BRIEF VAN DE KERK

PROTESTANTSE GEMEENTE te WINKEL e.o

Afbeelding met tekst, tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

Zie ook onze website:www.lucaskerkwinkel.nl

Juni 2020

 

Nu de kerkdeuren gesloten zijn en we elkaar ook niet ontmoeten tijdens andere activiteiten is het van groot belang dat we de communicatie naar elkaar openhouden.

De kerkbrief  - noem het nu BRIEF VAN DE KERK -  is daartoe een hulpmiddel.

 

Inmiddels krijgen velen iedere week een mailtje via onze scriba. Heeft u een emailadres en wilt u ook de wekelijkse mail ontvangen? Op die manier kunnen we u wekelijks op de hoogte houden. U kunt daarbij evt. aangeven dat uw e-mailadres uitsluitend gedurende de Coronacrisis gebruikt mag worden. U kunt uw adres mailen naar: jeannette.oudejans@quicknet.nl.

 

Deze maand houden we nog steeds online diensten. Hoewel we kerk mogen houden met maximaal 30 personen, hebben we als kerkenraad besloten om dat in juni niet te doen. Hoe het in de zomermaanden zal gaan is nu nog niet bekend. De kerkenraad en moderamen komen op 15 en 22 juni bijelkaar. Dan bespreken we de meest actuele situatie. Persoonlijk heb ik er een hard hoofd in om in juli en augustus weer live-kerkdiensten te organiseren. De gewoonte om en om te kerken (Lucaskerk/Fenixkerk) gaat niet door. En mede door de vakanties van velen is het ook slecht te organiseren. We denken aan Thea, onze koster. Zij zit noodgedwongen thuis omdat haar partner een zeer zwakke gezondheid heeft. Het college van kerkrentmeesters beraden zich op een tijdelijke oplossing. Zodra er meer nieuws is,, laten we dat weer weten.

De komende zondagen kunt u via onze website (www.lucaskerkwinkel.nl) elke zondag een kerkdienst meemaken.

 

Met een vriendelijke groet,

Siep Rienstra (voorzitter)

 

 

In deze brief van de kerk:

 

·         4e pastorale brief van Ds. Jan Andries de Boer

·         In memoriam: Gre Mantel en Matty van Liere

·         Kerkzijn in coronatijd

·         Bloemengroet

 

 

 

 

UIT DE PASTORIE

De tijd gaat door. Als ik dit schrijf naderen we de drie maanden. Zo lang al is het geleden dat de berichten, die al langere tijd uit China kwamen, ook met ons te maken blijken te hebben. Zo lang duurt het al dat ons leven ingrijpend is gewijzigd. Zo lang duurt het al dat mensen met een kwetsbare gezondheid zichzelf verschuilen en zo weinig mogelijk andere mensen ontmoeten. Zo lang duurt het al dat we allemaal veel minder medemensen anders dan via telefoon of computer ontmoeten en dat sommige mensen ronduit eenzaam zijn geworden.

Over de online kerkdiensten gaat het elders in deze brief. Ik kan u vertellen dat we daar in elk geval tot en met augustus mee doorgaan, en wel in dezelfde samenwerking met Broek op Langedijk, Sint Pancras en Krabbendam. Minstens als collega’s zijn we heel blij met de samenwerking en ook uit de gemeentes horen we positieve geluiden. Dat is mooi!

 

Intussen zijn twee van onze gemeenteleden overleden. In memoriamsvindt u elders in dit blad. Behalve dat het naar is dat niet iedereen die een uitvaart mee wil maken erbij kan zijn, maakt het ook dat het wat onwezenlijk wordt. Bij een uitvaart is doorgaans veel belangstelling uit de gemeente, en ik neem aan dat ook nu die belangstelling er wel is, maar je bent niet in de gelegenheid er uiting aan te geven. In elk geval niet in de vorm van het bijwonen van de afscheidsdienst. En dat is niet alleen voor de rouwende familie heel jammer. Dat is het voor iedereen. En wat ik zeg: daardoor wordt het ook wat onwezenlijk, want als je naar de kerk komt en daar is die kist met de overledene en daar worden dingen gesproken en gelezen en gezongen, en helemaal als je dan ook nog meegaat naar het kerkhof, dan is het duidelijk, het is echt; je was erbij. Overigens zijn van de diensten wel geluidsopnames gemaakt. Vanwege de persoonlijke details die dan vaak aan bod komen zijn die niet online gezet. Maar als iemand graag zo’n dienst wil horen, dan zal dat van de familie vast wel mogen. Vraag het aan mij, dan vraag ik het aan hen.

