BRIEF VAN DE KERK nr. 9

PROTESTANTSE GEMEENTE te WINKEL e.o.

Zie ook onze website: www.lucaskerkwinkel.nl

April 2021

 

Aan allen die verbonden zijn met de Lucaskerk,

 

WE BLIJVEN NOG ONLINE

 

Hoe gaan we de komende maand(en) in? De roep om meer ruimte, om samen weer naar de kerk te gaan klinkt. De verleiding is groot, om bij kerkdiensten weer gemeenteleden toe te laten. Wij hadden hoop dat dit met Pasen weer zou kunnen. Helaas, we moeten constateren dat het nog steeds niet kan. Nu zouden we weer maximaal 30 mensen mogen ontvangen. Maar de situatie in ons deel van de regio is riskant. Teveel besmettingen. En we hebben mensen die bij de online diensten niet gemist kunnen worden, die ook nog eens extra kwetsbaar zijn. Wij willen solidair zijn. Daarom voorlopig alleen online diensten zonder mensen in de kerk. Maar ooit zullen we allen weer opstaan en gezamenlijk het leven vieren. Samen zingen, samen geloven, samen luisteren en genieten van elkaars aanwezigheid.

Nog even……

 

In deze uitgave een overzicht van de komende diensten.

Een prachtig verhaal over opstaan door Okke Jager met zijn: “God is dichterbij dan wij denken”.

Nieuws van de kindernevendienst, de diaconie, Amnesty en vluchtelingenwerk.

 

Fijne Paasdagen!

 

PAAS-CREDO

 


U bent ons tegemoet gesneld

in de nacht van onze dood

 

U hebt gestreden

waar alleen te strijden viel:

in de nacht van onze dood –

daarom was er Golgotha

daarom werd U mens

daarom is het Pasen:

overwonnen is de dood!

 

Onderpand van ons geloof

tot aan het eind der tijden –

laat ons daarom vieren

de Dag der Dagen

tot aan Uw komend Koninkrijk!

 


 

Oeke Kruythof

 

 

Enkele adressen:

Predikant               Ds. Jan Andries de Boer       tel. 0224-541372        email: jaa@quicknet.nl

Scriba:                     Jeannette Oudejans             tel. 0226-410848        email: jeannette.oudejans@quicknet.nl

 

Met een vriendelijke groet,

Siep Rienstra (voorzitter)

 

KERKDIENSTEN IN APRIL

 

Datum

 

Kerkdienst vanuit

Predikant

Bijzonderheden

1 april

Witte Donderdag

19.00 uur

Broek op Langedijk

Jolien van Zelderen

André Wingelaar

Viering Heilig Avondmaal

2 april

Goede Vrijdag

19.00 uur

St. Pancras

John Bijman

Jan Andries de Boer

 

 

 

 

 

 

4 april

PASEN

Vanaf 9.30 uur

Winkel

Jan Andries de Boer

Opname op

woensdag 31 maart

11 april

Vanaf 9.30 uur

Winkel

Jan Andries de Boer

Jolien van Zelderen

Opname op donderdagavond 8 april

18 april

10.00 uur

Broek op Langedijk

Alex de Ligte ( Sneek)

Gastpredikant

25 april

10.00 uur

St. Pancras

John Bijman

André Wingelaar

 

 

 

Let op de aanvangstijden!!

