BRIEF VAN DE KERK nr. 9

PROTESTANTSE GEMEENTE te WINKEL e.o.

Zie ook onze website: www.lucaskerkwinkel.nl

BRIEF VAN DE KERK nr. 10

PROTESTANTSE GEMEENTE te WINKEL e.o.

Zie ook onze website: www.lucaskerkwinkel.nl

Mei -juni 2021

 

Aan allen die verbonden zijn met de Lucaskerk,

 

Bij het ontvangen van deze Brief van de Kerk is de dodenherdenking van 4 mei reeds voorbij. Net als de kerkdiensten, konden ook hier geen grote groepen mensen bij aanwezig zijn. Daarom was er geen bijeenkomst en geen stille tocht. Op 4 mei ’s avonds waren er wel enkele mensen bij het monument aan De Meet (Brede School) te Nieuwe Niedorp. Ook de kerken waren aanwezig, in dezen vertegenwoordigd door diaken Toon Jorink. De last post werd gespeeld door trompettist Jaco Schulze en het Wilhelmus door onze violiste Jacqueline Jacobs. Namens de jeugd was de scouting met een delegatie aanwezig.

 

Gebed van Dietrich Bonhoeffer: U BENT TE STERK VOOR MIJ

 


God, U bent met mij begonnen

U bent mij nabij geweest,

en hebt mij niet los willen laten.

U bent mij ook steeds weer

tegemoet gekomen op mijn wegen,
hebt mij verleid en ingepalmd,

hebt tot mijn hart gesproken

en haar bereid gemaakt,

hebt tot mij gesproken

over uw verlangen

en eeuwige liefde,

over uw trouw en sterkte.

 

Toen ik kracht nodig had,

maakte U mij sterk,

toen ik rust nodig had,

riep U mij een halt toe,

toen ik vergeving nodig had,

vergaf U mijn schuld.

Diep in mijn hart heb ik dit niet gewild,

maar U overtuigde mij,

mijn wil, mijn verzet, mijn hart.

Heer, ik heb mij laten overtuigen.

U bent te sterk voor mij,

U hebt gewonne

gebed komt uit het boek: Gebeden voor lichte en donkere dagen.

 

PINKSTEREN

 

Hoop. Het is een woord van maar vier letters. Maar wat het betekent, is meer welkom dan ooit. Met Pinksteren vieren we dat er hoop is, omdat Gods Geest bij ons is. In Jezus’ naam mogen we deze hoop verder delen.

 

Heel mooi materiaal is te vinden in de Petrus Nieuwsbrief. Deze is te vinden via de website van de PKN. Deze Petrus-nieuwsbrief houd je op de hoogte van de nieuwste verhalen van geloof, hoop en liefde uit de (wereldwijde) kerk. Meer overdenkingen, liederen en verhalen vind je op: www.petrus.protestantsekerk.nl.

 

Voor de uitzending van onze kerkdiensten en uw aanwezigheid bij opnames:

zie laatste pagina en het artikel van ds. Jan  Andries  de  Boer.

MEI

Het is natuurlijk een cliché van de bovenste plank, die dichtregel van Herman Gorter (ha! alsof ik verstand van gedichten heb!), ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’. Het gedicht dat zo begint, heet ‘Mei’. Ik heb even gedacht het hier op te nemen, maar toen ik het vond, bleek het bladzijdenlang door te gaan. Dan meteen maar door naar onze eigen mei, en dat is in dit geval mei 2021.

Niet alleen vieren we straks het Pinksterfeest (dat is heel vaak in mei, en anders in juni), vooral gaat het leven weer open. Hier, moet ik erbij zeggen, want in India is het heel anders. En we zullen een slag om de arm moeten houden, want de pandemie die vorig jaar begon heeft ons al vaker verrast. Maar het ziet er gunstig uit, met name omdat het aantal mensen dat gevaccineerd is nu hand over hand toeneemt - ook uw dominee mocht al een eerste prik ont­vangen - en daarmee de kans op besmetting evenzo hard afneemt. Steeds meer kerken stellen zich weer open voor maximaal 30 personen die de dienst live willen meemaken.

 

Zoals het er nu uitziet, gaan we nog tot en met de zomer door met digitale diensten. Omdat wij (nog) niet beschikken over een streamingsinstallatie, moeten de diensten op de voorafgaande donderdagavond worden opgenomen. Dit betekent dat als straks de eerste dienst, die u weer live kunt meemaken, die van 16 mei, gehouden wordt, dit nog niet op de zondag zelf al gebeurt. In dit geval staat het zelfs gepland voor woensdagavond 12 mei. Dat is omdat het die donderdag Hemelvaartsdag is. Maar daarna gaan we verder door op de donderdagavond, altijd om 19:30 uur.

