BRIEF VAN DE KERK nr. 2

PROTESTANTSE GEMEENTE te WINKEL e.o.

Zie ook onze website:www.lucaskerkwinkel.nl

Mei 2020

 

Nu de kerkdeuren gesloten zijn en we elkaar ook niet ontmoeten tijdens andere activiteiten is het van groot belang dat we de communicatie naar elkaar openhouden.

De kerkbrief  - noem het nu BRIEF VAN DE KERK -  is daartoe een hulpmiddel.

 

Inmiddels krijgen velen iedere week een mailtje via onze scriba. Heeft u een emailadres en wilt u ook de wekelijkse mail ontvangen? Op die manier kunnen we u wekelijks op de hoogte houden. U kunt daarbij evt. aangeven dat uw e-mailadres uitsluitend gedurende de Coronacrisis gebruikt mag worden. U kunt uw adres mailen naar: jeannette.oudejans@quicknet.nl.

 

In deze brief van de kerk:

 

·         3e pastorale brief van Ds. Jan Andries de Boer

·         bedankbrief van Evert Verhulst

·         nieuws over de kerkdiensten

·         diaconie

·         bloemengroet

·         4 mei

·         We hebben aan de leden van het Lucaskoor gevraagd iets te schrijven.  Een aantal reacties.

 

PASTORALE BRIEF nr. 3 van Ds. Jan Andries de Boer

Winkel, 24 april 2020

 


We beleven met recht een bijzondere tijd. We zijn in hoge mate op onszelf teruggeworpen. Sommige mensen staan economisch gezien voor een steeds grotere uitdaging. Voor wie een broze gezondheid heeft zijn het bange tijden. En niemand die niet in het dagelijks leven merkt dat er iets groots aan de hand is.

 

Ik besef dat we niks gewend zijn. Alleen de oudsten onder ons. Als je de Tweede Wereldoorlog hebt meegemaakt dan weet je dat het leven in bepaalde tijden anders kan zijn. Ondertussen wordt de maat van de coronacrisis steeds duidelijker: die is zeer groot. Hier trekt werkelijk iets over de wereld en dan met name het menselijk deel daarvan.

 

En ook in deze tijd zijn wij kerk. En dat vind ik prachtig! Zeker, we missen elkaar en het zal een heerlijkheid zijn als we weer samen kunnen vieren. Op dit moment stellen we voorzichtig onze hoop op de startzondag. Als we dan weer normaal open mogen gaan, zal het een startzondag zijn als we niet eerder hebben meegemaakt. Maar ook ondertussen zijn we kerk. Wekelijks luiden we op woensdagavond van 19:00 tot 19:05 uur de klok. Dat hebben Janny en ik op ons genomen. De tweede keer heeft Janny er een filmpje van gemaakt, dat ik geplaatst heb op de Facebookgroep Winkel en omstreken. Veel dorpelingen reageerden uitgesproken positief. Het is iets heel eenvoudigs, maar het is een mooie vorm van aanwezigheid als kerk in de samenleving. Ik zie het trouwens in feite als een soort bidden. Door de klok te luiden bidden we voor iedereen die getroffen wordt door dit virus. En dan hebben we de diensten. Het is zo mooi: het aantal mensen dat daarnaar kijkt ligt veel hoger dan het normale aantal kerkgangers.  Bovendien krijgen we ook reacties uit andere delen van het land. De eerste dienst is zelfs al 750 keer bekeken - maar die dienst heeft dan ook aandacht gekregen in de krant, vooraf (Noordhollands Dagblad) en achteraf (Friesch Dagblad). We doen het met een klein team, waarvan Alex Peet, Jacqueline Jacobs en mijn echtgenote vast deel van uitmaken - zij voor de muziek, en Piet en Guda Boonstra voor het videogebeuren, wat zij geweldig doen. En dan is er altijd een dienstdoend ouderling bij. Voor het zingen wordt Janny vanaf de volgende keer versterkt door de hele zanggroep. Het is heel goed mogelijk om dat op een verantwoorde manier te doen. Vergelijkbaar met de manier waarop Rutten samen met drie andere kabinetsleden zijn eerste persconferentie hield. Als team hebben we tegen elkaar gezegd dat dit toch ook wel een bijzondere manier van kerkzijn is. En het is prachtig om terug te horen dat velen van u er effectief door gesterkt worden!