 

 

EEN TWEEDE STILLE WEEK EN PASEN IN CORONATIJD

Van Jan Andries de Boer

 

Vorig jaar zaten we in de Stille Week aan het begin van onze samenwerking met toen nog alleen Sint Pancras en Broek op Langedijk. Nadat de dienst van 8 maart (2020) ineens de laatste op de gewone manier bleek te zijn geweest, waren we er al spoedig bij met eigen digitale diensten. De eerste daarvan, een ‘internet-popdienst’ haalde zelfs het Friesch Dagblad, die een halve pagina had met daarop drie foto’s: een van een kerk in het zwaar getroffen Italië, een van de Gedächtniskirche in Berlijn, en een van onze eigen Lucaskerk in Winkel! Het ging daarbij om een beeld uit de video-opname, met daarop het moment dat ouderling van dienst Siep Rienstra de dienst overdraagt aan mij en wij elkaar geen hand geven maar toeknikken. De dienst had, ook door deze publiciteit, een veel groter bereik dan we normaal gesproken hebben. Ik heb het nog even gecheckt: de teller staat op 831 en af en toe is er nog steeds iemand die kijkt. Maar toen er in de Werkgemeenschap van predikanten over samenwerking werd gesproken, leek het me onmiddellijk een goed idee dat we ons aan zouden sluiten bij deze beide Langedijkse gemeentes. Elke week op eigen kracht een videodienst verzorgen, zoals we vanaf 22 maart (2020 nog steeds) drie weken gedaan hadden, zou op den duur voor de kleine gemeente die wij zijn een te grote inspanning vergen. Ik weet het nog goed. Op een gegeven moment werd gezegd dat de periode waarin de maatre­gelen golden min­stens gingen duren tot 1 juni en wij ervoeren dat als een zeer ontmoedigend bericht. En nu zijn we alweer ruim een jaar verder.

Maar de samenwerking is precies één kerkelijk jaar verder, want die begon vorig jaar op de donderdag van de Stille Week met een avondmaalsdienst in Sint Pancras. Ds John Bijman en ik gingen samen voor in de dienst. Witte Donderdag viel vorig jaar op 9 april.

 

Inderdaad hadden we niet gedacht dat deze periode en daarmee ook de samenwerking zo lang zou duren. In de loop van de tijd hebben twee gemeentes zich bij ons gevoegd. Eerst Krab­bendam. Zolang zij dat verantwoord achtten hadden ze daar op zondagmorgen de kerk open­gesteld en in (zeer) kleine kring naar geestelijke muziek geluisterd. Omdat ik toch al (in zeer beperkte mate weliswaar) ook hun dominee ben, lag dat voor de hand. Afgelopen najaar kwam daar Harenkarspel nog bij. Dat kwam zo, in oktober deed hun nieuwe dominee, André Wingelaar, daar intrede. Harenkarspel was (en is) zijn eerste gemeente. Maar deze gemeente met twee kerkgebouwen had geen enkele videovoorziening. Wat een ongelukkige manier om te beginnen! Toen hij hoorde van onze samenwerking heeft hij aansluiting met ons gezocht en die hebben wij uiteraard niet geweigerd.

 

Daarmee is de spoeling wel dun geworden, want de diensten komen nu van vier locaties (in het kleine Krabbendam worden nu geen diensten gehouden). Nu heeft Broek op Langedijk vanaf het begin af en toe ook een dienst voor alleen eigen kring verzorgd, maar dit betekende dat we in de maanden februari en maart maar één dienst hadden die uit Winkel kwam (in december waren dat er drie en in januari twee). De spoeling was te dun geworden, stelden we vast op een pastoraatsvergadering. Vooral omdat er best wel wat mensen zijn, die alleen kijken als de dienst uit Winkel komt. Wat trouwens best jammer is, want alle diensten zijn bedoeld als van allemaal. Hoe dan ook, we hebben besloten dat we elke maand twee diensten willen houden en opnemen in de Lucaskerk. En als dat niet past binnen het gezamenlijke rooster gaan we gewoon, net als Broek op Langedijk, af en toe een zondag onze eigen weg.