 

Op 5 september is het Startzondag. Vanaf die zondag hopen we een streamingsinstallatie operationeel te hebben, zodat we vanaf die dag onze diensten weer gewoon op zondagmorgen kunnen houden. Dat zal me een startzondag worden! Want het idee van startzondag is dat in de voorbije zomermaanden er allerlei kerkelijke activiteiten stil hebben gelegen en dan weer beginnen. Maar nu... Half maart vorig jaar kwam er van alles ineens tot stilstand. In oktober dachten we als kerk weer (beperkt) open te gaan, maar dat was meteen weer klaar. Wat heeft het kerkelijk leven lang op een laag pitje gestaan! Ik hoop van harte dat dit zich straks vertaalt in een nieuw enthousiasme en dus in veel leven in en om de kerk!

 

Dit betekent ook dat de samenwerking met Broek op Langedijk, Sint Pancras, Krabbendam en Harenkarspel op zijn einde loopt. We hebben het plan om vlak voordat de vakanties werkelijk losbarsten (we denken aan 4 juli, maar dat is nu nog uitdrukkelijk onder voorbehoud), deze hele periode af te sluiten met een gezamenlijke dienst, waarin wij als dominees van deze gemeentes allemaal samen voorgaan. We hebben al een datum geprikt om deze dienst voor te bereiden, en daarvoor nemen we dit keer geen toevlucht tot Zoom, we gaan elkaar echt ontmoeten. En het idee is dat we in deze dienst allevier een heel eigen stukje inbreng zullen geven. De dienst wordt gehouden in de Regenboogkerk in Sint Pancras. Deze kerk had zelfs al een complete video-installatie toen ik nog dominee was in Broek op Langedijk. En het was in deze kerk dat op Witte Donderdag 2 april 2020 onze samenwerking begon. Toen hadden we er op eigen erf zelfstandig al een tweetal digitale diensten op zitten, op 22 en op 29 maart, en Krabbendam deed nog niet mee, en Harenkarspel zelfs nog helemaal niet, want die zijn er pas later bijgekomen.

 

Nu gaan we meer en meer ons eigen plan trekken als gemeentes. Al eerder besloten we in Winkel: we willen wel minstens twee diensten in de Lucaskerk hebben per maand, zo mogelijk om de week. Daarom dat we op 16 mei onze eigen weg gaan. Het aardige is dat sinds wij dat aan de andere gemeentes kenbaar hebben gemaakt, zij ook allemaal besloten hebben om op 16 mei een eigen dienst te gaan houden.

Zolang we nog niet de spullen (en de mensen!) hebben om op zondagmorgen live het internet op te gaan, en er nog beperkingen zijn op het gebied van het aantal mensen dat we kunnen verwelkomen (30, afgezien van degenen die een taak hebben, is de richtlijn), is elke week een eigen dienst te hoog gegrepen.

 

Voor de diensten in mei en begin juni zie de laatste pagina.

 

