A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI:

Protestantse Gemeente Winkel e.o.

Telefoonnummer (facultatief):

0224-542224

RSIN/Fiscaal nummer:

824043315

Website adres:

www.lucaskerkwinkel.nl

E-mail:

dieneke.witte@quicknet.nl 

Adres:

Populierenstraat 11

Postcode:

1731SR

Plaats:

Winkel

Postadres:

Dorpsstraat 177

Postcode:

1731 RE

Plaats:

Winkel


Diaconaat

Grondgedachte

In het diaconaat geeft de gemeente vorm aan de opdracht om te helpen waar geen helper is, om te delen wat haar aan gaven is geschonken en om te getuigen van de gerechtigheid van God.

In de praktijk

·         De diaconie is vertegenwoordigd in de erediensten.

·         De diaconie heeft een dienende taak bij de avondmaalsvieringen.

·         De diaconie zamelt gaven in en geeft deze een bestemming. Maakt een collecterooster en kiest twee speciale doelen waar meerdere keren voor wordt gecollecteerd. In bijzondere gevallen krijgt een collecte een toelichting in de eredienst of wordt onder de aandacht gebracht met een folder.

·         De diaconie brengt verschillende diaconale  projecten onder de aandacht van de gemeente:

·         De diaconie bezorgt jaarlijks een gemeentelid een week vakantie of verzorgt een ouderenactiviteit.

·         De diaconie kan in de anonimiteit mensen (financieel) ondersteunen en zoeken naar perspectief.

·         De diaconie organiseert een kerstgroet voor 75-plussers en een Paasgroet (fruitbakje) voor de zieken.

·         De diaconie organiseert het zenden van Paasgroeten aan gevangenen.

·         Een lid van de diaconie of een ander lid van de kerkenraad is vertegenwoordigd in de WMO-adviesraad.

·         Diakenen nemen deel aan diaconale dagen om actueel te blijven en zich te verdiepen.

·         Diakenen maken deel uit van de wijkteams.