 

Sinds de Stille Week werken we samen met Sint Pancras, Broek op Langedijk en Krabbendam. En sinds Pasen zijn de diensten afwisselend vanuit Sint Pancras, Broek op Langedijk en Winkel. Een schema vindt u verderop in deze ‘brief van de kerk’. Voor mij is het ook mooi zo weer even de verbondenheid met Broek te voelen - en dat is wederzijds, ook van daaruit zijn er allerlei mensen die reageren.

 

Ondertussen is de telefoon weer een veel belangrijker ding geworden. Ik wil na de meivakantie ook gaan kijken wat we als gemeente kunnen met Microsoft Teams. Want een ‘video-conferentie’ op internet kun je ook gebruiken om elkaar toch even te ontmoeten.

 

Dit is een bijzondere tijd, ook voor ons als kerk. Daarbij staan we als kerk natuurlijk ergens voor en er is iets waar we uit leven. Dat zijn de kracht en de liefde van God en de boodschap van Jezus Christus. Dat bemoedigt ons en houdt ons op de been en bovendien vertelt het ons dat mochten wij onverhoopt zelf ten prooi vallen aan het virus, daarmee het verhaal niet zomaar af is, maar dat het een vervolg zal mogen hebben dat kan worden beschreven als ‘thuiskomen’.


 

In de dienst van 19 april heeft ds John Bijman, die als liturg mee voorging, een tekst voorgelezen, die ik op Facebook gevonden heb. Er waren nogal wat mensen, die het mooi vonden. Daarom drukken we die nog even af. De auteur is niet bekend.

 

ZOU HET KUNNEN ZIJN

 

Zou het kunnen zijn ...

Dat het zo moet zijn, opdat de liefde wederkeert …

Zou het kunnen zijn ...

Dat terwijl wij ziek worden, de aarde kan helen. Dat nu van alles verandert en stopt, de natuur weer door kan gaan.

Zou het kunnen zijn ...

Dat nu de wereld vertraagt, de liefde kan versnellen. Dat druk zijn en naar buiten racen en vliegen, de rust vinden en naar binnen keren wordt.

Zou het kunnen zijn ...

Dat als we thuis moeten blijven, we weer kunnen ervaren van wie we houden. Dat nu de maatschappij zo leunt op de zorg, we beseffen hoe ontzettend belangrijk dat is.

Zou het kunnen zijn ...

Dat de wereld en de luxe om ons heen nu kleiner wordt, zodat we ons eigen grote hart weer kunnen voelen. Dat nu we goed voor onszelf en anderen moeten zorgen, Ontdekken dat zelf-liefde en naastenliefde noodzakelijk is.

Zou het kunnen zijn ...

Dat nu we samen strijden voor hetzelfde, de eenheid in de verschillen kan worden gevonden. Dat als we elkaar nodig hebben, herontdekken hoe saamhorigheid voelt.

Zou het kunnen zijn ...

Dat na de chaos en strijd van deze tijd, een nieuwe wereld wordt geboren. Dat na de angst en onzekerheid, de liefde en waardering voor elkaar en de aarde terugkeert.

Zou het kunnen zijn ...

Dat het zo moet zijn, opdat de liefde wederkeert …

 

 

 

 

 


Ondertussen leven we mee met het echtpaar Mantel. Gré is in de eindfase van haar leven terechtgekomen, maar pas als te voorzien is dat ze zeer spoedig overlijdt mogen haar man Joop en de kinderen naar haar toe, want ze woont in het beschermde deel van de Trambaan – geen bezoek. Dit is heel zwaar voor haarzelf en haar geliefden. Laten we hen in onze gebeden gedenken!