 

Uiteraard weten we niet hoe lang dit alles nog zal gaan duren. In april zullen de diensten uit de Lucaskerk elkaar direct opvolgen: met Pasen (4 april) gaan de samenwerkende gemeentes allemaal hun eigen weg en op 11 april komt de dienst voor heel het samenwerkings­verband uit Winkel. Op Paaszondag viert alleen Krabbendam met ons mee. Omdat we dit jaar af zien van een Paaswakeviering zal op Paasmorgen de nieuwe paaskaars de kerk in worden gedragen. Om precies te zijn zal een diaken uit Krabbendam dan de paaskaars die het komende jaar in Krabbendam zal staan de kerk binnendragen. Onze nieuwe kaars zal dan al op een standaard klaar staan en net als de kleine kaarsjes die het kleine aantal aanwezigen in hun handen hebben worden aangestoken aan deze kaars.

 

Het is wonderlijk. Nu ik kom te schrijven over de bijzondere diensten die ons zeer binnenkort te wachten staan, is die van Pasen de eerste die ik noem, terwijl Witte Donderdag en Goede Vrijdag daar toch aan vooraf gaan. En voor u, die de diensten thuis meebeleeft zal dit alles ook werkelijk in de goede volgorde worden aangeboden. Maar voor degenen die de paasdienst verzorgen wordt het dit jaar eerst Pasen en daarna pas Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Waarom? Omdat we de dienst altijd een paar dagen van tevoren opnemen, omdat Guda Boonstra namelijk de tijd moet hebben om de opnames (van twee videocamera’s) tot een mooi geheel te monteren. Normaal nemen we de dienst op op donderdagavond, maar omdat het dan Witte Donderdag is, doen we dat dit jaar al op woensdag.

 

Nu dan de diensten van de Stille Week en Pasen in de volgorde waarin het hoort met enkele kanttekeningen. Alle diensten kunt u vinden via de pagina ‘Digitale diensten’ op www.lucaskerkwinkel.nl.

 

 

Witte Donderdag, 1 april

Vanaf 19:00 uur live vanuit de Trefpuntkerk in Broek op Langedijk. Een dienst waarin wie deze meebeleeft stil staat bij ‘de inzetting van het Avondmaal’. Oftewel de laatste keer dat Jezus samen met zijn leerlingen een maaltijd genoot, de gelegenheid waarbij Hij hen opdroeg om voortaan bij het eten van brood te denken aan het lichaam en bij het drinken van wijn aan het bloed, dat Hij zou geven en waarin voor ons genade is te vinden. Graag nodig ik u uit om van tevoren voor uzelf en als u samen bent voor degene(n) met wie u kijkt een stukje brood en een slokje wijn (of druivensap) klaar te zetten, zodat we toch, ook al bevinden we ons op verschillende plaatsen, allen met elkaar de gemeenschap van brood en wijn kunnen vieren. In deze dienst gaan voor de dominees Jolien van Zelderen (die weer terug is na haar zwanger­schapsverlof) en André Wingelaar. Wie graag ook nog naar The Passion kijkt (dit jaar in Roermond), dat bijt elkaar niet, want dat begint pas om 20:30 uur (op NPO 1).

 

Goede Vrijdag, 2 april

Vanaf 19:00 uur live vanuit de Regenboogkerk in Sint Pancras. Ds John Bijman en ik zullen in deze dienst samen voorgaan. We lezen het lijdensevangelie in de versie van Johannes, afgewisseld met liederen, die zullen worden gezongen door mijn echtvriendin Janny van Kampen (met orgelbegeleiding door Petra Klercq) en saxofoonmuziek door Marinka Spies.

 

