Pastorale brief nr.1, 26 maart 2020

 

Geliefde gemeenteleden,

 

Opnieuw een woordje vanuit de pastorie. Het zijn inderdaad bijzondere tijden. En de omvang van wat ons wereldwijd overkomt wordt steeds duidelijker. Hoewel - waar zal het einde zijn? Op dit moment zijn de ouderen in verpleeghuizen en hun naaste geliefden het zwaarst getroffen. Wat is dat naar om je man, je vrouw, één van je ouders zo lang niet lijfelijk nabij te kunnen zijn! En voor de man, de vrouw, die ouder zelf is het het allerergst. De mensen in de zorg worden voortdurend geprezen, maar daar moeten zij het voor wat betreft het directe contact nu dan ook helemaal van hebben. En dan ineens zo’n datum van 1 juni moeten verwerken. Wat ligt dat ver weg in de tijd. En dat je dan tegelijk allerminst de zekerheid hebt dat het dan voorbij zal zijn...

 

En dat dreigende tekort aan IC-bedden en beademingsapparatuur. Het is absoluut begrijpelijk dat er nu mensen echt bang aan het worden zijn. Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Wij in elk geval niet, van de wat jongere generaties bedoel ik. Sommige ouderen hebben dingen meegemaakt waar zij nu aan moeten denken. Coby van Lindhout bijvoorbeeld, die was 9 toen haar zuster tijdens de Tweede Wereldoorlog difterie kreeg, ook zo’n gevaarlijke en besmettelijke ziekte. Het betekende voor haar dat ze negen maanden niet thuis kon wonen, wat niet niks is voor een kind. In de krant lees ik over onderduik-ervaringen. Het is ongelooflijk. We dachten zo’n beetje dat grote rampen alleen elders in de wereld voorkwamen en hier alleen in het verleden. Maar de mens is nog net zo kwetsbaar als hij altijd geweest is. En daar moeten we gewoon weer even aan wennen. Feitelijk zijn we verwend geweest.

 

Ik vind het heel bijzonder om nu te merken wat de kerk betekent. Dat zo’n internetdienst zoveel betekent omdat het verbinding is met de kerk en dan nog wel je eigen kerk! Janny en ik voelen het ook zelf: dat we de kerkelijke gemeenschap en de samenkomst daarvan missen. Maar wat is het mooi om daar dan toch iets in te kunnen doen.

 

Wat deze diensten betreft: dat zal elke week weer een beetje anders zijn. Onze dienst van 22 maart heeft zelfs het Friesch Dagblad gehaald. Daar stonden drie foto’s in: van een dienst in de Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche in Berlijn (een prachtige kerk bij een ruïne uit de oorlog), van een dienst in Italië, waar een pastoor foto’s van zijn parochianen in de banken had gezet en... van ons hier in Winkel! En deze dienst is op donderdagmorgen 26 maart inmiddels door ruim 550 mensen bekeken. De dienst van zondag 29 maart zal wat eenvoudiger zijn. Die van 5 april misschien weer wat uitgebreider, dat is althans wel de bedoeling, en vanaf de Stille Week zullen we deels gaan samenwerken met de Trefpuntkerk uit Broek op Langedijk en de Regenboogkerk uit Sint Pancras, waar in geval van samenwerking de diensten ook vandaan komen omdat deze kerk over een mooie video-streamingsinstallatie beschikt. Maar tussendoor zijn er ook diensten uit de Lucaskerk. Onder voorbehoud geef ik u het volgende schema:

 

29/3 en 5/4                                     Diensten via YouTube uit onze eigen kerk.

9-12/4 (Stille Week en Pasen)         Diensten uit de Regenboogkerk in Sint Pancras

19/4                                                   Dienst via YouTube uit onze eigen kerk.

26/4 en 3/5                                     Diensten uit de Regenboogkerk in Sint Pancras

10/5                                                   Dienst via YouTube uit onze eigen kerk.

17 en 21/5                                          Diensten uit de Regenboogkerk in Sint Pancras

 

De diensten van 9 t/m 12 april zijn de diensten van Witte Donderdag tot en met Eerste Paasdag. Deze worden live uitgezonden en kunnen op het moment zelf, maar ook later worden bekeken via deze link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1611-Protestantse-Gemeente-te-Sint-Pancras.

Nu zijn we gewend om op Witte Donderdag Avondmaal te vieren. En dat is nu natuurlijk compleet anders. Maar het kan wel. Als u zelf voor brood en wijn zorgt en dat voor u op tafel hebt staan, en dan inderdaad een klein stukje brood op een schoteltje en een klein beetje wijn of druivensap in een glas, dan kunnen we toch de verbondenheid beleven van het samen tegelijk vieren. Ter vergelijking: voor woensdag 25 maart had paus Franciscus de christenen wereldwijd opgeroepen om tegelijk ieder op de eigen plaats en in de eigen taal het Onze Vader te bidden. Ook Janny en ik hebben meegebeden en allebei voelden we de verbinding en dit ontroerde ons. Overigens zal ik ook minstens in de diensten van Witte Donderdag, Stille Zaterdag en Paasmorgen meedoen in de liturgie en ook een ambtsdrager vragen erbij te zijn, zodat de diensten in Sint Pancras inderdaad ook van Winkel zullen zijn. Op 19 april doet in elk geval Sint Pancras graag mee met ons hier in Winkel. Of Broek op Langedijk dan ook meedoet is op dit moment niet duidelijk en ook niet of er wellicht nog een andere gemeente zal instappen om mee te doen. En daarna gaat het in grote lijnen door zoals boven in het schema aangegeven. Via digitale nieuwsbrieven houden we u op de hoogte.

 

Wat fijn om zo toch met elkaar verbonden te kunnen zijn in deze tijd waarin we zo sterk op onszelf zijn teruggeworpen. Maar dat was een mooie actie van die diskjockey van 3FM, die voorstelde dat zoveel mogelijk radiostations tegelijk het nummer ‘You never walk alone’ uit zouden zenden, waaraan ook massaal gevolg is gegeven. En dan is het toch mooi dat dat in feite een religieus lied is. Het wordt nergens expliciet, maar als er gezongen wordt: ‘Als je loopt door storm, wind of regen - ga je weg met hoop in het hart, want je hoeft nooit alleen te gaan’, dan kan dat niet anders dan verwijzen naar de Heer, die we onze Herder mogen weten, en tot wie David heeft gebeden in Psalm 23 ‘ook al moet ik gaan door een diep en donker dal, ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij’. En ik hoop van harte dat ook u uw weg zo zult weten te gaan, en dat u behouden thuiskomt.

Jan Andries de Boer