PINKSTEREN

Tsja, en dan wordt het verder hopen en bidden. Jezus’ leerlingen, zijn ‘discipelen’, zeiden we vroeger, kregen ‘op de Pinksterdag’ een andere status. Zij werden apostelen nu. ‘Gezondenen’ betekent dat. Maar voordat zij werden uitgezonden moesten zij wachten. Totdat de heilige Geest werd uitgestort. Ja, en ik geloof stellig, ‘heilige Geest’ is niet zomaar een manier van zeggen. Dat is de adem van God. Als we ons even voorstellen wat er gebeurt als we bijvoorbeeld zeven meter onder water zwemmen, zoals dat vroeger met zwemles moest (en misschien is dat nog steeds zo). Of als we zo vol zitten, dat het moeilijk is om te ademen, wat voor sommige mensen helaas realiteit is. En als je dan je longen kunt vullen met frisse lucht. Hoe dan meteen je hele gevoel verandert! Zeker, ‘adem van God’ is wél een manier van zeg­gen. Een manier van zeggen met sterke papieren, want zowel in de taal van het Oude als in die van het Nieuwe Testament betekent één en hetzelfde woord zowel ‘adem’ als ‘geest’. We zullen dit zo moeten zien: als we worden beademd met de adem van God, dan gebeurt er wat in onze geest. Die wordt geheel verfrist. En we gaan dromen dromen en visioenen zien. Niet in de zin van de opiumschuivers, die ook gingen dromen, maar daardoor in een droomwereld terechtkwamen, waardoor ze het echte leven vergaten. Maar de Geest van God is een reële kracht! Als die kracht ons raakt, gaan we dromen dromen en visioenen zien, die alles te maken hebben met de wereld waarin we leven. Toen de aarde nog woest was en doods, zweefde Gods Geest over het water (Genesis 1:2). En toen riep Hij alles tot bestaan. Intussen is de aar­de, is de wereld oud geworden, en de heersende structuren zijn op allerlei manieren vastge­roest. En vastgeroest is ook in hoge mate de manier waarop we tegen de dingen aankijken. Wat is dít dat een mooi gebed: Kom, Heilige Geest, vernieuw de hele schepping! En misschien mogen we wel zeggen dat de tijd nooit eerder zo rijp is geweest als juist nu. ‘Als de nood het hoogst is, is de redding nabij’, luidt het gezegde. En de nood is hoog, dat zien zo langzamerhand steeds meer mensen. Vanuit het geloof hebben wij een heel eigen bijdrage te leveren. Dát wij geloof hebben, namelijk, in een God, die we Schepper noemen en Vader, en die door zijn Geest werkt, en die ook door zijn Geest door ons wil werken.

Alles gaat weer open. We zijn aan nieuw leven toe. Als we Pinksteren bewust, dat wil zeggen biddend èn ontvangend beleven, hebben we alle reden om hoopvol te zijn!

Jan Andries de Boer

 

IN MEMORIAM

Ada Schreur en Nel Brugman, of, voluit:

Arendje Pieternella Schreur - de Snaijer (11 april 1935 - 18 april 2021)

en Pietertje Brugman - Baken (9 januari 1938 - 24 april 2021)

 

De afgelopen jaren zaten ze naast elkaar in de kerk. Vanuit mijn positie gezien aan de linkerkant. Voor de tijd die het duurde was het een vertrouwd gezicht. Twee vriendelijke oude dames, zestig jaar bevriend en allebei weduwe, Ada sinds 2007 en Nel sinds 2017. Nadat Jan Brugman was overleden, was mijn bezoek aan Nel aanleiding voor haar om weer naar de kerk te gaan. En ze nam Ada mee, die ook wel degelijk gedoopt was, maar op de één of andere manier uit de kerkelijke admini­stratie was verdwenen. Nadat ze allebei alleen waren komen te staan waren ze nog meer op elkaar aangewezen geraakt dan tevoren. Toen Jan Brugman overleed, had hij gezegd: ‘nu moeten jullie elke zondag samen uit eten gaan en elk jaar met vakantie.’ Wat ze met eten hebben gedaan, weet ik niet, maar ik weet wel dat ze zo lang het kon aan het begin van het jaar met elkaar naar Tenerife zijn gegaan, tot groot genoegen van beide. Waar weliswaar bij moet worden gezegd dat de laatste keer, in 2020, anders was, omdat Ada toen zomaar ineens verdwenen kon zijn. Dat was het gevolg van de dementie die zich toen al openbaarde en die ook maakte dat ze haar dagelijkse telefoontje aan Nel begon te vergeten, wat Nel erg miste. Dat was inderdaad één van de dingen, waardoor Nel steeds minder aardigheid had in het leven. Bovendien begon ze zelf ook wat in de war te raken de laatste tijd. En nu zijn ze heel kort na elkaar overleden. Ada heeft het laatste jaar gewoond in het Max Plazierhuis in Schagerbrug. Dat was omdat ze steeds vergeetachtiger was geworden en niet meer voor zichzelf kon zorgen. Nel heeft tot het laatste moment aan de Bosstraat kunnen blijven wonen. Twee vriendinnen, die ook allebei een naam hebben die bekend is uit het Winkelse bedrijfsleven, vanwege Brugman Betonspecialisten (boren, hakken, zagen) en de campers van Jan Schreur, bedrijven, die allebei nog bestaan.