Paasmorgen, 4 april

Een dienst vanuit onze kerk, waaraan ook Krabbendam meedoet, vanaf 9:30 uur via YouTube. Het ‘kerkelijk jaar’ loopt altijd van Advent tot en met Eeuwigheidszondag. In elk kerkelijk jaar staat er één van de zgn. ‘synoptische evangeliën’ centraal. Dat zijn de drie evangeliën die wat hun opbouw betreft sterk op elkaar lijken: Matteüs, Marcus en Lucas, maar die toch allemaal hun eigen kijk en invalshoek hebben. In het maken van de leesroosters worden ze aangeduid met A, B en C. Het kerkelijk jaar 2020-2021 is een B-jaar, wat betekent dat er relatief vaak uit Marcus wordt gelezen. Zo zullen we dit jaar het Paasevangelie lezen uit dit oudste en kortste evangelie. Elk jaar weer vind ik het fascinerend om diep in de thematiek van Pasen te duiken. Op het moment dat ik deze regels schrijf zit ik daar alweer middenin. De vragen van leven en dood, van dood en leven, van duisternis en de soort van licht die wij in het heden nog niet met onze ogen hebben gezien. Maar in plaats van nu al een soort van mijn kruit te verschieten bied ik u nu een korte paasoverweging van de zeer geestrijke dominee Okke Jager, zoals die in 1956 is verschenen in zijn bundel ‘Feest op feest’. Op een bepaalde manier is het gedateerd, maar hij zegt er een paar rake dingen op een heel eigen humoristische manier.

 

“God is dichterbij dan wij denken” door Okke Jager

Kees was vijf jaar, toen hij voor ‘t eerst de vraag stelde: “Waarom is het nu paasfeest?” Moeder streek hem over zijn krullenbol en zei: “Omdat de Here Jezus is opgestaan.” Kees stak parmantig zijn kin naar voren: “Nou, en wat zou dat? Ik ben toch zeker ook opgestaan vanmorgen?” Een kind kan volwassenen vaak aan ‘t denken zetten. Dat woordje “opgestaan” gebruiken we elke paasdag wel tien keer, - maar wij denken er niet aan dat het een heel gewoon woord is, dat wij ook op elke andere dag telkens gebruiken. Als kleine Kees ons daar opmerkzaam op maakt, gaan wij plotseling begrijpen, waarom de bijbel voor het “levend-worden” van Christus deze dagelijkse uitdrukking bezigt. De zon gaat op - het is tijd om wakker te worden; - dus ook Hij gaat naar buiten. Maar... Hij is toch dood? Ach, wat - dood? Wat doet dát ertoe? Wat kan Hem de dood schelen? Hij doet eenvoudig of Hij niet in een graf ligt. Daarom vinden wij in Zijn graf ook niet de sporen van een gevecht op leven en dood. De bijbel vertelt, hoe de doeken, waarin zijn lichaam gewikkeld was, keurig lagen opgerold. Hij heeft daar dus in de vroege morgen heel rustig zijn kleren staan opvouwen, zoals wij na het “opstaan” ons bed opmaken. Alsof er niets bijzonders aan de hand was. Er is een wonderlijke stilte in dit ochtenduur. Er komt geen protest uit de hel. Er zingen geen engelen. ‘t Is vroeger wel anders geweest: Christus heeft zich in een woestijn tegen de duivel moeten verdedigen. Tóen werd de duivel óók verslagen, maar tóen was er nog een twistgesprek. Nu is zelfs daarvoor geen plaats meer, en daarom is de duivel nog veel meer verslagen. Christus laat nu niet alleen zoals destijds in de woestijn merken, dat de duivel niets meer te vertellen heeft; nee, Hij laat zien, hoe de duivel eenvoudig niet meer meetelt! Hij doet alsof de duivel er niet is en alsof de dood niet bestaat: de Dood is “lucht” voor hem.

