te Winkel.

Voorganger: Ds. Jan Andries de Boer

 

Zondag 13 december                    Derde zondag van Advent

Kerkdienst vanuit de Regenboogkerk te Sint Pancras.

Voorganger: Ds. Peter Verhoeff

 

Zondag 20 december                    Vierde zondag van Advent

Kerkdienst vanuit de Lucaskerk te Winkel.

Voorganger: Ds. Jan Andries de Boer

Opname op donderdag 17 december om 19.30 uur. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan graag even opgeven bij Jeannette Oudejans. Er zijn 10 tot 15 plaatsen beschikbaar

 

Donderdag 24 december            Kerstnachtdienst(22.00 uur)

Kerkdienst vanuitde Trefpuntkerk te Broek op Langedijk.

Een ChrismasLite viering. Alle kerken uit Broek op Langedijk doen hier aan mee.

 

Vrijdag 25 december                    Kerstmorgen

Kerkdienst vanuit de Lucaskerk te Winkel.

Voorganger: Ds. Jan Andries de Boer

Verhalenvertellers: Luuk Klazinga en Siep Rienstra

Opname op dinsdag 22 december om 16.00 uur. Hier zullen alle kinderen van de kindernevendienst bij aanwezig zijn. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan graag even opgeven bij Jeannette Oudejans. Er zijn 10 tot 15 plaatsen beschikbaar

 

Zondag 27 december

Kerkdienst vanuit de Trefpuntkerk te Broek op Langedijk.

Voorganger: Ds. Aad Mak (Predikant van Kerk zonder Grenzen)

 

Donderdag 31 december; 19.30 uur

Oudejaarsdienst komt vanuit de Regenboog kerk te Pancras.

Voorganger: Ds John Bijman

 

BLOEMENGROET

Normaal staan er iedere zondag bloemen op de liturgietafel, die na afloop van de dienst naar hun bestemming worden gebracht.

Nu we niet iedere zondag een digitale dienst hebben vanuit onze eigen kerk, maar ook vanuit een samenwerkende kerk elders, staan er niet iedere zondag bloemen op de liturgietafel.

De afgelopen tijd gingen de bloemen naar:

 

Zondag 1 november      Ria de Jager

Zondag 22 november    Evert Verhulst

 

NIEUWS VANUIT DE DIACONIE

Het is een vreemd jaar, geen fysieke kerkdiensten meer, dus ook geen collectes meer in de kerk. Maar gelukkig weet u ons allen online te vinden en komt er geld binnen op ons rekeningnummer. Hier zijn wij uiteraard erg blij mee. In de zondagsbrief die u krijgt staat altijd een stukje over het project waar die zondag voor gecollecteerd wordt. Dit gaat volgens het dienstrooster voor collectes. Maar als diaconie hebben wij ook extra giften kunnen doen de afgelopen tijd.

 

Zo hebben wij een gift van €500,- overgemaakt aan de voedselbank in Anna Paulowna, €500,- naar Kerk in Actie voor het project : Help een stille coronaramp voorkomen. €500,- naar Steun de Christelijk Armeniërs. En €500,- naar Actie sprinkhaan-verjaag de honger.

Zo hebt u een beetje een idee waar al het gestorte collectegeld blijft.

 

Voor kerst staat er een Kerk in Actiecollecte op het rooster voor kinderen in de Knel. Deze actie is dit jaar voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hierover kunt u meer lezen in bijgeleverde folder. U kunt rechtstreeks doneren zoals op de folder staat, u mag het ook via de collecte van onze kerk doen met de mededeling erbij KIA kerstcollecte.

 

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. Het past goed bij ons kerstthema: Geef licht.

 

Namens de diaconie zullen de ouderen onder u een kerstattentie krijgen. Maar we wensen u allen een goede tijd toe in deze ook zo andere decembermaand. Hopelijk kunnen we snel weer wat activiteiten ondernemen en elkaar ontmoeten.

Pietie Voogd

 

MONDKAPJES

Het Boetje van Present in Middenmeer heeft andere openingstijden gekregen. namelijk op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 14.00 uur. Hier zijn MONDKAPJES te koop. Zelfgemaakt, op 60 graden te wassen, dus herbruikbaar. en er kan een filter in. Voor de mensen die in het bestand van het Boetje voorkomen, de minima, kost het mondkapje €1,00 voor ieder ander € 2,50.

 

MONDKAPJES ook te koop bij Pietie Voogd (zij maakt deze mondkapjes).

Telefonisch te bestellen 06-44370011 De gehele opbrengst is voor St. Present.

 

AMNESTY INTERNATIONAL: SCHRIJFACTIE WRITE FOR RIGHTS

Ieder jaar rond 10 december organiseert Amnesty International een wereldwijd schrijfgebeuren “Write for Rights” (schrijven voor rechten)

Vaak worden er in groepsverband brieven geschreven.

Maar door corona kan dit nu dus niet.

Daarom benaderen we zoveel mogelijk mensen om mee te doen.

Zou jij mee willen doen?

Je krijgt dan een pakketje met 2 of 3 voorbeeldbrieven, de meesten in het Engels, om aan regeringen of autoriteiten te schrijven, 2 of 3 blanco kaarten om aan hen te sturen voor wie je schrijft en een uitleg dat je ook op een andere manier mee kunt doen. Daarnaast een duidelijke omschrijving over het overschrijven van de brieven.

Je kunt een bemoedigende tekst op de blanco kaarten schrijven (er is een voorbeeld) of er iets op tekenen of plakken.

Je hoeft de brieven en kaarten niet zelf te versturen, die moeten vóór 17 december weer bij mij zijn en worden gezamenlijk in pakketjes verstuurd.

 

Ik heb al heel veel mensen gemaild en was ontroerd over de positieve reacties.

 

Ik hoor graag of je mee wilt doen.

Groetjes, Anyke Rienstra

 

REKENINGNUMMERS COLLECTE DIACONIE EN KERK

·         Elke zondag is er een collecte doel. Nu we niet in de kerk collecteren kunt u uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie: IBAN nummer:

NL50 RABO 0305 6020 20 onder vermelding van “Collecte”.

·         En natuurlijk heeft de kerk ook geld nodig. Het rekeningnummer van de kerk is:

NL98 RABO 030.56.01.156

 

 

 

 

PROJECTLIED Advent & Kerst 2020

 

Ik heb voor jou een goed bericht:

De koning komt eraan!

Hij brengt de vrede en het licht

en hij zal naast je staan.

 

En luister goed, er komt nog meer.

Een stem roept in het rond:

‘Hij is dichtbij, de grote Heer.

Maak ruimte als hij komt!’

 

Ik heb nog meer goed nieuws voor jou:

Er komt een nieuwe tijd

Een wereld vol van goede trouw,

geluk en vrolijkheid.

 

Het beste nieuws daalt nu vanuit

de hemel op ons neer.

De Vader koos Maria uit

als moeder van de Heer.

 

En in de nacht klinkt er een lied:

Het grote feest begint.

Ga snel op weg en mis het niet.

Kom kijken bij het kind!

 

Tekst: Erik Idema

Melodie: ‘De toekomst van de Heer is daar’, LB 767


ZIE JIJ AL WAT ???

Op deze zoek- en kleurplaat zie je goed kijkt ook al iets van Kerst. Dat is wat we doen in Adventstijd: uitkijken naar wat komen gaat..

 

Waar zie jij Kerst?