Bij de crematie van Ada op 24 april had ik vast verwacht Nel te zullen ontmoeten. Later begreep ik dat dat de dag was waarop Nel zelf ook gestorven is. Voor Ada maakte het geloof deel uit van het basisvertrouwen dat zij had in het leven. Als het geloof ter sprake kwam, dan begon ze meteen met een blij gezicht over haar moeder, die de Bijbelverhalen zo mooi had weten te vertellen en die nog zondagsschool had gegeven. Bij Nel lag het anders. In haar jeugd had de plotselinge dood van een neef haar geloof zodanig geschokt dat ze van toen af tot aan 2017 nooit meer in een kerk geweest was. Maar ze vond het altijd fijn als ik met haar bad. Nog één, recente, herinnering. Na mijn bezoek van 15 maart aan Ada noteerde ik: “Er staat een foto van Ada en Nel. ‘Nel en ik zijn één’, zei ze.” Na mijn bezoek van 13 april aan Nel: “Nel mist Ada. Toen ik zei dat deze gezegd had ‘Nel en ik zijn één’, kreeg ze natte ogen.” Ik ben toen ook met haar teruggegaan naar de bijna-doodervaring, die ze eens tijdens een operatie had gekregen, die zo mooi was geweest, dat ze op het moment zelf niet terug wilde. Ja, ze had een glimp gezien, zei Nel, ‘daar ga ik heen.’ Wat bijzonder! Hoe dat allemaal is, weten we niet, maar in geloof mogen we ervan uit gaan dat de beide vriendinnen ook nu weer samen zijn. Moge de nagedachtenis aan Ada en Nel hun kinderen en kindskinderen tot zegen zijn!

Jan Andries de Boer

 

Lieve gemeenteleden van onze kerk,

 

Voor de meeste een spannend, zorgelijk en eenzaam jaar.

We hopen als de kerkdiensten weer mogen, elkaar weer te ontmoeten en samen koffie drinken – wat hebben we dat gemist, voor ons is het een hele moeilijke tijd geweest – de gezondheid van Piet is zoals de artsen zeggen stabiel slecht en met mij ik hoop en geloof dat het goed gaat maar de uitslag moet ik nog krijgen – maar ik kan weer de mantelverzorger voor Piet zijn.

Wij hadden het voorrecht om de diensten te filmen en te monteren, wat we met veel plezier hebben gedaan voor iedereen die zondag via het internet konden kijken.

We hebben dit jaar de paaskaars mogen ontvangen ter bemoediging, we willen ook langs deze weg iedereen bedanken voor de bloemen, attenties, fruit en kaarten bezoek was niet mogelijk maar dat gaan we inhalen.

Zodra de ziekenhuis bezoeken klaar zijn, willen wij onze horizon vergroten. Met de camper Plexat erop uit , in onze eigen Coronabubbel !

We kijken erg uit naar de dag dat het allemaal weer mag; gewoon een hand, een knuffel, een schouderklopje  wat hebben wij dat gemist, maar wat zal het vreemd zijn om weer gewoon te doen en bidden dat dit corona jaar tot verleden tijd behoord.

We zijn dankbaar dat we nog kunnen genieten van de kleine dingen en natuurlijk van onze hond Rossi, waar we voor naar buiten moeten en dat haalt ons uit het isolement.

We gaan het mooie weer tegemoet en wij hopen dat voor ons en voor iedereen het zonnetje gaat schijnen.

Groetje Piet, Guda en Rossi

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Ik ben Laura Rustenburg en heb een eigen zorgboerderij in Lutjewinkel. 5 dagen in de week komen er circa 7 à 8 cliënten per dag naar mijn zorgboerderij en krijgen zij dagbesteding. Met elkaar verzorgen wij de dieren, werken we in de kas en moestuin en helpen we mee in het groente- en fruitbedrijf. We hebben het gezellig met elkaar en we zijn Buitengewoon blij met elkaar.

Helaas lopen we af en toe tegen een logistiek probleem aan. Het is namelijk wel eens lastig om alle cliënten vanaf hun woning/woonvoorziening in Lutjewinkel te krijgen.

Ik ben daarom op zoek naar mensen die af en toe 1 of 2 cliënten kunnen ophalen van hun woning en eventueel weer terug kunnen brengen. Er zit een reisvergoeding aan vast. Het gaat dan om ‘s morgens rond half 9 en ‘s middags om kwart over 3. De cliënten wonen in de omgeving van Schagen, Heerhugowaard en Opperdoes. Heeft u interesse of wilt u meer weten, dan kunt u mij mailen via info@buitengewoonindepolder.nlof mij bellen via 06-50207636. Langskomen op Boerensluisweg 1 vinden we ook altijd heel gezellig.