 

En nu is het Pasen geweest en het is Pinksteren geweest. De maatregelen zijn flink versoepeld en dat is fijn. Maar we weten allerminst zeker dat na de zomer het leven weer normaal gaat worden. Sterker nog, wetende dat volgens de huidige kennis zingen net zoveel deeltjes in de lucht brengt als hoesten, is het bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat we dit jaar met volle borst Kerst zullen kunnen vieren in een volle kerk.

 

In de Niedorper heb ik al een keer geschreven dat voor mij het luiden van de klok op woensdagavond een vorm van bidden is ‘He’sgotthewholeworld in his hands’, zegt de gospel: Hij heeft de hele wereld in zijn handen. En ook ons heeft Hij in onze handen – wat er ook gebeurt. Het is erg fijn dat in Nederland de cijfers nu al een hele tijd de goede kant op gaan. Maar elders in de wereld verslaat het virus nog steeds zijn tienduizenden. En het blijkt dat de armen en de zwakken heeft hardst worden geraakt. Zoals dat gaat in de natuur. En dat brengt enorm veel leed met zich mee. Mijn collega William Kadondo uit Malawi houdt mij al zo lang de crisis duurt nauwkeurig op de hoogte van het bekende aantal geïnfecteerden in zijn extreem arme land. Dat gaat maar heel langzaam omhoog. Zo meldde hij mij op 2 mei dat het aantal 38 was. Een dag later 39 en nog een dag later 41. Op 6 mei waren het er 43, op 9 mei 56, op 25 mei 101 en dan op 28 mei 202. Hij maakt zich geweldig zorgen, want in Malawi breekt nu het winterseizoen aan en dan schijnt het virus toch aktiever te zijn. En het is zó’n arm land met zó weinig voorzieningen. De meeste mensen hebben niet eens zelf een waterkraan. Hoe moeten die zichzelf hygiënisch beschermen? En als je leest hoe het in Brazilië toegaat en in Rusland. Of in de Verenigde Staten waar het anti-Trump schijnt te zijn als je het virus serieus neemt. Tegelijk is het natuurlijk zo dat iedereen wel uitroept ‘zoiets hebben we nog nooit meegemaakt’, en dat mag voor de nu levende generaties waar zijn, maar als mensheid weten we niet beter. Er zijn altijd allerlei epidemieën over de wereld gegaan. Het leven is altijd een onzekere zaak geweest. Het is ook verbazend hoe snel we het afstand in acht nemen blijken te kunnen leren. Voor mijn gevoel zegt dat, dat dat ergens verankerd zit in ons oerinstinct.

 

Laten we er het beste van hopen en laten we er het beste van maken. Minstens is dit in die zin een tijd van waarheid, dat zichtbaar wordt in hoeverre we in staat zijn om met elkaar solidair te zijn als mensen.

 

Jan Andries de Boer

 

IN MEMORIAM

 

Grietje Hermina Mantel-van Bergen (Gré, 4 september 1943 - 10 mei 2020)

Wij gedenken Gré Mantel, doopnaam Grietje Hermina, meisjesnaam Van Bergen. Op zondag 10 mei is zij overleden. Ze was al jaren­lang steeds verder achteruit gegaan door de ziekte van Parkinson, die haar lichamelijk sloopte, maar ook de werking van haar hersenen steeds zwaarder aantastte. Voor haar en voor Joop en hun kinderen was het erg moeilijk en verdrietig dat ze vanwege de corona lange tijd geen bezoek mocht ontvangen. Joop en Gré hebben een mooi leven gehad in goede liefde, maar er was ook veel verdriet en moeite. In 2006 overleed Johan, de derde van hun vijf zonen, plotseling aan een hartstilstand. Gré had toen door darmkanker juist zeven zware jaren achter de rug, en ook had zij juist te horen gekregen dat zij nu de ziekte van Parkinson had. Dit alles was moeilijk en zwaar. Gelukkig was er een goede liefde in het gezin en waren er wel degelijk ook mooie dingen. En ook al bracht dit ook geloofsvragen met zich mee, het geloof heeft veel kracht gegeven in de omgang met deze moeite. Op de rouwbrief stonden deze woorden, door Gré zelf uitgekozen: “Als je je voet op de andere oever zet, en het blijkt de hemel te zijn. Als je dan door een hand wordt aangeraakt en het blijkt Gods hand te zijn. Als je dan muziek hoort en het blijken engelen te zijn. Dan ben je niet heengegaan, maar naar huis gegaan.” Moge de nagedachtenis aan Grietje Hermina Mantel-van Bergen Joop, de kinderen en kleinkinderen tot zegen zijn.