Kent u nog dat oude woord? Het komt uit de oude Statenvertaling van de Bijbel. Lankmoedigheid. Het wordt dan meestal voor God gebruikt en vertelt over zijn geduld met ons mensen. Maar het is gewoon een samengesteld woord, waarbij ‘lank’ hetzelfde is als ‘lang’. Lankmoedigheid is dat je de moed er lang in houdt. Ik wens ons lankmoedigheid toe!

Jan Andries de Boer

 

DANK JE WEL

Na 3 weken ziekenhuis en gelukkig voor de corona perikelen weer thuis wil ik een ieder hartelijk danken voor de aandacht die jullie aan mij besteedde doormiddel van bellen, kaarten, bloemen een fruitbakje en 2e paasdag de paaskaars. Het heeft mij heel goed gedaan!

Alle vervolgbehandelingen zijn stopgezet dus ben op mezelf aangewezen om te oefenen in uithoudingsvermogen en dat gaat aardig goed. Bovendien weet ik me gedragen door onze Heiland die mijn steun en toeverlaat is.

Nogmaals hartelijk dank ook namens Sonja.

Groet Evert Verhulst

Van Evert kregen we onderstaand gedicht:

 

In de wolken

We leven in een roze wolk, van geuren en van kleuren,

de lente pakt uitbundig uit, wie kan hierbij noch treuren?

 

Maar plots is er een donk're wolk, van ziekte, dood en lijden,

een virus trekt de wereld rond, wie kan dit kwaad bestrijden?

 

Maar in geloof zien wij een wolk, die nu nog is verborgen,

waarmee de Heiland komen zal en ons bevrijdt van zorgen.

 

Hij voert ons in de wolken mee, naar 't Vaderhuis hierboven,

waar wij voor eeuwig bij Hem zijn en Hem aanbiddend loven. 

Johannes 14:2 1 Thessalonicenzen 4:13-18

Aagje Lingen

 

KERKDIENSTEN

(via www.lucaskerkwinkel.nl kunt u de diensten volgen c.q. terugkijken)

 

Zondag 3 mei                    Dienst vanuit St. Pancras. Kerkdienst kan rechtstreeks gevolgd worden via livestream.

                                                    Voorganger: Ds. Rob Basten

 

Zondag 10 mei                 Dienst wordt opgenomen in Winkel

                                                   Voorganger: Ds. Jan Andries de BOER

                                                  Wordt via YouTube uitgezonden.

 

Zondag 17 mei                 Jeugddienst, verzorgd door Pancras.      Kerkdienst kan rechtstreeks gevolgd worden

                                                   Voorganger: Ds. John Bijman

 

Zondag 24 mei                 Dienst wordt opgenomen in Winkel

                                                    Voorganger: Ds Jan Andries de Boer

                                               Wordt via YouTube uitgezonden.

 

 

Donderdag 21 mei          Hemelvaartsdag

                                               De dienst wordt uitgezonden via de Kogerkerk te Oud-Karspel

                                                Voorganger is Jolien van Zelderen

 

Zondag 31 mei                 Pinksteren

                                                De dienst wordt opgenomen in Broek op Langedijk. Wordt via YouTube uitgezonden

                                                Alle drie de voorgangers doen mee.       Wordt iets speciaals.

 

Voorlopig gaan we er vanuit dat ook de maand juni nog geen kerkdiensten kunnen worden gehouden.

 

Zondag 7 juni                    Opname in Pancras; Voorganger: Fokje van Roebel

Zondag 14 juni                  Opname in Winkel; Voorganger: Jan Andries

Zondag 21 juni                  Opname in Broek op Langedijk; Voorganger: Jolien van Zelderen

                                               Viering van het Heilig Avondmaal

Zondag 28 juni                  Opname in Pancras

 

NIEUWS VAN DE DIACONIE

 


Ja ook voor de diaconie is dit een rare tijd. Niet meer samen vergaderen ( binnenkort wel via de computer), geen kerkdiensten in de kerk, geen collectes met geld tellen achteraf. Maar gelukkig komt het geld toch via het rekeningnummer binnen, zodat wij toch nog wel geld kunnen uitgeven aan projecten die dat zo hard nodig hebben.