Wij doen op ‘t paasfeest de Dood nog te veel eer aan, als wij almaar over hem spreken en zingen, dichten en schrijven, - als wij, nadat wij het hele jaar door een schep plezier en een handvol dapperheid over de dood geworpen hebben, nu plotseling ons graf uit het graf halen. De Dood is op Pasen zó volkomen verslagen, dat het de moeite niet waard is om ons over hem nog druk te maken. Christus stapt zó kalm en koninklijk uit zijn graf de zonneschijn in, alsof er nooit een dood en een duivel hebben bestaan. Dat “doodgewone” opstaan van ons, elke morgen, is alleen mogelijk door dit “doodgewone” opstaan van Christus. Er zit iets van humor in, als Hij glimlachend naar buiten loopt alsof het graf een gewone woning is, waar men kan in- en uitgaan. Hij wandelt zo rustig door de tuin, dat één van zijn vriendinnen denkt dat Hij de tuinman is. Hij vliegt niet tussen de bomen als een spookgestalte. Hij hoort zó bij de hele tuin, dat je zou zeggen: ‘t moet de tuinman zelf zijn. Als Jezus door een hof loopt, lijkt Hij de hovenier, - en als Hij door de fabriek loopt, lijkt Hij iemand, die bij de fabriek hoort, - en als Hij bij ons op kantoor komt, is het alsof Hij iets met het kantoor te maken heeft. Jezus laat zien, dat God niet hoog over ons leven heen ziet met de starende ogen van de Sphinx, maar dat Hij “er bij hoort”. God is zo blij met ons, dat Hij zijn ogen niet van ons kan afhouden. God is zo blij met de bomen en de bloemen, dat Hij ze bekijkt met de kennersblik van de tuinman. God kijkt niet naar de koeien als een stadsmens, maar minstens als de boer die met één blik van vaderlijke verstandhouding zijn beste beesten omarmt. Als wij Hem tegenkomen op ‘t land, zouden wij zeggen dat Hij landbouwer is, - en wie Hem in de stad ontmoet, houdt Hem voor stedeling. Déze God heeft ons Jezus laten zien: de God, die Hovenier is in de hof, en die in het paleis alleen de Koning kan zijn, de God die zo mens is met de mensen, dat Hij ook boer is onder de boeren.

Die vrouw, die hem voor de tuinman hield, zou Hem juist hierom voorbijgelopen zijn, omdat Hij zo thuishoorde in de tuin. Wij lopen ook gevaar God voorbij te lopen, omdat Hij veel dichterbij is dan wij denken. Wij zien ergens een paar mensen naar de kerk gaan, en wij zeggen: daar gaat Jansen en daar loopt Pietersen; maar wij zien niet, dat Jezus daar loopt en ons uitnodigt mee te gaan. Wij zien een ziek kind, maar wij ontdekken niet hoe Jezus achter dat kind staat om ons aan te spreken. Wij lezen dit boekje en wij denken dat het zomaar een stukje papier is; maar het is Jezus zelf, die door dit boek ons huis is binnengekomen. Overal staat Jezus, - en wij denken dat het de tuinman is, of de bakker, of de dominee. Paasfeest betekent: Jezus is er; als wij hem niet zien, komt dat niet, omdat Hij er niet is, maar omdat wij als de vrouw bij zijn graf niet goed uit onze ogen kijken.

Als u tot hiertoe alles gelezen hebt en dit boekje niet terzijde hebt geschoven, dan durf ik u persoonlijk te zeggen, dat Jezus op dit moment achter u staat. Ik weet heel precies, dat Hij nu juist op uw schouder zijn hand heeft gelegd. Waarom hebt u dit boekje niet aan de kant gelegd? U kunt nu toch ophouden met lezen; waarom leest u nog even door? Daar zit Jezus achter! Hij is vlak bij.

 

 

KINDERNEVENDIENST

 

Als u dit leest is de 40dagen tijd bijna voorbij en is het bijna Pasen.

De afgelopen weken is er in alle samenwerkende kerken gewerkt met het project ‘Levensweg’.

Dit jaar hebben de kinderen weer thuis hun Palmpasen stok gemaakt. Als het goed is, hebt u daar afgelopen zondag (Palmzondag) wat van kunnen zien in de dienst vanuit Broek op Langedijk.

Ook was te zien dat Siemen Herder zijn arm in het gips heeft, hij is namelijk op school gevallen en heeft zijn arm gebroken. Een kaartje naar hem zou leuk zijn. (Lange Akker 32, 1733 LX Nieuwe Niedorp).

