BRIEF VAN DE KERK nr. 4

PROTESTANTSE GEMEENTE te WINKEL e.o

Zie ook onze website: www.lucaskerkwinkel.nl

 

Juli en augustus 2020

 

Nu de kerkdeuren gesloten zijn en we elkaar ook niet ontmoeten tijdens andere activiteiten is het van groot belang dat we de communicatie naar elkaar openhouden.

De kerkbrief  - noem het nu BRIEF VAN DE KERK -  is daartoe een hulpmiddel.

 

Inmiddels krijgen velen iedere week een mailtje via onze scriba. Heeft u een emailadres en wilt u ook de wekelijkse mail ontvangen? Op die manier kunnen we u wekelijks op de hoogte houden. U kunt daarbij evt. aangeven dat uw e-mailadres uitsluitend gedurende de Coronacrisis gebruikt mag worden. U kunt uw adres mailen naar: jeannette.oudejans@quicknet.nl.

 

In de maanden juli en augustus houden we nog steeds online diensten. Hoewel we kerk mogen houden met maximaal 100 personen, hebben we als kerkenraad besloten om dat ook in juli en augustus nog niet te doen. De komende zondagen kunt u via onze website (www.lucaskerkwinkel.nl) elke zondag een kerkdienst meemaken.

We verwachten op zondag 6 september weer te starten met onze fysieke kerkdiensten.

U zult hier t.z.t. nadere informatie over ontvangen.

 

Met een vriendelijke groet,

Siep Rienstra (voorzitter)

 

In deze brief van de kerk:

 

·         5e pastorale brief van Ds. Jan Andries de Boer

·         Jaarrekeningen

·         Bloemengroet

·         Kerkdiensten

·         Rekeningnummers

·         Bericht van de Diaconie

·         Gedicht

 

JAARRKENINGEN

Ieder jaar liggen de jaarrekeningen van de diaconie en de kerkrentmeesters ter inzage in de kerk ter goedkeuring door de gemeente. Helaas is dat dit jaar niet mogelijk. Bijgaand treft u een verkort overzicht van beide jaarrekeningen 2019 aan. Indien u hier vragen over heeft, dan kunt u contact opnemen met onze scriba via jeannette.oudejans@quicknet.nl.

Beide jaarrekeningen zullen tijdens de kerkenraadsvergadering van 14 september a.s. definitief goedgekeurd worden.

De Corona-zomer van 2020

5e pastorale brief van Ds. Jan Andries de Boer

 

Hoe er later op deze periode zal worden teruggekeken weten we nog niet. De naam in de kop is slechts één van vele mogelijke aanduidingen die deze tijd kan gaan krijgen. Maar dit zal hem vast niet worden, want niet alleen is de coronatijd in ons land begin maart al begonnen, vooral weten we nog niet hoe lang het zal gaan duren. Maar de zomer zelf die intussen van start gegaan is kan misschien wel zo aangeduid gaan worden. En dan maar hopen dat er na de coronazomer van 2020 niet ook nog een coronazomer van 2021 zal volgen...

 

Laten we daar eens hoopvol vanuit gaan. Dan is deze zomer anders dan alle andere zomers. Er heerst weliswaar optimisme, want de cijfers zijn de goede kant op blijven gaan, waardoor de maatregelen steeds verder konden worden versoepeld. Maar we weten allemaal dat het zo goed gaat doordat we ons, in elk geval een tijd lang, zo goed aan strikte regels hebben gehouden. Het bewijs daarvan is de manier waarop het gaat in de Verenigde Staten en in Brazilië. Daar zijn mannen aan de macht die het vertikken het virus serieus te nemen, alsof ze het als een persoonlijke belediging ervaren, waarvoor zij niet wensen te buigen. En dus wordt er minder voorzichtigheid in acht genomen. Maar zie hoe de cijfers zich daar ontwikkelen. 35.000 nieuwe gevallen op één dag in Brazilië (op 23 juni). En daarbij staat dit getal voor evenzoveel exemplaren van de menselijke soort; ieder met zijn eigen unieke biografie. Van 35.000 zullen er velen niet veel meer merken dan bij een verkoudheid. Velen zullen zo zwaar ziek worden dat ze maanden nodig zullen hebben om weer op krachten te komen. Velen zullen zo ziek worden dat ze in een paar weken tien of twintig jaar ouder worden. En vele anderen zullen sterven.