Maar wat dit jaar niet kan is ons ouderenuitje. We hadden in juni een uitje georganiseerd in Schoorl: een rondrit met de Zonnetrein, met uitleg over de natuur en koffie met gebak in het natuurcentrum van Staatsbosbeheer. Maar we hopen dat we volgend jaar alsnog dit uitje kunnen organiseren.

Ook bezorgen we elke week een bos bloemen bij één van onze gemeenteleden die wel een bemoediging kan gebruiken. Als er een dienst in onze Lucaskerk wordt opgenomen komen de bloemen eerst op de tafel in de kerk te staan, mooi zichtbaar in de dienst. Anders gaan ze op zondag direct naar een gemeente lid.

Mocht u de komende tijd hulp nodig hebben of eenzaam zijn en een praatje willen maken, schroom niet om dan de diaconie in te schakelen. Ook als het niet lukt om zelf boodschappen te doen, u mag altijd bellen. Mijn nummer zet ik onder dit stukje.

Het Boetje van Present, Brugstraat 35 in Middenmeer zal op 5 mei weer open gaan. Hier kan een ieder tegen een erg laag tarief tweedehands kleding kopen. Mensen met een klantenpasje (vaak minima) kunnen voor 50% kleding kopen. En het is kleding die er nog mooi en goed uit ziet. De winkel is open op dinsdagochtend, woensdagmiddag en vrijdagochtend.

Namens de diaconie wens ik u allen een goede gezondheid toe,

Pietie Voogd, tel. 0224 542376

 

4 MEI

Vorige week waren Anyke en ik in de Poldertuin in Anna Paulowna. Een prachtige tuin vol met de mooiste bloemen. Het doet niet onder voor de Keukenhof. Wat mij ook trof waren de gedichten die hier en daar tussen de bloemen stonden. Gedichten over de WOII. Van jong en oud.

Maandag is het 4 mei. Herdenkingen vinden niet massaal plaats. Ieder zit thuis. Wij van het 4 mei comité gaan op deze dag kransen leggen bij de oorlogsgraven in Kolhorn, Winkel en Nieuwe Niedorp. En bij het grote monument gaan Hetty Höfte en ik de gemeente krans leggen. Nu we geen stille tocht hebben gaan we voor de buis zitten. Hangt u de vlag ook half stok? Twee gedichten die ik van uit de Poldertuin opschreef:

Met vriendelijke groet,

Siep Rienstra


 

HONGERWINTERKIND

 


Verwacht

in onzekere tijden.

Opa weer thuis,

met luizen,

maar vrij.

 

De honger ver weg

Dichtbij de bommen.

Ruiten kapot,

geen scherven

in de wieg.

 

 

 

De oorlog voorbij

gebleven de verhalen.

Herhaald en herhaald

opgevangen door kinderoren

in dromen gevangen.

 

Jaren verstrijken

het verleden werkt door.

In boeken en beelden,

na-oorlogskind

gevormd door de tijd:

 

In vrijheid


VRIJHEID

 

Dromen zonder grenzen

denken zonder wensen

vrij van angsten leven

slechts geluk nastreven

voor alles openstaan

oprecht door ’t leven gaan

niet winnen niet verliezen\

Je hart laten kiezen

rust in je brein

dat zou pas vrijheid zijn.

 

VAN DE SYNODE

De komende weken kunt u elke zaterdagavond om 18.00 uur kijken naar een speciale serie van Met hart en ziel (KRO-NCRV). Scriba ds. René de Reuver blikt in een aantal korte meditaties vooruit naar Pinksteren.

 

LUCASKOOR

Vorige week zondag gingen Siep en ik (Anyke) een rondje fietsen en toen kwamen we Mara Iedema tegen. Mara is mede sopraan in het Lucaskoor en we hebben op gepaste afstand een praatje gemaakt. Dat was fijn.