We hopen dat we toch over niet al te lange tijd de kinderen weer mogen verwelkomen in de kerk.

Groetjes, Petra, Jacqueline en Anyke

 

 

JONGERENNEVENDIENST

 

Wanneer de corona maatregelen het toelaten komen we weer bij elkaar. Ik zal de jongeren dan een app sturen.

Hartelijke groet, Edwin Rustenburg

BLOEMENGROET

 

Normaal staan er iedere zondag bloemen op de liturgietafel, die na afloop van de dienst naar hun bestemming worden gebracht.

Nu we niet iedere zondag een digitale dienst hebben vanuit onze eigen kerk, maar ook vanuit een samenwerkende kerk elders, staan er niet iedere zondag bloemen op de liturgietafel.

De bloemen gingen op 21 maart naar de heer René Kea in ’t Veld.

 

 

NIEUWS VANUIT DE DIACONIE

 

Vorig jaar is door de corona ons ouderenuitje niet door gegaan, dit jaar durven we het ook nog niet aan in juni, mogen het dan misschien nog niet eens . We zouden met de natuurtrein door het natuurgebied van Schoorl rijden met een hapje en snapje bij het natuurcentrum in Schoorl.

 

Wel willen we een gezellige middag organiseren voor onze 80-plus mensen. Dit zal zijn op woensdag 8 september. De locatie is dicht bij huis. Toch iets om naar uit te kijken in deze toch wel saaie tijd.

Verder krijgen mensen die te maken hebben met ziek en zeer in de week voor Pasen een fruitbakje thuis overhandigd.

 

Vanuit Stichting Present hebben we rond 8 maart ( internationale vrouwendag ) in de gemeente Hollands Kroon 20 kappersbonnen rond gebracht bij vrouwen die rond moeten komen met een minimum inkomen. Ze waren daar erg blij mee. Ook de plaatselijke kappers die toen net weer open waren, waren blij met onze afname. De bonnen zijn gefinancierd door de Rotary, afdeling Wieringermeer.

Verder hadden we nog 20 dikke bossen tulpen gekregen van een tuindersbedrijf uit Slootdorp om ook rond te delen. Deze gingen voornamelijk naar de vrijwilligers van het Boetje van Present. Dit Boetje is op afspraak weer open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 14 uur.

Ook is het nog steeds mogelijk bij mij mondkapjes te kopen voor € 2,50, waarvan de opbrengst voor Present is.

 

Voor zo ver weer een stukje van de diaconie. Heeft u hulp nodig in deze ingewikkelde tijd, schroom niet om ons te bellen.

Met vriendelijke groet vanuit de diaconie, Pietie Voogd (06-44370011) 

 

 

JE WIL JE KIND VEILIG OP LATEN GROEIEN

 

Ze zijn deze maand 18 jaar in Nederland, de Burundese Sophie en haar dochter Solange. 18 jaar van onzekerheid en steeds verkassen. Toch is Sophie al 9 jaar vrijwilliger in een zorgcentrum en is Solange bijna klaar met haar studie HR-management.

 

“Als je een kind hebt, wil je dat het veilig opgroeit”, zegt Sophie. Daarom vlucht ze in 2003 met de 7-jarige Solange uit de oorlog in Burundi. Die heeft dan al dingen gezien “die een kind niet hoort te zien”. Waarheen ze vluchten, weten ze niet. Uiteindelijk belanden ze in Nederland, in een tijdelijke opvang; een tentenkamp.

 

“Wij dachten: we zijn thuis, we zijn veilig”, Sophie lacht om haar eigen naïviteit. Thuis zijn ze nog lang niet. Vanaf dan is het steeds een half jaar hier, een paar jaar daar. Zo zitten ze 8 maanden in Vertrekcentrum Vught. Solange mag er niet naar school; een grote straf. Burundi weigert hen, ze worden op straat gezet en zwerven rond.