 

Maatje van Liere-Meulenberg (Matty, 24 april 1941 - 15 mei 2020)

In de avond van vrijdag 15 mei is plotseling over­leden Maatje, Matty van Liere-Meulenberg. Ze is 79 jaar ge­worden. Matty was een vrouw met een groot verant­woordelijkheidsgevoel, wat waarschijnlijk al is ontstaan in haar jeugd: ze was de oudste van vijf kinderen. Ze heeft haar leven gedeeld met Herman van Liere, met wie ze drie kinderen kreeg, Marcella, Wim en Emil. Tot haar 40e heeft ze veel last gehad van astma, wat ook voor de kinderen erg confronterend kon zijn. Maar ze kwam met gezondheidsproblemen niet graag naar voren. Zo kregen 20 jaar geleden zelfs haar kinderen pas nadat ze eraan geopereerd was te horen dat ze darmkanker had gehad. In de laatste periode van haar leven ging al haar aandacht naar haar zoon Wim uit Hoorn die slokdarmkanker had was opgegeven. Met behulp van een familielid zorgde zij ervoor dat hij in Rotterdam kwam, wat gelukt is en wat heeft gemaakt dat hij toch mag hopen op een langer leven. In januari is ze gevallen met veel pijn tot gevolg, die al haar reserves opgebruikte, maar ze weigerde om goede zorg te vragen. Matty was een vrouw met uitgesproken ideeën en een goed hart. In de kerk is ze twee periodes diaken geweest en nog in mijn tijd was ze actief bij de voedselbank. Haar plotselinge heengaan is een grote klap voor haar man en kinderen. Moge de nagedachtenis aan Maatje van Liere- Meulenberg hun en ook de kleinkinderen tot zegen zijn.

 

 

 

 

BLOEMENGROET

Normaal staan er iedere zondag bloemen op de liturgietafel, die na afloop van de dienst naar hun bestemming worden gebracht.

Nu we niet iedere zondag een digitale dienst hebben vanuit onze eigen kerk, maar ook vanuit een samenwerkende kerk elders, staan er niet iedere zondag bloemen op de liturgietafel. Toch worden er elke week bloemen gebracht naar iemand.

De afgelopen tijd gingen de bloemen naar:

26 april:          Dhr. Joop Mantel, Nieuwe Niedorp

3 mei:             Fam  Gerrit en Janneke Ploeger, Winkel

10 mei :          Fam  Kees en Ada de Jong, Nieuwe Niedorp

17 mei:           Mevr. Thea Huizenga, ’t Zandt

24 mei:           Fam. Herman van Liere, Middenmeer

31 mei:           Mevr. Margriet Eijlers, Schagen

 

KERKDIENSTEN

·         Zondag 7 juni wordt de kerkdienst verzorgd door de PG te Pancras.

Voorganger: Pastoraal werker mevr. Fokje van Roekel.

·         Zondag 14 juni wordt de kerkdienst verzorgd door de PG te Winkel.

Voorganger is Ds Jan Andries de Boer

·         Zondag 21 juni wordt de kerkdienst verzorgd door de PG te Broek op Langedijk. Voorganger is Ds. Jolien van Zelderen. Deze zondag vieren we ook het Heilig Avondmaal. U wordt uitgenodigd dit thuis mee te vieren. Ieder zorgt voor eigen brood en wijn/druivensap.

·         Zondag 28 juni wordt de dienst verzorgd door de PG te Pancras.

Voorganger is Ds. John Bijman.

 

KERKZIJN IN CORONA-TIJD

Toen de redactie van de Niedorper aan haar regelmatige schrijvers bekendmaakte weer elke week te gaan verschijnen, suggereerde zij te schrijven over wat er wel kan in deze tijd, hoe we dat hebben aangepakt en om ervaringen, verslagjes en foto’s. Een leuk idee, ook voor de ‘brief van de kerk’. In iets gewijzigde vorm hier een stuk dat ik geschreven heb over de online kerkdiensten.

Inderdaad zijn wij vanaf 22 maart met online-kerkdiensten begonnen en sinds de Stille Week voor Pasen doen we dat in samenwerking met de Protestantse Gemeentes van Broek op Langedijk, Sint Pancras en Krabbendam. In het zeer kleine Krabbendam worden in deze tijd geen diensten gehouden, maar omdat ik voor een klein percentage ook aan die gemeente verbonden ben, kijken de mensen daar wel met ons mee.