 

Onder andere door de klok te blijven luiden ben ik me er voortdurend bewust van wat voor een killer er over de wereld gaat. Tot nu toe is Afrika nog steeds behoorlijk buiten schot gebleven, gelukkig, maar zal dat zo blijven? Want aan de andere kant blijkt dat het vooral mensen zijn die tot de minder kansrijken behoren die door het virus worden aangepakt, arme zwarten in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld. En ook de economische consequenties treffen degenen die toch al weinig hebben het hardst. Zo werkt dat, want dit is de natuur, en de natuur is hard. Darwin beschreef het leven als survival of the fittest: het zijn de sterken, die overleven. Waarmee we één van de redenen zien, waarom we in het christendom de natuur niet vereren. De natuurkrachten zijn blind en meedogenloos. Het idee is dat wij ziende worden en vol van mededogen. En de inspiratie daarvoor krijgen we van Jezus, die over zichzelf zei: ‘Ik ben zachtmoedig en nederig van hart,’ als voorbeeld ter navolging voor ons. Welnu, kansen om solidair te zijn (zolang we zelf tot de sterken behoren, tenminste) zullen we de komende tijd meer dan genoeg hebben!

 

Maar we gaan ook de jaarlijkse vakantieperiode tegemoet en voor velen zal die anders zijn dan in andere jaren. Het blijkt dat er veel meer mensen dan normaal van plan zijn dit jaar in Nederland te blijven. En dat mag dan toch een positief bijverschijnsel van deze crisis worden genoemd. Het heeft allerlei voordelen: geen lange reis nodig, veel lagere reiskosten, een veel kleinere ecologische voetafdruk dan bij een verre reis, je leert (misschien wel nu eindelijk pas) je eigen land kennen, je ontdekt hoe enorm gevarieerd dat kleine landje van ons is en op hoeveel prachtige plaatsen je nog niet geweest bent.. Het wordt ook over groente en fruit gezegd: eigenlijk is het om diverse redenen beter om te eten wat de grond waarop je woont in een bepaald jaargetijde voortbrengt. Dat is het meest gezond en het milieu wordt op die manier het minst belast.

 

Corona betekent dat we wat kleiner zijn gaan leven. De eigen tuin (als je die hebt) is belangrijker dan voorheen. En daar kun je wat meer aandacht aan besteden. Het is mooi dat steeds meer mensen op een ecologisch verantwoorde manier zijn gaan tuinieren en dat bijvoorbeeld het aantal insectenhotels dat mensen in hun tuinen neerzetten sterk toeneemt. Voor sommige mensen is dit een tijd van stress. Als je zelf of als een van je huisgenoten een zodanig zwakke gezondheid heeft dat het virus zomaar het einde kan betekenen. Dan is dat ook meteen een reden om helemaal niet met vakantie te gaan. Of als je met een voortdurende pijn in je buik loopt omdat je je reserves steeds verder ziet interen, ja tot schuld ziet verworden en je geen mogelijkheden ziet het tij te keren; je bent net een mooi bedrijf gestart, maar in plaats van te verdienen zijn er alleen maar kosten. Voor anderen is dit vooral een periode van rust. Met name een aantal mensen die normaal de neiging hebben zichzelf voortdurend voorbij te lopen zijn de afgelopen tijd erg opgeknapt.