De volgende dag dacht ik als ik nu alle koorleden een mail stuur om te vragen hoe het met hen gaat, dan horen we wat van elkaar. Zo gezegd zo gedaan.

Enkele van de reacties staan hieronder, met toestemming om ze te plaatsen:

 

Hallo allemaal,

Ja dat was heel fijn om elkaar te ontmoeten met mij gaat het goed , iedere dag ga ik een stuk fietsen of lopen en ik lees graag ik heb ook legpuzzels gemaakt die van ‘van Haasteren’ zijn zo leuk om te doen jammer dat ze klaar zijn .

Vanmorgen heb ik Marry nog gesproken en daar gaat het ook goed gelukkig. Het is onderweg nu zo mooi tis genieten langs de bloeiende bollenvelden.

Hartelijke groeten en veel liefs, Mara

(Mara Iedema is sopraan en staat op de achterste rij)

 

Hallo iedereen!!!

Hier is ook alles goed gelukkig. Ben nog steeds vier dagen in de week aan het werk, dus best raar maar we hebben ons aangepast en het gaat goed. Voor de rest genieten van het mooie weer. En hopen dat we allemaal gezond blijven. Het is wel een vreemde wereld zo... maar goed we moeten het samen doen.

Veel liefs, Astrid

(Astrid Leijen is sopraan en staat op de achterste rij naast Mara en soms zingt ze tenor)

 

Beste allemaal,

Door de crisis is er veel veranderd in mijn dagelijks werk en leven. Ik kom de deur bijna niet uit, tot deze week deed mijn man de boodschappen. Eerst vond ik het allemaal erg saai, maar het begint zowaar te wennen Ik geef lessen via beeldbellen met mijn 11 leerlingen. Met sommige oudere leerlingen gaat dit prima, maar met de leerlingen van 4 of 5 jaar gaat het soms moeizaam. Ik leer zelf heel veel over hoe ik dat allemaal kan en wil doen. Verder hoest ik al weken maar ben gelukkig niet erg ziek geworden. Met mijn gezin en familie gaat het goed. Tussendoor geniet ik veel van de tuin. Verder wandel en fiets is regelmatig.

Groeten en voor iedereen de allerbeste wensen voor de gezondheid, Alice

(Alice Glas is alt en staat op de voorste rij naast Dinie Berends)

 

Lieve zangvrienden en -vriendinnen

Goed idee van je Anyke.

Ik denk inderdaad ook veel aan jullie en mis mijn sociale leven erg. Ik kom alleen de deur uit om de hond uit te laten. De boodschappen laat ik bezorgen. Contact met de kinderen heb ik via videobellen en Whatsapp. Gelukkig is het mooi weer en kan ik, zoals jullie wel weten, daar enorm van genieten. Verder rommel ik wat in huis en in de tuin voor zover het gaat. Ik ben vorige maand 70 (traktatie staat nog in de diepvries) geworden en dan merk ik toch dat ik geen 18 meer ben.

1x per week verwen ik mijzelf door een overheerlijke maaltijd van Arie, de Roode Leeuw, te laten bezorgen.

Beste mensen, ik hoop dat iedereen nog gezond is en dat blijft, zodat we elkaar straks weer kunnen omarmen en onze grote liefde, met elkaar zingen, weer kunnen hervatten.

Geniet van de mooie kleine dingen, de bloemen, de vogels etc. en blijf gezond!

Alles gaat hier nog steeds goed. Gisteren ben ik wel heel even naar Kolhorn geweest. Ik moest toch Melle (en dat van zijn vader) zijn cadeautje brengen. Die twee zijn allebei op Koningsdag jarig. In de tuin1 bakkie gedaan en toen weer snel naar de veilige haven.

Groetjes en hou het gezond.