 

Ergens onderweg raakt Sophie haar identiteitskaart kwijt. Bij een politiecontrole worden ze daarom vastgezet. Solange is 14 jaar. Na een week worden ze in Vertrekcentrum Ter Apel geplaatst. Daar worden Sophie en Solange na 1,5 jaar opnieuw op straat gezet. Weg kunnen ze niet, dus wil Sophie dat haar kind hier een toekomst kan opbouwen.

 

Ze doen met hulp van INLIA een nieuwe aanvraag. Een eerste beroep op het Kinderpardon wordt afgewezen en ook bij de afsluitingsregeling van het Kinderpardon vangen ze aanvankelijk bot. Sophie doet al jaren vrijwilligerswerk in de ouderenzorg, Solange is hier geworteld, maar het doet er niet toe.

 

Moeder en dochter gaan in beroep. Op 20 januari gebeurt het ongelooflijke: de advocaat bericht dat ze een verblijfsvergunning krijgen. 9 februari halen ze hun pasjes op. Urenlang kijken ze er gelukzalig naar. “Het is heel gek om ineens na te kunnen denken over wat je wil. Voorheen werd je wakker en dacht je ‘wat gaat er vandaag weer gebeuren?’ Nu kijk ik heel anders tegen het leven aan”, zegt Solange.

 

Haar moeder luistert met een grote glimlach. Eindelijk gelukt.

 

 

AMNESTY INTERNATIONAL

 

Jaarlijks houdt Amnesty een landelijke collecte, die dit jaar niet op de normale manier kon doorgaan.

Veel collectanten hadden een online collectebus aangemaakt. Dat had ik ook gedaan. Ik had de link doorgestuurd naar veel van onze gemeenteleden. Totaal kwam er €100,-- in mijn digitale bus. Alle gevers van een donatie in mijn bus, hartelijk dank.

 

De werkgroep Amnesty Schagen/ Hollands Kroon is samen met andere werkgroepen creatief geweest om toch iets met mensenrechten te kunnen doen. Naast het schrijven natuurlijk, want dat gaat gewoon door.  Er is een fotowedstrijd georganiseerd:

 

Fotowedstrijd Vrijheid en Mensenrechten in het kader van 4-5 mei.

De Amnesty groepen van Alkmaar, Heerhugowaard-Koggenland en Schagen-Hollands Kroon schrijven een wedstrijd uit voor de mooiste en meest aansprekende foto’s over het thema Vrijheid en Mensenrechten. Doe je mee? Deelname is voor jong en oud.

Stuur vóór 20 april een foto over dit thema met een titel en korte beschrijving naar: info@schagen.amnesty.nl  Vermeld daarbij je naam en leeftijd.

Een deskundige jury beoordeelt de foto’s en kiest de meest aansprekende uit. De winnende foto’s worden onder vermelding van jouw naam geëxposeerd rond en na 4-5 mei in een reizende tentoonstelling.

Ook zullen ze te zien zijn op de websites en sociale media van de Amnesty groepen.

Voor de voorwaarden en meer informatie ga je naar www.schagen.amnesty.nl

 

Ik had deze uitnodiging al naar enkele gemeenteleden gestuurd. Gemeenteleden waarvan ik dacht dat ze wel wat met fotografie hebben. Maar het is natuurlijk voor iedereen.

Namens de Amnesty werkgroep Schagen / Hollands Kroon, Anyke Rienstra

 

 

WELKOM

 

Sake en Sietske Bakker, sinds kort wonende te Winkel. Zodra we weer kunnen kerken, hopen we jullie in de kerk te ontmoeten.

 

 

REKENINGNUMMERS COLLECTE DIACONIE EN KERK

 

·         Diaconie PG Winkel NL50 RABO 0305 6020 20.

·         Rekeningnummer van de kerk is: NL98 RABO 030.56.01.156