 

Het woord vakantie bevat het woord vacant. En vacant betekent leeg. Een vacature is een lege plaats, waarvan je hoopt dat die weer zal worden opgevuld. Maar het is mooi om de vakantie inderdaad als leegte te zien. Als je die gebruikt als periode om leeg te worden. Dat alle drukte in je hoofd tot rust kan komen. In souvenirwinkels kun je nog zogenaamde ‘sneeuwbollen’ kopen, “een sneeuwbol is een transparante bol, meestal gemaakt van glas met daarin in miniatuur een scène, vaak in de vorm van een landschap. De bol omvat het water in de sneeuwbol dat als medium dient waardoor de "sneeuw" kan vallen. Om de sneeuw te activeren moet de bol fysiek geschud worden om de witte deeltjes over de bol te verdelen. Vervolgens wordt de sneeuwbol teruggezet en vallen de sneeuwvlokken langzaam door het water naar de bodem.” Maar met ons is het net zo: als we tot rust komen, gaat de chaos liggen en wordt het beeld transparant. Bijvoorbeeld kunnen we vanuit de rust helderder nadenken. Maar dat dan juist als er tijd is geweest dat er op je nadenkend vermogen minder een beroep is gedaan.

 

Na de zomer begin een nieuw seizoen. We zijn van plan een heel vrolijke startzondag te organiseren. En we hopen dat we daarna het leven en ook het kerkelijke leven weer zo’n beetje normaal kunnen oppakken. Het is bijzonder: ik las dat Sigrid Kaag, de nieuwe lijsttrekker van D’66 een levensinstelling heeft van ‘de mens wikt, maar God beschikt’, terwijl D’66 nu toch echt niet zo’n gelovige partij is. Het geeft haar rust, zegt ze, en dat is mooi. Het is mooi om te kunnen aanvaarden dat je het leven niet in de hand hebt, waarmee je namelijk de dwang om het koste wat het kost in de hand te krijgen ook kwijt bent. Zeker waar het gaat om het komende seizoen geldt: we kunnen plannen maken, en laten we dat vooral ook doen, maar wat er wel of niet zal kunnen, dat weten we niet. Maar ‘de mens wikt, maar God beschikt’ gaat ervan uit dat de dingen die gebeuren zoals ze gebeuren de wil zijn van God, en dat weiger ik te geloven. Want dan is het ook de wil van God als er een jongetje van zijn stepje wordt gereden. Het virus is een natuurverschijnsel en kent als zodanig geen pardon. In de Bijbel wordt er een duidelijk verschil aangegeven tussen God en de natuur. De natuur is de geschapen werkelijkheid en God staat daar boven. De Allerhoogste omvat het. Maar Hij grijpt niet in in de werking ervan. Maar Hij omvat het inderdaad. En iedereen die op enig moment enige sjoege krijgt van de manier waarop God betrokken is bij ons bestaan duidt dit aan met het woord Liefde. Het is Liefde, waaruit wij tot ontstaan zijn gekomen, het is Liefde, waarmee God ons inspireert en bemoedigt tot een mooi leven, en het is Liefde, die ons zal opvangen als ons aardse leven erop zit. ‘Alles is liefde’, dichtte Bløf-tekstschrijver Peter Slager zelfs tijdens een geïnspireerd moment.

 

In een tijd waarin alles anders is kan ook ons perspectief op een aantal dingen veranderen. En dat is mooi, want als alles altijd hetzelfde is, zullen we ook niet gauw verrast worden. Moge het een tijd zijn, waarin we de hoogte en de diepte van het woord Liefde eens te meer gaan zien. Goede zomer!

Jan Andries de Boer

BLOEMENGROET

Normaal staan er iedere zondag bloemen op de liturgietafel, die na afloop van de dienst naar hun bestemming worden gebracht.

Nu we niet iedere zondag een digitale dienst hebben vanuit onze eigen kerk, maar ook vanuit een samenwerkende kerk elders, staan er niet iedere zondag bloemen op de liturgietafel. Toch worden er elke week bloemen gebracht naar iemand.

De afgelopen tijd gingen de bloemen naar:

 

7 juni               Mevr. Van Dijk te Barsingerhorn

14 juni             Mevr. Joke Peet te Nieuwe Niedorp

21 juni             Mevr. Annelies Rustenburg, te Lutjewinkel

28 juni             Mevr. Fenna Elting te Barsingerhorn

 

KERKDIENSTEN                      Te volgen via: www.lucaskerkwinkel.nl

 

Datum:

Plaats van opname:

Voorganger:

5 juli

Winkel

Ds. Jan Andries de Boer

12 juli

Broek op Langedijk

Ds. Jolien van Zelderen

19 juli

Pancras

Ds. John Bijman

26 juli

Broek op Langedijk

Ds. Willem Venema

2 augustus

Winkel

Ds. Noeme Visser

9 augustus

Pancras

Ds. Marius Braamse

16 augustus

Pancras

Ds. John Bijman

23 augustus

Winkel

Ds. Jan Andries de Boer

30 augustus

Broek op Langedijk

Ds. Aad Mak

 

REKENINGNUMMERS COLLECTE DIACONIE EN KERK

·         Elke zondag is er een collecte doel. Nu we niet in de kerk collecteren kunt u uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie:

NL50 RABO 0305 6020 20 onder vermelding van “Collecte”.

·         En natuurlijk heeft de kerk ook geld nodig. Het rekeningnummer van de kerk is:

NL98 RABO 030.56.01.156

 

BERICHT VAN DE DIACONIE

Al 3 maanden komen we niet meer samen in de kerk. En gaan onze activiteiten ook niet door. Maar als "bloemenmeisje" kom ik toch nog wel eens een gemeentelid tegen en hebben het even over het wel en wee van de kerk. Veel mensen, ook de ouderen stellen de opgenomen diensten van onze kerk, alsmede de internetdiensten vanuit de andere kerken op prijs. Maar wat missen we allemaal de ontmoeting na de kerk. het even bijpraten bij de koffie. En dat zal ook nog wel even duren voor dat weer kan. In de komende 2 zomermaanden zal er alleen de 3 zondagen dat er in de Lucaskerk een opname is een bloemengroet zijn en dit wordt dan verzorgd door de dienstdoende ouderling.

 

Vanuit de diaconie gaan wij 3 vakantietassen maken voor gezinnen die van een minimumuitkering rond moeten komen. In ieder geval 1 gezin met 2 kinderen zal entree krijgen voor 4 personen in Hoenderdaell in Anna Paulowna. Dit gaat nu in coronatijd even anders dan anders, want de kaarten moeten voor een bepaalde dag besteld worden. Dit zal dan ook in overleg gaan met het gezin. Dit gezin wil heel graag een keer een dagje weg met de kinderen, maar kan dit zelf niet bekostigen. Een ander gezin met 2 kleine kinderen krijgt wat buitenspeelgoed, spelletjes en tekenspullen, met daarnaast een bon voor de Etos. Het derde gezin gaan we nog kijken met hun begeleider van het wijkteam of zij ook een dag weg willen, b.v. naar Hoenderdaell of het Land van Fluwel.

Ook zijn we bezig met een vakantieweek of weekend voor een moeder met 10 jarige dochter die nog nooit op vakantie zijn geweest. In samenwerking met het vakantiebureau en RCN campings worden er landelijk 100 vakantieweken weggegeven.

 

Verder hebben de 80 plus gemeenteleden een kaart gehad, ontworpen door Guda Boonstra, met de aankondiging dat ons ouderenuitje dit jaar niet door gaat. We hadden de natuurtrein in de Schoorlse duinen geboekt, met natuurlijk koffie en gebak in het natuurcentrum. Maar hopelijk kan dit uitje volgend jaar plaats vinden.

 

Het Boetje van Present in Middenmeer heeft andere openingstijden gekregen. namelijk op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 14.00 uur. Hier zijn MONDKAPJES te koop. Zelfgemaakt, op 60 graden te wassen, dus herbruikbaar. en er kan een filter in. Voor de mensen die in het bestand van het Boetje voorkomen, de minima, kost het mondkapje €1,00 voor ieder ander €2,50.

 

MONDKAPJES ook te koop bij de maakster, zie onderstaand nummer.

Verder komt er gelukkig ook collectegeld binnen op ons rekeningnummer. Naast de gewone

afdrachten hebben we ook een gift gedaan aan de Voedselbank Kop van Noord en aan de KIA collecte van Pinksterzondag: Help een stille coronaramp voorkomen.

Namens de diaconie wens ik ieder een goede en gezonde zomer toe. en hopelijk zien we elkaar allemaal weer op de startzondag van 6 september.

 

Pietie Voogd (voor de mondkapjes 06-44370011) De gehele opbrengst is voor St. Present.