Liefs, Ria

(Ria Alferink is sopraan en staat op de voorste rij)

 

Lieve zangvrienden en vriendinnen,

Dankjewel Anyke voor je mail, met ons gaat het goed. Wij hebben het druk met de tuin en Ruggero met zijn bijen. Helaas ging het afscheidsconcert van Animato ook niet door en zo sterft het koor een zachte dood, wat niet de bedoeling was. Wij missen allemaal het samen zingen en de sociale contacten. Mentaal is dat niet gemakkelijk. Ik heb intussen mondkapjes genaaid en ben bezig al mijn handwerk projecten af te maken( en dat zijn er heeeel veel).

Ik vind dat ik niets te klagen heb, we hebben een huis een tuin en genoeg te eten, en last but not least we zijn nog samen.

Het laatste lied van ons concert zou zijn geweest: We'll meet again" en daar gaan we van uit.

Anyke alvast gefeliciteerd met je kroonjaar verjaardag, een fijne dag samen met Siep.

Hartelijke groet aan iedereen, houd vol en houd moed! Corry Rapparini-Goet

(Corry is sopraan en staat op de voorste rij aan de buitenkant)

 

Beste koorleden,

Hier gaat het ook nog goed hoor. We proberen virusvrij te blijven. Ik heb vanmorgen weer boodschappen gedaan voor de hele week. Het was heel stil in de super van Jumbo. Ik ben wel erg afstandelijk geworden en vertrouw niemand meer. Ada en ik zijn gelukkig nog samen en in koffietijd lossen we samen de kruiswoordpuzzel op van Trouw. Ada leest verder nog wat in de krant, terwijl ik voor het eten ga zorgen. We eten altijd warm tussen de middag. Dan hebben we dat maar vast gehad. Ada vindt het moeilijk om zoveel aan mij te moeten overlaten, maar dat is nu eenmaal niet anders. Daar heeft ze zelf ook niet voor gekozen. Ze is altijd erg actief geweest en wat ze nu nog kan doen, dat laat ik haar doen. Vlees braden bijvoorbeeld, dat moet ik nog leren, dus dan zit ze op een hoge kruk bij het kooktoestel.

Ik heb de computer nu in de kamer op tafel staan, zodat ik, als ik weer wat inspiratie heb, verder kan werken aan ons levensverhaal. Het wordt een heel boekwerk. Ik ben al bij bladzijde 88 en het jaar 1987. Ik kan nog wel even vooruit. Erg leuk om te doen. We kunnen samen veel goede herinneringen delen. Verder luisteren we veel naar muziek, hetgeen ik vind op YouTube. We houden erg van orgelmuziek. We gingen in onze verlovingstijd al naar de concerten van Feike Asma in de Lutherse Kerk in Den Haag. Nu stem ik vaak af op de orgelmuziek, die Gert van Hoef ten gehore brengt. Hij geeft tegenwoordig ook live concerten op YouTube. Beeld en geluid. Mooi zijn ook de uitvoeringen die de leerlingen geven van de Mountain View Academy uit Canada. 

We vermaken ons nog wel hier en ik heb verder genoeg te doen in en om het huis. Als het niet te hard waait, ga ik een uurtje fietsen. 

We missen het koor ook natuurlijk. Ada zingt zo graag en het is voor haar de enige mogelijkheid om nog onder de mensen te komen. Het contact met onze zoon en twee dochters verloopt via de beeldtelefoon. 

We hebben mooie liederen in ons koorrepertoire en die kunnen we thuis gelukkig ook meezingen. Ik moet nu denken aan het mooie lied: You raise me up, dat is echt een opkikker. Hij wordt prachtig gezongen door Daniël Rodriguez. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=lDAr5YGkxuc

Ik zou wel willen dat ik het lied zo kon zingen.

We wensen jullie alle goeds in deze moeilijke en spannende tijd, waarbij we denken aan geestkracht en gezondheid en het vertrouwen dat het allemaal wel weer goed komt.

Lieve groeten van Ada en Kees de Jong

(Ada zingt bij de sopranen op de achterste rij en Kees bij de bassen, tegenwoordig ook op de achterste rij)

 

Dag allemaal,

Wat leuk om al jullie berichtjes te lezen en te horen hoe jullie ieder op zijn eigen manier de dag invullen.