 

Eerlijk gezegd: natuurlijk missen we de wekelijkse samenkomst van de gemeente op de manier, waarop we dat gewend zijn. Behalve dat je dan samen de dienst meemaakt is dat ook een moment van ontmoeting: is de dienst om 11 uur afgelopen (of in de zomertijd om half 11), het duurt doorgaans zeker nog een uur voordat ook de laatste koffiedrinker het kerkgebouw verlaat. En uiteraard is het bijzonder jammer om als er een uitvaart is, dat in zo kleine kring te moeten doen en dat er dus veel mensen die daar graag bij zouden willen zijn niet kunnen komen. Intussen hebben we dat hier twee keer meegemaakt. Maar dat gezegd zijnde is wat we wél kunnen veel meer dan niks. Laat ik even teruggaan naar zaterdag 23 mei. We hadden afgesproken om vanaf 10 uur de dienst voor komende zondag (Wezenzondag) te gaan opnemen. Organist Alex Peet en violiste Jacqueline Jacobs waren al om half 10 aanwezig om in te spelen. Ook de vier leden van de zanggroep waren er al eerder voor datzelfde doel. Siep Rienstra, die in deze dienst op zou treden als ouderling van dienst en liturg, was er ook al vroeg om de kerk te openen en te zorgen dat er koffie was. Tegen tien uur kwam ook Pietie Voogd met de bloemen. Elke zondag staan er verse bloemen en na de dienst worden die, meestal ‘ter bemoediging en groet’ naar een van onze gemeenteleden gebracht. Piet en Guda Boonstra arriveerden met hun videoapparatuur. Voor hen zou het een zware dag worden. O.a. vanwege de Hemelvaartsdag namen we nu pas op op zaterdag en dat hield in dat zij de montage van de dienst, zoals die op YouTube zou komen te staan, moesten proberen diezelfde dag nog klaar te krijgen. Maar we hielden er ook rekening mee dat het nachtwerk zou worden. Op het moment dat we de dienst hielden waren we met tien personen: zes voor muziek en zang, inclusief mijzelf twee voor de liturgie en twee voor het maken van de opname. Joods gezegd: het minjan was aanwezig. Kent u dit woord niet – kijk even op Google. Het verliep allemaal voorspoedig en na afloop dronken we in goede sfeer nog een kop koffie. En dan gaat hij (na vele uren monteerwerk) online. Wat is het dan mooi om na afloop reacties te krijgen, zowel op de muziek, de zang en de inhoud als op de manier waarop het qua beeld en klank is overgekomen.

 

Uiteraard is kerk-zijn meer dan alleen het houden van diensten. Het is ook omzien naar elkaar. En normaal zit er ook veel organisatie aan vast, allemaal met het daarbij behorende vergaderwerk. Veel dingen gebeuren nu telefonisch. En het zal zeker fijn zijn als we met een veilig gevoel weer terug kunnen naar normaal. En het is beslist onplezierig dat er zoveel redenen zijn om bang te zijn voor een tweede golf in het najaar. En dat juist het samen zingen zo bevorderlijk is voor de verspreiding van het virus. Maar als we ons bepalen bij het hier en nu, dan is wat we kunnen veel meer dan niets en nog steeds heel mooi en waardevol.

 

Want inderdaad is daar ook de inhoud. Uiteraard proberen dominees altijd ook op de actualiteit in te gaan bij de uitleg van een tekstgedeelte in een preek. Maar nu is het ook een doorgaande bezinning op de vraag hoe kunnen wij (vanuit het geloof) mens zijn in deze tijd? Hoe is God bij ons bestaan betrokken als er zulke dingen gebeuren die nu aan de hand zijn. En als je dan van mensen terughoort dat ze de dienst ‘inspirerend’ hebben gevonden, dan geeft dat veel voldoening.

 

Jan Andries de Boer

 

REKENINGNUMMERS COLLECTE DIACONIE EN KERK

·         Elke zondag is er een collecte doel. Nu we niet in de kerk collecteren kunt u uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie: IBAN nummer:

NL50 RABO 0305 6020 20 onder vermelding van “Collecte”.

·         En natuurlijk heeft de kerk ook geld nodig. Het rekeningnummer van de kerk is:

NL98 RABO 030.56.01.156

 

EEN GEDICHT IN CRISISTIJD

de Aanwezige

 


in mijn nood

is God de arm

om mij heen geslagen

 

troostend

sterkend

schragend

is Hij mij nabij

in mijn nood

is Hij de Kracht

die mij zal dragen

 

Hij

mijn God

en opgestane Heer

 


OekeKruythof