Groetjes Laura Rustenburg

Boerensluisweg 1 Lutjewinkel

BLOEMEN

In de afgelopen periode gingen de bloemen, die elke dienst op de liturgietafel staan, naar:

 

4 april:                  Mevr. Ada Schreur in Schagerbrug

11 april:                Siemen Herder in Nieuwe Niedorp

2 mei:                   Dhr. Joop Mantel in Nieuwe Niedorp

 

HOOP

Zondag 2 mei maakten we kennis met straatzanger Henk Noorland uit Amsterdam. Met persoonlijke verhalen gaf hij toelichting op de liederen die hij ging zingen. Het was ontroerend mooi, hoe kwetsbaar hij zich durfde op te stellen. Liederen van hoop zong hij. Later door Jan Andries via het beroemde verhaal uit 1 Corinthe 13 verder uitgediept.

Henk las een gedicht voor - een heel bijzonder gedicht –  van Erik Menkveld. Erik was een vriend van hem die op veel te jonge leeftijd plotseling overleed.

De wijze waarop Henk dit voorlas was onnavolgbaar. We zaten er geboeid naar te luisteren en kregen allen een lach op ons gezicht. We hebben met de paar aanwezigen spontaan geklapt.

 

Van Erik Menkveld zijn een paar boeken en gedichtenbundels verschenen. Op 29 januari 2016 verscheen de bundel “Verzamelde gedichten”. Uitgeverij Van Oorschot publiceerde drie werken in de drie genres die hij zo goed beheerste: poëzie (Prime time), essays (Met de meeste hoogachting) en een roman (Het grote zwijgen).

 

Hierbij een ander onnavolgbaar gedicht uit die bundel:

 

Troost

Aan alle Goji-ranken in de Himalaya hingen ze vannacht,

aan alle winterharde Belgische violen ook,

aan alle dubbelbloemige minipetunia’s Trixi Petticoat;

aan elke bamboescheut of bonsaiboom,

aan alle geurgeraniums Mückenschreck

en alle overige terrastoppers en hanging

basketfavorieten voor de cottagepatio.

 

Aan alle vrijwel resistente snackkomkommers in het Westland

hingen ze ook, aan alle op de onderstam geënte tomatenrassen

waarvan hier slechts trosvariant Sparta kan vermeld;

aan de meloenpeer Pepino Gold met zijn suikerzoete perfectie,

aan de hele ratatouillecollectie, ja zelfs aan alles

op rotondes en in alle bakken, perken, parken, beemden

en het boeket dat me thuis werd besteld – o

 

aan dit alles en aan alles wat er verder op aarde

groeilustig en bloeikrachtig is hingen ze

te wiegelen in de wind – ontelbare kaartjes

met ‘Sterkte!’ ‘We leven met je mee!’

‘Op den duur gaat alles wennen.’

 

Van aronskelken en chrysanten leek

in geen velden een spoor te bekennen.

Siep Rienstra

(P.S. Henk gaat - als alles weer mogelijk is – meewerken aan onze startdienst in september)

 

 

 

 

 

Protestantse gemeente te Winkel e.o.

Concept jaarrekening

College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2020

Verkort Overzicht

 

 

 

 

 

Begroting

Rekening

Rekening

 

2020

2020

2019

Opbrengsten en Baten

 

 

 

 

Opbrengsten onroerende zaken

62.360

77.288

81.547

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

100

24

42

Opbrengsten levend geld

27.000

32.019

31.830

Totaal baten A

89.460

109.331

113.419

Uitgaven en Kosten

 

 

 

 

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

12.845

19.287

38.056

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en

7.725

12.330

9.126

inventarissen

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

930

931

931

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

72.440

73.223

76.586

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

5.000

1.211

4.088

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

5.500

5.129

4.712

Salarissen en vergoedingen

15.880

12.074

15.872

Kosten beheer, administratie en archief

5.060

5.972

5.040

Rentelasten/bankkosten

300

233

230

Totaal lasten A

125.680

130.390

154.641

Operationeel resultaat (A)

-36.220

-21.059

-41.222

Incidentele baten en lasten

 

 

 

 

Incidentele baten

6.000

1.992.922

377.595

Incidentele lasten

 

 

-184.477

 

Incidentele baten en lasten (B)

6.000

1.808.445

377.595

Resultaat verslagjaar (A+B)

-30.220

1.787.386

336.373

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

 

 

 

 

Onttrekkingen bestemmingsreserves

 

 

184.477

23.982

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

 

 

 

 

Toevoegingen bestemmingsreserves

 

 

-1.959.296

-350.000

Toevoegingen bestemmingsfondsen

 

 

 

 

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

 

-1.774.819

-326.018

Resultaat naar Algemene reserve (0)

-30.220

12.567

10.355

 

 

                                      

 

 

 

Protestantse gemeente te Winkel e.o.