Het is alsof we in een film leven, zo onwerkelijk.

Wij zitten vanaf het begin in quarantaine i.v.m. Louis. 

De boodschappen bestel ik en verder ga ik alleen buiten de poort, voor een wandeling.

De eerste weken was het heerlijk om veel tijd te besteden aan hobby’s, maar na vijf weken werd het toch al een gevoel van moeten. Op dit moment is Louis thuis aan het proberen te herstellen van weer een Longontsteking. 

We houden de moed er maar in en hopen op een positieve verbetering.

Wens jullie allemaal veel sterkte en een mooie zomer toe!

Lieve groet, Thea

(Thea is onze koster en zorgt iedere repetitieavond voor de koffie)

 

BLOEMEN

 

Normaal staan er iedere zondag bloemen op de liturgietafel, die na afloop van de dienst naar hun bestemming worden gebracht.

Nu we niet iedere zondag een digitale dienst hebben vanuit onze eigen kerk, maar ook vanuit een samenwerkende kerk elders, staan er niet iedere zondag bloemen op de liturgietafel. Toch worden er elke week bloemen gebracht naar iemand.

De afgelopen tijd gingen de bloemen naar:

 

5 april:                  Dhr Peet van Damme in ’t Veld

9 april:                  Dhr. Wim van Zeggeren in Nieuwe Niedorp

12 april:               Fam. Jacqueline Jacobs in Winkel

19 april:               Dhr. Ben de Breuk in Wieringerwaard

26 april:               Fam. Ploeger in Winkel

 

 


 

 

GEDICHT: Een virus....

 

Een virus o zo klein,

Niet met het blote oog te zien. 

Verspreidt zich wereldwijd. 

De mensen zijn het vertrouwen kwijt.

 

De mens is in de war. 

Hoe zal het ons vergaan? 

Geen vertrouwen in de overheid. 

Raak ik straks ook mijn baan nog kwijt? 

 

Waar is dat sterke individu. 

Die zelf zijn richting wel bepaalt. 

Zich niets wil laten gezeggen.  

Of een mening op laat leggen? 

 

Experts moeten hun zegje doen. 

Maar gissen ook maar wat. 

Meer mensen worden ernstig ziek 

Is dit nu al de piek? 

 

Ziekenhuizen overvol

Te weinig personeel. 

Is er wel capaciteit genoeg? 

Wat hebben we nog voor de boeg? 

 

Onzekerheid alom

De winkels raken leeg. 

De beurzen staan dik in het rood. 

De hele economie is uit het lood. 

 

Het hele land ligt stil. 

Evenementen worden afgelast. 

We sluiten zelfs de kerken 

Om het virus in te perken. 

Wie had er ooit gedacht 

Dat het eens zo ver zou komen? 

Dat alles wat zo gewoon leek

In één klap helemaal bezweek. 

 

Zet het u niet aan het denken? 

Wie heeft hier eigenlijk de macht? 

Zijn het de wereldleiders? 

Maar ook bij hen ontbreekt de kracht. 

 

We staan met lege handen. 

Er is niemand die een antwoord weet. 

We moeten toch wel gaan beseffen 

Dat we onze hoofden omhoog gaan heffen? 

 

Want in de hoge hemel. 

Daar zit een machtig God. 

Hij regeert over dood en leven. 

En laat de hele mensheid beven. 

 

Kom laten we ons dan buigen. 

Voor zulk een groot en machtig God. 

Ons leven leggen in Zijn hand. 

Het hele mensdom, ook ons land. 

 

Ontferm U over deze aarde. 

Vergeef ons onze schuld. 

Om Jezus wil die met Zijn  dood. 

Ons Zijn genade bood. 

 

Het geeft ons rust in bange dagen. 

Dat U de macht in handen hebt. 

Om in onzekerheid en smart. 

Te schuilen aan Uw vaderhart.