Concept Jaarrekening

College van Diakenen - Jaarrekening 2020

Verkort Overzicht

 

 

 

 

Begroting

Rekening

Rekening

 

2020

2020

2019

Opbrengsten en Baten

 

 

 

Opbrengsten onroerende zaken

1.800

1.556

1.506

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

1.480

1.229

1.270

Opbrengsten levend geld

1.600

5.230

2.156

Door te zenden collecten en giften

2.700

 

1.943

Totaal baten A

7.580

8.015

6.875

Uitgaven en Kosten

 

 

 

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en

340

505

325

inventarissen

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

 

40

130

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

500

420

455

Kosten beheer, administratie en archief

500

605

300

Rentelasten/bankkosten

130

118

128

Diaconaal werk plaatselijk

1.750

706

1.706

Diaconaal werk regionaal/landelijk

2.000

2.009

1.795

Diaconaal werk wereldwijd

2.000

4.020

1.191

Totaal lasten A

7.220

8.423

6.030

Operationeel resultaat (A)

360

-408

845

Incidentele baten en lasten

 

 

 

Incidentele baten

 

156.149

167

Incidentele lasten

 

-3.655

 

Incidentele baten en lasten (B)

 

152.494

167

Resultaat verslagjaar (A+B)

360

152.086

1.012

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

 

 

 

Onttrekkingen bestemmingsreserves

 

0

 

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

 

3.655

 

Toevoegingen bestemmingsreserves

 

-156.149

0

Toevoegingen bestemmingsfondsen

 

 

-167

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

 

-152.494

-167

Resultaat naar Algemene reserve (0)

360

-408

845

 

 


 

 

KERKDIENSTEN IN MEI EN JUNI

 

Datum

 

Kerkdienst vanuit

Predikant

Bijzonderheden

9 mei

 

St. Pancras

John Bijman

Jolien van Zelderen

 

13 mei

Hemelvaartsdag

Broek op Langedijk

Willem Venema

 

Predikant van Langedijk-Noord

16 mei

 

Winkel

Jan Andries de Boer

Opname: woensdag 12 mei om 19.30 uur

23 mei

Pinksteren

Broek op Langedijk

Jolien van Zelderen

Jan Andries de Boer

 

30 mei

 

Winkel

Jan Andries de Boer

John Bijman

Opname: donderdag 27 mei om 19.30 uur

6 juni

 

Harenkarspel

André Wingelaar

Jan Andries de Boer

 

13 juni

 

Winkel

Jan Andries de Boer

Opname : donderdag 10 juni om 19.30 uur

 

 

AANWEZIGHEID BIJ OPNAME KERKDIENSTEN:

We willen gemeenteleden weer de mogelijkheid bieden om aanwezig te zijn bij de opnames van de kerkdiensten vanuit de Lucaskerk. De eerste mogelijkheid voor deelname is woensdagavond 12 mei om 19:30 uur, vervolgens donderdagavond 27 mei en tot slot donderdagavond 10 juni.

U kunt zich hiervoor opgeven bij Siep Rienstra via rienstra.siep@gmail.com of tel. 06-20769802.

 

In verband met het maximale aantal (30) aanwezigen ontvangt u na opgave bericht of uw aanwezigheid bevestigd kan worden. Mocht het aantal besmettingen weer oplopen, dan bestaat de mogelijkheid dat één en ander weer teruggedraaid wordt.

 

 

 

JAARRKENINGEN

Ieder jaar liggen de jaarrekeningen van de diaconie en de kerkrentmeesters ter inzage in de kerk ter goedkeuring door de gemeente. Helaas is dat dit jaar niet mogelijk. Bijgaand treft u een verkort overzicht van beide jaarrekeningen 2020 aan.

 

Door een nieuwe berekening van de waarde van de landerijen zijn de incidentele inkomsten veel groter dan voorheen. In voorgaande jaarrekeningen werd de aankoopsom genoemd.  Nu moet de huidige waarde beschreven worden. Dat verklaart het grote verschil aan inkomsten.

 Indien u hier vragen over heeft, dan kunt u contact opnemen met onze scriba via jeannette.oudejans@quicknet.nl.

 

Beide jaarrekeningen zullen tijdens een nog nader te bepalen kerkenraadsvergadering in september definitief goedgekeurd worden.